Ecpati – ett väldigt viktigt komplement till empati

Ecpati är en ny term som ska komplettera empati. Det är en aspekt som låter en person korrekt hantera smittsamma och inducerade känslor. Läkaren och psykiatrikern J. L. Gonzales myntade uttrycket för att definiera den frivilliga processen med att exkludera känslor, attityder, tankar och motivationer som induceras av andra.

Ecpati är dock inte samma sak som den likgiltighet eller emotionella hårdhet som karaktäriserar personer som saknar empati. Tvärtom är det en manöver eller positiv mental handling som assisterar empati.


Det är alltså inte en avsaknad av empati, utan en kompletterande mental handling som skyddar oss mot emotionella störtfloder och förebygger att andras känslor drar ned oss i djupet, vilket är en risk som överdrivet empatiska personer utsätts för.

Ur denna synvinkel ska man inte blanda ihop att ”sätta oss i någon annans skor” med att installera oss själva mer varaktigt på någon annans plats. Denna empatiska resa är på vissa sätt nödvändig för att förstå, men kan som sagt bli farlig om vi fastnar på den andra personens plats.

”Om nivån av involvering hos en person som är predisponerad för en empatisk attityd mot andra inte är korrekt, finns det en risk för att man faller ned i vad som kallas för Messiasfällan: att älska och hjälpa andra medan man glömmer att älska och hjälpa sig själv.”

-Carmen Berry-

Ecpati mot manipulation

Även om vi tror att det finns personer som specialiserar sig på att inducera och överföra känslor, är sanningen att vi inte är försvarslösa. Vi besitter eller kan anskaffa verktyg så att denna emotionella ”kidnappning” inte äger rum.


Med detta synsätt är det en emotionell kidnappning där det endast är den kidnappades speciella känslighet som håller kvar denne i tillståndet, trots att det inte är vad kidnapparen ämnade. Vi ska alltså inte blanda ihop en smittsam känsla med empati.

Empati har att göra med värdefull information som vi mottar från andra. Om vi bara tar hänsyn till andras åsikter, önskningar och känslor så blir samexistensen katastrofal. Detta eftersom empati är ofullständig utan förmågan att hantera smittsamma känslor och kompensera för dem med en annan mental färdighet.

Gråtande personer

Empati innebär att ”sätta sig i någon annans skor”, men ecpati är att ”sätta sig själv i sina egna skor”. Båda egenskaperna är nödvändiga. Den sistnämnda är en mental handling som skyddar oss mot manipulation och emotionella störtfloder, och hindrar andras känslor från att svepa iväg oss.


”Empati är ett affektivt svar som är lämpligare för någon annans situation än ens egen.”

-Martin Hoffman-

Känslobalansen mellan empati och ecpati

Daniel Goleman, författaren av boken Emotional Intelligence, säger att empati i grund och botten är förmågan att förstå andras känslor i deras omständigheter. Han påpekar dock även att det på en djupare nivå handlar om att definiera, förstå och reagera på oro och behov som ligger bakom andra personers emotionella reaktioner.

Ecpati är motsatsen, men samtidigt ett komplement till empati. Denna frivilliga process hjälper oss att stoppa överdosen av smittsamma känslor i situationer såsom behandling av sjuka personer eller humanitära kriser, så att det inte slutar med att vi blockerar smärtan.

Det hjälper oss även att undvika mental manipulation eller till och med masshysteri.

Kvinnor på fält

Därför är inte alla smittsamma känslor av godo. Med hänsyn till vår emotionella hälsa är det bäst att reglera vår empatiska kapacitet. Inte bara för att förbättra vår förmåga att förstå, utan även för att förebygga eller begränsa omfattningen hos denna upplevelse när den kan vara negativ för den empatiska personen.

”När folk talar lyssnar jag helt. Tänk inte på vad du ska säga. De flesta personer lyssnar aldrig.”

-Ernest Hemingway-


Paul Ekman är en amerikansk psykolog och expert i studerandet av känslor och ansiktsuttryck. Han har skrivit en rad olika böcker och publicerat nästan 200 artiklar under sin karriär. För att lära känna honom bättre ska vi idag dela med oss av tio citat från Paul Ekman.

Han har varit professor vid University of California i över 30 år. Han anses för tillfället vara en av 2000-talets mest prestigefyllda psykologer. 2009 utnämndes han till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av tidskriften Time.


Vidare har han varit rådgivare till USA:s Försvarsdepartement och FBI, och har utvecklat tankesmedjor och interaktiva utbildningsverktyg online i syfte att utbilda folk i emotionell medvetenhet.

Från darwinistiska idéer

Paul Ekmans inledande tanke var att kultur slår fast känslor. Men i takt med att hans forskning gick framåt börja hans tankar att förändras radikalt.

Hans upptäckter fick honom att anamma ett evolutionärt perspektiv, nära det som den framstående brittiske naturalisten Charles Darwin hade. Ekmans position stödjer även det faktum att känslor är universella och att de har biologiskt, inte kulturellt, ursprung.

Vidare har denna forskare bidragit till utredningen av sociala aspekter som slår fast varför och hur vi ljugervilket är anledningen till att han nu anses vara en expert inom upptäckt av lögner.

Olika humör

De tio bästa citaten från Paul Ekman

Några av hans mest välkända verk inkluderar Emotion in the Human Face (1972), Telling Lies: Clues to Detecting Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage (1985), Why Kids Lie(1991) och Nonverbal Messages: Cracking the Code (1998).

Många av hans fynd inspirerade TV-serien Lie to Me och fick honom att publicera dokumentären The Human Face för BBC.

Även om det finns många citat från denna fantastiske psykolog, kommer här tio citat från Paul Ekman som vi tycker representerar hans arbete väl.

De inspirerar oss verkligen att reflektera.

Om att ljuga…

Några av de mest minnesvärda och ikoniska citaten från Paul Ekman om lögner inkluderar:


”De flesta lögner lyckas eftersom ingen utför arbetet för att ta reda på hur man kommer på dem.”

”Lögnaren fulländas med övning.”

Tänk på att ljugande är en central aspekt av människor. Det har en stor roll i våra liv, och att förstå det helt och hållet (hur personer döljer dem, hur de visar sig eller hur man upptäcker dem) är relevant för nästan alla mänskliga interaktioner.

”Hur kan du se att en politiker ljuger? Hans läppar rör sig!”

”Ett brutet löfte är inte en lögn.”


Paul Ekman anses vara upptäckaren av ”miniuttryck” i ansiktet. Han demonstrerade tillsammans med Walace V. Friesen att folk kan använda dem för att upptäcka lögner med en viss nivå av säkerhet.

Om känslor…

Några av de mest minnesvärda citaten om känslor från Paul Ekman inkluderar:

”Folk ler även när de är eländiga.”

”Överraskning är den kortaste känslan eftersom vi bara är överraskade tills vi vet att vi är överraskade. Överraskning relaterar till något oväntat.”

Uttryck för känslor

Ur detta hänseende ser Ekman på känslor som något inbyggt. På så sätt skrattar alla personer i världen när de är glada eller lyckliga, eller öppnar ögonen när de blir överraskade.

Kulturer axlar därmed rollen att dölja, överdriva, gömma eller undertrycka känslor.

”Leenden är förmodligen det mest underskattade ansiktsuttrycket, mycket mer komplicerat än folk tror. Det finns dussintals leenden, alla annorlunda i utseende och budskapet som förmedlas.”

”Inga viktiga förhållanden överlever om tilliten helt förloras.”

”Folk misstolkar händelser, speciellt betydelsen hos andra personers handlingar och motiven som leder till att folk agerar på ett eller annat sätt.”

”Känslor förändrar hur vi ser på världen och hur vi tolkar andras känslor.”

Ansiktet: en öppen bok

Inledningsvis trodde Ekman att det fanns sex universella gester eller uttryck för sex universella känslor: rädsla, ilska, glädje, sorg, avsky och överraskning. Senare utökade han listan till 18, varpå han utvecklade Facial Action Coding System (FACS) för att kategorisera alla mänskliga uttryck som vi på något sätt kan förmedla med ansiktet.

FACS klassificerar dem genom studien av rörelser i ansiktsmuskulaturen. Tänk på vad en person uttrycker genom att sänka ögonbrynen, rynka på näsan, blinka, höja samt böja ned huvudet. Allt räknas.

Olika ansiktsuttryck

Som du kan se är basen för Paul Ekmans utredningar drag och tillstånd hos människor. Hans bidrag har bland annat lett till att han vunnit priset Scientific Research of the National Institutes of Mental Health inte mindre än tre gånger.

I dagsläget används resultaten från hans över 40 år av forskning i många olika fält, från schizofreniforskning till upptäckt av lögner. Han är en fantastisk expert.


Arbetsplatstrakasserier (psykologiska eller fysiska) har ett etiskt lager: en brist på respekt och hänsyn till de anställdas rätt till värdighet, som är ett viktigt och betydande element i arbetsrelationer (Piñuel and Cantero, 2002).

 Individer eller grupper av människor som upplever eller lider av orättfärdigt psykologiskt våld eller fientliga ageranden, på eller utanför arbetsplatsen.


Mobbing kan utföras av kamrater (”horisontella trakasserier”, bland jämställda). Den kan också komma från underordnade eller överordnade.

Är arbetsplatstrakasserier vanligt?

Data från Cisneros barometer på Alcalás Universitet indikerar att mer än 16% av de aktiva arbetarna som tillfrågats säger att de har fallit offer för psykologiska trakasserier eller mobbing på sitt jobb under de senaste sex månaderna (Piñuel and Cantero, 2002). Detta innebär fler än 2,3 miljoner arbetare bara i Spanien.

12% av de aktiva arbetarna som undersökts håller fullständigt med om att generella trakasserier reducerar effektiviteten på deras arbetsplats (Piñuel and Cantero, 2002).

”Bli aldrig illa behandlad under tystnad. Låt dig aldrig bli ett offer. Låt aldrig någon definiera dig, definiera dig själv.”

-Tim Fields-

Former av arbetsplats trakasserier

Offer för arbetsplatstrakasserier börjar ofta tro att de är dåliga anställda eller till och med dåliga personer. Mobbingen påverkar inte bara ens arbetsprestation, utan även ens personliga liv och självbild.

Stressat offer för trakasserier

En från början kompetent (till och med utmärkt) kollega blir en skugga av sitt forna jag. Han tror att allt han gör är fel och att han är en sann katastrof; han börjar tro på dem som säger att allt han gör är fel. Detta påverkar hans prestationsförmåga på jobbet. Anklagelser kan till och med leda till psykologiska skador.

Det vanligaste syftet med trakasserier på arbetet är att få personens prestation att försämras och få denne att säga upp sig eller få sparken.

Hur utförs arbetsplatstrakasserier?

Metoder för arbetsplatstrakasserier inkluderar:

 • Att skrika eller förolämpa offren.
 • Fysiskt våld, till exempel i form av knuffar.
 • Att tilldela dem uppgifter eller projekt med ouppnåeliga tidsfrister.
 • Undervärdering eller att inte värdera ansträngningarna som offren gör. Det kan även uttrycka sig i en vägran att utvärdera offrets arbete. Hot eller upprepa tvång är också vanliga.
 • Förlöjliga deras arbete, deras idéer och deras resultat framför kollegor. Göra sig rolig på deras bekostnad och håna dem.
 • Ändra uppgifter och ansvar utan att tala om det för offren.
 • Behandla dem annorlunda eller diskriminera dem. Stigmatisera dem i kollegornas eller de överordnades ögon. Exkludera dem.
 • Ignorera, frysa ut eller utelämna dem, bara tala om dem i tredje person. Låtsas att de inte existerar.
 • Undanhålla information som är avgörande för deras arbete eller manipulera uppgifterna för att missleda dem, och sedan anklaga dem i efterhand för försumlighet eller oprofessionalism.
 • Förtala offren. Sprida ondsinta eller skvalleraktiga rykten genom organisationen som underminerar deras rykte och anseende.
mobbing och trakasserier


”När folk gör dig illa om och om igen, se dem som sandpapper. De kan riva eller gör dig illa lite grann, men i slutändan blir du finslipad och de blir värdelösa.”

-Chris Colfer-

Varför uppstår arbetsplatstrakasserier?

Arbetsplatstrakasserier förutsätter angripare som kan arbeta under skydd av organisatoriska egenskaper som erbjuder dem straffrihet eller utrymme för deras handlingar. Bortsett från organisationer med avvikande ändamål, vilket är vanligare för destruktiva organisationer eller sekter, är det vanligtvis individer som ägnar sig åt mobbing.

Det finns flera faktorer till varför angripare börjar mobba. Den vanligaste är att arbetaren som är offer för trakasserierna är eller har blivit någon som är ett hot mot gruppen.

Den vanligaste faktorn i studier av dem som fallit offer för psykologiska trakasserier på arbetsplatsen är avundsjuka på grund av extraordinär arbetsmässig kapacitet eller förmåga.

Destruktiva organisationer

Offret är oftast avundat för acceptansen eller uppskattningen som de erhåller av kollegor, underordnade, chefer, patienter eller klienter. Också för deras personliga färdigheter, för positiva utvärderingar eller gratulationer mottagna för deras arbete.

Andra anledningar

Arbetsplatstrakasserier kan även inträffa när arbetaren vägrar att bli manipulerad av andra. Det kan även vara för att de inte är på ”samma våglängd” som dem som kontrollerar status quo.


I miljöer som innehåller flera intressegrupper och ledare används mobbing oftast för att utrota oslagbara motståndare. De som inte tillåter sig att köpas ses som ett hot.

Arbetare kan också bli offer för trakasserier om de har positiva personliga eller familjemässiga situationer. Andra som inte har det kan vara avundsjuka. När offret är en kvinna kan arbetsplatstrakasserierna utgöras av sexuella anspelningar och förvärras på grund av kvinnans reaktion.

En annan anledning till mobbing är att man är annorlunda. Detta är när medlemmar i en personalstyrka har särskilda karaktärsdrag som skiljer dem från andra. Att vara annorlunda när det kommer till ålder, kvalifikationer, språknivå, arbetslivserfarenhet, sexuell läggning, seder… ofta leder detta till förföljelse från en majoritetsgrupp (Piñuel and Cantero, 2002).

Missbruk är när den minst kompetenta och mest aggressiva personen projicerar sin inkompetens på den mest kompetenta och minst aggressiva personen.

Psykologiska konsekvenser av arbetsplatstrakasserier

Flera empiriska studier slår fast en koppling mellan arbetsplatsmobbing och posttraumatiskt stressyndrom. (Mikkelsen and Einarsen, 2002). Personer som faller offer för arbetsplatstrakasserier under en längre period uppvisar mönster som indikerar detta, såsom undvikande, repetition av händelser eller ökad emotionell stress.

trakasserier och dess konsekvenser

Symptom på undvikande leder till att man upplever hot och/eller rädsla relaterat till allt som har med arbetet att göra. Folk som utsätts för mobbing undviker att tala om sitt arbete, umgås inte med personer från sin arbetsplats och anstränger sig för att undvika aktiviteter, platser eller människor som är knutna till det fruktade momentet.

Symptom eller återupplevande kan uppstå i form av mardrömmar eller drömmar relaterade till evenemang och arbetsinteraktioner. De uppstår även som återkommande bilder och minnen av händelser och känslor av att händelsen inträffar igen.

Symptomen på psykologisk aktivering som uppvisas av arbetare som lider av mobbing under arbetsdagen är: hjärtklappning, svettningar, muskelspänning, sömnlöshet, vaksamhet, ilska, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.

”Ett vanligt misstag av mobbare är att anta att eftersom någon är snäll och god så är hon svag. Dessa karaktärsdrag har inget att göra med varandra. Faktum är att det krävs avsevärd styrka för att vara en bra person”

-Mary Elizabeth Williams-

Arbetsplatstrakasserier är en oroande situation som vi måste vara medvetna om för att kunna förhindra och stoppa.

Bibliografi:

De Rivera, J. L. G. (2002). Psychological abuse: How to defend yourself against mobbing and other forms of harassment. Psiquiatria.com, 6 (3).

Hirigoyen, M. F., & Valls, N. P. (2001). Moral harassment at work: Distinguishing the true from the false.

Moreno Jiménez, B., Rodríguez Muñoz, A., Garrosa Hernández, E., & Morante Benadero, M. E. (2005). Organisational history of psychological harassment at work: an exploratory study. Psicothema, 17 (4).

Olivares, F. J. A. (2006). Mobbing: psychological harassment in the workplace.LexisNexis Argentina.

Peralta, M. C. (2004). Workplace bullying – mobbing – psychological perspective. Journal of social studies, (18), 111-122.

Peralta Gómez, M. C. (2006). Manifestations of workplace bullying, mobbing and symptoms associated with post-traumatic stress: case study. Psychology from the Caribbean, (17).

Piñuel, I., & Cantero, A. O. (2002). The incidence of ‘mobbing’ or psychological harassment at work in Spain. Results of the CISNEROS II® barometer on violence in the workplace. Lan Harremanak. Journal of Labour Relations, (7).

Piñuel, I. (2003). Mobbing. Self-help manual. Keys to recognising and overcoming psychological harassment at work. Madrid: Aguilar.

Rojo, J. V., & Cervera, A. M. (2005). Mobbing or workplace harassment. Tebar Publishers.


Ogiltigförklaring från familjen: när man tror att man är värdelös

Ogiltigförklaring från familjen är en process som dyker upp ganska ofta. Den sker i miljöer där en eller flera personer genererar en typ av galen dynamik som bojkottar barnens självkänsla. Den får oss att använda förminskningar, passiv-aggressiv kommunikation, emotionell manipulering och osynliga övergrepp. Detta kan lämna ett permanent ärr.

Experter inom systemisk familjeterapi säger att alla ogiltigförklarade barn löper risken att bli osynliga vuxna i framtiden. De är personer som från ung ålder tror att deras behov inte är viktiga. Deras identiteter har blivit så utspädda att de inte lyckats forma en autentisk självuppfattning.


”Alla har ett fåtal smärtsamma sår begravda i sitt hjärta. Om de kan gå vidare är det bra. Men även om de inte kan det så lever de fortfarande. Smärtan blir med tiden avdomnad.”

-Kim Bok Joo-

Ett exempel på ogiltigförklaring från familjen

Vi har att göra med ett problem som är väldigt allvarligt, men som ändå försummas av många föräldrar. Anna är nio år och spenderar hela dagen med att göra narr av, nypa och knuffa sin syster Camilla. Anna är rastlös och högljudd, men Camilla är återhållsam och blyg.

Camilla går till sin mamma med tårar i ögonen för att få hjälp. Hon får alltid samma svar: ”Du måste se efter dig själv, mamma är upptagen och kan inte alltid ta hand om dig.” Denna situation, som kan verka oskyldig, döljer många nyanser. Ogiltigförklaringen från föräldern är i detta fall dubbel och konsekvenserna allvarliga.

Först eftersom modern inte tar hänsyn till sin yngre dotters känslor. Vidare eftersom hennes budskap till den lilla flickan är enkelt och direkt: ”Jag är upptagen, så du är ensam i det här, du får lösa dina problem på egen hand.” En barndom som präglas av sådan ogiltigförklarande dynamik kan lämna djupa spår i vuxen ålder.

Ledsen flicka


Från ogiltigförklaring från familjen till personlig ogiltigförklaring

Ogiltigförklaring från familjen är en form av känslomässig försummelse, och därför en av de farligaste formerna av subtil försummelse. Marsha Linehan – en välkänd expert på mentalsjukdomar och dialektisk beteendeterapi – förklarar i sina böcker att dessa typer av interaktioner genererar väldigt allvarliga konflikter i barnets sinne.

Låt oss till exempel föreställa oss en bebis som aldrig får uppmärksamhet på natten varje gång den gråter. Föreställ dig nu samma barn vid två års ålder, när det får ett stort utbrott framför uppretade föräldrar som inte vet hur de ska hantera situationen. Några år senare skäller de på barnet för att det inte vet hur man knyter skorna eller för att det klär på sig, äter eller uttrycker sig långsamt.

”Du är klumpig och gråter alltid över inget,” är vad detta barn fått höra under de första sex åren  i livet.

