Hur man hanterar en stressande familj på bästa sätt

Ibland blir vi stressade av våra familjer. Det finns stunder när rötterna hos släktträdet fångar oss och inte släpper taget. Vi blir intrasslade i deras giftiga beteenden, deras krav, deras fobier och deras affektiva band som styrs av narcissism. Vi måste hantera denna dynamik för att skydda vår värdighet och förbättra våra relationer. Vi får inte låta en stressande familj påverka oss negativt.

Vissa säger att födseln är som att falla ut ur en skorsten. Vi vet aldrig var vi kommer landa och vilket socio-affektivt scenario som kommer vara det första – det som till stor del kommer slå fast vår psykologiska struktur. Vi vet heller inte vilka typer av band vi kommer lära oss av våra föräldrar.


”Vi kommer från oss själva, vi går mot oss själva. Även om vår familj och samhället försöker hindra oss, låt oss vara oss själva!”

-Alejandro Jodorowsky-

Om det nästan är som ett lotteri att hamna i en bra familj, är det även en lotteri att överleva familjen och undvika skador från frustrationer och spänningar som vi inte alltid kan lösa. Det är vanligt att vissa problem kvarstår och att vi som vuxna går stick i stäv med våra föräldrars värderingar, tyr oss till fastrar och morbröder och till och med tävlar med syskon då och då.

Att leva med andra är inte enkelt. Men dessa antagonistiska processer kan flöda naturligt så länge det finns respekt. Detta är vad som låter oss lita på våra familjer, som ska finnas där oavsett vad som händer. Men tänk om så inte är fallet? Vad ska vi göra när det inte finns något respekt och vårt sinnesstånd kontinuerligt undermineras och skadas?

Hur ska vi agera när vi har en stressande familj som kväver oss?


Flicka med ekorrar

En stressande familj som kväver oss

Vi säger alltid till oss själva att vi inte ska begå samma misstag igen. Vi övertygar oss själva om att vi inte ska delta i familjesammankomster eller firanden som alltid slutar illa. Vi försöker vara bestämda med att inte ge vika för emotionell utpressning, för de krav som tenderar att trampa på vår självkänsla. Men vi faller i samma fälla om och om igen.

Så hur kan vi stoppa detta? De är vår familj, och som alla arv byggda på blod och genetik försöker vi ära och respektera dem, även om priset för vår stoiska hängivelse ständigt ökar. Vi hanterar situationer som vi inte kan hantera och låter oss själva utpressas. Vi sänker våra huvuden och biter oss i tungan för att undvika att förstöra livslånga relationer på ett ögonblick.

När man har en stressande familj tänker man på många saker. Kanske är det dags att formalisera en definitiv avresa? Eller ska vi fortsätta att kväva oss själva i detta blodsband livet ut? Det finns ingen anledning att falla in i extremer; det är inte hälsosamt eller hållbart.


Låt oss se vilka riktlinjer du kan följa.

När du blir stressad av din familj ska du inte vända dig till extrema beslut, utan observera allt från en lugn plats.

Sammandrabbning mellan hjärnor

Hur man hanterar en stressande familj

Familjekonflikter sliter på dig på grund av känslorna och de motstridiga positionerna. Denna känslomässiga nedslitning kan gå så djupt att du börjar bearbeta och överdriva alla ord eller gester i denna kvävande familjesituation.

Du bör först jobba på att slappna av och finna inre frid. När du svalt så mycket under en livstid samlar du på dig mycket frustration och ilska. Du måste kanalisera alla dessa saker. När du ventilerat dessa emotionellt spänningsfyllda rum är det dags att ta nästa steg.

Definiera dig själv och din identitet

När personer inte utvecklar en stark känsla av identitet, en identitet som är väldefinierad och separat från familjen, befinner sig deras emotionella välmående i konstant fara. Du måste kapa navelsträngen och behandla dig själv som en självständig varelse, med rötter i dina egna ideologier, värderingar och behov.

När din identitet och självbild är stabila finns det inte plats för tvivel, och du vet vad som är rätt och acceptabelt. Vidare kommer du se dessa giftiga beteenden och narcissistiska handlingar tydligare, och du kommer ha färre problem med att sätta gränserDu vet att de är nödvändiga för att förbättra samlevnaden.

Familj av papper

Du måste inte alltid hålla med din familj, och det är inte negativt

En stressande familj har sina rötter i brist på harmoni och uppstår eftersom det finns ett kraftfält där vissa personer agerar som motståndare istället för lagkamrater. Ett väldigt viktigt faktum i dessa scenarier är det konstanta behovet av erkännande. Vi undviker att avvika från stigen för att undvika att göra andra besvikna.

