Andningsövningar för barn – fyra roliga alternativ att prova

Andningsövningar för barn är lika användbara som de är fördelaktiga. De hjälper inte bara barn att kontrollera sina känslor bättre, utan förbättrar även deras uppmärksamhet och fokus.

Andningsövningar för barn kan även hjälpa dem att känna sig mer avslappnade eftersom de förstår sina kroppar bättre. Det kan till och med hjälpa dem med uttal och kommunikation.


Vid första anblick kan det kanske verka tramsigt för vissa. Kommer inte barn till världen med förmågan att andas redan? Det är klart de gör; de biomekaniska processerna med att andas in och ut är automatiska och något vi inte behöver lära oss. Men fråga som bör leda oss till att reflektera är: alla kan vi andas, men kan vi göra det bra?

”Andningsövningar optimerar barns hjärnutveckling för att förbättra deras koncentration och minska effekterna av stress.”

-Daniel Goleman-

Svaret är nej. Vi andas inte alltid på rätt sätt. Till att börja med är ett uppenbart faktum att vi inte använder hela vår lungkapacitet och glömmer att vi har en diafragma som är fantastisk när det kommer till att optimera hela processen.

Ett annat faktum vi inte får glömma är att vi generellt andas väldigt snabbt; vi tar in lite luft med varje andetag, vilket får oss att andas ofta och utan rytm.

Allt detta medför trötthet, frekvent trötthet och stress såväl som ångest i kroppen. När det kommer till bebisar finns det ytterligare ett faktum att ta hänsyn till. När ett barn kommer till världen andas det korrekt – djupt och med diafragman. Men när det växer förlorar de gradvis denna naturliga förmåga, vare sig det är på grund av hållning eller livsstil.


Av denna anledning kommer lekar och roliga andningsövningar för barn hjälpa dem att återfå denna glömda förmåga och förbättra sin livskvalitet.

Flicka som andas djupt

Andningsövningar för barn

Daniel Goleman förklarade en gång i en artikel hur fördelaktiga andningsövningar för barn kan vara. Han gav ett exempel med en liten skola i Harlem, New York. Där introducerade en lärare dynamiken ”vänner som andas” i klassrummen.

Varje morgon innan lektionerna lade sig alla barn mellan fem och sex år på mattor med en liten teddybjörn på magen. De var tvungna att andas in i tre sekunder och se hur leksaken lyftes. Sedan andades de ut djupt och började igen.

Denna lek fortskred i ytterligare fem minuter, och Daniel Goleman observerade att effekterna verkligen var fördelaktiga. Denna övning stärkte hjärnkretsarna hos barnen, vilket förbättrade deras koncentration och emotionella hantering.


Barnen som redan spenderat två år med dessa morgonövningar uppvisade färre problem med uppmärksamheten och mindre hyperaktivitet. De hade även högre vilja att studera och lära sig.

Som vi kan se kan något så enkelt och grundläggande som att hänge lite tid under dagen till andningsövningar ha positiv påverkan på barns utveckling och förmågor. Det är värt att prova. Låt oss ta en titt på några av teknikerna:

1. Ormleken

Enkel, rolig och effektiv. Ormleken är en favorit bland barnen och består av följande:

 • Sätt barnen på stolar och be dem att sitta med raka ryggar.
 • Be dem att sätta händerna på buken och fokusera på instruktionerna de kommer höra.
 • Sedan ska de andas djupt genom näsan i fyra sekunder (du räknar åt dem) och märka hur magen sväller.
 • Efteråt släpper de ut luften genom att låta som en orm – en hög väsning som ska pågå så länge de kan.

Kan du låta som en orm?

2. Blåsa upp en stor ballong

Den andra av våra andningsövningar för barn är precis lika rolig. Den består av följande steg:

 • Barnen ska sitta bekvämt på en stol med ryggarna raka.
 • Nu förklarar du för dem att leken består av att blåsa upp en osynlig ballong – en färgglad ballong som måste bli väldigt stor.
 • För att göra det måste de andas in genom näsan och sedan andas ut samtidigt som de föreställer sig att ballongen sväller och blir större och större.

I denna övning tenderar barnen (såväl som vuxna) att andas in genom munnen. Detta är trots allt vad många gör när de blåser upp en ballong. Därför måste du rätta dem och be dem andas genom näsan, och sedan blåsa ut genom putande läppar.

3. Andas som elefanter

Denna andningslek är en som brukar vara mycket populär bland små barn. De älskar den verkligen. Så här gör du:

 • Barnen ska stå upp med benen något isär.
 • Berätta att de ska vara elefanter och andas som dem.
 • De måste andas in djupt genom näsan och samtidigt lyfta på armarna som om de vore elefantens snabel. Samtidigt ska de försöka få magen att svälla upp.
 • Sedan andas de ljudligt ut genom munnen och för samtidigt ned sina armar och lutar sig framåt något, för att låta ”snabeln” sjunka.

Andas som en elefant

4. Leopardandning

Den sista av andningsövningarna för barn är lite mer komplicerad, men lika rolig och effektiv för att få dem att andas genom diafragman.

 • Säg till barnen att de ska lägga sig på golvet på alla fyra som om de vore leoparder.
 • Sedan ska de andas genom näsan och märka hur deras magar sväller och ryggraden sänks.
 • Därefter andas de ut genom munnen för att känna hur deras magar töms och ryggen återigen reser sig.

Dessa övningar ska göras långsamt så att barnen märker av dessa processer i kroppen. Det hjälper dem att relatera dem med andning, vilket är väldigt fördelaktigt.

Det finns många för andningsövningar för barn. Det är en god idé att hitta alternativ som passar bäst för er och som barnen lätt kan följa med i. Se till att göra dem till en daglig rutin.

Det är endast så ni kan lära er att förbättra andningen och stärka deras utveckling såväl som livskvalitet.


 • Ferraro, Dominique (2004) Qigong, ejercicios sencillos y técnicas de respiración para niños. Oniro

Dessa citat från cynikern Diogenes ger oss en inblick i en av de mest klarsynta filosoferna i världshistorien. Han hade en stark vilja att förstå världen, och ville komma fram till sanningen på grund av en kärlek för sanning.

Många av citaten från cynikern Diogenes bevarades inte eftersom han aldrig skrev ned dem. Men de som överlevde till idag gjorde det tack vare hans anhängare, speciellt en som delade hans namn – Diogenes Laertius. Han fick i uppdrag att samla några av hans uttalanden.


”Vishet tjänar som en broms för de unga, som tröst för de gamla, som rikedom för de fattiga och som en prydnad för de rika.”

-Cynikern Diogenes-

Denna filosof föddes i Sinope och blev berömd i Aten. Vad som särskiljde honom var hans bortkoppling från det världsliga livet. Han älskade frihet över allt annat och var inte rädd för att säga sanningen till de mäktiga. Det sades att han levde i en tunna, och många trodde att han var en tiggare.

Här kommer några av hans mest välkända citat:


Kvinna med pilbåge

1. Citat om förolämpning

Ett av hans citat lyder: Förolämpning lägger skam på den som hånar, inte den som mottar.” Det innebär att den som hånar ofta är den som har problem, inte den som är målet för förolämpningarna.

Diogenes själv var känd för att använda hårda ord för att förmedla sanningen. Men hans påståenden gällde dubbelstandarder och brist på etik. Han ville inte attackera personen, endast ifrågasätta dennes moral.

2. Citat om smicker från cynikern Diogenes

En av hans anhängare, Hekaton, skrev ned ett av de citat som han använde mest: ”Det är bättre att misslyckas med kråkor än med smickrare, för i det ena fallet slukas du när du är död, och i det andra när du lever.”


Denna filosof avskydde smickrare. Han blev berömd eftersom Alexander den store sökte efter honom, attraherad av hans rykte. Han presenterade sig för cynikern Diogenes och frågade om han behövde något. Även om det kan vara svårt att tro så bad Diogenes honom att flytta sig, eftersom han skymde solen.

