10 livsregler, enligt en japansk buddhistlärare

Miyamoto Musashi var en berömd samurajkrigare under Japans feudalera. Han var författaren till berömda The Book of Five Rings. Han är också känd för att ha skrivit en lista med livsregler två veckor innan han dog.

För Miyamoto var kampen mycket mer än en kamp. Samurajerna gav satte enormt värde på personlig tillväxt. Det var själva nyckeln till att bli en bra krigare. Reglerna för Miyamotos liv har överlevt tidens test som en sann klassiker. De reflekterar visdom hos dem som har levt med mod och ägnat sig åt ädla kall. Vi har sammanställt dessa föreskrifter i tio regler, som vi nu delar med dig.


”Om du vill vara lycklig i en timme, ta en tupplur; om du vill vara lycklig för en dag, gå ut och fiska. Om du vill vara lycklig i en månad, gift dig; om du vill vara lycklig i ett år, ärv en förmögenhet. Men om du vill vara lycklig för en livstid, hjälp någon annan.”

-Kinesiskt ordspråk-

1. Den första av dessa viktiga livsregler: acceptans

Den första av Miyamotos livsregler är att acceptera livet precis som det är. Acceptans betyder inte att ge upp, utan att vara ödmjuk. Livet är vad det är, och var och en av oss måste ha en attityd att lära av omständigheter som vi inte valde, men som vi måste leva med i alla fall.

Konsekvensen av att inte acceptera verkligheten är permanent lidande. Detta leder till en inre kamp som vi alltid kommer att förlora. Acceptans innebär å andra sidan att vi kommer att lära av varje situation.

2. Tänk lite på dig själv och mycket på andra

Personer som tänker för mycket på sig själva blir till slut förvirrade. De avskärmar sig från världen och matar sina osäkerheter. Istället för att tänka på dig själv, är det okej att låta dig själv bara vara.


Sann lycka kommer från att tjäna andra. Det finns inget som kan jämföras med tillfredsställelsen med att göra gott. Personer som är generösa visar sig också vara kraftfulla. I slutändan är det detta som gör att de kan uppskatta sig själva.

Barn framför Buddha3. Lär dig att släppa dina begär

Begär, sett som en längtan efter det man inte har, leder bara till evigt missnöje. Att ha saker är som att samla dem i en bottenlös tunna. Ju mer du har, desto mer du vill ha. Och varje gång är det svårare att bli nöjd.

Miyamoto, liksom många östliga tänkare, kämpade för att utrota begäret. En person som längtar är frustrerad. Verklig kraft ligger i förmågan att klara sig utan, att vara beredd att ge upp. En person som behöver lite, är lycklig med lite.

4. Gör inte plats för skuld

Skuld är grunden till mycket lidande. Det värsta av allt är att det är värdelöst. Det här är vad Miyamoto säger i den fjärde av hans livsregler. Han insisterar på att vi inte ska se fel som en fördömelse, utan snarare som vår natur.


Varje handling vi utför lär oss något. Det förändrar oss också på något sätt. Om en person gjorde något fel, lärde han oss en läxa. Därför bör vi inte avfärda allt vi går igenom. Det viktiga är att lära av det och bli klokare.

5. Sluta klaga och var inte bitter

Klagande öppnar bara dörren till dålig energi och plågar människor runt dig. Det är meningslöst eftersom det istället för att föra dig till handling, paralyserar dig. Enligt Miyamotos livsregler så förgiftar klagande och bitterhet en person inifrån och ut. De är värdelösa känslor. Istället dödar de eventuella positiva känslor som också kan finnas där.

Kvinna släpper ut fåglar6. Gör dig av med saker du inte behöver

Prylar påverkar våra känslor och vårt sätt att se på livet. Om vi ​​blir för bundna till dem slutar det med att de kontrollerar oss. De gör vårt medvetande mindre fritt. Det gäller särskilt saker som vi inte längre behöver men ändå behåller. I slutändan gör de oss till osäkra, stela människor. Därför lär livets regler oss att göra oss av med värdelösa saker.