En autentisk familj är ett unikt mikrokosmos där varje mångfaldigt element lever tillsammans i perfekt harmoni. Det är en dyrbar juvel, där de mest varierade mineralerna har bildat egna kristaller av olika färger, fantastiska egenskaper och unika karaktärsdrag.

Skönheten hos denna juvel är dess mångfald. Alla är annorlunda och exceptionella på sitt eget sätt. Vi måste förstå att en bra familj respekterar och hjälper varandra, istället för att kväva och skapa hinder.


Relationer är vackra men kan ibland vara komplicerade. Att lära sig att bygga hälsosamma band, sådana som gör oss glada och framförallt etablerar en grund av tillit och förtroende, är inte alltid lätt. Det finns en uppsättning vanliga misstag i relationer som sätter käppar i hjulet för detta.

Att hantera svårigheterna och komplikationerna i det dagliga livet kräver tålamod och förståelse, såväl som villighet att jobba med dem tillsammans. Det är därför det är viktigt att lära sig att identifiera vilka av dessa misstag du begår och försöka finna en lösning.


Det är normalt för förhållanden att genomgå tuffa perioder, men att gå igenom dem (under förutsättningen att du vill det och att det är möjligt) bidrar till din personliga tillväxt.

Nedan ska vi beskriva vanliga misstag som folk begår i relationer, så att du kan lära dig att känna igen dem.

”Att möta svårigheterna, att alltid möta dem, det är det enda sättet att genomgå dem. Möt dem!”

-Joseph Conrad-

Vanliga misstag folk begår i sina förhållanden

1. Att förlora uppfattningen om sin individualitet

Den stora paradoxen i kärlek är att de två människorna i förhållandet har en tendens att bli en, när de i själva verket borde vara två.

I ett förhållande är det normalt att det finns en delad identitet för att stärka bandet och undvika konflikt. Det är faktiskt positivt eftersom gemensamma intressen, synpunkter och gillanden hjälper till att förena paret.

Vanliga misstag i relationer

Men det verkar som om vi ofta tar fel väg mot det målet. En av dessa vägar involverar att offra sin identitet för att tillfredsställa den andra. Vare sig det är av rädsla för att förlora den andra eller för att det är en önskan om att bibehålla friden, är sanningen den att det inte är hälsosamt eftersom ingen av dem är sanna mot sig själva.

Den starkaste relationen är den där varje person fortsätter att vara sann mot sig själv. Om så inte är fallet har vi att göra med en symbios, vilket kan leda till allvarliga problem.

2. Att gömma svagheter

Ett förhållande kan inte växa om grunden inte består av ärlighet. Ibland tror vi felaktigt att våra partners inte kan älska oss om de inte ser oss som perfekta. Detta är inte sant.


Sann kärlek uppstår när vi visar oss som vi verkligen är. Hur ska någon annars kunna lära känna oss? Om vi döljer vår identitet kommer det bara att leda till komplikationer och frustrationer längre fram.

Vad denna attityd egentligen döljer är brist på självkärlekNågon som försöker fejka självkänsla säger att hon känner sig ovärdig att bli älskad eftersom hon tror att den enda vägen att få kärlek är genom att vara någon annan, inte sig själv.

3. Att ständigt rulla i samma hjulspår

Ett annat vanligt misstag i förhållanden är att låta tråkig rutin infinna sig där det tidigare fanns spännande attraktion. Detta sker med lätthet och nästan utan att paret märker det.

Saker börjar falla in i en viss tröghet, och vad vi ville göra och drömde får bereda plats för vad som ”måste” göras – enbart eftersom det har blivit vana vid det.

Kvinna bredvid formlös person

För att hålla sig borta från rutinen är det bästa att man lever ett fulländat individuellt liv. Då kommer man även kunna bidra till och dela med sig i förhållandet.


Det är därför det är så viktigt att finna ett sätt göra nya saker och komma ut ur komfortzonen när det är lämpligt. Det är inte så svårt; det kräver bara lite viljestyrka.

4. Att stänga av spirituellt

Spiritualitet har att göra med känslan av värde som ges till livet och alla dess beståndsdelar. När ett förhållande befinner sig i första fasen av förälskelse verkar det som om kärleken själv ger färg åt allt som höjer sig över det vanliga – en koppling som inte bara är emotionell, utan även spirituell.