3. Citat om total avskiljning

Det sades att Diogenes en gång stannade för att observera ett barns om samlade och drack vatten med sina händer. Filosofen hade väldigt få ägodelar, men han hade en kopp. När han såg barnet sade han: ”Ett barn har överpresterat mig i enkelhet,” och så kastade han koppen.

Vid ett annat tillfälle observerade han att ett barn åt mat på ett blad. Det var linser, men det använde bröd som en sked. Diogenes imiterade barnet, kastade sin skål och började äta på det sättet.

Flicka samlar vatten

4. Citat om att hålla tyst och tala

Detta citat från cynikern Diogenes är ett som vi inte säkert vet kommer från honom. Det lyder: ”Att hålla tyst är hur man lär sig att lyssna; att lyssna är hur man lär sig att tala; att tala är hur man lär sig att vara tyst.”

Om citatet inte kommer från Diogenes så är det ändå konsekvent med hans tänkande. Det innebär att kommunikation är en komplex process där lyssnande är viktigt. Först måste du lära dig att tala, och att veta hur man talar innebär att man vet hur man är tyst.

Diogenes i sin tunna

5. Citat om välgörenhet och dess intressen

Historien förtäljer att en atenare beundrade graden av fattigdom Diogenes levde i. Han närmade sig honom och frågade: ”Varför ger folk till tiggare och inte filosofer?”

Diogenes tänkte en stund och svarade: ”För att de tror att de en dag kan bli blinda eller lama, men väntar sig aldrig att de ska vända sig till filosofi.”

Detta är ett mycket intelligent sätt att säga att välgörenhet inspireras av en form av själviskhet, som i de flesta fall är bränslet för hjälpen. Det finns endast en brist på dygd. Inte medmänsklighet, bara rädsla.

Under Diogenes tid var filosofen mycket uppskattad. Han kunde ha levt under skydd av adelsmän och njuta av lyx och privilegier. Men han valde att nå den högsta graden av genuinitet. Detta är anledningen till varför folk kommer ihåg honom än idag.


Psykologin bakom viljestyrka säger att ingenting är omöjligt när du är bestämd och din hjärna är tränad för att fatta bra beslut. Människor föds inte med viljestyrka. Snarare utvecklar du dessa egenskaper över tid och blir gradvis medveten om dina gränser och förmågor.

”Det är inte för att det är svårt som vi inte vågar, det är för att vi inte vågar som det är svårt”.
-Lucius Annaeus Seneca-


Studier av viljestyrka började ta fart 2011 efter att APA (American Psychological Association) genomförde en undersökning. Målet var att bedöma den amerikanska befolkningens stressnivå samt att bestämma faktorer. Resultaten var anmärkningsvärda.

Mer än hälften av de svarande uppgav att de var väl medvetna om att deras livsstil inte var hälsosam. Dessutom visste de att stress och ångest var deras värsta fiender. De hävdade dock att de inte hade viljan att initiera förändringar. De kände sig inte motiverade eller förmögna att förändras.

Varför händer detta? Varför skjuter vi upp så mycket? Varför saknar vi viljan att träna, sluta röka eller kämpa för den sak som vi har drömt om så länge? Psykologin bakom viljestyrka har några svar.

Snigel på en pinne


Men vad är ”viljestyrka”egentligen?

Kanske känner du igen dig i följande situation. Du känner att du inte har viljestyrka, som om du är i ett mörkt rum och du har ingen aning om vad du ska göra. Du känner dig hjälplös. Sedan fördömer du dig själv för att du inte handlar.

Något som psykologin bakom viljestyrka gör mycket klart för oss är att viljestyrka inte är genetiskt. Ingen kommer programmerad med den. Dessutom är den mycket beroende av människors humör, deras miljö och hur de uppfostrades. Ingen lär oss hur man ska övervinna rädsla och beslutsångest, hur man når mer självkontroll och beslutsamhet.

”Mod är motståndskraft mot rädsla, bemästrande av rädslan – inte frånvaro av rädsla.”
-Mark Twain-


Man blickar mot horisontenViljestyrkans kännetecken

Enligt APA är viljestyrka ”förmågan att fördröja tillfredsställelse, motstå kortsiktiga frestelser för att möta långsiktiga mål. Kapaciteten att övervinna en oönskad tanke, känsla eller impuls.”

 • Det är starkt relaterat till självkänsla och självbild.
 • Viljestyrka har mycket att göra med reglering av negativa eller begränsande tankar.
 • Dessutom är det också förknippat med vår förmåga att fördröja tillfredsställelse. Vi måste kunna motstå kortsiktiga frestelser för att möta långsiktiga mål.

Slutligen betonar vi än en gång att alla dessa färdigheter och psykologiska resurser kan praktiseras och utvecklas. Det är faktiskt något som vi alla bör göra, och något vi borde lära våra barn.

3 nyckelkoncept rörande psykologin bakom viljestyrka

Även om det är sant att ”där det finns en vilja, finns det ett sätt” så är saker inte så enkla. Hälsopsykologen Kelly McGonigal skrev en bok om det: ”The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It”. Hon lär ut värdefulla strategier som vi kan sammanfatta i följande punkter.

Kvinna mediterar på ett bergJag kan inte

”Jag kan inte.” Detta är utan tvekan en av de vanligaste men samtidigt mest begränsande sakerna vi säger till oss själva. Men vi måste bekämpa denna typ av negativ självdialog om vi vill ha viljestyrka. Ett sätt att göra detta är genom att säga till oss själva, ”om jag inte kommer att klara det, kommer jag göra vad som krävs för att klara det”. Hemligheten är att stoppa negativ intern dialog.

Jag kommer att jobba för det

Vi har alla underbara dygder, förmågor och talanger som vi måste uppskatta och framhäva. Men vissa miljöer och människor får oss att glömma eller förminska dem. Det är dags att komma ihåg dem. Det är dags att kliva bort från negativa influenser, både externa och interna, så att de inte skadar vår självkänsla. Då kommer vi att kunna nå vår potential.

Jag vill klara det…

Den sista nyckeln är enkel, användbar och praktisk. Den bygger på enkla dagliga verbaliseringar. Några exempel:

 • Jag vill kunna må bättre.
 • Jag vill kunna känna mig starkare.
 • Jag vill kunna övervinna mitt förflutna och undanröja negativa tankar.
 • Idag vill jag kunna möta den där rädslan, det där problemet.
 • Imorgon vill jag kunna nå det där målet.
Kvinna på fält

Psykologin bakom viljestyrka har mycket att erbjuda oss. Låt oss lära oss hur vi arbetar med den, bli medvetna om den styrka vi har inom oss och erkänna att vi förtjänar att förverkliga våra drömmar.


Att tänka positivt och använda positiv bekräftelse

Att tänka positivt kan göra oss starkare inför humörstörningar, så länge det hanteras väl. Depression har många orsaker, och tankar om låg självkänsla, ovärdighet eller att inte vara tillräckligt bra spelar en stor roll. Med positivt tänkande kan du förändra din tankeprocess. På så sätt kan du få tankarna att gagna dig, inte motarbeta dig.

Tänkande är i regel ett självsäkert uttalande om ens uppfattning av sanningen. Repetition av denna typ av sanning i form av att tänka positivt har hjälpt tusentals personer göra stora förändringar i deras liv. Men effekterna är inte desamma för alla.


Så varför kan en person gagnas av en inre dialog med positiv bekräftelse, men inte en annan?

Positivt tänkande kan fungera tack vare dess förmåga att motivera, uppmuntra och sätta vårt sinne i arbete med en specifik idé. Det spelar ingen roll om det inte finns något verklighet bakom denna idé. Det viktiga är att personen behandlar det som en naturlig verklighet.

