Det är inte enkelt att förändras, men varför?

Det är inte enkelt att förändras. Faktum är att det finns vissa aspekter där det inte är möjligt och inte heller nödvändigt. Det finns ingen modell av den perfekta människan som vi alla måste följa.

Konceptet ”normal” är också ganska relativt. De som viker från den etablerade normen är ofta de personer som bidrar mest till samhället. Det finns dock aspekter där vi kan, och borde, förändra oss. Det finns aspekter som begränsar våra liv och får oss att lida.


Det handlar inte om att försöka vara som andra. Det handlar istället om att försöka finna sätt att vara som är fördelaktiga för oss.

”Alla förändringar, även de som man har längtat efter, har sin melankoli”.
Anatole France

Det handlar inte heller om att vi ska förändra vår personlighet, utan vi bör snarare försöka identifiera vad som gör oss obekväma.

Det är inte lätt att förändras, men om vi sätter upp realistiska mål kommer det inte vara några problem. Det är även viktigt att man gör sig av med hinder.

Det är inte enkelt att förändras då man inte får någon feedback

Vi är många gånger medvetna om att det finns vissa beteenden som inte är lämpliga. Det kan exempelvis ha att göra med att reagera impulsivt, rökning eller att man har en stillasittande livsstil. I dessa fall är man medveten om att man beter sig på detta sätt, men man kanske inte anser att det är ett så stort problem. Det är därför som det kan vara så svårt att ändra på sig.

Ett bra sätt att uppmuntra till förändring är att se till att felaktiga beteenden blir fullt synliga. Låt oss titta på ett exempel.


Folk vet att de bör tvätta händerna innan de äter. Det är dock inte alla som gör detta. Om man applicerade en färg som gjorde att bakterierna syntes så skulle de säkert ändra sitt beteende.

Gör något sådant. Tänk på konsekvenserna av ditt negativa beteende. Gör en lista och var utförlig med dina beskrivningar.

Gå sedan igenom den listan så ofta du kan och sluta inte med att försöka hitta nya skadliga effekter som uppstår p.g.a. själva beteendet. Du bör med andra ord tänka på konsekvenserna av de aspekter som du vill ändra på.

Kvinna med blommor som hår.

Brist på motivation och stöd

Ett visst beteende kan vara väldigt negativt, men om vi hela tiden fortsätter med beteendet så kan anledningen till detta vara att det ändå finns en fördel. Problemet är dock att ”fördelen” oftast är kortvarig, medan de negativa konsekvenserna är mer långtgående. Det är därför lätt att man ignorerar den skada som uppstår.


Vi behöver därför många gånger stöd för att fortsätta förändras. Det är bra om vi berättar för våra närstående att vi vill förändras. Be dem att hjälpa oss komma ihåg varför vi vill förändras. Det handlar inte om att de ska pressa oss, utan om att de ska uppmuntra oss.

Det är även bra att man förbättrar sin motivation. Ge dig själv en belöning varje gång du lyckas med något. Det är inte lätt att förändras, men det finns enkla saker du kan göra för att bli mer motiverad.

Kvinna med måne på huvudet.

Identifiera det som utlöser situationen samt alternativ

Vi har alla rutiner som gör att det inte är enkelt att förändras. Dessa rutiner är relaterade till det beteende som vi vill förändra, vilket gör det ännu svårare.

Rutinerna får oss att återgå till det där negativa beteendet. Låt oss säga att du bestämmer dig för att träna en timme varje morgon, men du är van vid att gå till sängs sent. Du gör det faktiskt svårare än vad det behöver vara.

Andra gånger kan det vara småsaker som utlöser vårt negativa beteende. Låt oss exempelvis anta att du har en oreda hemma.

Detta påverkar relationen med dem du bor med och ni grälar ständigt över ämnet. Anledningen till att du har en sådan oordning är dock för att du har ångest och känner att du inte har tid.