Planer smälts samman och var och en av dem har en djup betydelse inom sig. Paret är nu inte bara sammankopplat genom ömsesidighet, begär och kärlek, utan även ett eller flera mål i livet.

Detta kan dock förloras med tiden, och det är ett faktum att detta är ett av de vanliga misstagen som folk begår i förhållanden. I slutänden leder det till besvikelse och leda. För att bekämpa detta finns det inget bättre än att förnya era delade högre mål med jämna mellanrum.

5. Att vilja förändra den andra

Detta är en attityd som ofta uppstår senare i förhållandet. Den har faktiskt mycket att göra med otillfredsställelse med sig själv snarare än med den andra. 

Någon som är tillfredsställd med sitt liv och är känslomässigt ansvarig för vad som sker kommer inte försöka förändra andra. Faktum är att personen inte kommer vara beroende av andra för att vara lycklig.

 

Sammanbundet par

 

Något annat sker i ett förhållande som är fullt av beroenden och personliga osäkerheter. Förhållandet blir en ursäkt, och både problem och möjligheter börjar ses genom denna lins. Detta ger upphov till idén att om vår partner förändras så kommer våra liv att förbättras. Detta kommer dock inte ske. Alla människor är ansvariga för sin egen lycka och för sina egna beslut.

6. Utvecklandet av kontrollerande beteenden

Även om man i ett romantiskt förhållande på sätt och vis ”äger” den andra, kan vi glömma att detta ”ägande” har väldigt tydliga gränser. Exklusivitet må vara överenskommet både underförstått och uttryckligt i de flesta förhållanden, men det betyder inte att en av de två har rätt att kontrollera den andras beteende.

Det finns många vanliga misstag som folk begår i relationer, men detta går över gränsen för vad som är hälsosam exklusivitet och vad som är själviskt habegär. Det är här behovet av kontroll uppstår.

En person vill att den andra ska bete sig som denne vill, och om detta inte uppfylls kan personen känna sig hotad eller starta ett bråk. I det här fallet är det en individ som begår misstaget, inte paret.

Det faller på varje individ att själva ta itu med sina osäkerheter och inte överföra eller projicera dem på den andra.

7. Att hålla viktiga saker hemliga

Varje medlem i ett förhållande har saker de vill hålla för sig själva, oavsett hur mycket tillit och intimitet som finns mellan dem. Detta är hälsosamt. Det betyder att individualiteten har behållits.

Det finns dock saker som rör dem båda och som därför inte ska hållas hemliga. När detta inträffar finns det förmodligen allvarligare underliggande problemeftersom det är ett försök till manipulation och ett brott mot tilltron. Det är åtminstone ett tecken på allvarliga kommunikationsproblem.

Par som inte kommunicerar

Vi får inte glömma att vi alla har individuella problem, och att alla relationer på samma sätt också har problem. Det är normalt att att ställas inför en svårighet efter den andra. Sanningen är den att dessa hinder inte alltid innebär att något är fel. I de flesta fall handlar det om småsaker och vanliga misstag som vi kan korrigera med relativ enkelhet.

Detta är viktigt. Det finns vanliga misstag som folk gör i förhållanden och som är okej. Men båda måste lära sig att identifiera dem och vara villiga att reflektera över hur de ska lösas.


Mariela Michelena är en psykoanalytiker som specialiserar sig på relationer. I sina böcker talar hon om hur folk ofta lever i emotionellt beroende, hur dessa typer av relationer blir så giftiga samt alla problem som detta ger upphov till.

Hennes syfte är att göra relationer tydligare. Idag har vi därför sammanställt de viktigaste sakerna hon sagt om ämnet.


Åren går och vi blir äldre, men vi har fastnat i illusioner och förväntningar som gör våra relationer till en katastrof efter den andra. Vi fortsätter att snubbla över samma saten. Kanske kan Mariela Michelena hjälpa oss att bli av med vissa gamla övertygelser och en gång för alla anamma hälsosamma alternativ.

1. ”Lidande på grund av kärlek är gratis”

Mariela Michelena säger något väldigt kraftfullt här. Ibland är lidande oundvikligt och ibland inte, så i det senare fallet kan vi vinna om vi hanterar smärtan intelligent. Kanske uppstår vårt lidande på grund av att vi inte kan skaffa barn eller för att pengarna inte täcker våra behov.

Men när vi talar om att lida för kärlek så talar vi om lidande som ett resultat av att inte älska eller att inte bli älskad väl. Respekterar personen dig inte? Är du med individen för att du är rädd för att vara ensam? I dessa fall lider du på grund av ohälsosam kärlek.