Hela situationen präglar barnets personlighet på olika sätt. Dr. Linehan förklarar att ogiltigförklaring från familjen genererar personlig ogiltigförklaring.


Om de emotionella behoven hos barnet ignoreras från början och det alltid är barnet som ”gråter över inget”, kommer det börja ogiltigförklara sig självt. Det kommer tolkar dessa känslor som negativa, vilket betyder att det är bäst att gömma och svälja dem.

Gråtande pojke

Vad som i många fall uppstår är en självuppfyllande profetia. Om folk upprepade gånger berättar för barn att de inte kommer lyckas, att det inte är för dem, att något är för svårt för dem, att de kommer vara sämst i talangjakten, är det troligt att de kommer internalisera detta som ett giftigt mantra.

Men att bryta effekten av ogiltigförklaring från familjen är inte bara möjligt, utan nödvändigt. Det kan kan överlevas genom att validera oss själva som vi förtjänar, som andra borde ha gjort.

Att validera oss själva som vuxna: den inre dialogen

Systemisk terapi och familjeterapi har mycket att tacka Paul Watzlawicks kommunikationsteori för. Både han och andra experter från Mental Research Institute har gett form till en exceptionell metod. Detta var nyckeln till familjeterapins framtid och en bättre förståelse för denna komplexa dynamik.

Inom detta ramverk refererade han till teknikerna hos förminskning. Detta är en tom, skadlig och ibland till och med aggressiv kommunikationsform. Budskapet till den andra personen bidrar till att ogiltigförklara denne och orsaka upprördhet.

Men något som psykologer som Dr. Lineham tror är att barn som ogiltigförklarades i ung ålder skapar en inre dialog som vuxna som baseras på ett ogiltigförklara sig själva.

Självkritik, begränsande attityder, obeslutsamhet, skuld, konstant rädsla och repetitiv monolog som saknar självkärlek bidrar till att föreviga denna ogiltigförklaring. Det är nästan som en eld där vi förstör oss själva mer och mer…

Ensam motorcyklist

Det är inte värt det. Om andra har skapat denna serie av hål i vår identitet och självkänsla ska vi inte ta över denna destruktiva aktivitet. Låt oss undvika att bli våra egna värsta fiender.

Att validera oss själva är möjligt, men för att uppnå det måste vi förändra vår inre dialog. Vi måste tala till oss själva med respekt och vänlighet. Vi måste behandla oss som värdiga varelser; som personer som har mycket framför oss och som inte tror på ”du kan inte, du vet inte, du förtjänar inte…”

Det är dags att kunna göra allt.


Ordet ”Nankurunaisa” har blivit populärt eftersom det fungerar som ett kraftfullt mantra. Detta ord kommer från antika Japan, och dess ursprungliga betydelse var:

”Glöm aldrig vem du är och lev för dagen och morgondagen; glöm aldrig att le, och kom ihåg att solen kommer välkomna dig med ett stort leende nästa dag, oavsett hur dålig denna dag varit, så gör samma sak själv.”


Över tid har denna breda definition summerats och anpassats för att uttrycka en önskan och kraftfull bekräftelse. Dess nuvarande betydelse är: Allt kommer ordna sig i slutänden”. Det är ett mäktigt budskap med så mycket potential.

”Mantran är resurser för att skydda ditt sinne mot oproduktiva tanke- och handlingscykler.”

-Anonym-


Ordet ”Nankurunaisa” kommer ursprungligen från språket okinawan. Det började som flera ord: ”Nankuru nai sa”. De förkortades senare till ett och fick en bredare betydelse.

Nankurunaisa – ett uråldrigt mantra

Japanerna använder ordet ”Nankurunaisa” för att väcka allt som är bra med livet. De använder det mycket. De känner att man endast genom att uttala det får inre frid och tillit för vad som komma skall.

Som ett resultat har ordet sakta men säkert blivit till ett mantra. Ett mantra är ett uttryck som hjälper dig att sammankoppla med en positiv, uppmuntrande inre energi. Det involverar ett djupt emotionellt band och inre balans.


Mantran kan precis som böner anta en väldigt speciell betydelse för de som använder dem. De fungerar. De fokuserar våra tankar på en sak, vilket utlöser konstruktiva känslor. Än mer så i fallet med ord som ”Nankurunaisa”, som har blivit ett mantra av hopp.

Ensamt träd i vatten

Nyckeln till allt?

”Nankurunaisa” är ett sätt att säga ”allt kommer bli okej”, och därför ser många på det som nyckeln till allt. De har rätt som tänker på detta sätt. Att lita på vad som komma skall har otrolig kraft att hjälpa oss gå framåt. Detta är framförallt viktigt i hårda tider när vi känner att det inte finns någon väg ut.

Tillit är vad som hjälper oss att bestå. Om vi inte tror att allt i slutänden kommer bli bra kommer vi säkerligen ge upp så fort vi stöter på ett hinder. När vi å andra sidan har tillit kan vi samla styrkan vi behöver för att övervinna till synes obestigliga svårigheter.

Det är vad ordet ”Nankurunaisa” bjuder in oss att göra: att acceptera tidens vishet. Att förstå att om vi härdar ut så kommer tiden själv ordna saker och ting. Vi måste låta saker och ting flöda och ha lite tillit för vad vi gör.

Allt är ett mantra

Alla ord kan faktiskt användas som mantran. Det behöver inte komma från någon religion eller filosofi för att ha kraft. Det är vi som ger orden sin kraft, speciellt när vi upprepar ett emotionellt betydelsefullt ord. Det är därför det finns andra uttryck som kan leda till motsatsen hos ord som Nankurunaisa.

Hand med burk

Allt som vi upprepar frekvent blir till ett personligt mantra. Om du säger ”det är tråkigt” hela tiden så kommer du känna dig uttråkad av allt. Samma sak gäller om du konstant säger ”jag vill inte”, ”jag gillar inte” eller ”jag kan inte”. Det påverkar ditt beteende.

Dina tankar och känslor vibrerar till rytmen hos orden du använder för att beskriva ditt sinnesstånd. Därav vikten att lära sig att använda språk ansvarsfullt och konstruktivt. Ord slår fast våra tankar, och våra tankar formar hela vårt liv.

Det finns en anledning till att ordet ”Nankurunaisa” fortfarande är så relevant, tusentals år senare. Det må ha glömts bort till viss del, men det försvann aldrig från språket. Idag används det i världens alla hörn som en privat sång om hopp och optimism.


Många faktorer influerar hur vi sover, från rummets temperatur till vad vi åt till middag. Sömnhygien studerar dessa faktorer och hur de influerar vår sömn. Den innefattar en serie rekommendationer som manar till en hälsosam livsstil och förespråkar vanor som leder till bättre sömn.

Att sova är en av de viktigaste aktiviteterna vi gör i livet. Det är viktigt att vakna upp med en förnyad, utvilad kropp och att inte ha problem med att somna. Vill du veta hur man uppnår detta? Följ dessa sju grundläggande riktlinjer för bättre sömn.


Följ ett schema

Sömn är en rutinmässig aktivitet som gagnas av stabilitet. Därför kommer din kropp dra nytta av att du vaknar och går till sängs vid ungefär samma tid, även på helgerna. Det är meningslöst att endast sova fem timmar måndag till fredag och sedan sova åtta timmar lördag och söndag.

Det må vara sant att vi generellt sover mer under barndomen och mindre vid hög ålder, men alla vuxna behöver faktiskt olika mängder sömn. De flesta kräver 6-8 timmars sömn varje natt, men detta varierar beroende på personliga och arbetsmässiga aspekter.

Därför är det en god idé att observera hur du sover under några veckor, och på så sätt få en förståelse för hur mycket sömn du behöver för att känna dig utvilad.

Vakna tidigt

Det är bättre att vakna tidigt än att gå till sängs sent

Kvalitet och kvantitet är precis lika viktiga när det kommer till sömn. Det inte samma sak att gå till sängs klockan sex på morgonen som klockan elva på kvällen, även om du i slutänden sover i sju timmar båda gångerna. Kroppen är programmerad att veta att det är dags att stiga upp vid soluppgången.

Kroppen släpper ut melatonin på kvällen, vilket är anledningen till att vi då känner oss trötta och sömniga. Men om du konstant tvingas ändra din dygnsrytm kommer du betala ett högt pris. Man har faktiskt bevisat att personer som jobbar natt kan utveckla allvarliga kardiovaskulära problem, vilket kan leda till hjärtinfarkt.


Håll koll på vad du äter på eftermiddagen

När du tänker på energigivande livsmedel tänker du säkert på kaffe. Men detta är inte den enda dryck som aktiverar oss: teer och läsk kan också hindra oss från att somna. Du måste vara försiktig med vad du äter och dricker, speciellt nära middagstid.

På samma sätt är choklad en aktiverande substans som kan göra det svårt för dig att somna eller få dig att vakna tidigt. Det är även bäst att undvika alkoholkonsumtion eller minska den i så hög utsträckning som möjligt.

Ät frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en tiggare.


Generellt blir vi dåsiga av kolhydrater och vakna av protein. Utöver att vara lättare att smälta är det alltså även rekommenderat att äta en sallad istället för en stek om man vill få bättre sömn.

Träna regelbundet för att få bättre sömn

Sport och träning hjälper dig att förbättra din form och undvika en stillasittande livsstil. Det gör dig även avslappnad och motverkar spänningar. Ett annat sätt att främja bättre sömn är därför att träna regelbundet med måttlig intensitet. Sport och träning håller oss inte bara i form, utan gör det även lättare att släppa orosmoln som kan störa vår sömn.

Det är dock viktigt att låta två timmar passera mellan träningen och läggdags. Träning genererar endorfiner som får din kropp att förbli alert, och att gå till sängs med hög puls är inte rekommenderat. Det är bäst att låta kroppen slappna av innan man lägger sig.

Träna regelbundet

Undvik stimulerande aktiviteter innan läggdags

Utöver att vänta ett par timmar efter träning ska du följa samma riktlinjer efter att du sett en actionfilm eller ett spännande TV-program. Dessa aktiviteter stimulerar nivåerna av mental aktivering. Flera experter har visat att audiovisuella aktiviteter ökar risken för sömnlöshet, mestadels hos personer mellan 18 och 32 år.

Därför är det bäst att göra raka motsatsen: välj avslappnande aktiviteter innan läggdags för att främja bättre sömn. Exempel inkluderar bakgrundsmusik, ett varmt bad, lätt läsning eller andningsövningar. Din kropp kommer tacka dig nästa dag.

Kudden är inte en bra rådgivare

Riktlinjer för sömnhygien säger att om du har ängsliga tankar eller orosmoln som håller dig vaken, är det bäst att gå upp och prata med din partner istället för att grubbla över dessa tankar i timmar.

Om du oroar dig över uppgifter du måste komma ihåg att göra nästa dag ska du skriva ned dem i en anteckningsbok och ”befria” ditt sinne från dessa ansvar.

Ett rum med perfekt miljö

Miljön i ditt sovrum kan påverka din sömnkvalitet. Tänk på:

 • En lugn och avslappnad atmosfär: det är lämpligt att alla medlemmar i hushållet går till sängs samtidigt. Om du ligger i sängen och är redo att somna men kan höra ditt barns dator eller fotbollsmatchen på TV:n i vardagsrummet, kommer din frid störas.
 • Inte för kallt, inte för varmt: det är bra att hålla termostaten runt 21 grader Celsius, men hellre några grader lägre än högre. Att slå på en luftavfuktare några timmar innan läggdags kan vara bra för fuktiga miljöer.
 • Det är bäst att sova i totalt mörker: elektriska apparater kan göra detta svårt eftersom skärmar och LED-lampor kan påverka REM-fasen eller melatoninutsläppet med sitt ljus.
Sovande man

Alla dessa vanor för att främja bättre sömn har väldigt positiva effekter på både kvaliteten och kvantiteten av sömn. De kommer dock inte lösa sömnlöshet på egen hand. Se på dessa rekommendationer som ett komplement till andra behandlingar.


Hjärndominans enligt Herrmanns kvadrantmodell: vilken är din typ?

Herrmanns test av hjärndominans är ett verktyg bestående av 120 frågor. Det används för att ta reda på var vi bearbetar information och vilken inlärningsstil vi har. Denna intressanta modell förklarar att hjärnan har fyra kvadranter och att vi generellt sett har en viss predisposition för en eller flera av dem.

Kanske har du redan genomgått testet, men generellt sett är det inte vanligt. Varför? För att Herrmann Brain Dominance Instrument” (HBDI) inte är giltigt ur en neurologisk synvinkel. Många forskare hävdar faktiskt att det är ”populärpsykologi”.


”Sinnet är inte en behållare att fyllas, utan en eld att tändas.”

-Plutarco-

Ämnet hjärndominans och lateralisering är väldigt kontroversiella. Låt oss ta ett exempel: detta verktyg förklarar att kreativitet endast ligger i den högra hjärnhalvan. Detta är dock inte helt korrekt eftersom kreativa processer använder alla områden av hjärnan via dess fantastiska, sofistikerade nervaktivitet.

Innebär det att Herrmanns test av hjärndominans är helt värdelöst? Absolut inte. Det finns en aspekt som gör det värdefullt, och det ska vi tala om idag.

Detta test börjar med en viktig premiss: varje person har ett specifikt sätt att bearbeta och omvandla information, samt att ta in och tolka data.

Allt vi behöver göra är att ta en titt på pluggande studenter eller oss själva när vi arbetar. Vissa personer är mer noggranna och konservativa medan andra är innovativa. Vissa är mer visuella medan andra bearbetar information bättre genom att höra den… Allt detta passar in i hypotesen hos Herrmanns test.


Tankeprocesser hos kvinna

Hjärndominans i Herrmanns test

Innan vi talar om detta verktyg, som togs fram på 90-talet, ska vi tala om dess skapare – Ned Herrmann. Han var chef för American Creativity Association och en pionjär inom fälten kreativt tänkande och logiskt tänkande. Han specialiserade sig på musik och fysik.

Från ung ålder arbetade han hos General Electric med att förbättra produktion, motivation och kreativitet bland de anställda.

För detta analyserade Herrmann arbetarnas olika stilar för att tänka och lära sig. Utifrån detta tog han fram en hjärnkarta. Därefter utvecklade han teorin om kvadranter och beskrev fyra typologier – fyra olika sätt som han trodde att folk använde för att lära sig, tänka, skapa, interagera och förstå livet.

Herrmanns förståelse av hjärndominans ser ut så här:


Typ A: analytiska personer

Ned Herrmann kallade dem experter. De karaktäriseras av logiska, analytiska och tekniska tankestilar.

 • De är väldigt rationella personer som samlar data från konkret fakta.
 • Analytiska personer tenderar även att vara tävlingsinriktade och individualistiska, såväl som intelligenta och ironiska, med ett bra sinne för humor.
 • Jobb som lämpar sig för denna typ av hjärndominans är kopplade till matematik, fysik, ingenjörskonst, kemi, etc.
Tänkande man

Typ B: den organiserande stilen

Som namnet antyder är detta en organiserad typ av person som älskar ordning och är väldigt noggrann.

 • De gör inte något utan att ha planerat det först. De gillar allt som är förutsägbart, konservativt och under deras kontroll.
 • Generellt sett är personer i den ”organiserande” kvadranten bra företagschefer, revisorer, etc.

Typ C: mellanpersonlig

Typ C refererar till hjärndominans med lutning mot känslor och behovet av att vara i kontakt med andra. De relaterar med andra och njuter av social kontakt där de kan känna sig användbara samt ge och ta. De är personer som är bra på att kommunicera, spontana och utåtriktade.

Generellt föredrar de jobb såsom journalism, sjukhuspersonal, socialt arbete, etc.

Typ D: experimentell

Den fjärde profilen i detta test av hjärndominans refererar till personligheter med holistiska sinnen. De är visuella, spontana och mycket kreativa personer. De är individer som gillar att experimentera och innovera, även om det kommer med en risk.

De har alltid blicken vänd mot framtiden och försöker även lära sig av nuet. Därför ser man ofta typ D-personer arbeta som arkitekter, författare, musiker, målare, designers, etc.

Kvinna skriver i gräset

När du bevittnat eller genomgått Herrmanns test av hjärndominans kan du mycket väl märka att du inte identifierar dig med ett enda område. Detta är vanligt. Uppskattningar säger faktiskt att nästan 60% av alla personer har karaktärsdrag från fler än ett av de fyra områdena.

Det är även viktigt att påpeka att ingen dominans är bättre än en annan, och att de varken slår fast eller förutser något. Allt de gör är att indikera vilken typ av riktning vi tenderar att ha när vi interagerar med vår omgivning.

De talar om vår stil för att bearbeta data vi mottar. Det är ett enkelt sätt att lära känna oss själva lite bättre… varför inte ge det ett försök?


Willis-Ekboms sjukdom är för närvarande en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Det är en väldigt obehaglig stickande och kliande känsla i benen som kan lindras något genom att röra på dem. Detta tillstånd påverkar inte bara en persons sömn, utan får även stor påverkan på dennes känslor.

Sjukdomen kan verka konstig och harmlös för vissa. Hur kan lite stickningar i en persons lemmar anses vara en ”sjukdom”? Hur kan symptom som verkar så ofarliga ha en diagnos?


Willis-Ekboms sjukdom är en neurologisk sjukdom som involverar en impuls att röra på benen. Den påverkar vanligtvis personens sömn, så den anses även vara en sömnsjukdom.

Men personerna som är drabbade på daglig basis vet att den inte är så ofarlig som den verkar. Vissa av de drabbade kan tolerera tillståndet ganska bra, medan andra inte kan sova bra på nätterna, inte kan sitta på dagen och blir irriterade såväl som utmattade – både fysiskt och mentalt.

Vi talar alltså inte om små irritationsmoment; vi talar om ett problem som påverkar över 10% av befolkningen. Det är ett kroniskt syndrom som inte har något botemedel, men som kan behandlas.


Smärta i benen

Willis-Ekboms sjukdom: hur ser symptomen ut?

Willis-Ekboms sjukdom drabbar personer av alla kulturer, åldrar och kön. Den är relativt vanlig hos små barn, även om man vanligtvis drabbas första gången vid 40-45 års ålder. Symptomen inkluderar:

 • En obehaglig stickande känsla i lemmarna, vanligast i benen men även i armarna.
 • Många patienter säger att de upplever en ”elektrisk chock” medan andra beskriver det som att ha myror under huden.
 • Problemet börjar på eftermiddagen och blir värre på natten, speciellt om personen vilar, vare sig det är sittande eller liggande.
 • För att lindra den intensiva svedan och stickande känslan tenderar personen att röra eller skaka på benen.
 • Symptomen kan förändras. De genomgår faser av att vara uthärdliga och faser när de är outhärdliga. Att inte kunna sova kan leda till höga ångestnivåer.

Det är viktigt att nämna att dessa symptom generellt inte försvinner eller blir svagare. Istället tenderar de att bli värre.


Sömnlös man

Varför lider jag av Willis-Ekboms sjukdom?

Som med många sjukdomar och hälsoproblem är roten till Willis-Ekboms sjukdom ännu inte fastställd. Med det sagt vet vi att det finns genetiska faktorer och att mekanismerna som utlöser symptomen ligger i nervsystemet.

Relevanta faktorer som har identifierats inkluderar:

 • Kretsarna som administrerar och kontrollerar dopamin i basala ganglierna fungerar inte väl.
 • Järnbristanemi är ytterligare en möjlig faktor.
 • Njursvikt och diabetes tenderar att sammanfalla med Willis-Ekboms sjukdom.
 • Läkemedel såsom antipsykotika, vissa antidepressiva medel samt antihistaminer kan ha denna sjukdom som bieffekt.
 • Gravida kvinnor kan också drabbas av Willis-Ekboms sjukdom i tredje trimestern.

Vilka behandlingar finns för Willis-Ekboms sjukdom?

Nu vill vi ge dig en rekommendation: om du börjat uppleva stickningar eller andra problem i benen nattetid, kontakta din läkare. Orsaken kan vara ett cirkulationsproblem eller just Willis-Ekboms sjukdom.

Vad som börjar som en mindre irritation kan börja påverka hela din livskvalitet och mentala hälsa. Sömnlösheten och utmattningen kan bli ett stort problem, så det är bättre att behandla det så snart som möjligt.