Det som utlöser situationen är därför känslan av att du måste jäkta, och detta får dig att tro att du inte har ett par minuter till att ställa tillbaka det som du har använt. I vilket fall som helst är det viktigt att man identifierar problemet och hittar en lösning.

Hur kan du bli av med denna ångest? Hur kan du få mer ordning på saker utan att du känner att du måste jäkta?

Nedriven målning.

Det är inte lätt att förändras, men det största problemet är att vi alltid medvetet eller omedvetet hittar något motstånd. Vi kanske egentligen inte vill förändras eftersom vi inte har gått igenom de positiva effekterna av att förändra vårt beteende.

Det kan också bero på att vi är fast i ett visst sätt att tänka. Vi kanske inte vet vilka alternativa beteenden det finns istället.

Det är inte enkelt att förändras och det finns inga garantier för att vi kommer uppnå det vi vill, men om vi arbetar medvetet med att förändra oss själva kommer vi sakta men säkert öka chanserna för att lyckas.


Legenden om Karl den Store är en av de mest intressanta och skarpsinniga historierna av Italo Calvino. Denna fantastiska författare föddes på Kuba av italienska föräldrar. Den här korta historien visar hur intelligent och klok han var.

Calvino hade svårt att välja mellan en radikal realism och en fantasi utan gränser. Legenden om Karl den Store är ett bra exempel på detta. Det är en fantastisk och nästan overklig historia som lyckas måla upp en djup och analytisk vision av vad en passionerad kärlek egentligen är.


Många av Calvinos verk låter lite som sagor, och det gör även den här historien. I det här fallet är syftet med berättelsen inte bara att poängtera en moral, utan att visa oss något om kärleken. Italo Calvinos analys av ämnet påminner även mycket om den moderna psykoanalysen.

”Antingen älskar du den person som skyddar…eller så älskar du en narcissistisk bild av dig själv.”
-Jacques Alain Miller-

Legenden om Karl den Store och kärleken som passion

Legenden om Karl den Store börjar såhär:


”På ålderns höst blev Karl den Store förälskad i en tysk kvinna. Baronerna blev extremt oroade då de såg att kungen missunnade sina statsaffärer p.g.a. sin nya förälskelse.”

Det är intressant att Italo Calvino hade en äldre och mäktig man som sin protagonist i berättelsen, eftersom sagor generellt består av ett ungt par som övervinner allt med sin kärlek. Det spelade heller ingen roll vem kejsaren var, för när han blev kär blev han blind för allt annat runt omkring.

Karl den store och fru.


Makt och kärlek är inte två förenliga verkligheter, även om de ibland kan gå hand i hand. I det här fallet blir kärlek starkare än makt, vilket skapar problem för hela riket. Detta är bara början på den fantastiska historian.

Kärleken, ett bedrägeri, en förtrollning

Efter att ha blivit kär hände det otänkbara. Plötsligt dog hans käresta. Karl den Store förblindades av sin smärta och förvarade den balsamerade kroppen på sitt rum. Han ville inte skiljas från hennes orörliga kropp överhuvudtaget.

Berättelsen fortsätter, ”Ärkebiskopen Turpin blev orolig över denna passion och misstänkte att det hade förekommit en förtrollning, och bestämde sig därför för att undersöka kroppen. Under den döda kvinnans tunga hittade han en ring med en ädelsten.”

Han upptäckte då att det faktiskt var en förtrollning som stod bakom kärleken. Karl den Store var egentligen inte förälskad i den unga tyskan. Han hade istället blivit utsatt för magi.

Italo Calvino visar oss här lite av hur kärleken egentligen fungerar. Det finns något som den andra personen har, men som inte är själva personen i sig. Karl den Store blev kär i det som personen hade på sig, men inte i personen som sådan. Om vi ska använda psykologiska termer kan vi säga att kärleken är aktiveringen av ett magiskt föremål. Då man blir förälskad så följer man inte längre logiken, utan hänger sig åt det omöjliga.