När vi lider för kärlek får vi inget i utbyte, även om vi tror det – vi ger bort vårt lidande helt gratis. ”Om jag håller tyst kommer han stanna med mig; om jag inte säger vad jag tycker kommer han inte lämna mig.” Dessa tankar gör relationen giftig och vår attityd självdestruktiv. Det är inte värt det.

Giftiga relationer

2. ”Vi gör valfri groda framför oss till en riddare i skinande rustning”

Här talar Mariela Michelena om det klassiska och eviga sökandet efter ”riddaren i skinande rustning”. Ett sökande som inte slutar väl, för i vår frustration över att han inte dyker upp kan vi göra vilken groda som helst till sagda riddare.

Men till slut lyckas vi ta bort ögonbindeln vi satt framför våra ögon. När vi då ser verkligheten känner vi oss lurade av den andra personen, trots att det var vi som idealiserade.


Så många personer väntar inte på att de verkligen ska gilla någon. Andra bygger upp hopp och förväntningar med start vid deras första ”hej”. Att skynda är aldrig bra, speciellt när det kommer till relationer. Vi måste ta hänsyn till vad vi vill ha, vad vi letar efter, och sedan öppna ögonen för att se huruvida personen framför oss matchar denna bild.

”Ju mer vi förskönar och höjer upp kärleken, desto mer beroende och fattiga blir vi.”

-Mariela Michelena-

3. ”En man är inte en bebis”

Många personer behandlar sina partners som om de vore bebisar. Kvinnan agerar i detta fall som en moder och behandlar sin pojkvän eller make som en bebis. Det finns ett matchande svar när ”bebisen” erbjuder henne ovillkorlig kärlek.


Ovillkorlig kärlek är en kärlek utan villkor. Mariela Michelena påpekar att, ”personen som älskar med ovillkorlig kärlek erbjuder den eftersom denne vill, känner för det och eftersom denne beslutar i förhållandet.” Den kräver inte ömsesidighet. Den räcker – eller är mer än tillräcklig – på egen hand. Det är kärleken vi kan erbjuda ett barn, men inte vår partner.

Om vi stannar upp för att analysera situationen inser vi att vi genom att älska en man som om han vore en bebis i princip älskar en illusion, en fantasi i våra sinnen. Om vi öppnar ögonen kommer vi inse att bebisen har skägg, är vuxen och självförsörjande.

Att ge honom ovillkorlig kärlek är att ge enorm makt till någon som kan åsamka mycket skada. Det säger faktiskt mycket om hur lite kärlek vi har för oss själva.

Kvinna och man

4. ”Passion för en livstid? Vissa personer kan ha de, men inte majoriteten”

Mariela Michelena varnar oss om den vanliga övertygelsen att om vi hittar sann kärlek så kommer passionen aldrig försvinna. Men det är inte sant. I slutänden kan inte kärlek på egen hand få passionen att stanna kvar för alltid. Vi måste åstadkomma detta med handling och hängivelse.

Även om det finns många par vars passion är väldigt långvarig, är det ”normala” scenariot att det kommer kräva arbete för att åstadkomma. Om inte kan den försvinna och orsaka problem såväl som frustration.

”Vi kräver saker av livet som det inte har anledning att ge oss, och vi kräver av oss själva en typ av lycka som vi inte har anledning att vandra mot.”

-Mariela Michelena-

5. ”För kärlek är kvinnor kapabla att offra sig själva”

Den sista tanken från Mariela Michelena är otroligt viktig. Den handlar om att inse kärlekens gränser: vi beslutar vad vi ska ge. I alla relationer bör vi ha tydliga gränser.

De kommer skilja sig för varje person och varje förhållande. Vissa personer tolererar till exempel inte otrohet. För andra kan det finnas viss tolerans beroende på hur det sker (en engångsföreteelse jämfört med fler fall av otrohet). Det viktiga är att vi alla sätter gränser.

Kvinna bland röda trådar

Men det verkar som att vi glömmer allt detta när vi påbörjar ett förhållande. Vi är kapabla att göra de galnaste av saker för att hålla fast vid något som kanske inte ens kommer fungera. Är det för att vi inte har några gränser? Har vi verkligen så låga tankar om oss själva?

Tricket för att inte falla in i destruktiva relationer är att ta hand om vår självkänsla och inte kliva över gränserna som vi satt i enlighet med våra värderingar. Men framförallt måste vi lära oss att ta avstånd från övertygelser och förväntningar som uppmuntrar oss att idealisera personer.