Sinnet vet inte skillnaden på fantasi och verklighet. Det är vad som sker när du ser på en film och börjar skratta eller gråta. Sinnet identifierar sig med karaktärerna på skärmen och reagerar baserat på berättelsen.

”En bekräftelse är egentligen allt du säger eller tänker. Mycket av det vi säger och tänker är ganska negativt och skapar inte bra upplevelser för oss. Vi måste träna om vårt tänkande och tala i positiva mönster om vi vill förändra våra liv.”


-Louise Hay-

Leende ansikte


5 steg för att tänka positivt på ett mer effektivt sätt

Om en negativ övertygelse ligger djupt rotad i vårt undermedvetna har den förmågan att skjuta våra positiva tankar åt sidan, trots att vi inte är medvetna om det. Det är därför positiv bekräftelse inte tycks fungera för många.

Vad som sker är att deras negativa tankemönster är så starka att de motverkar de positiva. De sistnämnda skjuts åt sidan av emotionellt bagage.

Steg för att övervinna negativitet

De goda nyheterna är att vi kan få positivt tänkande att fungera och hjälpa oss att övervinna negativt tänkande. För detta föreslår psykoterapeuten Ronald Alexander följande steg:

Självsäker kvinna

Identifiera ditt negativa tänkande med meditation

Att tänka positivt kan vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig förändra dina utsikter; det kan utgöra ett stöd för förändringen du vill göra. Kom även ihåg att det är mest effektivt när du först identifiera dina negativa tankar.

Meditation med självkännedom är en väldigt effektiv metod som hjälper dig att upptäcka undermedvetna tankemönster. Det låter dig kategorisera sakerna som är bra för dig. Självkännedom vill inte åstadkomma omedelbar förändring.

Den vill hitta kraften och kapaciteten att acceptera vilka vi är så att vi kan göra en förändring och röra oss mot vad som är uppnåbart.


Personer med konflikträdsla väljer att förbli tysta och tänker att ”det är bäst att bara låta det passera” för att undvika en konfrontation och leva i frid.

Men att undvika konfrontationer sätter dem i en situation av obehag, frustration och framförallt förlust av värdighet.


Rädslor fyller en väldigt viktig, evolutionär funktion: de hjälper oss att överleva och reagera bättre på faror. Det verkliga problemet med vårt moderna liv är att vi inte längre tacklar rovdjur som hotar vår överlevnad. Detta eftersom hoten upphört att vara fysiska, och istället utgörs av bland annat fobier. Sådana som begränsar vår tillväxt och vår sociala och emotionella stabilitet.

Personer med konflikträdsla är vanliga besökare hos psykologen. Denna data kan överraska många, men det är en verklighet.

Dynamiken och kommentarerna om deras profil består nästan helt av ”det är bäst att jag inte gör eller säger detta, så att de inte blir arga”, ”jag kommer inte säga detta, för jag kanske sårar dig” eller ”jag vet inte hur jag ska berätta för personen att jag anser att han agerar illa.”

Att leva på gränsen till permanent osäkerhet är inte ett liv. Att leva under manteln av orättvisa på grund av att man inte agerar är inte hälsosamt. Att kunna reagera på vad vi ogillar och försvara våra rättigheter är principer för välmående och god hälsa. Att tackla konflikter och hantera dem effektivt kommer hjälpa oss att växa.


En person med konflikträdsla fyller världen med sin ilska och frustrationer, lite i taget och i tystnad. Den gör det genom att svälja smärtan, genom att ge vika och låta det ske. Tills det är för sent: ballongen spricker i våra egna händer.

Person i flaska

Personer med konflikträdsla: vad ligger bakom rädslan?

Man kan säga att tidsenlig tillbakadragning undviker konflikter. Alla har vi sett att detta kan få goda resultat. Men konstant tillbakadragande är inte ett bra svar för de flesta situationer. Det är sant när det finns orättvisor och när det påverkar vår förmåga att försvara oss själva.

Att kontinuerligt använda undvikande kommer långsamt försätta oss i en cykel av lidande och etablera en ohälsosam, ”skyddande” barriär.


Nästan utan att inse det kommer vi börja acceptera oangenäma situationer. Vi ger dem makt över oss och låter våra personliga gränser lösas upp likt socker i kaffe.

Personer med konflikträdsla har kliniska eller hälsomässiga problem. De söker professionell hjälp för dem. Det slutar med somatiska tillstånd på grund av frustration (muskelsmärtor, matsmältningsproblem, magsår eller munsår). Ångestsyndrom är givetvis ytterligare ett möjligt resultat.

Det är inte alltid lätt att skapa en profil för varje individ om orsaken till dennes rädslor. De har dock vissa gemensamma drag, vilka vi listar nedan:

Vilsen kvinna

Det är viktigt att förändra vår syn på konflikter

Det är räcker med att säga ordet ”konflikt” högt för att visualisera ett slagfält. En hotfull miljö där orden flyger och far; där meningsskiljaktigheter blir till förolämpningar; där skillnader blir till stora klyftor; och där vi riskerar att förlora allt. Det är viktigt att ta sig tid att reflektera och byta perspektiv.

Personer med konflikträdsla måste förstå flera saker. Först att dessa situationer kan ge positiva resultat. När vi löser konflikter påverkar det vår identitet och vår självkänsla. Vi förbättrar relationer och de sociala situationer vi rör oss i dagligen. Kom ihåg att konflikter kan dyka upp i nästan alla situationer: med vår partner, med våra barn, med en arbetskamrat…

Vi kan inte nöja oss med passivitet eller att bara skaka av oss vår sociala roll. Vi måste lära oss att komma överens, att skapa dialog, att lösa problem, att förhandla och att tillfredsställa våra egna behov. Att göra detta är inte dåligt, men det kräver arbete, ihärdighet och tillräcklig träning i sociala förmågor, hantering av ilska och självkännedom.

Låt oss lösa våra problem och tackla livet för att uppnå välmående.


”Okunnighet är salighet” – konstigt nog har detta klassiska talesätt mycket bevis som backar upp det, åtminstone enligt en rad forskningsrapporter om kopplingen mellan lycka, ångest och intelligens. Enligt en rapport från Lakehead University i Kanada finns det en slående koppling mellan ångestsyndrom och hög IQ.

Man har bekräftat att det finns en nästan direkt koppling mellan dessa briljanta, analytiska sinnen och överdriven oro och social ångest.


För inte så länge sedan talade vi om en uppenbar korrelation mellan kreativitet och bipolär störning. Först och främst måste vi klargöra något viktigt. Det innebär inte att det finns en psykiskt sjukdom bakom varje person med exceptionellt hög IQ eller kreativitet. Detta är absolut inte fallet för alla.

Det finns en koppling mellan ångestsyndrom och hög IQ, bevis på att de har sitt ursprung i den cerebrala vita massan.

Vetenskapen, och framförallt psykologiavdelningarna på många universitet, har studerat detta fält. De erbjuder periodiskt information som kan vara av stort intresse för oss. Denna information består av data som innehåller betydande bevis som kan hjälpa oss i det kliniska utövandet.

Man har dragit väldigt viktiga slutsatser. De har visat att det finns många personer med höga förmågor och intelligens som beter sig på ett sätt som inte går hand i hand med deras mycket privilegierade hjärnor. De är ofta olyckliga på grund av detta faktum. Det gör dem frustrerade och de tar inte alltid de bästa besluten.

Det finns många psykiatriker och neuropsykologer i världen som har stött på samma fenomen. De har många patienter med högt IQ som har kroniska och generaliserat ångestsyndrom. Vad är anledningen bakom detta?


Kvinna med ångest

Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ

Den som arbetar med undervisning kommer ofta se detta fenomen. Det finns briljanta elever som visar otrolig emotionell balans och slående lugn. Andra blir dock snabbt frustrerade vid alla förändringar. De väntar sig alltid det värsta och stress fyller deras liv. Så pass att de blir utmattade och deras akademiska prestationer blir lidande.