Guldring med blå sten.

Kärleken – en ring med en ädelsten

Slutet på legenden hade inte kunnat vara mer förvånande. Detta är vad som hände efter att ärkebiskopen hittade ringen, ”Så snart som Turpin hittade ringen blev Karl den Store istället förälskad i ärkebiskopen och begravde snabbt kvinnan. För att undvika den pinsamma situationen slängde då Turpin ringen i en sjö. Karl blev förälskad i sjön och vägrade lämna dess stränder.”

Även här ser vi hur den orimliga och passionerade kärleken fungerar. Karl den Store brydde sig egentligen inte om vem han var förälskad i. Han blev därför förälskad i ärkebiskopen och sedan en sjö som han sedermera inte ville lämna. Hemligheten fanns i den magiska ringen.

Ringen har en kant men utan något i mitten. Det är en cirkel med ett tomrum. Den har dock en skinande ädelsten. Det är så kärleken fungerar många gånger, iallafall enligt vissa. Det är omöjligt att försöka beskriva ett sådant tomrum, samtidigt som det styr mångas liv. Den passionerade kärleken föds, växer och dör i fantasin.


Om en person är alltför empatisk mot andra människor löper denne risk för att gå i Messiasfällan: att älska och hjälpa andra samtidigt som man glömmer bort sig själv.

Messiasfällan fångar personer som hjälper andra alltför mycket, och som tror på mottot att ”om inte jag gör det, så kommer ingen att göra det”. Om vi bara tänker tänker på andras perspektiv och känslor kommer vi att få ett obalanserat liv.


Vi bör därför tänka på att inte sätta oss i andras situation permanent. Denna empatiska resa är nödvändig för att man ska kunna förstå andra, men den kan också bli farlig om man löper risk för att gå i Messiasfällan.

Folk som är övertygade om att andras behov alltid kommer först låter andra bestämma vad de ska göra. Problemet är att denna brist på självkärlek inte kan kompenseras genom att man bryr sig om andra.


Person som hjälper en annan.

Att glömma bort dig själv för att ta hand om andra

Personer som har trampat i Messiasfällan försöker kompensera genom att ta hand om andra. Det är dock ingen som tvingar dem att göra det. Denna dynamik gör att de ofta hamnar med personer som vill tas om hand, och man kan då lätt förstå att de har en tendens att fastna i obalanserade relationer.


När vi sätter vårt eget liv som sista prioritet för att ta hand om andra uppstår en inre konflikt som består av förvirring, konstant stress och i vissa fall även depression.

För att undvika att gå i Messiasfällan bör du tänka på att andra måste uppfylla sina egna behov. Det är inget fel att hjälpa dem ifall vi kan, men i slutändan har de själva ansvaret. Om man verkligen vill hjälpa andra är det även viktigt att man tar hand om sig själv, för annars kommer man inte ha tillräckligt med styrka för att göra något på riktigt.

Varje gång vi glömmer bort oss själva slutar det med att vi känner skuldkänslor och att vi lider. Vad är det som får oss att alltid tänka på alla andras behov? Kärlek, rädsla för att bli bortstötta eller bara ett behov av uppmärksamhet?

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Vad Buddhismen säger om att gå i Messiasfällan

En gång hittade en buddhistmunk under sin pilgrimsfärd en sårad och hungrig lejonhona som var så svag att hon inte kunde röra på sig. Lejonet var omgivet av ungar som försökte få mjölk från modern. Munken förstod precis hur hjälplös lejonhonan kände sig. Han lade sig därför ner bredvid henne och bad henne att äta upp honom för att hon skulle kunna rädda ungarnas liv.

Historien visar oss vilken risk vi tar om vi tar på oss för mycket av andras lidande, där man är redo att ge all sin kärlek men inte spara något åt sig själv. Det uppstår till slut en tomhet inom dessa personer, och de förstår inte varför.