 • Medicinering är den huvudsakliga behandlingsformen. Det kan inkludera dopaminergiska läkemedel som ropirinol och antiepileptiska läkemedel som gabapentin.
 • Att anamma goda sömnvanor är också en hjälpsam rekommendation.
 • Att få benmassage kan hjälpa.
 • Det finns en vibrerande kudde vid namn ”Relaxis” som är väldigt effektiv för denna åkomma.
Olika läkemedel

Det finns inget botemedel, så behandlingarna riktar in sig på symptomen. Om du lider av Willis-Ekboms sjukdom ska du prova olika tekniker och behandlingar. Hitta rätt sätt för dig – ett som låter dig leva ett så normalt liv som möjligt och få en god natts sömn.


Folk tror fortfarande att många myter om ångest är sanna. Men de som lever med denna demon gagnas inte alls av dem. Ångest slukar vår fridfullhet och vår balans i livet. Ingen väljer vilken åkomma eller sjukdom man lider av.

Ångest är ett svart hål som är svårt att komma upp ur om personen inte har ett bra stödnätverk. Denna uppgift blir ännu svårare när folk fortsätter att ha felaktiga och skadliga uppfattningar av tillståndet.


Nuförtiden uppstår konstant sociala rörelser som kräver rättigheter och ger synlighet till verkligheter som fram tills nu hänvisats till tysta hörn. En av dessa rörelser är ”Jag valde inte min sjukdom,” och den belyser upplevelserna hos personer som lider av depression, bipolär sjukdom, posttraumatisk stress, ångestsjukdomar, etc.

Dessa personer beskylls eller hålls ofta ansvariga för saker de inte har någon kontroll över.

”Ångest är en del av människans natur, men den gör oss försiktiga när möjligheten hamnar i konflikt med verkligheten, och när nuet blir besatt av framtiden.”

-Kierkegaard-

Att göra denna rörelse synlig och ge den en röst är viktigt. Framförallt eftersom en avsevärd del av befolkningen fortfarande navigerar i vatten av total okunnighet om vad mentala sjukdomar och tillstånd är. Stigma och fördomar är också aspekter som spelar in i denna okunnighet.

Inget av detta hjälper en drabbad person som försöker förstå vad som händer. Det skapar faktiskt hinder som stoppar denne från att söka hjälp på grund av rädsla för vad andra ska säga. Detta kan göra tillståndet kroniskt och helt handikappande. Inget av detta är acceptabelt eller tolerabelt.


Enkla saker, som att lära sig mer, klargöra terminologi och göra dessa typer av verkligheter mer synliga, kan hjälpa till att skapa en mer stödjande omgivning.

Jagad av rädslor

Skadliga myter om ångest

1. Ångest är bara en kemisk obalans

Det finns fortfarande många hälsoexperter som tror att ångest ”bara” är resultatet av en simpel kemisk obalans i hjärnan. Det är värt att påpeka att detta är en halvsanning, eller snarare inkomplett forskning som helt enkelt inte stämmer.

Anledningen? Vi vet att att patienter som erbjuds farmaceutiska behandlingar som reglerar produktionen av serotonin kommer må bättre. Men läkemedel kommer på egen hand inte uppnå en komplett eller varaktig återhämtning – de minskar bara symptomen. Vi behöver mer långsiktiga strategier för att komplettera behandlingen.

2. Om mina föräldrar led av ångest kommer även jag göra det

Att tillskriva genetisk predisposition alla våra problem, sjukdomar och tillstånd är ytterligare en av de vanliga myter om ångest som folk faller för. Ja, det kan finnas en ökad risk, en liten chans, att du kommer drabbas av ångest om dina föräldrar gjorde det, men det är knappast 100% säkert.


Hursomhelst kan du se på det som en tidig varning att ha i åtanke.

Avinstallera ångest

3. Om jag lider av ångest är det för att jag gör något fel

Generaliserat ångestsyndrom är en av de vanligaste mentala sjukdomarna. Den påverkar verkligen en persons liv och är kaotiskt såväl som utmattande. Om någon i patientens närhet säger att personen lider av det som en konsekvens av att ”du gör saker fel”, kommer detta öka nedslagenheten och minska entusiasmen för att finna en lösning.

Låt oss komma ihåg att ångest är en del av människans natur. Men vissa nuvarande och tidigare händelser och sättet vi hanterar och bearbetar vår verklighet kommer slå fast risken för att utveckla dessa typer av tillstånd.

4. Jag är en ängslig person. Ångest är en del av den jag är och jag kan inte förändra det

Detta är ytterligare ett mycket vanligt påstående när det kommer till myter om ångest. Vissa personer tror att ångest är en del av deras personlighet. De tror även att inget kan göras och att det varken finns behandlingar eller terapier som kan råda bot på det.

De identifierar ångesten som en del av dem själva; en inneboende del av deras personlighet.

Låt oss byta fokus och anta en mer realistisk, logisk och optimistisk syn på ångest och andra tillstånd. Det kan hjälpa dig att lära dig nya sätt att tänka och hantera dina känslor bättre. Detta kan i sin tur motivera dig att förändra dina beteenden och vanor, och till och med omprogrammera din hjärna

Utstött person

5. Djup avslappning kan lösa mitt ångestsyndrom på egen hand

Du kan inte lösa ångestsyndrom som ett pussel. Du måste behandla dem. Ordet ”behandling” har flera betydelser:

 • Det involverar aktivt arbete av psykologer och framförallt patienten.
 • Patienten måste lära sig vissa strategier som denne alltid måste använda, inte bara fram tills förbättring sker. Personen måste konsolidera detta tillstånd av återhämtning så att det blir varaktigt.
 • Det är även vitalt att förstå att behandling av ångest innebär att använda fler än en metod. En behandling innebär även ett sökande; det är en kombination av olika strategier: djup avslappning, psykoterapi, beteendeförändringar, meditation, sport, utövande av nya hobbyer…

Djup avslappning kan alltså hjälpa, men andra resurser måste också nyttjas för att uppnå total och permanent återhämtning. Man kan säga att vi behöver fler strategier på resan mot att finna vad som verkligen hjälper oss. Vi måste hitta vad som verkligen låter oss må bättre och hantera våra rädslor.

Ångestfylld kvinna

Avslutningsvis vill vi säga att myter om ångest kan förvränga verkligheten. Detta är ett tillstånd som kan behandlas framgångsrikt. Låt oss inte glömma att ångest anses vara en epidemi som många unga människor lider av. Det är därför det är nödvändigt att implementera förebyggande åtgärder och ta fram strategier för att hjälpa oss förstå att våra sinnen inte behöver flyga.


Hur man hanterar en stressande familj på bästa sätt

Ibland blir vi stressade av våra familjer. Det finns stunder när rötterna hos släktträdet fångar oss och inte släpper taget. Vi blir intrasslade i deras giftiga beteenden, deras krav, deras fobier och deras affektiva band som styrs av narcissism. Vi måste hantera denna dynamik för att skydda vår värdighet och förbättra våra relationer. Vi får inte låta en stressande familj påverka oss negativt.

Vissa säger att födseln är som att falla ut ur en skorsten. Vi vet aldrig var vi kommer landa och vilket socio-affektivt scenario som kommer vara det första – det som till stor del kommer slå fast vår psykologiska struktur. Vi vet heller inte vilka typer av band vi kommer lära oss av våra föräldrar.


”Vi kommer från oss själva, vi går mot oss själva. Även om vår familj och samhället försöker hindra oss, låt oss vara oss själva!”

-Alejandro Jodorowsky-

Om det nästan är som ett lotteri att hamna i en bra familj, är det även en lotteri att överleva familjen och undvika skador från frustrationer och spänningar som vi inte alltid kan lösa. Det är vanligt att vissa problem kvarstår och att vi som vuxna går stick i stäv med våra föräldrars värderingar, tyr oss till fastrar och morbröder och till och med tävlar med syskon då och då.

Att leva med andra är inte enkelt. Men dessa antagonistiska processer kan flöda naturligt så länge det finns respekt. Detta är vad som låter oss lita på våra familjer, som ska finnas där oavsett vad som händer. Men tänk om så inte är fallet? Vad ska vi göra när det inte finns något respekt och vårt sinnesstånd kontinuerligt undermineras och skadas?

Hur ska vi agera när vi har en stressande familj som kväver oss?


Flicka med ekorrar

En stressande familj som kväver oss

Vi säger alltid till oss själva att vi inte ska begå samma misstag igen. Vi övertygar oss själva om att vi inte ska delta i familjesammankomster eller firanden som alltid slutar illa. Vi försöker vara bestämda med att inte ge vika för emotionell utpressning, för de krav som tenderar att trampa på vår självkänsla. Men vi faller i samma fälla om och om igen.

Så hur kan vi stoppa detta? De är vår familj, och som alla arv byggda på blod och genetik försöker vi ära och respektera dem, även om priset för vår stoiska hängivelse ständigt ökar. Vi hanterar situationer som vi inte kan hantera och låter oss själva utpressas. Vi sänker våra huvuden och biter oss i tungan för att undvika att förstöra livslånga relationer på ett ögonblick.

När man har en stressande familj tänker man på många saker. Kanske är det dags att formalisera en definitiv avresa? Eller ska vi fortsätta att kväva oss själva i detta blodsband livet ut? Det finns ingen anledning att falla in i extremer; det är inte hälsosamt eller hållbart.


Låt oss se vilka riktlinjer du kan följa.

När du blir stressad av din familj ska du inte vända dig till extrema beslut, utan observera allt från en lugn plats.

Sammandrabbning mellan hjärnor

Hur man hanterar en stressande familj

Familjekonflikter sliter på dig på grund av känslorna och de motstridiga positionerna. Denna känslomässiga nedslitning kan gå så djupt att du börjar bearbeta och överdriva alla ord eller gester i denna kvävande familjesituation.

Du bör först jobba på att slappna av och finna inre frid. När du svalt så mycket under en livstid samlar du på dig mycket frustration och ilska. Du måste kanalisera alla dessa saker. När du ventilerat dessa emotionellt spänningsfyllda rum är det dags att ta nästa steg.

Definiera dig själv och din identitet

När personer inte utvecklar en stark känsla av identitet, en identitet som är väldefinierad och separat från familjen, befinner sig deras emotionella välmående i konstant fara. Du måste kapa navelsträngen och behandla dig själv som en självständig varelse, med rötter i dina egna ideologier, värderingar och behov.

När din identitet och självbild är stabila finns det inte plats för tvivel, och du vet vad som är rätt och acceptabelt. Vidare kommer du se dessa giftiga beteenden och narcissistiska handlingar tydligare, och du kommer ha färre problem med att sätta gränserDu vet att de är nödvändiga för att förbättra samlevnaden.

Familj av papper

Du måste inte alltid hålla med din familj, och det är inte negativt

En stressande familj har sina rötter i brist på harmoni och uppstår eftersom det finns ett kraftfält där vissa personer agerar som motståndare istället för lagkamrater. Ett väldigt viktigt faktum i dessa scenarier är det konstanta behovet av erkännande. Vi undviker att avvika från stigen för att undvika att göra andra besvikna.

En autentisk familj är ett unikt mikrokosmos där varje mångfaldigt element lever tillsammans i perfekt harmoni. Det är en dyrbar juvel, där de mest varierade mineralerna har bildat egna kristaller av olika färger, fantastiska egenskaper och unika karaktärsdrag.

Skönheten hos denna juvel är dess mångfald. Alla är annorlunda och exceptionella på sitt eget sätt. Vi måste förstå att en bra familj respekterar och hjälper varandra, istället för att kväva och skapa hinder.


Relationer är vackra men kan ibland vara komplicerade. Att lära sig att bygga hälsosamma band, sådana som gör oss glada och framförallt etablerar en grund av tillit och förtroende, är inte alltid lätt. Det finns en uppsättning vanliga misstag i relationer som sätter käppar i hjulet för detta.

Att hantera svårigheterna och komplikationerna i det dagliga livet kräver tålamod och förståelse, såväl som villighet att jobba med dem tillsammans. Det är därför det är viktigt att lära sig att identifiera vilka av dessa misstag du begår och försöka finna en lösning.


Det är normalt för förhållanden att genomgå tuffa perioder, men att gå igenom dem (under förutsättningen att du vill det och att det är möjligt) bidrar till din personliga tillväxt.

Nedan ska vi beskriva vanliga misstag som folk begår i relationer, så att du kan lära dig att känna igen dem.

”Att möta svårigheterna, att alltid möta dem, det är det enda sättet att genomgå dem. Möt dem!”

-Joseph Conrad-

Vanliga misstag folk begår i sina förhållanden

1. Att förlora uppfattningen om sin individualitet

Den stora paradoxen i kärlek är att de två människorna i förhållandet har en tendens att bli en, när de i själva verket borde vara två.

I ett förhållande är det normalt att det finns en delad identitet för att stärka bandet och undvika konflikt. Det är faktiskt positivt eftersom gemensamma intressen, synpunkter och gillanden hjälper till att förena paret.

Vanliga misstag i relationer

Men det verkar som om vi ofta tar fel väg mot det målet. En av dessa vägar involverar att offra sin identitet för att tillfredsställa den andra. Vare sig det är av rädsla för att förlora den andra eller för att det är en önskan om att bibehålla friden, är sanningen den att det inte är hälsosamt eftersom ingen av dem är sanna mot sig själva.

Den starkaste relationen är den där varje person fortsätter att vara sann mot sig själv. Om så inte är fallet har vi att göra med en symbios, vilket kan leda till allvarliga problem.

2. Att gömma svagheter

Ett förhållande kan inte växa om grunden inte består av ärlighet. Ibland tror vi felaktigt att våra partners inte kan älska oss om de inte ser oss som perfekta. Detta är inte sant.


Sann kärlek uppstår när vi visar oss som vi verkligen är. Hur ska någon annars kunna lära känna oss? Om vi döljer vår identitet kommer det bara att leda till komplikationer och frustrationer längre fram.

Vad denna attityd egentligen döljer är brist på självkärlekNågon som försöker fejka självkänsla säger att hon känner sig ovärdig att bli älskad eftersom hon tror att den enda vägen att få kärlek är genom att vara någon annan, inte sig själv.

3. Att ständigt rulla i samma hjulspår

Ett annat vanligt misstag i förhållanden är att låta tråkig rutin infinna sig där det tidigare fanns spännande attraktion. Detta sker med lätthet och nästan utan att paret märker det.

Saker börjar falla in i en viss tröghet, och vad vi ville göra och drömde får bereda plats för vad som ”måste” göras – enbart eftersom det har blivit vana vid det.

Kvinna bredvid formlös person

För att hålla sig borta från rutinen är det bästa att man lever ett fulländat individuellt liv. Då kommer man även kunna bidra till och dela med sig i förhållandet.


Det är därför det är så viktigt att finna ett sätt göra nya saker och komma ut ur komfortzonen när det är lämpligt. Det är inte så svårt; det kräver bara lite viljestyrka.

4. Att stänga av spirituellt

Spiritualitet har att göra med känslan av värde som ges till livet och alla dess beståndsdelar. När ett förhållande befinner sig i första fasen av förälskelse verkar det som om kärleken själv ger färg åt allt som höjer sig över det vanliga – en koppling som inte bara är emotionell, utan även spirituell.

Planer smälts samman och var och en av dem har en djup betydelse inom sig. Paret är nu inte bara sammankopplat genom ömsesidighet, begär och kärlek, utan även ett eller flera mål i livet.

Detta kan dock förloras med tiden, och det är ett faktum att detta är ett av de vanliga misstagen som folk begår i förhållanden. I slutänden leder det till besvikelse och leda. För att bekämpa detta finns det inget bättre än att förnya era delade högre mål med jämna mellanrum.

5. Att vilja förändra den andra

Detta är en attityd som ofta uppstår senare i förhållandet. Den har faktiskt mycket att göra med otillfredsställelse med sig själv snarare än med den andra. 

Någon som är tillfredsställd med sitt liv och är känslomässigt ansvarig för vad som sker kommer inte försöka förändra andra. Faktum är att personen inte kommer vara beroende av andra för att vara lycklig.

 

Sammanbundet par

 

Något annat sker i ett förhållande som är fullt av beroenden och personliga osäkerheter. Förhållandet blir en ursäkt, och både problem och möjligheter börjar ses genom denna lins. Detta ger upphov till idén att om vår partner förändras så kommer våra liv att förbättras. Detta kommer dock inte ske. Alla människor är ansvariga för sin egen lycka och för sina egna beslut.

6. Utvecklandet av kontrollerande beteenden

Även om man i ett romantiskt förhållande på sätt och vis ”äger” den andra, kan vi glömma att detta ”ägande” har väldigt tydliga gränser. Exklusivitet må vara överenskommet både underförstått och uttryckligt i de flesta förhållanden, men det betyder inte att en av de två har rätt att kontrollera den andras beteende.

Det finns många vanliga misstag som folk begår i relationer, men detta går över gränsen för vad som är hälsosam exklusivitet och vad som är själviskt habegär. Det är här behovet av kontroll uppstår.

En person vill att den andra ska bete sig som denne vill, och om detta inte uppfylls kan personen känna sig hotad eller starta ett bråk. I det här fallet är det en individ som begår misstaget, inte paret.

Det faller på varje individ att själva ta itu med sina osäkerheter och inte överföra eller projicera dem på den andra.

7. Att hålla viktiga saker hemliga

Varje medlem i ett förhållande har saker de vill hålla för sig själva, oavsett hur mycket tillit och intimitet som finns mellan dem. Detta är hälsosamt. Det betyder att individualiteten har behållits.

Det finns dock saker som rör dem båda och som därför inte ska hållas hemliga. När detta inträffar finns det förmodligen allvarligare underliggande problemeftersom det är ett försök till manipulation och ett brott mot tilltron. Det är åtminstone ett tecken på allvarliga kommunikationsproblem.

Par som inte kommunicerar

Vi får inte glömma att vi alla har individuella problem, och att alla relationer på samma sätt också har problem. Det är normalt att att ställas inför en svårighet efter den andra. Sanningen är den att dessa hinder inte alltid innebär att något är fel. I de flesta fall handlar det om småsaker och vanliga misstag som vi kan korrigera med relativ enkelhet.

Detta är viktigt. Det finns vanliga misstag som folk gör i förhållanden och som är okej. Men båda måste lära sig att identifiera dem och vara villiga att reflektera över hur de ska lösas.


Mariela Michelena är en psykoanalytiker som specialiserar sig på relationer. I sina böcker talar hon om hur folk ofta lever i emotionellt beroende, hur dessa typer av relationer blir så giftiga samt alla problem som detta ger upphov till.

Hennes syfte är att göra relationer tydligare. Idag har vi därför sammanställt de viktigaste sakerna hon sagt om ämnet.


Åren går och vi blir äldre, men vi har fastnat i illusioner och förväntningar som gör våra relationer till en katastrof efter den andra. Vi fortsätter att snubbla över samma saten. Kanske kan Mariela Michelena hjälpa oss att bli av med vissa gamla övertygelser och en gång för alla anamma hälsosamma alternativ.

1. ”Lidande på grund av kärlek är gratis”

Mariela Michelena säger något väldigt kraftfullt här. Ibland är lidande oundvikligt och ibland inte, så i det senare fallet kan vi vinna om vi hanterar smärtan intelligent. Kanske uppstår vårt lidande på grund av att vi inte kan skaffa barn eller för att pengarna inte täcker våra behov.

Men när vi talar om att lida för kärlek så talar vi om lidande som ett resultat av att inte älska eller att inte bli älskad väl. Respekterar personen dig inte? Är du med individen för att du är rädd för att vara ensam? I dessa fall lider du på grund av ohälsosam kärlek.

När vi lider för kärlek får vi inget i utbyte, även om vi tror det – vi ger bort vårt lidande helt gratis. ”Om jag håller tyst kommer han stanna med mig; om jag inte säger vad jag tycker kommer han inte lämna mig.” Dessa tankar gör relationen giftig och vår attityd självdestruktiv. Det är inte värt det.