Tscahi Ein-Dor och Orgad Tal är två psykologer från Lakehead University i Kanada. De har utfört olika experiment i flera gymnasier och universitet. Deras mål var att studera dessa specifika beteendemönster; mönster som hindrar personlig och professionell framgång hos många studenter.

Vid en punkt under forskningen beslutade man sig för att inkludera magnetisk resonanstomografi (MRI). Det var då man upptäckte något förvånansvärt och oväntat.


Vit massa och hög intelligens

Kopplingen mellan ångestsyndrom och hög IQ kan förklaras av en liten cerebral anomali i hjärnans vita massa. Denna struktur, mestadels bestående av nervtrådar, är kopplad till överföringen av information. Den slår fast vår intelligens och förmågorna hos våra kognitiva processer. Den spelar även en del i våra känslor.

Vissa forskare tror att i samband med att intelligens utvecklades hos människor, utvecklades även ångest. Detta hade ett väldigt specifikt syfte: att förutsäga faror. På så sätt skulle vår förmåga att analysera och bearbeta information hjälpa oss att förbättra överlevnadschanserna genom att förutse risker och hot.

När vi blir överbelastade av ångest förlorar givetvis intelligensen sin potential, eftersom personen bokstavligt talat känner sig paralyserad.

Karaktärsdrag hos personer med ångestsyndrom och hög IQ

Denna lilla anomali eller variation i den cerebrala vita massan innebär inte att varje personer med högt IQ kommer utveckla ångestsyndrom i livet. Det innebär endast att risken är högre. De är mer mottagliga för att inte kunna kontrollera sina känslor i stressiga situationer.

Här kommer några typiska karaktärsdrag hos personer som har denna specifika koppling mellan sin intelligens och sina känslor:

Virtuell person

En hyperaktiv hjärna

Hjärnan är en labyrint

Vid det här laget är frågan nästan oundviklig. Hur kan vi hantera detta? Hur kan vi hantera en hyperaktiv hjärna som är inkapabel att filtrera ut en verklighet som är för komplex? En verklighet som är så full av information, känslor och stimuli?

Vi skulle förmodligen säga att det bästa vi kan göra är att hitta ett sätt att bli av med ångesten eller åtminstone minska den. Men hur märkligt det än må låta så är detta inte svaret. Nyckeln är att använda ångest till vårt eget gagn – att hantera den korrekt för att inse vår potential. För om vår intelligens och ångest går hand i hand av en anledning, måste vi fokusera på den anledningen.

Låt oss lära oss att använda vad vi har för att se vad andra inte ser. Låt oss förutse risker, händelser och möjligheter. Men låt oss göra det på ett balanserat sätt, med vetskap om hur man filtrerar ut det onödiga.

Låt oss arrangera våra vägar på ett sådant sätt att vår mentala energi kan flöda på bästa möjliga sätt. Att ge allt du har kommer definitivt vara värt det.


7 nycklar till att sluta oroa sig så mycket

Vissa personer har som vana att oroa sig för mycket över saker. Detta kallas vanligtvis för extrem ångest. Det innebär att man konstant tänker, tappar förmågan att fungera och fyller sig själv med vånda. Med andra ord att tänka för mycket, göra för lite, vara missnöjd med sig själv och att inte bryta sig bort från det. Men det går att sluta oroa sig.

Grunden till detta tillstånd är att vi är fulla av osäkerheter eller överväldigas av rädslor. Att ha så mycket ångest innebär att vi har tvivel, vilket inte alltid är negativt. Vad som är negativt är att göra dessa tvivel och denna oförmåga att agera till ett levnadssätt.


”Bra eller dåligt existerar inte, men mänskliga tankar gör det så.”

-Williams Shakespeare-

Knappt någon kan dra effektiva slutsatser om man oroar sig för mycket. Man kommer bli överväldigad av oro, och rädslan ökar med varje handling. Till slut kommer man inte kunna nå sina mål: ett pricksäkert, perfekt och riskfritt resultat. Det är därför det inte är värt det.

Här kommer några tips för att sluta oroa sig så mycket.

1. Sätt tidsfrister för att ta beslut

Om man ger sig själv all tid i världen för att ta ett beslut och är en person som oroar sig för mycket, är detta ett säkert kort för att inte få något gjort. Vi känner att vi riskerar att förlora mycket för att få andra saker, men det är vad beslut handlar om.

Sätt upp tidsfrister


Det bästa sättet att undvika detta är att sätta en tidsfrist för vad det nu är vi har att göra med. Det är smart att inte ta sig alltför lång tid, även om beslutet är komplicerat. I de flesta fall bör man inte vänta mer än en timme för majoriteten av alla beslut.

2. Skjut inte upp saker du måste göra

När du skjuter upp saker du måste göra kommer du bara svepas iväg av situationen. Om det redan står klart att du måste göra något finns det ingen anledning att vänta. Gör det, även om du har hinder eller måste ta dig över hinder.

Problemet är att väntande handlingar bara kommer resultera i oro. Du måste skissa upp en handlingsplan och följa den. Då kommer du inte ödsla bort dyrbar tid som du hade kunnat spendera på något produktivt.

3. Ge saker och ting en tidslinje

Ibland tänker vi mycket på saker som har lite värde. Små situationer eller beslut som inte är särskilt viktiga. Varför har vi förmågan att övertänka så många saker? Vi gör dessa saker avsevärt viktigare än vad de faktiskt är.


Person vid havet

En bra teknik är att analysera de viktiga saker du ska göra under veckan, månader eller året. Vilka konsekvenser kommer inträffa om du inte möter en specifik tidslinje? Om det inte påverkar något kort- och långsiktigt är det bäst att sluta oroa sig.

4. Sluta i tid

Det finns omständigheter som inte främjar rationellt tänkande. När vi blir trötta kan vi till exempel tänka långsamt och även bli mer irriterade. Det är därför vi enkelt faller in i negativa tankebanor.

Vad kommer troligen ske om vi inte har ätit, är upprörda eller på ett ledset eller negativt humör? I dessa fall ska du inte låta dig själv tänka. Säg bara ”inte nu”; vänta på ett bättre tillfälle.

5. Låt dig inte känna vaga rädslor

Det finns inget jobbigare än att känna sig rädd. Diverse rädslor smyger omkring oss eftersom paranoia finns i samhället, och det är därför ovisshet är en konstant i livet, även om vi tar olika typer av handlingar för att undvika det.

Tänkande kvinna

När vi upplever denna typ av latent rädsla är det väldigt viktigt att identifiera vad den är. Exakt vad är det vi är rädda för? Detta sätt att resonera kommer troligen leda till att vi vi ser att det inte finns någon anledning att känna så här.

6. Släpp kontrollen

Vi måste erkänna att inget existerar i livet som inte kommer med någon form av risk. När någon tvivlar konstant och börjar oroa sig för mycket, vill personen i grund och botten ha kontroll över vad som är okontrollerbart.

På ett eller annat sätt är alla våra handlingar ett litet steg i mörkret. Om vi vill eliminera risken så kommer vi bara påbörja en neurotisk cirkel av inaktivitet. Till och med inaktivitet kommer med risker, så det är bättre att släppa loss och låta saker ske som de sker.

7. Sov bra, sov bra, sov bra

En stor del av vårt fysiska liv fungerar bra tack vare sömn. Ordentlig sömn tillhandahåller oss med en fundamental bas för att bibehålla god fysisk och mental hälsa. Brist på sömn kommer skapa negativa konsekvenser. Bland dem hittar vi förvirrade tankar och tankspriddhet.

Kvinna i hängmatta

Det är därför vi alla måste se till att sova ordentligt. Sömn är en av de aktiviteter (för det är en aktivitet) som vi tenderar att vakta. Låt inte något förändra detta, speciellt inte ritualen som är övertänkande.