7. Följ inte andras uppfattningar blint

Denna visdom handlar om att lita på dig själv. Lita på ditt eget sunda förnuft. Respektera dina egna övertygelser och dina egna värderingar. Annars är du lätt att manipulera. Ingen behöver få berättat för sig vad som är bra eller vad som är dåligt. Vi har alla möjlighet att bestämma detta för oss själva. Att blint följa andras uppfattningar leder oundvikligen till att du förråder dig själv.

8. Vårda alltid din heder

Heder är ett ord som vi nästan har glömt. Det har att göra med självkärlek. Med att inte låta dig själv falla in i beteenden som står i konflikt med dina värderingar. Dina övertygelser är som en slags kompass, och när du respekterar dem trots frestelsen att inte göra det så känner du dig stolt.

Heder är den mest värdefulla sak en person har. Hederliga personer inspirerar till respekt och eftertänksamhet. De attraherar andras välvilja och eftertänksamhet, även sina fienders. Det är så heder ger värde till livet.

Man vid solnedgång

9. Kärlek får inte invaderas av behov

Känsloyttringar är i allmänhet impulsiva svar. Om det finns en anledning bakom dem så uppstår de. Känslor kan vara djupa och tunga, och de bör vara förknippade med värderingar och inte med behov.

Kärlek är en extraordinär känsla. Ibland kan det vi kallar kärlek faktiskt vara en blind, övergående känsla. Detta är fallet när det som inspirerar kärlek är behov. Här gör det ont snarare än hjälper.

10. Var inte rädd för döden

Det är ett faktum: vi är dödliga. Livet har ett slut och detta är en verklighet. Vi får inte frukta vår egen död eller den av dem vi älskar. Vi övervinner rädslan för döden om vi lever livet intensivt.

Miyamotos livsregler har överlevt tidens test tack vare den stora visdomen som de innehåller, och också tack vare allt de inspirerar. De uppmanar till realism, ödmjukhet och inre frid. De uppmanar oss att fokusera på livets essens och inte på det triviala.


  • Miyamoto Mushashi (2018) El libro de los 5 anillos. EDAF
  • Kelsang Gyatso, Gueshe (1993) Introducción al budismo. Tharpa

Ibland kan vårt sätt att uttrycka våra tankar eller våra beteenden vara väldigt bristfälliga. Vi är bryska, kränkande och tar inte hänsyn till andras känslor. Vissa av dessa beteenden kan faktiskt göra så mycket skada att de bryter ned våra vänskaper, relationer och till och med familjer. Så vilka är dessa attityder som förgör personliga relationer?

Vi refererar till kritik, förakt, att ”slå tillbaka” och att göra total reträtt. Man kan säga att dessa är beteenden av ”mördande uppriktighet”. Detta eftersom de leder till att hopp ut i det okända. Detta är resultatet av en missförstådd, uppriktig kommentar.


Att vara uppriktig är inte inkompatibelt med att vara taktfull, försiktig och återhållsam. Vi kan säga samma sak, fast på ett sätt som inte sårar någon. Låt oss fördjupa oss i de attityder som förgör personliga relationer.

Problem som förgör personliga relationer

När någon svarar på en uppriktig kommentar på ett oförskämt eller respektlöst sätt, aktiverar de ofrivilligt den emotionella delen av vår hjärna. Men inte på ett positivt sätt, utan på ett negativt. Aktiveringen skapar ett dilemma mellan två handlingar. Vi ämnar att skydda oss själva: kamp eller flykt.

När vi attackeras, såras eller kränks av någon vi litar på tenderar vi normalt sett låta kommentaren passera. Men vi kan även svara på den arg. Vad vi beslutar kommer bero på nivån av motstånd eller hotfullhet vi känner.

Bland attityderna som förgör relationer finns det spår av ilska, förakt och ibland förbittring.

Skrikande personer

Men effekten som kommentaren har på oss tenderar att vara densamma: ilska, vrede eller avsky mot personen som fällde den. Så om personen attackerar oss verbalt varje gång vi ser denne kommer vi bli trötta på det. Ingen gillar att spendera tid med någon som konstant får en att må dåligt. Av denna anledning väljer vi att avsluta bekantskapen.