Giftiga relationer

2. ”Vi gör valfri groda framför oss till en riddare i skinande rustning”

Här talar Mariela Michelena om det klassiska och eviga sökandet efter ”riddaren i skinande rustning”. Ett sökande som inte slutar väl, för i vår frustration över att han inte dyker upp kan vi göra vilken groda som helst till sagda riddare.

Men till slut lyckas vi ta bort ögonbindeln vi satt framför våra ögon. När vi då ser verkligheten känner vi oss lurade av den andra personen, trots att det var vi som idealiserade.


Så många personer väntar inte på att de verkligen ska gilla någon. Andra bygger upp hopp och förväntningar med start vid deras första ”hej”. Att skynda är aldrig bra, speciellt när det kommer till relationer. Vi måste ta hänsyn till vad vi vill ha, vad vi letar efter, och sedan öppna ögonen för att se huruvida personen framför oss matchar denna bild.

”Ju mer vi förskönar och höjer upp kärleken, desto mer beroende och fattiga blir vi.”

-Mariela Michelena-

3. ”En man är inte en bebis”

Många personer behandlar sina partners som om de vore bebisar. Kvinnan agerar i detta fall som en moder och behandlar sin pojkvän eller make som en bebis. Det finns ett matchande svar när ”bebisen” erbjuder henne ovillkorlig kärlek.


Ovillkorlig kärlek är en kärlek utan villkor. Mariela Michelena påpekar att, ”personen som älskar med ovillkorlig kärlek erbjuder den eftersom denne vill, känner för det och eftersom denne beslutar i förhållandet.” Den kräver inte ömsesidighet. Den räcker – eller är mer än tillräcklig – på egen hand. Det är kärleken vi kan erbjuda ett barn, men inte vår partner.

Om vi stannar upp för att analysera situationen inser vi att vi genom att älska en man som om han vore en bebis i princip älskar en illusion, en fantasi i våra sinnen. Om vi öppnar ögonen kommer vi inse att bebisen har skägg, är vuxen och självförsörjande.

Att ge honom ovillkorlig kärlek är att ge enorm makt till någon som kan åsamka mycket skada. Det säger faktiskt mycket om hur lite kärlek vi har för oss själva.

Kvinna och man

4. ”Passion för en livstid? Vissa personer kan ha de, men inte majoriteten”

Mariela Michelena varnar oss om den vanliga övertygelsen att om vi hittar sann kärlek så kommer passionen aldrig försvinna. Men det är inte sant. I slutänden kan inte kärlek på egen hand få passionen att stanna kvar för alltid. Vi måste åstadkomma detta med handling och hängivelse.

Även om det finns många par vars passion är väldigt långvarig, är det ”normala” scenariot att det kommer kräva arbete för att åstadkomma. Om inte kan den försvinna och orsaka problem såväl som frustration.

”Vi kräver saker av livet som det inte har anledning att ge oss, och vi kräver av oss själva en typ av lycka som vi inte har anledning att vandra mot.”

-Mariela Michelena-

5. ”För kärlek är kvinnor kapabla att offra sig själva”

Den sista tanken från Mariela Michelena är otroligt viktig. Den handlar om att inse kärlekens gränser: vi beslutar vad vi ska ge. I alla relationer bör vi ha tydliga gränser.

De kommer skilja sig för varje person och varje förhållande. Vissa personer tolererar till exempel inte otrohet. För andra kan det finnas viss tolerans beroende på hur det sker (en engångsföreteelse jämfört med fler fall av otrohet). Det viktiga är att vi alla sätter gränser.

Kvinna bland röda trådar

Men det verkar som att vi glömmer allt detta när vi påbörjar ett förhållande. Vi är kapabla att göra de galnaste av saker för att hålla fast vid något som kanske inte ens kommer fungera. Är det för att vi inte har några gränser? Har vi verkligen så låga tankar om oss själva?

Tricket för att inte falla in i destruktiva relationer är att ta hand om vår självkänsla och inte kliva över gränserna som vi satt i enlighet med våra värderingar. Men framförallt måste vi lära oss att ta avstånd från övertygelser och förväntningar som uppmuntrar oss att idealisera personer.


Optimistiska människor måste också gråta

Även många energiska, glada och optimistiska människor vet vad det är att gå igenom en depression. De av oss som lyser upp våra liv genom leenden, öppenhet och glädje har också behovet av att ventilera, gråta och läka sina sår såväl som trasiga delar. Bara när vi kan förhålla oss motståndskraftigt och behålla vårt rationella, objektiva och kraftfulla position kan vi hantera vad som än livet erbjuder.

Det vore korrekt att säga att den generella synen vi har av optimistiska människor är relativt ensidig. Vi känner alla någon som har en ovanlig förmåga att göra det svåra enkelt. Vi känner alla människor som är fulla av uppmuntran, hopp och intimitet. Har inte du en vän eller familjemedlem som alltid säger ”ja” och som verkar ha ett bra liv?


Optimistiska människor har alltid en plan, pessimistiska, ursäkter.

Vi tror att de är födda under en ”lycklig stjärna” och belönats med alla dessa positiva egenskaper. Men verkligheten är rätt annorlunda, såväl som intressant. Det finns två typer av optimism. Martin Seligman, fadern av positiv psykologi, kallade den första typen ”blind optimism”. Detta är när personen tror att vad som än händer kommer allt att sluta väl, vilket leder de till att man litar på ödet och agerar oansvarigt.

Den andra typen kallas ”rationell optimism”. Detta är när en person är medveten om att positiviteten i sig inte kommer leda till några förändringar. Att vara optimistisk är i grunden att ha perspektiv och  inte bli avskräckt av misslyckande eller tankar på nederlag.

 

optimistiska människor


På samma sätt är det viktigt att inse att optimism är en attityd du utvecklar. Faktum är att vår hjärna har en naturlig tendens att fokusera på potentiella externa hot som kan utsätta oss för fara. Optimism är därmed någonting du kan träna varje dag genom att stärka din karaktär, lära dig av dina bakslag och hantera dina känslor i de tuffa tider som oundvikligen är en del av allas liv.

Hur optimistiska människor förblir optimistiska i tuffa tider

Optimistiska människor är inte nödvändigtvis naiva. Det är sant att många av dem utövar en tom positivism där de bara andas djupt och känner tillit. De är enbart åskådare i sina liv. Det finns dock andra människor som översätter denna positivism till handling.

Vi säger detta eftersom optimism och vad den innefattar ofta missförstås. Det finns även en psykologisk dimension som är så värdefull att vilken ansträngning som helst är värd för att utvecklas i den.

Den amerikanska psykologiska föreningen utförde en studie för några år sedan för att fastställa hur den sociala och ekonomiska krisen påverkade befolkningen i allmänhet. Vi lärde oss intressanta och användbara fakta av den. Det upptäcktes att kvinnor var den mest utsatta gruppen. Det var också dem som upplevde de flesta psykologiska symptomen: stress, ångest, huvudvärk, utmattning och ätstörningar.

I en värld i kris, påverkar ojämställd betalning och jobberbjudanden främst det kvinnliga könet, vilket gör det viktigt att adressera det här problemet på ett mångsidigt sätt.


Den amerikanska psykologiska föreningen ville utröna var vilka strategier kvinnorna som hade lyckats använde för att hantera de tuffa tiderna. Hur de bit för bit erövrade viktiga eller maktpositioner.

Målning av kvinna

Motståndskraftig optimism

När dessa kvinnor förklarade deras dagliga hanteringsmekanismer benämnde psykologerna den här gruppens handlingar som”motståndskraftig optimism”. Det är inte längre en fråga om samma rationella optimism som Seligman talade om i sina dagar.

Faktum är att vi nu måste gå ett steg längre. Vi lever i en tid där vi måste integrera nya psykologiska strategier för att hålla oss flytande vid motgångar. De är som följer:

 • Att vara lojala mot våra idéer som vi tänkt igenom och nu tror på.
 • Acceptera negativa känslor: lyssna på deras budskap och på ett intelligent sätt få utlopp för energin de ger oss.
 • Förstå att livet består av erfarenheter, många av dem kommer inte vara positiva eller behagliga.
 • Svåra stunder bör ses som utmaningar. De är startpunkter för lärande och tillväxt.
 • Förena fasthet med motståndskraft, motivation med praktiskhet, kreativitet med möjlighet.
 • Låt oss även minnas att de flesta av oss lever i pessimistiska miljöer. Om vi verkligen vill möta optimistiska människor med rätt motståndskraft och optimism måste vi ibland byta miljö. Låt inte pessimisterna påverka dig och gå därifrån om du måste.

Optimistiska människor, tappra människor

När vi analyserar all data kan vi dra flera slutsatser. Till att börja med att släkt och vänner som vi anser optimistiska kanske inte alltid har varit sådana. Kanske lärde de sig med tiden och kämpar dagligen för att upprätthålla det perspektivet. Kanske innebar den där åtråvärda inställningen till livet en hel del arbete.

Å andra sidan måste vi inse att även den mest logiska, motståndskraftiga och rationella optimismen har sina svaga stunder. Faktum är att människor har gått hamnat i depressioner för att de ansett sig vara för starka. De trodde att optimismen gav dem en osynlighetsmantel, likt en sann superhjälte som kan hantera alla behov och uppgifter. Men även den tappraste av människor har sin svaga punkt, dennes kryptonit.

Därför är det bra att ha en mer praktisk inställning till positivism. Förstå att optimistiska människor inte hänger kvar vid agg och förbittring. De hoppar inte över utmaningarna i nuet. Istället accepterar de mångsidigheten som existerar och att de måste möta den.

Optimistiska människor omger sig med goda vänner. De har vett att vara tacksamma och att förlåta. Mest av allt använder de sin tappra, starka attityd som ett kalejdoskop, och målar upp ett vackert förtroende för framtiden.

A resistant flower growing in the hard ground.

Bilder från Nadia Chersakova


”ADD eller ADHD existerar inte hos vuxna!” Detta är en idé från det förflutna, men den har nu visat sig vara felaktig, ja rentutav helt falsk. I själva verket har vetenskapliga studier bevisat att även vuxna kan lida av dessa funktionsnedsättningar.

ADD står för Attention Deficit Disorder och ADHD för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Båda funktionsnedsättningarna inkluderar med andra ord uppmärksamhetsproblem, medan ADHD även inkluderar hyperaktivitet.


Att dessa funktionsnedsättningar kan följa med den drabbade upp i vuxen ålder blir uppenbart när man kikar på de historier och saker som berättas i terapisessioner. De visar återkommande svårigheter, i flera år, på olika områden. Dessa svårigheter är i sin tur en följd av de negativa effekterna av kroniska symtom.

Å andra sidan är det även sant att vuxna med dessa funktionsnedsättningar själva kan ha utvecklat vissa strategier för att framgångsrikt kompensera för de svårigheter som följer med dem.

ADD och ADHD förekommer även hos vuxna. Det drabbar inte exklusivt barn.

Kvinna som mår dåligtFörödande effekter

Forskning har släppt data som visar att cirka 3% av den vuxna befolkningen har ett uppmärksamhetsproblem eller en impulsivitetsstörning. Dessutom kan de uppvisa hyperaktivitet.

Andra studier tyder på en ännu högre andel: 67% av barnen som diagnostiserats med ADHD har symtom som följer med dem i vuxenlivet. Detta kan störa deras prestationsförmåga på flera områden, till exempel relationer, arbete och studier.

Förekomsten av dessa funktionsnedsättningar hos vuxna är oåterkallelig. Att ha vuxit upp med ADD eller ADHD utan att känna till det kan ha förödande effekter.

Dessutom är utbredningen av ADD högre hos kvinnor, där problem med uppmärksamhet överväger (det vill säga utan att de uppvisar hyperaktivitet).

Bristen på hyperaktivitet döljer ofta problemet och gör att det går obemärkt förbi som en verklig svårighet. Faktum är att vi bara under de senaste åren har börjat upptäcka och behandla ADD hos kvinnor.

Å andra sidan ökar symtomatiska beteenden av ADD och ADHD, emotionella, intellektuella, fysiska och andra risker. Kroniska brister skapar enorm smärta och konflikt.

Svårigheterna att bibehålla uppmärksamhet återspeglas i lågpresterande, impulsivt beslutsbeteende, låg självkänsla eller familjeproblem. Det är svårare för vuxna med ADD eller ADHD att organisera och ordentligt kontrollera sina liv i allmänhet, såvida de inte har förvärvat strategier som kompenserar för denna svårighet.


Kvinna med ADD

Komplex diagnos

Identifiering av ADD eller ADHD hos en vuxen är viktigt för personens dagliga liv. Men det innebär inte att diagnosen är enkel. I själva verket är det i de flesta fall komplext och vi har, precis som för andra problem, fortfarande obesvarade frågor kring det.

Det råder dock ingen tvekan om att dessa funktionsnedsättningar existerar även hos vuxna och att behandling är möjlig så snart diagnos har ställts.

Från barndom till vuxen ålder med ADD eller ADHD

Man brukade anse att ADD och ADHD omfattade en rad barndomsproblem. Man trodde att de med tillväxt och mognad skulle minska och försvinna.

Tyvärr är det i många fall inte så. En stor andel av barn med ADD eller ADHD kommer fortsätta att ha det hela livet.

Det har också visat sig att när de är milda kan symtomen bidra till att forma en livsstil, ett sätt att vara. I många fall manifesterar sig uppmärksamhetsproblemet annorlunda när tonåringen växer upp och blir vuxen, men de centrala problemen förblir desamma.


Gradvis ackumulerar funktionshindret smärtsamma och komplexa sekundära konsekvenser. Detta skadar en persons självbild och självkänsla. Låg självkänsla är en typisk följd hos vuxna som lider av ADD eller ADHD.

En vuxen med ADD eller ADHD har ofta låg självkänsla.

Barn med ADHD
En vuxen med ADD eller ADHD: huvudsymtom

Det är viktigt att klargöra att ADD eller ADHD manifesteras av olika symtom som har grupperats för klassificering. På så sätt kan man ha någon av dessa funktionsnedsättningar även om man inte har samtliga symtom.

Enligt de mest använda psykologiska texterna grupperas de första symtomen i tre huvudgrupper: uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Symtom rörande uppmärksamhet

Personerna…

 • Lägger inte tillräckligt med uppmärksamhet på detaljer. De gör nonchalanta misstag i skolarbetet, på jobbet eller i samband med andra aktiviteter.
 • Har ofta svårigheter att behålla uppmärksamheten på arbetsuppgifter eller roliga aktiviteter.
 • Verkar ofta inte lyssna när man talar till dem direkt.
 • Följer ofta inte instruktionerna eller fullföljer inte uppgifter eller plikter.
 • Dagdrömmer.
 • Undviker uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Blir lätt distraherade av irrelevant stimuli.

Symtom rörande hyperaktivitet

 • Rör ofta sina händer eller fötter överdrivet.
 • Är ofta ”på högvarv”, som om de har en motor inom sig.
 • Pratar ofta överdrivet mycket.
 • Har problem med att tyst engagera sig i fritidsaktiviteter.

Symtom rörande impulsivitet

 • Ger ofta svar innan frågor har ställts klart.
 • Har svårt att vänta på deras tur.
 • Stör ofta eller lägger sig i andras aktiviteter.

Forskning säger att uppmärksamhetsproblem inte bara begränsar eller hindrar aktivt lyssnande. Det gör det till exempel svårare att aktivera, organisera, starta och upprätthålla uppmärksamhet på jobbet.

Dessutom kan det förekomma problem med att upprätthålla energi och ansträngning. Det kan också förekomma humörsvängningar och känslighet för kritik. Minnesproblem är vanliga också. Personerna kan ha svårt att ta fram begrepp som de redan lärt sig, och komma ihåg namn, datum och information i allmänhet.

Både de som lider av impulsivitet och uppmärksamhetsproblem, och de som också har hyperaktivitet, känner av effekterna av symtomen ovan. Sekundära effekter förekommer överallt, de flesta är baserade på oförståelse från omgivningen.

Det finns mycket bevis på att ADD och ADHD är ärftligt. Forskningen tar hänsyn till de genetiska faktorer som är närvarande vid dessa funktionsnedsättningar.

ADD eller ADHD?

Andra ”vuxna karaktärsdrag” av ADD och ADHD

Andra karaktärsdrag hos personer med ADD eller ADHD är följande:

 • Låg tröskel för trötthet när de måste utföra en uppgift under en lång period.
 • Problem med självkontroll och beteendereglering.
 • Svårigheter i reglering av känslor, motivation och aktivering av sig själva.
 • Låg självkänsla.
 • Svårigheter i personliga relationer.
 • Svårigheter med impulsivitet på områden med betydande potentiella risker: utgifter, olika missbruk, mat, fysisk säkerhet, sexuella relationer, etc.
 • Problem med att motstå frestelser.

Som vi har sett har mycket av den information som cirkulerats fram till nyligen kring ADD och ADHD haft barn och ungdomar som huvudfokus. Men utan att försumma allt arbete som kan göras med barn som har ADD eller ADHD är det dags att även prata om vuxna med dessa funktionsnedsättningar.

Hur är det med dig, identifierar du dig med dessa symtom? Är du en vuxen med uppmärksamhetsproblem? Om svaret är ja rekommenderar vi att du träffar en specialist. ADD och ADHD kan behandlas och ditt liv kan förbättras.


 • Hallowell, Edward M .; Ratey, John J.“TDAH: controlando la hiperactividad”. Ed. Paidós. 2001.
 • Russell A. Barkley.“Tomar el control del TDAH en la edad adulta”. Ledare: Octaedro. 2013.

Japanska ordspråk är mycket populära över hela världen. De har använts sedan urminnes tider i den stigande solens land för att guida människor i vardagen. Många av dem har lyckats korsa gränser. Idag är de ihågkomna över hela världen, även om vi i många fall inte känner till deras ursprung.

De flesta japanska ordspråk härstammar från landsbygden. Därför hänvisar många av dem till naturlig skönhet. De speglar vad som lärs från solen, vattnet, floden och till och med stenarna. Alla har en obestridligt poetisk antydan. Faktum är att de också har använts inom filosofi och religion.


Japanska ordspråk är mycket gåtfulla. De österländska kulturerna är mycket diskreta. Det är därför som de flesta ordspråken använder få ord och lämnar mycket till fantasin. De förmedlar en fridfull och tålmodig syn på världen. Här delar vi 10 av dessa fantastiska kapslar av visdom.

”En tusenmilaresa börjar med ett enda steg”.

-Japanskt ordspråk


Japanska ordspråk om handling

Flera japanska ordspråk talar om handling. För österländsk kultur är aktivitet inte impulsiv eller kompulsiv. Tanken och aktiviteten går hand i hand. Det ena kompletterar det andra. De säger så här, ”Om du tänker på det, bestäm det. Om du har bestämt dig, tänk inte på det”.

Japansk kultur

Den japanska uppfattningen av hastighet återspeglas perfekt i detta ordspråk, ”Snabbt är långsamt, men kontinuerligt och utan avbrott…” Det är tydligt att hastighet för den här kulturen har mer att göra med effektivitet än med snabba handlingar.

Många tror felaktigt att österländska kulturer är passiva. Tvärtom. Vad som händer är att de ser handlingen ur ett annat perspektiv. Det är inte ovanligt för många japanska ordspråk att mana till handling, men samtidigt skapa en gräns för den. Som i denna vackra mening, ”Gör ditt bästa och lämna resten till ödet”.


Vänlighet mot andra

Japanerna har en djup känsla för samhörighet. Många av deras traditioner är inriktade på att bevara respekt och hänsyn till andra. Därför värderar de mjuka uttryck djupt, ”Ett vänligt ord kan värma tre vintermånader”.

Respekt för andra återspeglas i många japanska ordspråk. Detta är ett av dem, ”Utvärdera sju gånger innan du ifrågasätter en person”. Det är en uppmaning att undvika fördomar om andra.

Den fridfulla inställningen hos österländska kulturer förväxlas ofta med brist på passion. Det här är inte sant, för de kan vara mycket passionerade. Och lyckliga. Det här uttrycket ger till exempel ett högt värde till glädje, ”Lycka kommer in i ett hem med skratt”. Det är sant. Skratt främjar harmoni och lycka.