Alla dessa tips är riktlinjer som när de omvandlats till vanor kan hjälpa folk att sluta oroa sig. Att oroa sig för mycket leder ingenstans. Det är en av de vanor som endast finns till för att störa allt och hindra oss från att leva ett hälsosamt liv.


För de flesta av oss är pengar en begränsad resurs. Ekonomer är dock överens om att det viktigaste inte är hur mycket vi får betalt, utan hur vi väljer att spendera pengar.

Det är sant att merparten av vår inkomst används till att täcka basutgifter. Efter det lyckas vi ha pengar nog till att köpa en ny mobiltelefon, en tv med större skärm eller ett par jeans på rea.


Att köpa saker gör oss alltid lite uppspelta. Olyckligtvis är det en entusiasm som bleknar snabbt.

”Tilldela inte pengar ett större eller mindre värde än de har, ty det är en god tjänare och en dålig herre.”

-Alejandro Dumas, Jr-

Intressant nog finns det en ekonomisk gren som kallas ”lyckans ekonomi”. Bland annat mäter den sambandet mellan inkomst, lycka och hur nöjd man är med livet. Så vad är nyckeln till lycka?

Att spendera pengar på saker

Många människor väljer att spendera sina pengar på saker. De kan till och med göra stora uppoffringar för att lyckas köpa dem. De skär ned på sina grundutgifter för att inte skuldsätta sig. Nuförtiden händer det ofta med mobiltelefoner som inte längre är ett kommunikationshjälpmedel utan en statussymbol.


pengarna och tiden

Det är hård konkurrens när det kommer till våra favoritsaker. Förutom mobiltelefonerna har vi även de olika elektroniska prylarna, och så kläder givetvis. Bilar utgör också del av den här logiken.

Och så har vi märket, som är det viktigaste. Du har inte en bil, du har en BMW. Du har inte en telefon, utan en Iphone.

När det gäller de flesta av de här inköpen innefattar det till stor del jämförelse med andra. Vi väljer ett speciellt märke eller grej för att vara lika med eller bättre än dem runt omkring oss.

Dessa objekt definierar ibland vår känsla av att tillhöra en grupp. Men paradoxalt nog indikerar det också en spänning. Objekt, speciellt lyxvaror, är ett satt att skapa distans.


Att spendera pengar på upplevelser

Ekonomerna av lycka är övertygade om att att ifall man spenderar pengarna på upplevelser så skapar det mer tillfredsställelse än om man spenderar det på saker. De har studerat det och mätt det. Och det är deras slutsats. pengarna över allt

Thomas Gilovich, psykologiprofessor på Cornvells Universitet, har studerat ämnet i flera år. Han fann att människor blir vana vid föremål med extrem lätthet. Kort efter att de införskaffats blir de till rutiner med liten dragningskraft. Med andra ord blir de tråkiga. Rutinsaker gör oss inte lyckliga.

Med upplevelser inträffar dock motsatsen. När de är markanta får de ett värde som ökar med tiden. Upplevelser för också människor samman. Två människor kan ha samma Iphone men inte identifiera sig med varandra på minsta sätt. Två frimärkssamlare kommer dock att känna en viss samhörighet,

Om du går och shoppar med någon skapar du inte ett band med denne, till skillnad från vid en aktivitet eller en resa. I det här fallet kommer inte konkurrens och spänning bli resultatet, utan det rakt motsatta, förståelse och solidaritet.

Att spendera pengar på livet

Vi är våra upplevelser. Och upplevelserna som saker ger oss är extremt begränsade. Objekt har inte direkt potentialen att få oss att känna oss berusade av lycka och av att leva livet fullt ut. Upplevelser gör just detta.

Även många negativa upplevelser blir historier, till och med roliga sådana, att berättas när de väl bearbetats.

Flera år senare kan vi fortfarande komma ihåg dem och känna några av de där underbara känslorna. De kommer inte att slitas ut med tiden.

pengarna kommer och går

Varje upplevelse är unik, till skillnad får massproducerade föremål. Även när vi går igenom någonting liknande kommer det aldrig att bli samma sak. Därav värdet.

Det finns underbart frigörande samtal som vi aldrig kommer att glömma. Fantastiska platser som för oss till randen av vördnad och beundran. Lyckan av en måltid eller tid spenderad med vänner är ovärderlig.

Om vi strävar efter att må bättre och vara lyckligare vore det bra om vi omvärderar sättet på vilket vi spenderar våra resurser. Speciellt när det gäller pengarna.

Genom att tänka mindre på föremål och mer på upplevelser kanske vi lyckas finna vägen till lycka.


Ibland lyckas inte de som jobbar inom sjukvården att få den person de behandlar att må bättre, vilket skapar en form av post-traumatisk stress som vi skulle kunna kalla medkänslighetsutmattning. Det är ett tillstånd som uppstår p.g.a. att får bevittna hur ens patienter lider fysiskt, psykologiskt, socialt och mentalt. Över tid blir hälsoarbetaren också indirekt påverkad av processen.

Empatin orsakar stress

Det skapas ofta ett band mellan läkaren och patienten då patienten går på dialys varje vecka. Det skapas en form av vänskapligt förtroende då man tillsammans pratar om observationer och hopp för förbättring.


Det är viktigt att en person som jobbar inom sjukvården kan sätta sig i en annan persons situation. Man bör kunna förstå patienten och bygga vänskapliga band. Empatin kan dock även ge upphov till stress, vilket är fallet med medkänslighetsutmattning.

Empatin förbättrar behandlingens kvalitet, men gör även att sjukvårdspersonalen löper högre risk för att bli utbränd. Ju mer empati, desto större risk för medkänslighetsutmattning.

Terapeut och patient.

Empatin och hjärnans mekanismer

1995 myntade Charles Figley termen medkänslighetsutmattning (engelska: compassion fatigue). Han är chef för det traumatologiska institutet vid Tuluane University i New Orleans, och han märkte av att de personer som arbetade med traumatiserade personer indirekt även blir påverkade själva över tid av det som patienterna går igenom.

Det är en ganska ny term, men mekanismer i hjärnan som blir påverkade har såklart funnits under en lång tid, och de har att göra med empati och imitationsbeteenden. Amygdalan, den orbifrontala hjärnbarken och spegelneuronerna gör att man känner det som en annan person känner.


Om den andra personen uppvisar smärta kommer även läkarens empati att bli större, vilket i sin tur ger upp hov till en ännu större medkänslighetsutmattning.

Symptom på medkänslighetsutmattning

Som vi har sett är det ett tillstånd som uppstår då hälsoarbetaren ständigt kommer i kontakt med patientens upplevelser av smärta på antingen en fysisk eller psykisk nivå. Vad känner då hälsoarbetaren av för symptom?


Inom arbetslivet uppstår även en brist på motivation, en upplevelse att man inte förstår det man gör samt att man distanserar sig från medarbetarna.

Man som sitter med terapeut.

Relationen med post-traumatisk stress

Du kanske märker att medkänslighetsutmattning påminner om post-traumatisk stress. Post-traumatisk stress orsakas av en stressig eller traumatisk händelse som hotar personen fysiskt. Kroppen svarar då med stress i ett försök att anpassa sig till omgivningen. Det kan uppstå vid vilken ålder som helst, och det kan även dröja ett tag innan symptomen visar sig.

Medkänslighetsutmattning är å andra sidan ett resultat av en ackumulering av händelser och inte en specifik. De ackumulerade händelserna uppstår m.a.o. då hälsoarbetaren konstant blir utsatt för patientens smärta.

3 grupper med delade symptom

Medkänslighetsutmattning och post-traumatisk stress har vissa delade symptom:

Läkare i möte.

Hur man behandlar medkänslighetsutmattning

Då vi nu har pratat om vad medkänslighetsutmattning är kan vi börja titta på vad vi kan göra åt det. Här ger vi dig några förslag:

Som du kan se för tillståndet med sig allvarliga biverkningar, även då vi har att göra med personer som är tränade till att hantera traumatiska situationer. Det är viktigt att du tar hand om dig själv, både för dig själv och för att du ska fortsätta kunna vårda dina patienter på bästa sätt.