Den kritiserande attityden

”Du lämnar alltid saker liggandes på golvet”, ”du tvättar aldrig händerna innan du äter”, ”du kommer alltid för sent, alla hatar det” är exempel på destruktiv kritik. Utöver att inte ge någon lösning på beteendet är de fraser som innehåller eftertryckliga och bestämmande adjektiv (alltid, aldrig). De är uttryck som inte lämnar utrymme för förståelse eller flexibilitet.

Men kritik kan omvandlas till ett konstruktivt förslag eller bytas till en mindre sårande kommentar. kan vi undvika grälPå så sätt , missförstånd och försämring av våra relationer.

Vi kan ändra de tidigare exemplen till: ”Om du lämnar allt på golvet måste jag plocka upp det. Jag har redan tillräckligt att göra. Jag vill att du hjälper mig” eller ”När du kommer sent sätter du mig i klistret. Jag gillar inte att be om ursäkt å dina vägnar varje gång det sker.”

Den föraktfulla attityden

Kritik visas främst genom språk, men förakt kan visas på två sätt: i gester och verbalt. Det första är mer subtilt, men lika destruktivt.


Låt oss ta en titt på några exempel. En grupp vänner har arrangerat en middag efter att inte ha sett varandra på länge. En av dem inser att de andra istället för att vara vänliga kritiserar henne. Eller så finns det en chef som himlar med ögonen varje gång en anställd pratar.

Båda fallen är väldigt smärtsamma för dem som drabbas.

Det finns ingen värre nedvärdering än att inte visa uppskattning.

Föraktfull person

Sarkasmens språk är ytterligare en form av förakt. Det är en form av dold aggression som kan orsaka mycket skada när den missförstås eller används vid fel tillfälle.

Att slå tillbaka eller göra total reträtt: attityder som ökar konflikten

Ibland tror vi att vi endast har två alternativ när vi attackeras: att slå tillbaka eller fly. Om vi väljer det första så är det mest logiska att automatiskt svara med första vi kommer på; detta tenderar inte att vara något bra. Detta gör den andra personen upprörd och kan få denne att också slå tillbaka. Detta försätter är i en farlig, ond cirkel som är svår att stoppa.

Att slå tillbaka är en av attityderna som förgör personliga relationer. En fälla som kan orsaka allvarliga konsekvenser om man inte vet hur man ska kontrollera det – emotionella sår som är svåra att läka.

Grälande par

Total reträtt är å andra sidan att ge upp på slagfältet. Det är en konsekvens av en intensiv maktkamp mellan två personer. Efter veckor eller månader av kontinuerliga attacker, kritik och pikar kommer en välja att ”ge vika”. För att söka dialog och inte konfrontation.

Försök att vänta

Samtidigt blir den andra personen frustrerad av denna attityd, eftersom denne väntar på en attack för att få bränsle till en egen. Men när personen i slutänden inte får något hotfullt svar, blir denne arg och skriker. Vissa personer vet inte när man ska respektera andras utrymme. Istället för att vänta eskalerar de konflikten med sitt beteende och sin attityd.

Som vi kan se tenderar attityderna som förgör personliga relationer inte att vara angenäma, och ej heller deras konsekvenser. Om någon kritiserar oss (på ett destruktivt sätt) kommer vi troligen inte vara vän med denne. Om vi konstant klagar på vår partner, gör vi allt i vår makt för att skapa avstånd. Men ändå fortsätter vi.

Ibland är det värt att ta en paus för att andas och bli medveten om vad som sker. Istället för att rusa framåt utan att tänka på konsekvenserna. Bli medveten om och undvik dessa attityder som förgör personliga relationer.


Tom Robbins sade att ”det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.” Men när vi ser tecken på brist på tillgivenhet hos barn så är det viktigt att vi tar tag i dessa tomrum. Detta eftersom inget barn förtjänar att vara i konstant behov av det som ger näring till dess emotionella välmående: kärlek.

Vilka tecken ska vi titta efter? Hur vet vi att ett barn upplever brist på tillgivenhet? Nedan ska vi upptäcka några av tecken som skvallrar om denna okonstruktiva och oönskade situation. Låt oss diskutera dem.