Om vägarna för personlig tillväxt

Japans samhällsinriktade och kooperativa känsla är perfekt förkroppsligad i detta ordspråk, ”Solen känner inte till det goda, solen känner inte till det dåliga. Solen tänds och värmer alla lika. Den som finner sig själv är som solen…” Det innebär att en solid identitet återspeglas i full acceptans av andra och världen.

Mt Fuji representerar japanska ordspråk

Ett annat av de japanska ordspråken lyder, ”Om du frågar så kommer du att känna skam i en minut, om du inte gör det kommer du att känna skam hela ditt liv”. Det finns en stor visdom i detta. Japan är ett mycket reserverat samhälle. Men i sådana här ordspråk sätter de också en gräns för diskretion.

Långsamhet och väntan

Japan har ett tusen år gammalt förflutet. Japanerna har lärt sig att förstå och värdera tiden. De vet att den viktigaste och genuinaste delen av livet tar tid. Detta visas i detta fantastiska ordspråk, ”De djupaste floderna flyter långsamt”. Det betyder att allt som har djup manifesterar sig långsamt.

Japanerna vet att tålamod är en avgörande dygd. De har själva upplevt att triumf eller misslyckande i stor utsträckning beror på tålamod. De säger det så här, ”Segern tillhör dem som väntar en halvtimme längre än sin motståndare”. Så för dem tillhör triumfen alltid den mest tålmodiga.

Detta är bara ett mycket litet urval av några av de mest populära japanska ordspråken. Det finns hundratals som väntar på att återupptäckas. Vi har mycket att lära av denna kultur, som har blomstrat över många historiska eror och stigit från askan när verkligheten har krävt det.


Det är inte enkelt att förändras, men varför?

Det är inte enkelt att förändras. Faktum är att det finns vissa aspekter där det inte är möjligt och inte heller nödvändigt. Det finns ingen modell av den perfekta människan som vi alla måste följa.

Konceptet ”normal” är också ganska relativt. De som viker från den etablerade normen är ofta de personer som bidrar mest till samhället. Det finns dock aspekter där vi kan, och borde, förändra oss. Det finns aspekter som begränsar våra liv och får oss att lida.


Det handlar inte om att försöka vara som andra. Det handlar istället om att försöka finna sätt att vara som är fördelaktiga för oss.

”Alla förändringar, även de som man har längtat efter, har sin melankoli”.
Anatole France

Det handlar inte heller om att vi ska förändra vår personlighet, utan vi bör snarare försöka identifiera vad som gör oss obekväma.

Det är inte lätt att förändras, men om vi sätter upp realistiska mål kommer det inte vara några problem. Det är även viktigt att man gör sig av med hinder.

Det är inte enkelt att förändras då man inte får någon feedback

Vi är många gånger medvetna om att det finns vissa beteenden som inte är lämpliga. Det kan exempelvis ha att göra med att reagera impulsivt, rökning eller att man har en stillasittande livsstil. I dessa fall är man medveten om att man beter sig på detta sätt, men man kanske inte anser att det är ett så stort problem. Det är därför som det kan vara så svårt att ändra på sig.

Ett bra sätt att uppmuntra till förändring är att se till att felaktiga beteenden blir fullt synliga. Låt oss titta på ett exempel.


Folk vet att de bör tvätta händerna innan de äter. Det är dock inte alla som gör detta. Om man applicerade en färg som gjorde att bakterierna syntes så skulle de säkert ändra sitt beteende.

Gör något sådant. Tänk på konsekvenserna av ditt negativa beteende. Gör en lista och var utförlig med dina beskrivningar.

Gå sedan igenom den listan så ofta du kan och sluta inte med att försöka hitta nya skadliga effekter som uppstår p.g.a. själva beteendet. Du bör med andra ord tänka på konsekvenserna av de aspekter som du vill ändra på.

Kvinna med blommor som hår.

Brist på motivation och stöd

Ett visst beteende kan vara väldigt negativt, men om vi hela tiden fortsätter med beteendet så kan anledningen till detta vara att det ändå finns en fördel. Problemet är dock att ”fördelen” oftast är kortvarig, medan de negativa konsekvenserna är mer långtgående. Det är därför lätt att man ignorerar den skada som uppstår.


Vi behöver därför många gånger stöd för att fortsätta förändras. Det är bra om vi berättar för våra närstående att vi vill förändras. Be dem att hjälpa oss komma ihåg varför vi vill förändras. Det handlar inte om att de ska pressa oss, utan om att de ska uppmuntra oss.

Det är även bra att man förbättrar sin motivation. Ge dig själv en belöning varje gång du lyckas med något. Det är inte lätt att förändras, men det finns enkla saker du kan göra för att bli mer motiverad.

Kvinna med måne på huvudet.

Identifiera det som utlöser situationen samt alternativ

Vi har alla rutiner som gör att det inte är enkelt att förändras. Dessa rutiner är relaterade till det beteende som vi vill förändra, vilket gör det ännu svårare.

Rutinerna får oss att återgå till det där negativa beteendet. Låt oss säga att du bestämmer dig för att träna en timme varje morgon, men du är van vid att gå till sängs sent. Du gör det faktiskt svårare än vad det behöver vara.

Andra gånger kan det vara småsaker som utlöser vårt negativa beteende. Låt oss exempelvis anta att du har en oreda hemma.

Detta påverkar relationen med dem du bor med och ni grälar ständigt över ämnet. Anledningen till att du har en sådan oordning är dock för att du har ångest och känner att du inte har tid.

Det som utlöser situationen är därför känslan av att du måste jäkta, och detta får dig att tro att du inte har ett par minuter till att ställa tillbaka det som du har använt. I vilket fall som helst är det viktigt att man identifierar problemet och hittar en lösning.

Hur kan du bli av med denna ångest? Hur kan du få mer ordning på saker utan att du känner att du måste jäkta?

Nedriven målning.

Det är inte lätt att förändras, men det största problemet är att vi alltid medvetet eller omedvetet hittar något motstånd. Vi kanske egentligen inte vill förändras eftersom vi inte har gått igenom de positiva effekterna av att förändra vårt beteende.

Det kan också bero på att vi är fast i ett visst sätt att tänka. Vi kanske inte vet vilka alternativa beteenden det finns istället.

Det är inte enkelt att förändras och det finns inga garantier för att vi kommer uppnå det vi vill, men om vi arbetar medvetet med att förändra oss själva kommer vi sakta men säkert öka chanserna för att lyckas.


Legenden om Karl den Store är en av de mest intressanta och skarpsinniga historierna av Italo Calvino. Denna fantastiska författare föddes på Kuba av italienska föräldrar. Den här korta historien visar hur intelligent och klok han var.

Calvino hade svårt att välja mellan en radikal realism och en fantasi utan gränser. Legenden om Karl den Store är ett bra exempel på detta. Det är en fantastisk och nästan overklig historia som lyckas måla upp en djup och analytisk vision av vad en passionerad kärlek egentligen är.


Många av Calvinos verk låter lite som sagor, och det gör även den här historien. I det här fallet är syftet med berättelsen inte bara att poängtera en moral, utan att visa oss något om kärleken. Italo Calvinos analys av ämnet påminner även mycket om den moderna psykoanalysen.

”Antingen älskar du den person som skyddar…eller så älskar du en narcissistisk bild av dig själv.”
-Jacques Alain Miller-

Legenden om Karl den Store och kärleken som passion

Legenden om Karl den Store börjar såhär:


”På ålderns höst blev Karl den Store förälskad i en tysk kvinna. Baronerna blev extremt oroade då de såg att kungen missunnade sina statsaffärer p.g.a. sin nya förälskelse.”

Det är intressant att Italo Calvino hade en äldre och mäktig man som sin protagonist i berättelsen, eftersom sagor generellt består av ett ungt par som övervinner allt med sin kärlek. Det spelade heller ingen roll vem kejsaren var, för när han blev kär blev han blind för allt annat runt omkring.

Karl den store och fru.


Makt och kärlek är inte två förenliga verkligheter, även om de ibland kan gå hand i hand. I det här fallet blir kärlek starkare än makt, vilket skapar problem för hela riket. Detta är bara början på den fantastiska historian.

Kärleken, ett bedrägeri, en förtrollning

Efter att ha blivit kär hände det otänkbara. Plötsligt dog hans käresta. Karl den Store förblindades av sin smärta och förvarade den balsamerade kroppen på sitt rum. Han ville inte skiljas från hennes orörliga kropp överhuvudtaget.

Berättelsen fortsätter, ”Ärkebiskopen Turpin blev orolig över denna passion och misstänkte att det hade förekommit en förtrollning, och bestämde sig därför för att undersöka kroppen. Under den döda kvinnans tunga hittade han en ring med en ädelsten.”

Han upptäckte då att det faktiskt var en förtrollning som stod bakom kärleken. Karl den Store var egentligen inte förälskad i den unga tyskan. Han hade istället blivit utsatt för magi.

Italo Calvino visar oss här lite av hur kärleken egentligen fungerar. Det finns något som den andra personen har, men som inte är själva personen i sig. Karl den Store blev kär i det som personen hade på sig, men inte i personen som sådan. Om vi ska använda psykologiska termer kan vi säga att kärleken är aktiveringen av ett magiskt föremål. Då man blir förälskad så följer man inte längre logiken, utan hänger sig åt det omöjliga.

Guldring med blå sten.

Kärleken – en ring med en ädelsten

Slutet på legenden hade inte kunnat vara mer förvånande. Detta är vad som hände efter att ärkebiskopen hittade ringen, ”Så snart som Turpin hittade ringen blev Karl den Store istället förälskad i ärkebiskopen och begravde snabbt kvinnan. För att undvika den pinsamma situationen slängde då Turpin ringen i en sjö. Karl blev förälskad i sjön och vägrade lämna dess stränder.”

Även här ser vi hur den orimliga och passionerade kärleken fungerar. Karl den Store brydde sig egentligen inte om vem han var förälskad i. Han blev därför förälskad i ärkebiskopen och sedan en sjö som han sedermera inte ville lämna. Hemligheten fanns i den magiska ringen.

Ringen har en kant men utan något i mitten. Det är en cirkel med ett tomrum. Den har dock en skinande ädelsten. Det är så kärleken fungerar många gånger, iallafall enligt vissa. Det är omöjligt att försöka beskriva ett sådant tomrum, samtidigt som det styr mångas liv. Den passionerade kärleken föds, växer och dör i fantasin.


Om en person är alltför empatisk mot andra människor löper denne risk för att gå i Messiasfällan: att älska och hjälpa andra samtidigt som man glömmer bort sig själv.

Messiasfällan fångar personer som hjälper andra alltför mycket, och som tror på mottot att ”om inte jag gör det, så kommer ingen att göra det”. Om vi bara tänker tänker på andras perspektiv och känslor kommer vi att få ett obalanserat liv.


Vi bör därför tänka på att inte sätta oss i andras situation permanent. Denna empatiska resa är nödvändig för att man ska kunna förstå andra, men den kan också bli farlig om man löper risk för att gå i Messiasfällan.

Folk som är övertygade om att andras behov alltid kommer först låter andra bestämma vad de ska göra. Problemet är att denna brist på självkärlek inte kan kompenseras genom att man bryr sig om andra.


Person som hjälper en annan.

Att glömma bort dig själv för att ta hand om andra

Personer som har trampat i Messiasfällan försöker kompensera genom att ta hand om andra. Det är dock ingen som tvingar dem att göra det. Denna dynamik gör att de ofta hamnar med personer som vill tas om hand, och man kan då lätt förstå att de har en tendens att fastna i obalanserade relationer.


När vi sätter vårt eget liv som sista prioritet för att ta hand om andra uppstår en inre konflikt som består av förvirring, konstant stress och i vissa fall även depression.

För att undvika att gå i Messiasfällan bör du tänka på att andra måste uppfylla sina egna behov. Det är inget fel att hjälpa dem ifall vi kan, men i slutändan har de själva ansvaret. Om man verkligen vill hjälpa andra är det även viktigt att man tar hand om sig själv, för annars kommer man inte ha tillräckligt med styrka för att göra något på riktigt.

Varje gång vi glömmer bort oss själva slutar det med att vi känner skuldkänslor och att vi lider. Vad är det som får oss att alltid tänka på alla andras behov? Kärlek, rädsla för att bli bortstötta eller bara ett behov av uppmärksamhet?

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Vad Buddhismen säger om att gå i Messiasfällan

En gång hittade en buddhistmunk under sin pilgrimsfärd en sårad och hungrig lejonhona som var så svag att hon inte kunde röra på sig. Lejonet var omgivet av ungar som försökte få mjölk från modern. Munken förstod precis hur hjälplös lejonhonan kände sig. Han lade sig därför ner bredvid henne och bad henne att äta upp honom för att hon skulle kunna rädda ungarnas liv.

Historien visar oss vilken risk vi tar om vi tar på oss för mycket av andras lidande, där man är redo att ge all sin kärlek men inte spara något åt sig själv. Det uppstår till slut en tomhet inom dessa personer, och de förstår inte varför.


De 35 bästa och mest tankeväckande citaten från Fritz Perls

Fritz Perls citat är än idag en källa för inspiration. Han var också skaparen av gestaltterapin tillsammans med sin fru Laura Perls och sociologen Paul Goodman. Perls kände att vi kan uppnå välmående inom många olika områden av livet genom att använda ett kreativt tillvägagångssätt, erkännande av våra känslor och vår fulla uppmärksamhet.

Sedan Fritz startade upp den här terapimodellen på 50-talet genom hans New York Institute for Gestalt Therapy har hans tillvägagångssätt utvecklats och blivit ännu starkare förankrat. Vi har otvetydigt att göra med en integrativ psykologisk modell som är kapabel att hjälpa många människor fokusera på sina tankar, känslor och beteenden för att därmed stimulera tillräckligt med självmedvetenhet och vidga sitt perspektiv så att det ger upphov till flera positiva förändringar.


De som utövar gestalt dagligen beskriver den här terapeutiska modellen som levande, spontant och kreativ. Dessutom lyckas man etablera ett större självförtroende för att kunna hantera de dagliga problemen effektivt och med framgång. Det hjälper med andra ord folk att nå sin maximala potential.

Fritz Perls

Vi borde däremot inte konfundera gestalt psykologin med gestalt terapin. De är inte exakt samma sak. Den första uppstod som en rörelse inom psykologin på tidigt 1900-tal från teoretiker som Kurt Lewin, Max Wertheimer och Kurt Koffka. Dess syfte var att etablera en annan inställning som en reaktion på strukturalismens ”elementarism” genom att se människan som en helhet.

För sin del har gestaltterapin sina rötter i humanistisk psykologi ,och den verkar hjälpa folk från det nuvarande ögonblicket, få dem att se det fulla spektrumet av möjligheter runt dem. En sak som Fritz Perls också lyckades med var att utrusta sin terapeutiska modell med en autentisk livsfilosofi, kapabel att förbättra kvaliteten på relationer, utbildning och till och med förse affärsvärlden med nya verktyg för investering i mänsklig potential på ett bättre sätt.

GESTALTBÖNEN

” Jag gör min grej och du gör din grej.

Jag finns inte i den här världen för att leva upp till dina förväntningar.

Och du finns inte i den här världen för att leva upp till mina.

Du är du, jag är jag, och om vi finner varandra är det vackert.

Om inte, kan det inte hjälpas.

-Fritz Perls-

De bästa citaten från Fritz Perls: visdom att reflektera över

Många säger att Fritz Perls citat är som strålande gnista mänsklig visdom, teoretiska essenser som uppmuntrar vårt uppvaknande. Vare sig vi känner en samhörighet med gestalt terapin eller inte, är böcker som “Dreams and Existence”  eller “The Practical Approach to Gestalt Therapy” utgör del av psykologins historiaDärför är det alltid intressant att göra en djupdykning i dem för att reflektera.

Utan mer fördröjning, låt oss ta en titt på några exempel på dem principerna genom dem bästa Fritz citaten.

1. Allt flödar när du finner mentalt välbefinnande

När vi finner den där subtila balansen i vår existens slutar vi att se hinder och istället ser vi vår väg klart och tydligt, vi känner oss fria och vår existens flödar. Som vi har visat tidigare, går gestaltterapin bortom det begränsade utrymmet som delas av terapeuten och patienten för att ge oss nytt fokus på livet.

Friz Perls placerade gestaltterapin inom den existentiella dimensionen där positiva, receptiva och engagerade attityder tillåter oss att flöda och utvecklas på vår väg.

Fritz Perls citat

2. Att vara närvarande nu är att förena vår uppmärksamhet och vårt medvetande

Detta är ett av de mest kända Fritz Perls-citaten och ett av de viktigaste koncepten i gestaltterapin härleds från det: ”medvetenhet”. Detta är ett uppvaknande där uppmärksamhet och medvetenhet förenas i det nuvarande ögonblicket för att kunna växa ytterligare som person.

3. Kroppen vet allting. Vi vet väldigt lite. Intuition är kroppens intelligens

Det mänskliga varandet är ett resultat av unionen mellan vår kropp, vårt medvetna sinne och vårt samarbete med vår miljö. Vi spenderar dock den större delen av våra liv ”avstängda”, sovande, oförmögna att etablera det här sambandet. Därför kommer de som inte tror på att vi får all information av våra sinnen, vårt hjärta eller vår intuition inte att uppnå den visdom som Fritz Perls talar om.

4. Terapeuten letar konstant efter sätt att få kontakt med händelserna som pågår i nuet

När terapeuten frågar klienten hur de mår, är det vanligt att de svarar ”dåligt”, ”förvirrad”, ”arg”… Men ett av specialistens mål är att urskilja vad det är som skapar den känslan i nuet, att klarlägga känslorna och insistera på att kommunicera i första person fokuserad på nuet.

”Varje persons uppgift är att finna vad det är som blockerar hans livssituation.”

-Fritz Perls-

6. Jag finns inte i den här världen för att leva upp till andras förväntningar, inte heller tror jag att världen ska matcha mina

Integritet, självförtroende, säkerhet och reflekterande medvetenhet. Dessa är hörnstenarna i gestaltterapin. Detta är också en av de mest populära Fritz Perls-citaten

7. Att mogna betyder att ta ansvar för ditt liv, att vara ensam

Detta är ett annat typiskt Fritz Perls-citat av en fundamental anledning. Gestaltinställningen till terapi gjorde avsteg från psykoanalysen genom att fokusera all sin uppmärksamhet på nuet och inte på händelserna i dåtiden eller i barndomen för vilket personen inte längre kan känna sig ansvarig.


Personligt ansvar ligger i nuet. Att ta det steget kräver mognad. Det för med sig chansen att njuta av oss själva när vi samtidigt återanknyter till ensamheten .

man meditating in a field

8. Lärande är att upptäcka att allting är möjligt

Att röra sig framåt, att växa och att utveckla tillräckligt med självmedvetande innebär att inse vår fulla potential som mänskliga varelser

”Vårt beroende gör oss till slavar, speciellt om beroendet är ett beroende av vår självkänsla. Om du behöver uppmuntrande, lovord, klappar på axeln från alla, gör du alla till din domare.”

-Fritz Perls-

10. Personen som har mest kontroll är den som kan ge upp kontrollen

Ibland utvecklar folk en sådan hög grad av självkontroll att de bara lyckas undertrycka sina riktiga behov. Ett exempel på detta är när vi begraver vår sorger, besvikelser och frustrationen som andra åsamkar oss.

Inget av dessa beteenden är hälsosamma. I gestaltterapin innebär en hälsosammare kontroll när personen är väl medveten om hur hon bör reagera i varje ögonblick. Jag kan kontrollera min ilska eller ventilera min frustration eller min indignation på ett intelligent, konstruktivt sätt.

11. Att förvänta sig att världen ska behandla dig rättvist eftersom du är en god person är som att förvänta dig att en tjur inte kommer attackera dig för att du är vegetarian

En person som är fullständigt ansvarig för att ta hand om dig, representera dig och värdesätta dig för den du är. Det är inte dina medarbetare, det är inte samhället, inte ens din familj. Istället är du den enda ansvariga för dig själv. Att inte acceptera eller att inte inse detta är en oändlig källa till lidande.