Personer med konfliktberoende ligger i krig med sig själva

Att leva med konfliktberoende personer är som att leva på ett minfält. Deras blotta närvaro skapar dålig atmosfär. De gör folk olustiga, eftersom de vet att allt som krävs är en kommentar, en gest eller ett ord för att de ska tända till. Vidare fyller de luften med spänning och infekterar oss med deras önskan att utkämpa deras inre krig.

Alla har vi känt något av dessa konfliktsökande personer. Vi talar inte om problemsökarna som kan hittas i varje klassrum i mellanstadiet; dessa försöker bara hantera ungdomen och finna sin identitet. Vi talar om en väldigt specifik personlighetstyp som vill destabilisera, bryta sönder familjeharmonin, skapa dispyter mellan grannar och starta fejder på jobbet.


Vi talar om ett beroende, ett nästan tvångsmässigt sökande efter konflikt. Så istället för att ta det som någon anekdotiskt vill författare såsom Dr. Bill Eddy – medlare och skapare av High Conflict Institute – varna oss om något väldigt specifikt. I vår kultur finns denna typ av person närvarande nästan vart än vi går.

Vi måste därför bli medvetna om vad som ligger bakom deras attityd och lära oss att hantera dem bättre.

”Vissa personer sprider lycka vart än de går, andra tillhandahåller det när de går.”

-Oscar Wilde-

Arg chef

Personer med konfliktberoende – anatomin hos vrede

Man kan säga att den bästa strategin för att hantera konfliktberoende personer är att undvika dem. Men vi kan inte lösa allt i livet genom att fly genom bakdörren. Vi kan heller inte ta avstånd från dem eller radera dem från våra kontaktlistor. Som sociala varelser måste vi leva tillsammans.


Vi måste även vara medvetna om möjligheten att vi själva är en av dessa personer. Är vi kanske personer som vänder oss till konflikt när vi ställs inför saker vi inte vet hur vi ska hantera?

Det är värt att notera att det är socialarbetare, jurister, psykologer och psykiatriker som oftast kommer i kontakt med dessa personer. Den enkla anledningen för detta är att personer som är konfliktberoende ligger bakom många stämningar, klagomål, könsrelaterat våld och arbetsklagomål.

Det är kristallklart. Det finns dessvärre personer som vill projicera sin ilska på andra.

Dr. Eddy uppskattar att 15% av den vuxna befolkningen lider av någon form av psykologisk åkomma. Den definitiva listan har sammanställts i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Han föreslår att minst 10% av dessa personer har vad han kallar ”högkonfliktspersonlighet”.

Låt oss ta en titt på vilka beteenden som karaktäriserar personer med denna personlighet.


Hur kan man vara konfliktberoende?

Något vi måste vara tydliga med när man ställs inför konfliktberoende personer är att problemet, argumentationen eller den överdrivna reaktionen inte är verklig. Problemet ligger inte hos oss, utan hos den andra personen. Problemet uppstår på grund av att de är emotionellt obalanserade. De har ingen kontroll över sina känslor och saknar psykologisk styrka.

Här kommer lite kortfattad information om personer som är konfliktberoende:

”Personen som inte är i frid med sig själv kommer ligga i krig med hela världen.”

-Mahatma Gandhi-

Skrikande kvinna

Hur hanterar man konfliktberoende personer?

Det kommer alltid finnas stridslystna personer och andra som är lätta att resonera med. I många fall måste vi dock leva med personer som är lika komplexa som de är utmattande. Det är just därför vi bör ta till lämpliga åtgärder.

Det första vi ska ha i åtanke är att inte ta deras reaktioner som något strikt personlig. Sanningen är att dessa personer ligger i konflikt med sig själva.

I så stor utsträckning som möjligt bör vi inte ödsla tid på att försöka resonera med dem. Det finns ingen poäng med att argumentera med någon som inte vill lyssna. Låt oss inte svepas iväg av allt deras huffande och puffande. Begränsa dig till att se hur de påverkar dig och hur du kan nollställa denna negativa påverkan.

Ur en klinisk synvinkel bör den konfliktberoende givetvis söka hjälp för sitt negativa beteende. DSM studerar möjligheten att inkludera konfliktsökare som en typ av sjukdom att överväga behandlingar för.

Specifik psykologisk behandling är ett giltigt alternativ för dessa personer. En specialist kan jobba med viktiga aspekter, såsom emotionell hantering, vredeskontroll och hur man lär sig att skapa band med andra med empati och mer respektfullt beteende.

Ledsen flicka

Vår slutsats är att ingen egentligen vill vara en konfliktsökare. Ja, vi måste etablera gränser när vi har med dem att göra, men vi måste även inse att det bakom fasaden finns en rad komplexiteter och dolda sår som kräver uppmärksamhet.


Citaten från Mahatma Gandhi inspirerar fortfarande folk världen över. Den framstående pacifistledaren har haft en avsevärd påverkan på vårt sätt att tänka, med sin spiritualitet, enkelhet och filosofi om icke-vålds. Hans arv är olikt alla andras. Få historiska personer har inspirerat oss som han gjort till att leva i fred och i enlighet med vad som är sant.

Experter på Mahatma Gandhis arbete säger att hans filosofi är oerhört mångfasetterad och komplex, och att det skulle fylla flera volymer bara att skissa upp den i grova drag.


Men för dem som vill fördjupa sig i hans arbete för första gången kan Gandhis filosofi delas in i 4 huvuddelar; icke-våld, Sarvodaga (socialt förpliktigad buddhism), Satyagraha (själens styrka) samt sökandet efter sanningen.

Dessa är fyra väldefinierade och sammankopplade områden där religiösa idéer harmoniserar med sociala idéer för att bilda en klar helhet samt ett hopp: att driva mänskligheten att tro på sig själv och övertala oss själva att vi är kapabla att göra positiva förändringar i vårt samhälle. Detta samtidigt som vi förvärvar större moral tillväxt.

Bästa citaten från Mahatma Gandhi om icke-våld

Dessa korta vittnesmål, uttryckta i enkla fraser, är ett genomgående drag i flera av hans böcker. När vi läser dem inser vi nästan omedelbart att vi inte har att göra med någon som ville tvinga på världen en rigid doktrin.

Tvärtom är det en serie principer som är uppsatta för att få oss att reflektera och som kan tillämpas på vilket område som helst i våra liv för att hjälpa oss förstå att de grundläggande sakerna vi behöver för att bryta våldscykeln är kärlek, dialog och respekt för andra.

Det är därför vi föreslår att du läser och reflekterar över dem en och en i din egen rytm, utan att döma och med öppet sinne för att lära dig något nytt. De är mer än betydelsefulla i vår moderna värld.Mahatma Gandhi med officerare

1. Du får inte tappa tron på mänskligheten. Mänskligheten är ett hav; om några droppar är smutsiga blir inte hela havet smutsigt

Ahimsa är ett begrepp från Sanskrit som gett upphov till icke-våldsfilosofin och respekten för allt liv som är så karaktäristiskt för Gandhi.

Om det fanns något som definierade honom så var det hans orubbliga tro på mänskligheten. Det här hoppet är varför han uppmuntrade folk till att ha en positiv attityd full av tolerans, tålamod och överseende och att aldrig tappa hoppet om mänskligheten,

2. Våld är rädsla för andras idéer

Detta är en av Gandhis mest kända fraser och en av de som bäst definierar essensen av hans filosofi: vi borde inte vara rädda för saker som är annorlunda. Vi borde inte vara rädda för dem som tänker annorlunda eller dem som har annorlunda idéer. Rädsla för ”de andra” är ett tecken på svaghet,

3. Ett öga för ett öga och gör hela världen blind

Våld föder våld. Mänskligheten måste sluta använda aggression, hämnd och hat för att kommunicera. Det enda våldet gör är att föreviga ondskan.