Behovet av tillgivenhet hos barn

Tillräcklig psykologisk utveckling hos barn kräver tillgivenhet. All kärlek som ges till ett barn under dess barndom kommer med andra ord reflekteras i dess utveckling. På så sätt kommer det ha en tydlig identitet samt självsäkerhet i takt med att åren går.

Figur i fönster

Men blanda inte ihop tillgivenhet med överdriven kärlek eller omhändertagande. Vi talar om tillgivenhet, din samhörighet med dina barn, ditt uppriktiga sätt att närma dig dem och att ha en väl avrundad relation med dem.

Ett barn utvecklar stark personlighet när det får tillräckligt med tillgivenhet. Dess upplevelser av tillgivenhet kommer hjälpa det att integrera i samhället, hitta en referenspunkt och lära sig att anpassa sig till olika situationer.

Tillgivenhet kommer å andra sidan få det att lära sig vad man kan vänta sig av världen. Det är därför vi säger att detta är en referenspunkt för barns interaktion och relation till andra.

”Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-


Tecken på brist på tillgivenhet hos barn

Tecknen på brist på tillgivenhet hos barn tenderar att indikera ett problem med relationen mellan barn och deras föräldrar. Problemet tenderar att vara något djupare: generellt kan det vara resultatet av föräldrarnas ignorering av sina barns behov.

Detta kan leda till en rad olika problem under ett barns utveckling. Dessa barn kan till exempel utveckla aggressiva beteenden eller uppleva starka känslor av misstro eller osäkerhet. Det är därför det är så viktigt att följa tecknen på brist på tillgivenhet hos barn.

Brist på emotionell kontroll

Detta är ett viktigt tecken som är väldigt vanligt hos barn med emotionella skador. Barnen lär sig sakta men säkert att kontrollera sina känslor genom kärlek och mellanpersonliga relationer med personer i deras närhet.


Om ett barn växer upp i en miljö med dåligt omhändertagande kan det få svårt att inte bara känna känslor, utan även följa sociala normer. På så sätt kommer det inte veta hur man beter sig mot andra.

Vidare kanske det inte kommer kunna identifiera känslor hos personer och hur de är relaterade, vare sig de är positiva eller negativa. Av denna anledning kan barnet uppvisa stor avsaknad av empati, vilket kan leda till alla former av konflikter och ilska.

Så dessa barn är mycket mer sårbara även om de bibehåller sina egna känslor. Pojkar brukar uppleva detta problem i högre utsträckning än flickor. De tenderar att visa styrka och undertrycka sina känslor. Om vi känner att ett barn lider av detta problem måste vi därför fokusera på att förbättra vår relation med det.

Isolering och konflikt

Andra tecken på brist på tillgivenhet hos barn är typen av relationer de etablerar med andra. Om de tenderar att vara dominerade av konflikt, eller om konflikter helt lyser med sin frånvaro, finns det uppenbarligen ett problem.

Det är väldigt vanligt för barn med emotionell instabilitet att uppvisa dåliga sociala färdigheter. Detta kan leda till isolering och konflikt på grund av deras brist på kunskap i att bilda goda sociala färdigheter.

Å andra sedan visar barn med dessa problem lite respekt för andras känslor. Detta förvärrar deras frustration, brist på förståelse av andra och ilska mot världen.

Ledsen flicka

Osäkerhet

Till slut så uppvisar barn som saknar tillgivenhet en stor känsla av osäkerhet. Detta eftersom de inte nått optimal utveckling, där de skapar en tillräcklig självbild.

Denna osäkerhet demonstreras med väldigt specifika beteenden. De tenderar till exempel att försvara sig själva, undvika svåra situationer, dra sig tillbaka och isolera sig eller att direkt försöka kontrollera eller skapa konflikt.

”Alla är vi produkter av vår barndom.”

-Michael Jackson-

Som vi ser kan brist på tillgivenhet i barndomen medföra en rad negativa konsekvenser. Om du känner att ditt barn eller ett annat barn uppvisar dessa symptom, är det viktigt att du försöker sammankoppla med dess känslor och får det att se att du bryr dig om dess välmående.