Kvinna på järnväg

12. Kära du, var inte perfektionist. Perfektionism är en förbannelse

Perfektionism är inte bra för din emotionella hälsa. Det relaterar i sort till den stenhårda självkontrollen vi nämnde ovan och som stundtals får oss att skapa orealistiska förväntningar.

13. Det är väldigt ovanligt för folk att tala och lyssna. Väldigt få lyssnar utan att prata

Alla gestaltterapeuter letar efter något essentiellt under terapin: att få upp till ytan alla de där emotionella processerna som folk gömmer under sina störda beteenden, vanor, rädslor och inställningar.

För att kunna lugna och centrera det störda sinnet bjuder terapeuten först in patienten att lyssna på sig själv, att bli medvetna om hur de är i det ögonblicket. De kan beskriva sina känslor högt medvetna om att terapeuten finns där, och lyssnar noggrant.


Fritz Perls själv pekade ut något som verkar väldigt enkelt: att lyssna på sig själv, kommunikation och att bli lyssnad på under tystnad är en dynamik som vi har förlorat i vårt samhälle. Vi har förlorat förmågan att lyssna på oss själva och lyssna på andra. 

14. Ångest är upphetsning utan att andas

Livet skapar osäkerhet inom oss; ångest och rädsla kan ta över eftersom vi räds framtiden, för att känslorna tar över och vi inte inser deras omfattning och låter de ta över oss tills vi inte kan andas.

Om vi vill gå vidare utan krav, begränsningar och rädslor föreslår gestaltterapin att vi först och främst klarlägger våra känslor. Vetskap om vad det är som händer med oss i olika ögonblick kan hjälpa oss att lugna ångesten.

15. Var dig själv, uttryck dig fritt och utan rädsla. Dem som verkligen älskar dig kommer trots allt inte döma vad du säger eller gör

Ovillkorligt accepterande och ärlighet mot dig själv är de två av de viktigaste grunderna inom gestaltterapin. Om någon inte accepterar vad vi är eller vad vi säger är det för att de inte uppskattar oss, de är inte inställda på vår frekvens.

16. Tänk inte så mycket… Känn

”Allting är värt det om det får dig att känna”. Detta Fritz Perls-citat ger oss en viktig ledtråd. Att känna är vad som får oss att känna oss levande och på så sätt, istället för att ge efter för överdrivet oroande, måste vi ge oss själva tillåtelse att känna mer, oavsett om känslorna är positiva eller negativa. Att tillåta dem att komma till oss är också ett sätt att förstå dem.

”Smärta är till för att väcka oss… Smärta är något att bära omkring på, som en radio. Du kan känna din styrka i din erfarenhet av smärta. Allt beror på hur du bär den.”

-Fritz Perls-

18. Vi måste lära oss att tolerera sanningen, även när den sårar vår stolthet

Sanning är del av medvetenhet, och den komplexa kapaciteten med vilken vi ”inser” det och att vikten av ett inre uppvaknande är att uttrycka det underförstådda och att acceptera en sanning även när den sårar vår stolthet eftersom det hjälper oss i vår process.

Fritz Perls - vikten av känslor

19. Ingenting har någon mening utan sitt sammanhang. Mening existerar inte

Mening existerar inte som en isolerad enhet utan snarare som bunden till något som ger den mening. Vi behöver inse att ingen känner rädsla, ilska eller lycka utan anledning; våra känslor börjar alltid med en kontext, en särskild situation.

20. Faktumet att vi lever våra liv och använder en sådan liten del av vår potential visar att vi inte accepterar oss som vi är

Fritz Perls menar att den mänskliga potentialen och dess utveckling är en av grundstenarna i gestaltterapin.

21. Vi tillåter inte oss själva – eller tillåts inte av andra – att vara helt och hållet oss själva

Detta är ett annat Fritz Perls-citat som sammanfattar hans arv väl. Att acceptera oss som vi är är otvetydigt första steget mot välmående. Därför är det viktigt att istället för att skylla vårt obehag på omgivningen, måste vi lära oss att öppna ögonen, vakna upp till vårt eget personliga ansvar, klargöra vilka vi är och vad vi vill.

22. Om du vägrar minnas dina drömmar, förnekar du i verkligheten din egen existens

Våra intentioner, mål och önskningar är del av vilka vi är. Att förneka dem menar defragmentering av det hela, den där strålande delen av vårt varande som inte kan förnekas eller överges.

23. Förändring är en möjlighet

Få saker kan skrämma oss så mycket som förändring av riktning, osäkerheter, skiften i vårt öde. Vi behöver vara förmögna att flöda – att kunna tillåta oss själva att gå vidare på vår väg, upptäcka möjligheter till förbättring.

”En verkligt hel person måste ha bra vägledning och även förmågan att agera.”

-Fritz Perls-

25. Alla är ansvariga för att styra sitt liv mot vad de vill

Fritz Perls erbjöd oss ett väldigt praktiskt perspektiv på humanism, där varje individ har det ultimata ansvaret att syra sina liv mot sina egna mål.

Flicka med cello

26. Vi kan inte fly från oro och obehag i nuet

Att acceptera oss själva som vi är innebär är här först och främst att hantera oron vi har som stör oss i nuet i det som och nu där gestaltterapin fokuserar allt sitt intresse.

27. Dåtiden kapar vårt nu

I gestaltterapin är dåtiden, som är en essentiell dimension av psykoanalysen, mindre viktig än det nuvarande ögonblick där allt inträffar och där vår bästa chans att finna svar, att hela oss själva och att växa ligger.

28. Att förbättra våra liv innebär att veta hur man prioriterar

Det är något annat som vi tenderar att förneka i våra dagliga liv: våra prioriteringar. Att veta vad som är viktigt, vad det är vi behöver och att vara klar med det så det inte lämnas utan att bockas av på våra att-göra-listor är viktigt för vårt välmående.

29. Ensamheten är faktiskt platsen där du kan anknyta till känslan av att höra till

De som är rädda för ensamhet är rädda för att återupptäcka sig själva likväl som deras essens, behov och tankar. Få saker hjälper oss att bli starka människor så mycket som att ibland se efter de där privata platserna för att kunna knyta an till vår inre röst

30. Att återuppta bekantskapen med våra känslor och lära oss att omfamna dem är läkande

Alla dina känslor fyller en anpassningsbar funktion i gestaltterapin. Därför är det viktigt att veta hur du identifierar och förstår dem, det är själva nyckeln till den terapeutiska processen.

31. Distraktioner är också del av livsresan

För Fritz Perls betyder inte ”distrahera sig själv” att vi förlorar vår kapacitet för uppmärksamhet. Det är snarare något fundamentalt som vi tillåter oss själva att känna, att vila, flow, att bli medryckta av lugnet, nöje och dessa små krypin ökar också vårt välbefinnande.

”Att försöka är att ljuga. Jag ska försöka menar att du inte har någon seriös avsikt att göra det. Om du verkligen planerar att göra det säg: ”Jag ska göra det” om inte säg: ”Jag kommer inte att göra det”. Du måste tala i klarspråk för att kunna tänka klart och agera tydligt.”

-Fritz Perls-

Kvinna vid sjö

33. Det finns en stor potential i folk men att veta hur man upptäcker det kräver talang

Alla har vi en stor potential men vi vet inte alltid hur vi upptäcker det, känner av det eller utnyttjar det. Därför för Fritz Perls ligger den verkliga talangen också i att veta hur vi blir medvetna om dessa slumrande förmågor.

34. Rädsla för döden betyder rädsla för livet

När vi lever med rädsla hindrar det oss från att leva till fullo  och det är onekligen den sanna motivationen bakom gestaltterapin: att få oss att bli lyckliga på den väg vi väljer.

35. Låt den bästa planen för dig uppstå inifrån dig själv

Det är oss själv och ingen annan som har det yttersta ansvaret för vår egen livsplanNågonting i likhet med detta utvecklas ur våra ideal, drömmar, värderingar… Därför att det är otvetydigt från de vackra rötterna som de vackraste blommorna uppstår, dem som vi måste ha vett att bry oss om och sköta dagligen.

Person håller i blomma

Sammanfattningsvis kan vi se hur Fritz Perls citat kommer från ett medvetet och känsligt sinne. Perls var en nyckel figur i psykologins historia. Dessutom erbjöd han nya terapeutiska verktyg för att stödja personlig utveckling.

Bibliografiska referenser:

Perls, Fritz (2001). Enfoque gestalt y testigos de la Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (2002). Sueños y existencia: terapia Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (1947). Ego, hunger and agression. Gestalt Journal Press

Perls, Fritz (1969). Dentro y fuera del tarro de la basura: autobiografía. Paidós


Rättigheter som bestämda personer utövar grundar sig på lojalitet mot dem själva och respekt för andra. Det är ett gediget utövande av känslomässig intelligens, något vi använder för att hitta vår sanna identitet. Det säger, ”det här är jag, det här är vad jag tycker, ​​det här är vad jag vill och känner”.

Tacitus, en berömd historiker i Romarriket, sade att inget kan göra människor lyckligare än att slutligen leva i en tid där man kan tycka vad man vill och säga vad man tycker. Det märkliga är emellertid att trots vår värld som erbjuder oss så många sätt att uttrycka oss själva idag, gör vi fortfarande inte detta i någon högre grad.


”Bestämdhet är inte vad du gör, det är vem du är.”
-Shakti Gawain-

Låt oss tänka på detta en stund. Aggressiv kommunikation vimlar det av idag, men vi kan inte glömma passiv kommunikation. Vi är inte alltid helt ärliga och vi försvarar inte alltid våra egna rättigheter.

Att hitta den perfekta balansen mellan aggressiv och passiv kommunikation är svårare än vi tror. Psykologen Daniel Ames från Columbia University visade detta. Enligt honom har de flesta av oss fortfarande missuppfattningar om ämnet. Vi anser att vi för att göra avtryck eller inta en ledarroll i alla slags sammanhang, måste vara ”aggressiva”.

Det här är ett misstag. Faktum är att de mest framgångsrika och lyckliga människorna har avslappnade, bestämda och intuitiva personligheter.


Man med grenar

1. Den första rättigheten bestämda personer utövar: att uttrycka sina åsikter och känslor

De rättigheter som bestämda personer utövar är inget man lär sig över en natt. Ingen kommer in i denna värld med bestämdhet inprogrammerat. Trots att de borde lära oss detta hemma och i skolan så görs det inte alltid bra.

Att veta hur man uttrycker sina åsikter utan rädsla eller våld, är verkligen en konst som kräver dagligt arbete och övning. Det kräver vilja och i synnerhet medvetenhet kring alla delar av livet (skola, familj, vänner, arbete, relationer). Vi behöver veta hur vi kommunicerar våra känslor och idéer.

2. Rätten att inte behöva andras godkännande

Vi känner alla ett behov av att passa in när vi är tonåringar. I denna fas tror vi att vår ”överlevnad” och lycka hänger på detta. Men när vi blir vuxna inser vi att livet inte fungerar på det sättet. Harmoni betyder inte att du måste vara ett mångsidigt verktyg som passar in i alla slags situationer.


Välbefinnande återfinns istället i att vara sammanhängande och att upprätthålla vår värdighet. Man är sammanhängande genom att upprätthålla en balans mellan vad man känner och vad man gör, mellan vad man tänker och vad man säger. Därför behöver vi inte ständigt försöka behaga hela världen och sträva efter att se till att våra handlingar och åsikter möter allas förväntningar.

Målad hand

3. Rätten att inte behöva ta ansvar för andra

Bestämda personer utövar också rätten att inte vara ansvariga för allt som andra säger, gör, tänker eller behöver. Vi bör ta ansvar för oss själva, men sådant som ligger utanför vår egen psykologiska arena är inte vårt jobb.

4. Rätten att begå misstag

En annan rätt vi alla har är rätten att begå misstag. Vem sa att vi borde vara ofelbara? Det är vi inte; vi har absolut frihet att begå så många misstag som krävs. Med det sagt är det verkligen vår skyldighet att lära av dem och göra det bättre nästa gång.

5. Rätten att säga ”jag vet inte”

Att inte veta är inte ett brott. Det är inte en attack på någons värdighet och det betyder inte att du är ineffektiv. Allt lärande börjar trots allt med att du antar att du är okunnig. Att kunna säga högt att vi inte vet något ger oss möjlighet att förbättras. Låt oss därför inte tveka att fråga när vi inte vet och lära oss av dem som gör det.

6. Rätten att ändra sig

”Men sa du inte att du tyckte om det? Sa du inte att du höll med?”

Vi har alla varit i den situationen. Du pratar med någon som inte förstår varför du nu ser annorlunda på livet. Förstå att byte av åsikt inte alltid är ett tecken på instabilitet eller inkonsekvens. Människor mognar, och att växa innebär att anamma nya perspektiv.

Kvinna i teckning7. Rätten att vara stolta över oss själva

Ingen har mer rätt att fira våra framgångar, prestationer och till och med vår egen existens än vi själva. Att uppskatta det vi är är en del av firandet av livet. Vi är en värdefull gåva, även om vi inte alltid tänker på det på det sättet, och att vi känner oss stolta över oss själva är också en rättighet.

Att berätta för oss själva hur mycket vi är värda och säga positiva ord till oss själva är inte en handling av fåfänga eller själviskhet. Raka motsatsen. Så ha inte dåligt samvete för att du älskar varje cell, varje fiber av personen du ser reflekteras i din spegel varje dag.

Sammanfattningsvis är dessa rättigheter som utövas av bestämda personer kraftfulla verktyg för ditt välbefinnande och din mentala hälsa. Låt oss använda dem. Låt oss respektera oss själva och andra.


Förälska dig i dig själv. Behandla dig själv med kärlek, värdera dina prestationer och erkänn att du vet hur man gör saker bra. Ta hand om dig själv, och framför allt, glöm inte dig själv. Du är också någon viktig. Kritisera inte dig själv och bestraffa inte dig själv. Älska dig själv.

Bra självkänsla ökar känslan av välbefinnande och positiva känslor. Dessutom kan du uppnå större effektivitet i uppgifter och skapa ett mer balanserat förhållande till andra, vilket ger dig självständighet och oberoende. Av den anledningen och av många, många fler, är det nödvändigt att du kommer ihåg den här uppmaningen – förälska dig i dig själv.


Vi har brist på självkänsla

Från barndomen lär vi oss att vårda vårt fysiska utseende: borsta våra tänder, duscha, äta, klä oss… Men hur är det med vår psykologiska vård och mentala hälsa? Ger vi detta tillräckligt med uppmärksamhet?

Den trista verkligheten är att de flesta av oss har brist på kärlek till oss själva. En brist på självkärlek som förvandlas till känslor av misstro och låg självkänsla, vilket hindrar oss från att njuta av de möjligheter som livet ger oss liksom våra relationer. Om vi ​​inte älskar och bryr oss om varandra, om vi inte respekterar varandra… hur ska då andra göra det?

”Du själv, lika mycket som någon annan i hela universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.”
-Buddha-

Ledsen kvinnaVarför bojkottar vi oss själva?

Att bestraffa oss själva är ett av de värsta sätten vi behandlar oss själva på. Ändå gör vi det dagligen, och ibland utan att inse det. Destruktiv kritik ökar vårt lidande, vårt beroende och vår sårbarhet.

Ibland bygger vi murar och hinder som hindrar oss från att må bra, för att vi inte vet hur vi möter eller accepterar lidande. Vi gömmer oss från allt, även från oss själva… Osäkerhet skrämmer oss och det oväntade gör oss skräckslagna.


Genom att bojkotta oss själva, söker vi efter någon som ska rädda oss från oss själva. En ond cirkel där ju ledsnare vi är på grund av vår förmodade värdelöshet, desto mer behöver vi uppmärksamhet och beröm av andra.

”Att ha låg självkänsla är som att köra igenom livet med din handbroms på.”

-Maxwell Maltz-


Vi har fel. Lycka finns inte utanför, utan inom oss. Vi begår ofta misstag när vi tänker på att andra kommer att göra oss lyckliga eller att vi genom att köpa saker kommer att bli tillfredsställda. Det som verkligen gör oss lyckliga är att vara vänliga mot oss själva.

Kvinna kramar sig självVikten av självvård

Att utöva självvård innebär att du värderar, uppskattar och accepterar dig själv. En viktig aspekt som pekar ut riktningen för hur vi relaterar till andra och oss själva.

Som Oscar Wilde sade, ”Att älska sig själv är början på en livslång romans”. Om vi ​​inte tar hand om och prioriterar oss själva, kommer ingen annan att göra det heller. Faktum är att det finns många individer som är beroende av andra människor för att vara lyckliga och av den anledningen är de tomma.

Självvård är ett grundläggande drag som varje människa bör odla. Det stärker vår autonomi och erbjuder oss verktyg för att hantera livet hälsosamt och anpassa oss till det.

Utan fullgod mental hygien blir det svårt för oss att nå våra mål eftersom det minskar vårt självförverkligande. Dessutom är avsaknad av mental hygien vad som leder oss till självbestraffning och destruktiv kritik. Vi måste värdesätta oss själva, njuta av vårt eget sällskap och kämpa för oss själva.

Kvinna håller hjärta över ansiktet

Att älska oss själva är det första steget för att uppfylla alla våra förväntningar, och inte vice versa, möta förväntningar för att älska oss själva. Denna självkrävande tanke leder oss till destruktiv kritik som bestraffar oss. Vi tror bara att vi förtjänar vår kärlek när vi uppnår mål. Och vi inser inte att utan vår egen kärlek kommer vi inte att uppnå våra mål.

förälska dig i dig själv och allt annat kommer att falla på plats. Du måste älska dig själv för att göra allt du kan tänka dig i den här världen.

Kom ihåg, förälska dig i dig själv, var din egen främsta följeslagare. Ditt stöd och din axel. Att älska dig själv är den otvetydiga vägen till lycka.

”Självvård är aldrig en självisk handling – det är helt enkelt god förvaltning av den enda gåvan jag har, gåvan jag sattes till världen för att erbjuda andra.”
-Parker Palmer-


 • Belohlavek, L. (2007). Autoestima para quererse más y relacionarse mejor. Madrid. Narcea SA.
 • Riso, W. (2003). Aprendiendo a quererse a sí mismo. Editorial Norma.
 • <

Livets mening enligt författaren Viktor Frankl

Enligt Viktor Frankl är livets mening att finna ett syfte och ta ansvar för både oss själva och andra människor. Genom att ha klart för oss varför vi gör något så kommer vi även förstå hur vi ska göra något i livet. Det är bara genom att känna oss fria och säkra på de mål som vi blir motiverade av som vi kommer kunna göra världen till en bättre plats.

Med det sagt finns det inte någon fråga som är lika komplicerad som vad meningen med livet är, för sådana typer av frågor har både filosofiska och moraliska nyanser, vilket många gånger får oss att nöja oss med klichéer som ”var lycklig och gör andra lyckliga”, ”var nöjd” eller ”gör gott”.


”Man kan bevara en tillstymmelse av spirituell frihet och ett oberoende sinne även då man går igenom fysisk och psykisk stress.”
Viktor Frankl

Det är dock många som ställer denna fråga och därmed känner ett djup existentiellt tomrum. Vad är meningen med livet ifall jag bara arbetar? Ifall alla mina dagar är likadana och jag inte hittar någon mening? Den berömde neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl ger oss ett intressant svar på denna fråga.

Människan har inte en skyldighet att stipulera en mening i rent universella termer, utan var och en av oss gör det på vårt eget sätt. Man börjar med sig själv, samt sin egen potential och sina erfarenheter, för att upptäcka sig själv lite i taget varje dag.

Meningen med livet skiljer sig inte bara från person till person utan även mellan de olika stadierna i varje persons liv. Det viktiga är att vi blir nöjda med varje mål och att vi vill gå upp på morgonen och kämpa för det vi vill ha.


Hand med fjäder.

Livets mening enligt Viktor Frankl

Viktor Frankl publicerade ”Livet måste ha mening” 1945, och den har inspirerat miljontals människor. Frankl genomlevde förintelsen som fånge i Auschwitz och Dachau, och lade efter detta grunden till logoterapin.

Efter att han hade förlorat sin familj fick han klart för sig att hans mål i livet var att hjälpa andra.