4. Hat och intolerans är fiender av riktig förståelse

Mahatma Gandhi förespråkade vikten av dialog som ett sätt att motverka intolerans. Bara de som ödmjukt kan tala till varandra ansikte mot ansikte kan nå riktig förståelse.

5. Fattigdom är den värsta formen av våld

En av Gandhis fraser är fortfarande ytterst relevant. Fattigdomen återstår som ett strukturellt våld, ingenting förändras här eftersom faktumet är att problemet ignoreras.

6. Jag antar att ledarskap en gång betydde styrka, men idag betyder det att komma överens med folk

En bra ledare tvingar sig inte på sitt folk med styrka eller våld, utan styr med respekt och känslighet.

”Intolerans är i sig en form av våld och ett hinder för utvecklingen av en sann demokratisk anda.”

-Mahatma Gandhi-

8. Det finns två typer av makt: en erhålls via rädsla för bestraffning, och den andra genom kärleksfulla handlingar. Makt baserad på kärlek är mer effektiv och permanent än rädslan för bestraffning

För Gandhi var kärleken vägen till sanning. När vi väl gjort detta till vårt ideal kommer vi kunna bekämpa våldet för att göra respekt, samexisterande och barmhärtighet grunden till vårt samhälle.

9. Icke-våld kräver dubbel tro, tro på Gud och tro på människan

Icke-våld var för Gandhi den ”stora kraften” som måste accepteras som en av livets lagar. Det borde impregnera vårt varande och alla våra tankar. Det borde reflekteras i våra handlingar.

”Ilska är icke-våldets fiende, och stolthet är monstret som absorberar det”.

-Mahatma Gandhi-

Bästa citat av Gandhi om Satyagraha (själens styrka)

11. Livets mening är att leva rätt, tänka rätt och handla rätt

Principen om Satyagraha är essentiell för att förstå Gandhis filosofi. Det här konceptet talar om för oss att en person måste leva i harmoni med sig själv, fri från rädsla och fördomar och alltid hålla fast vid sanningen som meningen med livet.


12. Lycka är när vad du tänker, säger och gör är i harmoni

Detta är principen av harmoni mellan tanke och handling.

13. Var förändringen du vill se i världen

En Satygrahi är en person som är tapper, har principen om respekt, kärlek och sanning i sitt hjärta och ser sig själv som kapabel att göra den här världen till en bättre plats.

”Kärlek är den starkaste kraft som existerar.”

-Mahatma Gandhi-

15. Rättvisa genom kärlek är försoning, rättvisa genom lagen är bestraffning

Gandhis principer har alltid en moral konnotation. En av de omfattande principerna är klart motstånd mot orättvisor, utvecklandet av en service inriktad ande, självförnekelse och offrande. Han underströk alltid vikten av att göra kärlek och enkelhet till våra starkaste allierade.

Citat av Gandhi om Sarvodaya: ett engagerat samhälle

Gandhi drömde om ett perfekt samhälle, fritt från alla former av utnyttjande, sociala skillnader, våld och orättvisor. Här kommer några citat som reflekterar detta högre syfte, ett åtagande vi alla är ansvariga för.

Fågel i hand

16. Framtiden beror på vad du gör idag

Framtiden av vårt samhälle beror på de små förändringarna vi gör nu. Och om vi gör principerna om kärlek och rättvisa till vårt uppdrag eller inte.

17. Det finns tillräckligt i världen för att täcka en mans behov, men inte hans girighet

Det sociala målet, beskrivet av Gandhi som Sarvodaya, är en term som han själv myntade. Det kan översättas som behovet att söka efter allas välbefinnande utan undantag. Således är det klart att girighet inte har någon plats i världen när det redan finns tillräckligt med resurser och tillfällen för alla om vi bara ser till att fördela dem.

18. En ärlig oenighet är ofta ett gott tecken på utveckling

Dialog och dess betydelse för att runda av skarpa hörn och olikheter utgör en av de grundläggande lärosatserna i Gandhis filosofi. En respektfull oenighet mellan två människor är ett sätt att nå framgång på vilken livsväg som helst.

19. Det är inte tillräckligt för våra öron att vara tillfredsställda, för våra ögon att vara tillfredsställda; våra hjärtan måste beröras och våra fötter måste förflyttas

Ett samhälle som vill förändras måste vara ett samhälle som är kapabelt till handling, förändring och att generera en rörelse som börjar med individen, med dess eget hjärta och som sedan måste reflekteras utåt i dess handlingar. En bra ledare måste därför vara kapabel att inge sant hopp i sitt folk så att de blir förmögna att göra en förändring.


20. Ingen kultur kan överleva om den vill vara exklusiv

Konceptet av Satyagraha kan och bör utövas i varje kulturell miljö, annars är vi förlorade. Utestängning, misstro, olikheter mellan religioner, de fientliga motsättningarna mellan mina idéer och dina gör inget annat än att bygga murar och så våldets frön.

”De som inte kan ge upp sin fixering vid resultatet på deras arbete är på fel väg”

-Mahatma Gandhi-

Mahatma Gandhi på en indisk väg

22. Det är svårt, men inte omöjligt att göra helt ärliga affärer

Moral styrka är motorn som borde driva varje gott samhälle, med start från grunden i våra hem och våra små affärer. Därför, borde varje individ tränas i ärlighet, ödmjukhet och rättvisa för att skapa en produktiv medborgare, som tar ansvar och fullföljer sina plikter för att skapa en bättre värld.

23. En ledare är värdelös när han agerar mot impulserna av sitt eget medvetande

Detta är ett av Gandhis mest kända citat. Någonting som han förespråkade utan att svikta var politisk decentralisering för att förhindra att makten hamnar i en persons hand, en makt som nästan alltid kommer att stiga honom åt huvudet.

Sakta men säkert söker den allsmäktiga ledaren sig mot egenvinningen. Därför förespråkade Gandhi alltid direkt, delaktig demokrati.

24. Fred mellan länder måste baseras på kärlek mellan individer

Enbart genom kärlek kan sanning och fred uppnås i samhället. Faktum är att en konstant idé i Gandhis filosofi är konceptet vi har om att Gud är kärlek och att det är det enda sättet att försvaga vår fiende och de onda krafterna.

För att nå detta ideal av ett perfekt samhälle som Gandhi drömde om måste vi börja med oss själva och dem omkring oss. Om vi respekterar och älskar vår familj,våra grannar och vårt samhälle, borde vi också vara kapabla av att göra detsamma med länderna som omger oss.

25. Om vi vill ha sann fred i världen måste vi börja med barnen

För att skapa ett bättre samhälle och en ädlare framtid styrd av kärlek och harmoni, måste vi ta hand om och utbilda våra yngre generationer i grundsatserna i fred och icke-våld.

Citat av Gandhi om sanning

Den verkliga meningen bakom nyckel koncepten av Gandhis filosofi ligger i deras etymologiska rötter. Ordet sanning har sin rot i sanskrit-termen ”Sataya”, och ”sat” betyder ”det som existerar, det som är verkligt”. Så för Gandhi är idén av sanning när tanke och handling samspelar och när ett samhälle har en moral kod som uppmuntrar detta högre syfte i sina medborgare.

Här är citat som bäst representerar den idén:

26. Sanning kvarstår även om den inte har något offentligt stöd

Detta är en av Gandhis mest kända fraser, och den hänvisar till idén att man måste vara kapabel att upprätthålla, garantera och försvara sin egen sanning även om majoriteten kanske drar i motsatt riktning.

”Även om du är en i minoritet, är sanning sanning.”

-Mahatma Gandhi-

28. Sanning är tydlig i sin natur. När du avlägsnar spindelväven av okunnighet som omger den lyser den fritt

Sanningen finns alltid där, rakt framför ögonen på oss. Vi låter oss dock ofta bli manipulerade och distraherade av lathet, underkastelse och även okunnighet. Få handlingar kräver så mycket mod som att finna sanningen och agera i enlighet med den.