Leva med beslut

Vi har sett det förr: folk som går igenom svåra omständigheter och ändå är positiva och motiverade. Hur lyckas de med detta? Vi har alla samma biologiska struktur, men det som skiljer dessa personer är deras beslutsamhet. Om vi har beslutat oss för att uppnå något och komma över alla hinder, oavsett hur små eller stora de är, kommer vi alltid ha klart för oss vad vi måste göra.


”Allt kan tas från en människa förutom en sak: den sista mänskliga friheten – att välja sin attityd under varje omständighet och välja sin egen väg”.
-Viktor Frankl-

Upptäck livets mening i ditt inre.

Om du har ett tydligt mål kommer du finna styrka även om du lider

I boken ”Livet måste ha mening” förklarar Viktor Frankl att det inte finns något värre än att känna att det egna lidandet är värdelöst, men om du kan hitta ett syfte i tillvaron kommer du inte bara att kunna uthärda lidandet; du kommer också se det som en utmaning.

Förändra din attityd för att finna en högre mening med livet

Ibland är livet inte rättvist. Ibland investerar vi all vår tid, energi, våra känslor. Vi går helhjärtat in i något men bemöts ändå av motgångar. Varenda dröm faller i kras och man upplever att det vore bäst att ge sig, men då detta händer har man faktiskt två alternativ:

Vi måste därför utveckla en starkare och mer positiv attityd om vi vill uppnå en högre mening med livet.

Livets mening är inte något man frågar om, utan något som känns

Det är inte alla svaren på våra frågor som finns utanför oss. De böcker vi läser kommer inte förklara för oss vad meningen med våra liv är, och det kommer inte heller familj och vänner att göra. Faktum är att alla våra behov, passioner och existentiella mål finns inom oss, och de kommer förändras över tid då vi blir äldre och mognar.

Par som går igenom fält med blommor.

Inget är lika viktigt som att förstå att vi har både frihet och ansvar för att stipulera våra egna mål. Enligt Viktor Frankl är livets mening att vi alltid kan välja att ta ett beslut; ett beslut som kommer avgöra ifall vi blir ödets slavar eller uppnår något högre genom att vi lyssnar på vårt inre.


Denna vackra kortfilm från BBC lär oss att de som älskar och värdesätter dem omkring sig vet hur man är närvarande i kropp, sinne, hjärta och framförallt i intention. Varje barn håller till exempel sin pappas eller mammas uppmärksamhet, som intuitivt känner dess behov, som validerar med sitt kroppsspråk, som omfamnar med sina leenden och som vet hur man reagerar vid precis rätt ögonblick.

Den mest kända brittiska kanalen visade förra julen en kortfilm som är full av ömhet och intention. Den kommer definitivt få dig att längta till julen. Det här lilla audiovisuella verket, lite mer än två minuter långt, ger oss en berättelse om en 10-årig tjej och hennes far, en ensamstående familj som är sådär uppslukade av julstämningen, som vemsomhelst av oss kan vara.


”The Supporting Act” är en kortfilm som påminner oss om vikten av att ägna tid och uppmärksamhet åt våra nära och kära, värdet av att veta hur man är närvarande mitt i alla göromålen i våra komplexa liv.

Denna kortfilm av BBC har blivit ett viralt fenomen av flera anledningar. Den första är på grund av dess visuella charm, dess tekniska expertis och de underbara digitala resurserna som har kraften att få historien att komma till liv. Den andra orsaken är uppenbar: budskapet den förmedlar uppmanar oss att reflektera och utvärdera oss själva…


Om kärlek är att veta hur man är närvarande, hur bra är vi på detta när det kommer till våra egna nära och kära?

Far och dotterEn julhälsning med ett budskap

Det kreativa teamet på BBC triumferade förra året med sin kortfilm, där de noggrant konstruerade det musikaliska ackompanjemanget för maximal effekt. Dessutom deltog de välkända dockmakarna MacKinnon & Saunders i detta arbete. De har också arbetat med Tim Burton i populära filmer som ”Frankenweenie” och ”Corpse Bride”. Producenterna sökte även efter något mellan det hantverksmässiga och det sofistikerade, där styrka reflekteras i det emotionella budskapet.

”The Supporting Act” ger ett enkelt budskap: kärlek är att veta hur man är närvarande. Detta glömmer vi ibland. Försjunkna i våra förpliktelser och den oändliga raden av dagliga uppgifter, försummar vi de viktigaste sakerna.


I den här historien möter du en livlig och enormt charmig 10-årig tjej. Den lilla tjejen är väldigt exalterad över en jultalangshow som hon ska delta i på sin skola. Hon har komplex koreografi i showen som hon inte slutar repetera, och hon övar i varje stund och nästan varsomhelst.

Men i varje scen där vår blick hypnotiseras av barnets skickliga rörelser, är vi också vittnen till en annan verklighet. Vi ser alltid vår huvudpersons pappa ständigt upptagen, med ögonen på sin mobiltelefon, i färd med hushållsarbeten, med shopping, med juldekorationer…

Den dagliga pressen och de ansvar som definierar och åtföljer oss förmörkar ofta vad som händer framför våra ögon, det som verkligen kräver vår uppmärksamhet

Pappa och dotter

Hur man är närvarande och reagerar vid exakt rätt ögonblick

Vi älskar alla våra föräldrar, våra syskon, partners, barn och vänner. Det är dock inte tillräckligt att känna, vi måste vara närvarande, göra kärlek till en tillväxtkanal och ett värdefullt och intuitivt verktyg, där vi kan validera, där vi kan hjälpa, få människor att skratta, trösta och skapa lycka. Mycket lycka.

Pappan i vår kortfilm är närvarande, men mestadels är hans närvaro en klar frånvaro för tjejen som längtar efter hans stöd, ett beundrande ord, glädje eller några goda råd. Den lilla flickan vill att hennes pappa ska vara en del av hennes entusiasm, hennes drömmars eko och spegeln i detta ögonblick i hennes liv som, oavsett om vi gillar det eller inte, aldrig kommer att upprepas igen.

Det här var vad BBC ville förmedla med skapandet av denna rörande film. Den ville väcka oss från vår dagliga slöja av ansvar och uppgifter (ännu mer intensiva inför julen) så vi kan se vad som är verkligt viktigt just nu, liksom alla andra: människorna vi älskar. De är vår gåva, så vi måste ägna mycket uppmärksamhet åt dem och stödja dem i allt.

Svaret som denna pappa slutligen erbjuder sin dotter är oförglömligt. För oavsett om vi tror det eller inte så reagerar han i tid och på det mest beundransvärda sättet som är möjligt. Du måste bara se denna julkortfilm, du kommer definitivt njuta av den…


Att använda gestaltterapi mot depression är en både intressant och användbar strategi. Den hjälper oss till exempel att omjustera till vår verklighet på ett mer kreativt sätt, vilket löser emotionella blockeringar så att vi kan relatera bättre till oss själva och allt omkring oss på ett mer giltigt och säkert sätt.

Vi talar om en typ av metod som fortfarande håller på att göra sig hemma i den kliniska världen. Men dess effektivitet är uppenbar och det är värt att fördjupa sig i denna gren av psykologin. Den centrala punkten som definierar denna idé är till exempel att människor alltid är i konstant förvandling.


”Var som du är. Och se därför vem du är och hur du är. Släpp vad du borde göra för en sekund eller två och upptäck vad du faktiskt gör.”

-Fritz Perls-

Så i denna mutation är det vanligt att konflikter, obalanser, och spänningar uppstår mellan vår kropp och allt som omger oss. Det finns ofta bitar som inte passar och som bryter balansen mellan en själv och ”allt” som omger oss.

Depression är utan tvivel ett av de vanligaste problemen (eller obalanserna). Enligt gestaltterapi uppstår depressiva tillstånd när det finns en blockering, när vår verklighet slutar vara i harmoni och vi förlorar förmågan att återkoppla med oss själva och våra behov.

Det förblir dock klart att varje psykologisk metod och varje terapiskola har sin specifika strategi för att hantera denna sjukdom. Det är dock värt att säga att det är väldigt effektivt att använda gestaltterapi mot depression och för att främja vårt självförverkligande.


Låt oss ta en titt på fyra aspekter som hjälper oss att förstå hur man kan använda gestaltterapi mot depression.

Lös upp dina knutar

1. Uttryckstekniker för att använda gestaltterapi mot depression

Uttrycksteknikerna hos gestaltterapi vill något väldigt specifik: att föra fram våra inre spänningar, kanalisera energi som orsakar knuten i våra konflikter och sakta men säkert definiera roten av våra problem.


Det är därför nödvändigt att uttrycka vad som finns inom oss, att komma i kontakt med våra känslor och släppa taget om dem. Släpp ut dem i ljuset.

2. Undertryckande tekniker

För att behandla depression är det enligt gestaltterapi väldigt användbart att få patienten att ägna sig åt en ”undertryckande metod”. Så vad är den undertryckande metoden? Som namnet antyder ska vi eliminera något, något som bryter harmonin med allt som omger oss och som blockerar den hälsosamma föreningen med vårt inre väsen.

Huvudformat träd

3. Integrationstekniker

För Gestalt antyder depression en personlig fragmentering. Vår verklighet har fallit samman och vi själva är bortkopplade från våra inre behov och från sammanhanget som omger oss, som vi plötsligt inte identifierar oss med. Gestaltterapi vill främja integration av vårt väsen och våra omgivningar, balansen som för tillfället har gått förlorad.

Integrationstekniker har detta som mål och verkar med två strategier:

Det är även värt att nämna att denna process mellan terapeuten och patienten leder till utmärkta resultat så länge ”medvetenhet” äger rum. Alltså steget där personen ”inser” och blir medveten om vad denne tänker och känner, samt om vad som sker inom personen.

4. Gestaltterapi mot depression: kreativ justering

Det terapeutiska arbetet från Gestalt vill inte bara frigöra oss från våra blockeringar och lösa olösta problem som rubbar balansen hos totaliteten av vilka vi är. Vad en terapeut försöker uppnå är att vi ska känna oss friare och mer kreativa när det kommer till att lösa dagliga problem.

Av denna anledning räcker det inte att läka eller övervinna depression. Vi måste lära oss av denna process genom kreativ justering, få ut något nytt av det, stärka impulserna från vilka vi får nya resurser och förmågor för att skapa ett rikare, mer gagnande och givetvis lyckligare nu.

Öppna ditt sinne

Som Fritz Perls själv sade: kreativ justering är en förvandlande impuls. En impuls som låter oss fortsätta och känna oss förnyade, starkare samt mer kapabla. Vi får alltså inte glömma att det på denna väg mot att återfå vår inre balans och perfekt harmoni med allt som omger oss, är nödvändigt att integrera nya förmågor för att flyta längsmed livets resa med bättre flytförmåga.


Wayne Dyer och 7 av hans bästa citat

När du läser de saker som Wayne Dyer sagt så är det lätt att se varför han blev en så stor självhjälpspsykolog. Med böcker som Your Erroneous Zones förvandlade han mycket akademisk psykologi till enkel, tillgänglig och praktisk läsning. Han gjorde det möjligt för oss att vara agenter för vår egen förändring och ansvara för vår egen lycka.

Samtidigt har många kritiserat Dyers arbete. Det faktum att han var en bästsäljande författare under lång tid inom självhjälp, resulterade i att akademin avvisade hans förenkling av psykologiska teorier och tillvägagångssätt. Men det finns något vi bör komma ihåg, något som Wayne Dyer själv visste mycket bra.


Att skriva vetenskapliga artiklar för ett universitet är inte detsamma som att skriva för allmänheten. En av de stora utmaningarna för dem som arbetar dagligen inom psykologiska processer, på klinik eller i en föreläsningssal, är att artikulera mysterierna bakom mänskligt beteende för världen.

Wayne Dyer var kanske bäst på att göra detta. Ända sedan hans tidiga år på St John’s University i New York förstod han transcendensen och värdet av kognitiva beteendekoncept, Abraham Maslows vision om mänsklig motivation och Viktor Frankls tankar om livets mening.

Dessa idéer formade hans första böcker. Senare utforskade han olika andliga aspekter av den mänskliga erfarenheten med ett tydligt syfte: att hjälpa människor att förstå sig själva, titta på sig själva och börja byta koncept, idéer och attityder för att växa.

SoluppgångWayne Dyer-citat att reflektera över

Wayne Dyer var psykolog, professor och bästsäljande författare inom motivation och personlig tillväxt, samt en av de mest framgångsrika föreläsarna i historien. Han skrev flera böcker, inklusive 5 barnböcker. Idag, mer än 2 år efter att han gått bort, är hans arv fortfarande mycket levande och närvarande. Dessa ord som Wayne Dyer uttalade avslöjar kärnan i hans praktiska visdom.

1. Din inställning till livet

”Om du förändrar sättet du ser på saker, kommer sakerna du ser på förändras.”

Något som Wayne Dyer ofta brukade säga i sina böcker är ”ändra dina tankar, ändra ditt liv”. Lycka, lika förvånande som det kan tyckas, är ingenting annat än en inställning till livet. Oavsett vårt personliga mörker, oavsett svårigheter och grå dagar… För om du är villig att övervinna det, förändras perspektiv och livet blir lite lättare.

2. Selektiv uppmärksamhet

”Om du tror att det kommer att fungera kommer du se möjligheter. Om du inte tror det kommer du se hinder.”


Låt oss erkänna det. Hur många gånger har vi inte backat ur planerna på att förverkliga en dröm för att vi inte trodde tillräckligt på oss själva? Vi ser fler väggar än öppna dörrar och vi sätter fällor framför oss själva. Låt oss vidga vår selektiva uppmärksamhet som bara ser det svåra, så att vi också kan se möjligheterna runt omkring oss.

3. Var inte din egen fiende

”Påminn dig om att du inte kan misslyckas med att vara dig själv.”

Wayne Dyer påminner oss om att det alltid kommer att vara att föredra att vara hatade för det vi är än älskade för det vi inte är. I slutet av dagen finns det ingen sämre anledning att lida än för att inte vara oss själva.

Kvinna vid solnedgång4. Nuet är det som räknas

”Sluta bete dig som om livet är en repetition. Lev denna dag som om det var din sista. Det förflutna är över och borta. Framtiden är inte garanterad.”


Det är svårt att tro på det, men ändå gör vi det: vi ger inte tillräckligt stor vikt till saker runt omkring oss, och i själva verket försummar vi oss själva. Vi låter livet gå hela tiden och oroar oss över gårdagen och en framtid som ännu inte har anlänt. I sin tur missar vi alla de underbara saker som händer just nu framför oss.

Låt oss vara ansvariga byggare av vår egen historia. Låt oss fokusera på nuet och vara arkitekter av vår egen lycka.

5. Ta risker

”Du är inte fast där du är såvida du inte bestämmer dig för att vara det.”

Det okända är ett oupptäckt territorium där alla våra rädslor växer. En hög röst berättar för oss att det är bättre att inte ta risker, att det är bäst att stanna i vår komfortzon där inget nytt händer men där vi trots allt är säkra.

Men ingen växer i det lilla rummet där allt är lätt och känt. Där går vi inte framåt och kan inte vara helt lyckliga. Som Wayne Dyer påminner oss om, ”ju mer du ser dig själv som vad du vill bli och handlar som om det du vill ha redan finns där, desto mer aktiverar du de vilande krafterna som kommer att samarbeta för att förvandla din dröm till din verklighet”.

6. Dominera ditt inre jag och fokusera

”Ett sinne i frid, ett sinne centrerat och inte fokuserat på att skada andra, är starkare än alla fysiska krafter i universum.”

Här berör Wayne Dyer den andliga världen, som intensifierar snarare än att förringar den psykologiska världen. Det finns något han alltid försvarade i sina böcker, och det är det faktum att vi har de resurser som vi behöver för att uppleva total frid, men ibland fyller vi vårt sinne med ljud, viskningar av negativa tankar, uttröttande attityder…

All vår makt är där, i vårt sinne. Vi måste dock lära oss att lugna det, att centrera det. För detta måste vi lära oss att ansluta oss till vårt inre jag och uppmärksamma det, läka det och ge det frid.

Mänskligt sinne7. Lär dig att se det bästa i andra människor

”Se ljuset i andra och behandla dem som om det är allt du ser.”

En person som inte litar på människor och bara ser deras svagheter, misslyckanden och dåliga beteende har säkert en lång väg att gå i äventyret av personlig tillväxt. Anledningen? Den som bara ser defekter är en person som har mycket tomhet inombords, förutom farligt låg självkänsla.

Personer som är vänliga mot sig själva blir inte besatta av det dåliga hos andra. Dessutom kommer det bara att ge oss olycka och lidande. Att se ljuset i andras hjärtan ger oss hopp och välbefinnande.

Sammanfattningsvis ska vi säga att dessa citat av Wayne Dyer bara är ett litet axplock av allt han lärde oss. Han var en av de mest insiktsfulla psykologerna och skicklig på att dela psykologi för att människor ska kunna använda den för att bygga hälsosammare och mer tillfredsställande liv.


Att acceptera vad som händer oss är det första steget mot förändring. För att kunna acceptera smärtsamma händelser som drabbar oss behöver vi ofta tid. Detta varar från ögonblicket det inträffar tills vi har lyckats ta itu med det. Accepterandet kommer att hjälpa oss att bygga en ny, mer verklig bild av oss själva och vad som händer omkring oss.

Utmaningen som alla människor ibland möter är att kunna anpassa sig till de mest negativa omständigheter. Detta eftersom saker inte alltid går som vi har tänkt oss. Det kommer att komma en dag, mer eller mindre sorglig, mer eller mindre avlägsen, när vi kommer att acceptera vad vi är, vare sig det gäller att förändra det eller skriva in det i vår historia.


Att erkänna vår sårbarhet istället för att gömma den är det bästa sättet att möta verkligheten, men också det bästa sättet att bygga pålitliga relationer. Accepterande är inte feghet. Istället är det ett tecken på tapperhet att erkänna för oss själva att vi befinner oss på ett ställe som vi inte gillar.

Det är stor skillnad mellan vetskap och förståelse, och ännu större skillnad mellan förståelse och acceptans.

Livet är inte vad vi tror, det är vad som händer med oss

Verkligheten behagar oss ibland och ödelägger oss i andra stunder. Men vi borde redan ha accepterat att livet inte är vad vi vill, utan vad som händer med oss. Att skaffa verktyg och integrera med allt vi gått igenom, speciellt det smärtsamma, är emotionell intelligens.accepting and surrendering to life

 


Emotionellt intelligenta människor upplever negativa och smärtsamma känslor utan att låta sig dras ned av tyngre känslor såsom frustration. De vet att det är oundvikligt och försöker varken förtrycka eller ignorera dem.

Som motsats kommer människor med låg emotionell intelligens att göra processen ännu mer smärtsam genom sin oförmåga att skilja på smärta och lidande.

Smärta är oundviklig, men lidande är till stor del ett personligt val. Normalt sett lider vi mer av det som vi inte accepterar. Förnekelse, när det inträffar en väldigt stor emotionell kollision, är giltig som en tillfällig inledande försvarsstrategi, men blir ogiltig om den kvarstår.

När du inte kan acceptera det, låt det bara hända. Senare kommer du att förstå.


Hur kan vi acceptera något som vi aldrig kommer att vara redo för?

Accepterande av vad som redan har hänt eller som måste hända är det första steget i att överkomma den emotionella slaget efter ett olyckligt inträffande. Den snabbaste vägen till att förändra vår attityd till smärta är att acceptera faktumet att allt som händer med oss kan hjälpa oss att växa.

Livet är dynamiskt. Från barndomen och vidare befinner vi oss i konstant förändring, vi byter leksaker, skolor, vänner, familjer konstruktioner. Att acceptera detta som en del av livet istället för att begrava det som om det inte kommer att inträffa tillåter oss att förstå livets säsonger.

Vissa förluster är inte överkomna men accepterade. Att lära sig att acceptera förlusten behöver vi lära oss att förstå känslorna vi har och ge dem mening i nuet. Ompositionera minnena så vi kan gå vidare.

vad som händer, händer

Vad vi en gång njöt av kommer vi aldrig att förlora. Allt vi älskar djupt blir en del av oss. När vi knyter an till en annan person, nära vänner, föräldrar, syskon, partners som förändrar oss och på något sätt gör oss del av sin reflektion.

Så vid vid vilken som helst typ av förlust måste vi veta att personen om lämnar vårt liv redan har lämnat sin prägel på oss. När som helst som vi vill att de ska vara nära oss, allt vi behöver göra är att se på våra egna gester, ord och attityder för att se en del av dem igen.

”När du är full av sorg, blicka in i ditt hjärta och du kommer att se att du sörjer över det som har varit din stora glädje.”

-Kahlil Gibran-


Att prata med dig själv högt är inte fel. Det gör dig inte galen. Faktum är att få saker är så terapeutiska, för trots allt lever du med dig själv, eller hur? Så att kommunicera med dig själv är vitalt, renande och känslomässigt nödvändigt för att ta hand om dig själv som du förtjänar.

Aldous Huxley sa att det bara finns en liten del av universum som vi kan känna djupt och har makten att förbättra. Den delen är oss själva. Men av någon anledning ger vi oss själva inte alltid den uppmärksamhet vi förtjänar. Vi försummar oss själva.


”Den största utforskaren på denna jord gör aldrig resor så långa som den människa som tar sig till djupet av sitt hjärta.”
-Julien Green-

Faktum är att psykologer säger att vi alla använder en intern dialog. Men vi använder den väldigt dåligt. Ethan Kross, den välkända vetenskapsmannen i emotionspsykologi vid University of Michigan, kom till insikten att människor är oerhört benägna att tala till sig själva negativt.

Han såg det hos sig själv när han korsade ett övergångsställe när det var rött, distraherad av sin mobiltelefon. Efter att han med nöd och näppe hann undan en bil som var på väg att köra på honom överraskade han sig själv genom att skälla ut sig själv och kalla sig dum.


Och egentligen gör de flesta av oss samma sak. När något inte går som förväntat eller vi begår ett misstag, kommer vårt samvete fram och berättar hur dumma eller värdelösa vi är. Det är den här ihållande negativa interna dialogen som får oss att känna oss hjälplösa och för oss farligt nära depression. Låt oss göra en förändring.

Kvinna på fiskAtt prata med dig själv är hälsosamt

Professor Ethan Kross, som nämnts ovan, gjorde ett experiment och kom till en intressant, användbar slutsats. Människor som pratade för sig själva och började sin dialog genom att säga sina namn var mer framgångsrika i sina liv, var säkrare och lyckligare.

Det kan tyckas alltför enkelt vid första anblicken. Men att prata med dig själv har makt: din hjärna fungerar mycket bättre, din uppfattningsförmåga främjas och du hanterar dina känslor bättre. Vi hittar inte på: intern dialog är bra för oss och vetenskapen bekräftar det.


Att prata med dig själv gör dig smartare

Att prata med dig själv kommer inte att göra dig smartare över en natt. Men vad som händer är att din intellektuella kapacitet kommer att förbättras: din koncentration och ditt tänkande kommer att förbättras och du kommer att kunna fatta bättre beslut.

Något så enkelt som att säga till dig själv: ”Maria, ta dig en funderare, fokusera och tänk på vad du ska göra åt det här problemet…” eller ”Martin, du slösar din tid, lugna dig och tänk på vad som händer”, kan göra en hel del.

Kvinna målar ansiktetAtt prata med dig själv kommer att förbättra din självkänsla

Kom ihåg att den enda personen som är med dig hela ditt liv är DU. Så varför undanta dig själv från konversationen om vem du är och vad du är värd? Varför inte sitta ner och ta en kopp kaffe med dig själv och prata om hur du mår?

Du är inte galen om du gör det. Om du inte gör det, kommer du verkligen att missa en av de bästa självhjälpande och personliga tillväxtteknikerna där ute. Här är några fördelar…

Kvinna i vind

Avslutningsvis, låt oss klargöra att det endast är underbart och hälsosamt att prata med dig själv om du får din negativa dialog under kontroll. Sluta säga till dig själv, ”Du kan inte göra någonting rätt, du kommer aldrig att klara det, du är ett misslyckande”.

Varför vara din egen värsta fiende? Kom ihåg hur Sokrates definierade tankar: konversationen själen har med sig själv. Så behandla inte dig själv dåligt. Låt oss ta hand om oss som de dyrbara varelserna vi är och prata med oss ​​själva vänligt, kärleksfullt och konstruktivt.


10 livsregler, enligt en japansk buddhistlärare

Miyamoto Musashi var en berömd samurajkrigare under Japans feudalera. Han var författaren till berömda The Book of Five Rings. Han är också känd för att ha skrivit en lista med livsregler två veckor innan han dog.

För Miyamoto var kampen mycket mer än en kamp. Samurajerna gav satte enormt värde på personlig tillväxt. Det var själva nyckeln till att bli en bra krigare. Reglerna för Miyamotos liv har överlevt tidens test som en sann klassiker. De reflekterar visdom hos dem som har levt med mod och ägnat sig åt ädla kall. Vi har sammanställt dessa föreskrifter i tio regler, som vi nu delar med dig.


”Om du vill vara lycklig i en timme, ta en tupplur; om du vill vara lycklig för en dag, gå ut och fiska. Om du vill vara lycklig i en månad, gift dig; om du vill vara lycklig i ett år, ärv en förmögenhet. Men om du vill vara lycklig för en livstid, hjälp någon annan.”

-Kinesiskt ordspråk-

1. Den första av dessa viktiga livsregler: acceptans

Den första av Miyamotos livsregler är att acceptera livet precis som det är. Acceptans betyder inte att ge upp, utan att vara ödmjuk. Livet är vad det är, och var och en av oss måste ha en attityd att lära av omständigheter som vi inte valde, men som vi måste leva med i alla fall.

Konsekvensen av att inte acceptera verkligheten är permanent lidande. Detta leder till en inre kamp som vi alltid kommer att förlora. Acceptans innebär å andra sidan att vi kommer att lära av varje situation.

2. Tänk lite på dig själv och mycket på andra

Personer som tänker för mycket på sig själva blir till slut förvirrade. De avskärmar sig från världen och matar sina osäkerheter. Istället för att tänka på dig själv, är det okej att låta dig själv bara vara.


Sann lycka kommer från att tjäna andra. Det finns inget som kan jämföras med tillfredsställelsen med att göra gott. Personer som är generösa visar sig också vara kraftfulla. I slutändan är det detta som gör att de kan uppskatta sig själva.

Barn framför Buddha3. Lär dig att släppa dina begär

Begär, sett som en längtan efter det man inte har, leder bara till evigt missnöje. Att ha saker är som att samla dem i en bottenlös tunna. Ju mer du har, desto mer du vill ha. Och varje gång är det svårare att bli nöjd.

Miyamoto, liksom många östliga tänkare, kämpade för att utrota begäret. En person som längtar är frustrerad. Verklig kraft ligger i förmågan att klara sig utan, att vara beredd att ge upp. En person som behöver lite, är lycklig med lite.

4. Gör inte plats för skuld

Skuld är grunden till mycket lidande. Det värsta av allt är att det är värdelöst. Det här är vad Miyamoto säger i den fjärde av hans livsregler. Han insisterar på att vi inte ska se fel som en fördömelse, utan snarare som vår natur.


Varje handling vi utför lär oss något. Det förändrar oss också på något sätt. Om en person gjorde något fel, lärde han oss en läxa. Därför bör vi inte avfärda allt vi går igenom. Det viktiga är att lära av det och bli klokare.

5. Sluta klaga och var inte bitter

Klagande öppnar bara dörren till dålig energi och plågar människor runt dig. Det är meningslöst eftersom det istället för att föra dig till handling, paralyserar dig. Enligt Miyamotos livsregler så förgiftar klagande och bitterhet en person inifrån och ut. De är värdelösa känslor. Istället dödar de eventuella positiva känslor som också kan finnas där.

Kvinna släpper ut fåglar6. Gör dig av med saker du inte behöver

Prylar påverkar våra känslor och vårt sätt att se på livet. Om vi ​​blir för bundna till dem slutar det med att de kontrollerar oss. De gör vårt medvetande mindre fritt. Det gäller särskilt saker som vi inte längre behöver men ändå behåller. I slutändan gör de oss till osäkra, stela människor. Därför lär livets regler oss att göra oss av med värdelösa saker.

7. Följ inte andras uppfattningar blint

Denna visdom handlar om att lita på dig själv. Lita på ditt eget sunda förnuft. Respektera dina egna övertygelser och dina egna värderingar. Annars är du lätt att manipulera. Ingen behöver få berättat för sig vad som är bra eller vad som är dåligt. Vi har alla möjlighet att bestämma detta för oss själva. Att blint följa andras uppfattningar leder oundvikligen till att du förråder dig själv.

8. Vårda alltid din heder

Heder är ett ord som vi nästan har glömt. Det har att göra med självkärlek. Med att inte låta dig själv falla in i beteenden som står i konflikt med dina värderingar. Dina övertygelser är som en slags kompass, och när du respekterar dem trots frestelsen att inte göra det så känner du dig stolt.

Heder är den mest värdefulla sak en person har. Hederliga personer inspirerar till respekt och eftertänksamhet. De attraherar andras välvilja och eftertänksamhet, även sina fienders. Det är så heder ger värde till livet.

Man vid solnedgång

9. Kärlek får inte invaderas av behov

Känsloyttringar är i allmänhet impulsiva svar. Om det finns en anledning bakom dem så uppstår de. Känslor kan vara djupa och tunga, och de bör vara förknippade med värderingar och inte med behov.

Kärlek är en extraordinär känsla. Ibland kan det vi kallar kärlek faktiskt vara en blind, övergående känsla. Detta är fallet när det som inspirerar kärlek är behov. Här gör det ont snarare än hjälper.

10. Var inte rädd för döden

Det är ett faktum: vi är dödliga. Livet har ett slut och detta är en verklighet. Vi får inte frukta vår egen död eller den av dem vi älskar. Vi övervinner rädslan för döden om vi lever livet intensivt.

Miyamotos livsregler har överlevt tidens test tack vare den stora visdomen som de innehåller, och också tack vare allt de inspirerar. De uppmanar till realism, ödmjukhet och inre frid. De uppmanar oss att fokusera på livets essens och inte på det triviala.


 • Miyamoto Mushashi (2018) El libro de los 5 anillos. EDAF
 • Kelsang Gyatso, Gueshe (1993) Introducción al budismo. Tharpa

Ibland kan vårt sätt att uttrycka våra tankar eller våra beteenden vara väldigt bristfälliga. Vi är bryska, kränkande och tar inte hänsyn till andras känslor. Vissa av dessa beteenden kan faktiskt göra så mycket skada att de bryter ned våra vänskaper, relationer och till och med familjer. Så vilka är dessa attityder som förgör personliga relationer?

Vi refererar till kritik, förakt, att ”slå tillbaka” och att göra total reträtt. Man kan säga att dessa är beteenden av ”mördande uppriktighet”. Detta eftersom de leder till att hopp ut i det okända. Detta är resultatet av en missförstådd, uppriktig kommentar.


Att vara uppriktig är inte inkompatibelt med att vara taktfull, försiktig och återhållsam. Vi kan säga samma sak, fast på ett sätt som inte sårar någon. Låt oss fördjupa oss i de attityder som förgör personliga relationer.

Problem som förgör personliga relationer

När någon svarar på en uppriktig kommentar på ett oförskämt eller respektlöst sätt, aktiverar de ofrivilligt den emotionella delen av vår hjärna. Men inte på ett positivt sätt, utan på ett negativt. Aktiveringen skapar ett dilemma mellan två handlingar. Vi ämnar att skydda oss själva: kamp eller flykt.

När vi attackeras, såras eller kränks av någon vi litar på tenderar vi normalt sett låta kommentaren passera. Men vi kan även svara på den arg. Vad vi beslutar kommer bero på nivån av motstånd eller hotfullhet vi känner.

Bland attityderna som förgör relationer finns det spår av ilska, förakt och ibland förbittring.

Skrikande personer

Men effekten som kommentaren har på oss tenderar att vara densamma: ilska, vrede eller avsky mot personen som fällde den. Så om personen attackerar oss verbalt varje gång vi ser denne kommer vi bli trötta på det. Ingen gillar att spendera tid med någon som konstant får en att må dåligt. Av denna anledning väljer vi att avsluta bekantskapen.


Den kritiserande attityden

”Du lämnar alltid saker liggandes på golvet”, ”du tvättar aldrig händerna innan du äter”, ”du kommer alltid för sent, alla hatar det” är exempel på destruktiv kritik. Utöver att inte ge någon lösning på beteendet är de fraser som innehåller eftertryckliga och bestämmande adjektiv (alltid, aldrig). De är uttryck som inte lämnar utrymme för förståelse eller flexibilitet.

Men kritik kan omvandlas till ett konstruktivt förslag eller bytas till en mindre sårande kommentar. kan vi undvika grälPå så sätt , missförstånd och försämring av våra relationer.

Vi kan ändra de tidigare exemplen till: ”Om du lämnar allt på golvet måste jag plocka upp det. Jag har redan tillräckligt att göra. Jag vill att du hjälper mig” eller ”När du kommer sent sätter du mig i klistret. Jag gillar inte att be om ursäkt å dina vägnar varje gång det sker.”

Den föraktfulla attityden

Kritik visas främst genom språk, men förakt kan visas på två sätt: i gester och verbalt. Det första är mer subtilt, men lika destruktivt.


Låt oss ta en titt på några exempel. En grupp vänner har arrangerat en middag efter att inte ha sett varandra på länge. En av dem inser att de andra istället för att vara vänliga kritiserar henne. Eller så finns det en chef som himlar med ögonen varje gång en anställd pratar.

Båda fallen är väldigt smärtsamma för dem som drabbas.

Det finns ingen värre nedvärdering än att inte visa uppskattning.

Föraktfull person

Sarkasmens språk är ytterligare en form av förakt. Det är en form av dold aggression som kan orsaka mycket skada när den missförstås eller används vid fel tillfälle.

Att slå tillbaka eller göra total reträtt: attityder som ökar konflikten

Ibland tror vi att vi endast har två alternativ när vi attackeras: att slå tillbaka eller fly. Om vi väljer det första så är det mest logiska att automatiskt svara med första vi kommer på; detta tenderar inte att vara något bra. Detta gör den andra personen upprörd och kan få denne att också slå tillbaka. Detta försätter är i en farlig, ond cirkel som är svår att stoppa.

Att slå tillbaka är en av attityderna som förgör personliga relationer. En fälla som kan orsaka allvarliga konsekvenser om man inte vet hur man ska kontrollera det – emotionella sår som är svåra att läka.

Grälande par

Total reträtt är å andra sidan att ge upp på slagfältet. Det är en konsekvens av en intensiv maktkamp mellan två personer. Efter veckor eller månader av kontinuerliga attacker, kritik och pikar kommer en välja att ”ge vika”. För att söka dialog och inte konfrontation.

Försök att vänta

Samtidigt blir den andra personen frustrerad av denna attityd, eftersom denne väntar på en attack för att få bränsle till en egen. Men när personen i slutänden inte får något hotfullt svar, blir denne arg och skriker. Vissa personer vet inte när man ska respektera andras utrymme. Istället för att vänta eskalerar de konflikten med sitt beteende och sin attityd.

Som vi kan se tenderar attityderna som förgör personliga relationer inte att vara angenäma, och ej heller deras konsekvenser. Om någon kritiserar oss (på ett destruktivt sätt) kommer vi troligen inte vara vän med denne. Om vi konstant klagar på vår partner, gör vi allt i vår makt för att skapa avstånd. Men ändå fortsätter vi.

Ibland är det värt att ta en paus för att andas och bli medveten om vad som sker. Istället för att rusa framåt utan att tänka på konsekvenserna. Bli medveten om och undvik dessa attityder som förgör personliga relationer.


Tom Robbins sade att ”det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.” Men när vi ser tecken på brist på tillgivenhet hos barn så är det viktigt att vi tar tag i dessa tomrum. Detta eftersom inget barn förtjänar att vara i konstant behov av det som ger näring till dess emotionella välmående: kärlek.

Vilka tecken ska vi titta efter? Hur vet vi att ett barn upplever brist på tillgivenhet? Nedan ska vi upptäcka några av tecken som skvallrar om denna okonstruktiva och oönskade situation. Låt oss diskutera dem.


Behovet av tillgivenhet hos barn

Tillräcklig psykologisk utveckling hos barn kräver tillgivenhet. All kärlek som ges till ett barn under dess barndom kommer med andra ord reflekteras i dess utveckling. På så sätt kommer det ha en tydlig identitet samt självsäkerhet i takt med att åren går.

Figur i fönster

Men blanda inte ihop tillgivenhet med överdriven kärlek eller omhändertagande. Vi talar om tillgivenhet, din samhörighet med dina barn, ditt uppriktiga sätt att närma dig dem och att ha en väl avrundad relation med dem.

Ett barn utvecklar stark personlighet när det får tillräckligt med tillgivenhet. Dess upplevelser av tillgivenhet kommer hjälpa det att integrera i samhället, hitta en referenspunkt och lära sig att anpassa sig till olika situationer.

Tillgivenhet kommer å andra sidan få det att lära sig vad man kan vänta sig av världen. Det är därför vi säger att detta är en referenspunkt för barns interaktion och relation till andra.

”Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-


Tecken på brist på tillgivenhet hos barn

Tecknen på brist på tillgivenhet hos barn tenderar att indikera ett problem med relationen mellan barn och deras föräldrar. Problemet tenderar att vara något djupare: generellt kan det vara resultatet av föräldrarnas ignorering av sina barns behov.

Detta kan leda till en rad olika problem under ett barns utveckling. Dessa barn kan till exempel utveckla aggressiva beteenden eller uppleva starka känslor av misstro eller osäkerhet. Det är därför det är så viktigt att följa tecknen på brist på tillgivenhet hos barn.

Brist på emotionell kontroll

Detta är ett viktigt tecken som är väldigt vanligt hos barn med emotionella skador. Barnen lär sig sakta men säkert att kontrollera sina känslor genom kärlek och mellanpersonliga relationer med personer i deras närhet.


Om ett barn växer upp i en miljö med dåligt omhändertagande kan det få svårt att inte bara känna känslor, utan även följa sociala normer. På så sätt kommer det inte veta hur man beter sig mot andra.

Vidare kanske det inte kommer kunna identifiera känslor hos personer och hur de är relaterade, vare sig de är positiva eller negativa. Av denna anledning kan barnet uppvisa stor avsaknad av empati, vilket kan leda till alla former av konflikter och ilska.

Så dessa barn är mycket mer sårbara även om de bibehåller sina egna känslor. Pojkar brukar uppleva detta problem i högre utsträckning än flickor. De tenderar att visa styrka och undertrycka sina känslor. Om vi känner att ett barn lider av detta problem måste vi därför fokusera på att förbättra vår relation med det.

Isolering och konflikt

Andra tecken på brist på tillgivenhet hos barn är typen av relationer de etablerar med andra. Om de tenderar att vara dominerade av konflikt, eller om konflikter helt lyser med sin frånvaro, finns det uppenbarligen ett problem.

Det är väldigt vanligt för barn med emotionell instabilitet att uppvisa dåliga sociala färdigheter. Detta kan leda till isolering och konflikt på grund av deras brist på kunskap i att bilda goda sociala färdigheter.

Å andra sedan visar barn med dessa problem lite respekt för andras känslor. Detta förvärrar deras frustration, brist på förståelse av andra och ilska mot världen.

Ledsen flicka

Osäkerhet

Till slut så uppvisar barn som saknar tillgivenhet en stor känsla av osäkerhet. Detta eftersom de inte nått optimal utveckling, där de skapar en tillräcklig självbild.

Denna osäkerhet demonstreras med väldigt specifika beteenden. De tenderar till exempel att försvara sig själva, undvika svåra situationer, dra sig tillbaka och isolera sig eller att direkt försöka kontrollera eller skapa konflikt.

”Alla är vi produkter av vår barndom.”

-Michael Jackson-

Som vi ser kan brist på tillgivenhet i barndomen medföra en rad negativa konsekvenser. Om du känner att ditt barn eller ett annat barn uppvisar dessa symptom, är det viktigt att du försöker sammankoppla med dess känslor och får det att se att du bryr dig om dess välmående.