Mathama Gandhi väver

29. Mitt liv, mitt budskap

Vi sade för en stund sen att ”Satya” betyder sann på sanskrit, vad som är riktigt, vad som existerar. I sin tur lärde Gandhi ut att sanning är meningslös om du tänker en sak och gör det motsatta. Därför levde den indiska pacifist ledaren i harmoni med allt han lärde, ett ödmjukt liv tillägnat andra.

30. Att tro på något och inte leva i enlighet med det är oärlighet

Här kan vi se samma princip upprepa sig: vikten av att leva i harmoni med vår egen sanning, våra egna övertygelser.

31. Sanningen segrar, även när det inte finns något offentligt stöd. Den står för sig själv.

Några påstår att Gandhi var en idealist, och vi kan hålla med om att det är sant. Men hursomhelst går det att se i många av hans texter och i dessa citat från honom att det är en väldigt praktisk och användbar idealism som kan appliceras på många olika områden av våra liv.

Var och en av oss har vid något tillfälle här i livet, vare sig det är hemma eller på arbetsplatsen, försvarat en sanning även om vi inte hade något stöd. Förr eller senare kommer falskhet och orättvisa att rämna…

32. Sanningen skadar aldrig ett rättskaffens hus

Även om vi är rädda för att tala sanning, när vi gör det, om vi gör det på ett ställe som är rättvist, kommer det alltid att respekteras och värderas.

”Moral är tingens grund och sanning är moralens substans”

-Mahatma Gandhi-

34. Alla som vill kan höra sin inre röst. Den finns inom oss alla

För att få kontakt med det som är sant och agera därefter måste vi lyssna på vår inre röst. Vår interna dialog borde vara konstant och permanent. Det är det enda sättet att finna styrkan till att stå upp mot det vi finner orättvist och osanningsenligt.

35. Målet är sanning och vägen är kärlek

Motsatsen till våld är kärlek, och det enda sättet att bygga ett samhälle kapabelt till att försvara sanning, kapabelt till att tänka och agera enligt den här principen är att välja vägen av kärlek, dialog, jämställdhet, broderskap och rättvisa.

 

citat Mahatma Gandhi

Som sammanfattning kan du se att Gandhis filosofi inte bara handlar om moral, politik eller religiösa implikationer. Framförallt är det ett kompendium av kunskap som visst härstammar från Indisk kultur men som är lika viktigt och aktuellt idag. 

Bibliografiska referenser:

Gandhi, M.K. (1993).  An Autobiography: The Story of My Experiments With Truth. Boston: Beacon Press.

Wolpert, S. (2001). Gandhi’s Passion: The Life and Legacy of Mahatma Gandhi. Oxford University Press.

Gandhi, Mahatma (1989) “The words of Gandhi” Madrid: SIDDHARTH MEHTA EDICIONES

Gandhi, Mahatma (2016) “The food of the soul”. José J. de Olañeta


Du börjar dagen med att säga att det inte kommer drabbar dig idag. Idag kommer vara en bra dag. Men ändå sker det. För när du lider av kronisk ångest finns rädslan alltid där. Den väntar på att greppa tag om dig, och när den gör det är du förlorad. Ångest och noradrenalin är sammankopplade, och det är en relation värd att lära sig mer om.

Ångesten får dig att tappa andan, skaka, kallsvettas och ger dig katastrofala idéer. Alla dessa processer styrs av den molekyl vi nämnde ovan: noradrenalin.


För dem som inte hört talas om denna signalsubstans – som i sin tur agerar som ett hormon – ska vi börja med ett kort exempel. Föreställ dig att du går över gatan. Plötsligt hör du en bil tuta. Du glömde att titta på trafikljusen och var tvungen att reagera på bråkdelen av en sekund för att hoppa ur vägen.

Du känner hur snabbt hjärtat bultar. Du har en knut i magen och andningen har ökat dramatiskt.

Kronisk ångest och noradrenalin är kopplade eftersom drabbade personer har höga nivåer av denna hormon-signalsubstans i kroppen. Den kan allvarligt påverka hälsan hos hjärtat.

Vad gör noradrenalin?

Noradrenalin agerar direkt på det sympatetiska nervsystemet. Noradrenalin ansvarar för att medla i situationer där vår hjärna tolkar att det finns en fara. Det är denna signalsubstans som hjälper oss att reagera, fly, slåss eller helt enkelt överleva.

Den gör det genom att öka vår puls och vårt blodtryck. Utöver det ökar den mängden luft som passerar genom lungorna samt sammandragningen av musklerna. Alla dessa neurokemiska och fysiologiska handlingar låter oss reagera mycket bättre på vardagliga uppgifter.

Men problemet i vår moderna värld är att de flesta av oss reagerar på stressfaktorer som inte har något att göra med verkliga fysiska risker. Våra psykologiska rädslor, orosmoln och fobier aktiverar detta hormon på samma sätt.

På grund av detta kommer effekten av noradrenalin i kroppen vara förödande hos någon som inte kan hantera sin ångest.


Upplyst hjärna

Jag lider av kronisk ångest, vad händer med mig?

De säger att kronisk ångest är som att ha en sjukdom med 100 symptom. Det mest intressanta med allt detta är att de flesta lär sig att leva med sina rädslor på regelbunden basis, trots dessa fysiska, emotionella och kognitiva symptom.

Vad som började som en vanlig och hanterbar ångest har blivit kronisk. Den har utvecklats till ett mycket allvarliga tillstånd.

Det värsta med ångest är att det är en stor lögnare. Den får oss att tro att vi håller på att tappa kontrollen. Den säger att vi bör lyssna på våra fobier eftersom de alltid har rätt. Och utöver det kommer den övertyga oss om att oroa oss över allt. Förvänta dig alltid det värsta, säger den till oss.

Som vi kan se är det inte lätt att komma ut ur detta oändliga lidande. Och detta är huvudsakligen för effekten som den cerebrala biokemin har på oss. Det är därför kopplingen mellan kronisk ångest och noradrenalin är av så pass stor vikt.

Kronisk ångest påverkar din kardiovaskulära hälsa

Ny forskning från University of Iowa har lett till intressanta fynd. Den har avslöjat den intima kopplingen mellan noradrenalin och risken för kardiovaskulära sjukdomar hos personer med kronisk ångest. Stress som kvarstår över tid resulterar i väldigt skadliga fysiologiska förändringar. Bland dessa hittar vi högt blodtryck, takykardi och arytmier. Alla dessa processer sätter hälsan i riskzonen.


Ta hand om hjärthälsan

Noradrenalin och ändringar i binjurarna

Något vi måste komma ihåg är att noradrenalin inte bara produceras i hjärnan. Utanför hjärnan finns noradrenalin även i det endokrina systemet – mer specifikt i binjurarna. Vad innebär det? Att kronisk ångest och noradrenalin är kopplade eftersom den förstnämnda ökar produktionen av det sistnämnda.

Överproduktionen kan leda till följande:

Splittrad person

Noradrenalin och kognitiva effekter

Det finns många intressanta studier som till exempel visar kopplingen mellan förhöjda nivåer av noradrenalin och ADHD. Som signalsubstans är denna beståndsdel vital för att hjälpa oss fokusera uppmärksamheten. Den hjälper oss även att komma ihåg data, lära oss samt att bearbeta information. Nivån måste dock vara korrekt för att våra kognitiva processer ska fungera effektivt.

En nivå som är för hög eller låg kan orsaka minnesförlust, brist på uppmärksamhet och svårigheter att lära sig nya saker. Det är ett utmattande och komplicerat tillstånd.

Depression, ångest och noradrenalin

Vi vet redan att personer med kronisk ångest har för mycket noradrenalin. Men det finns ett faktum vi inte får glömma. Det är känt att katekolaminer – såsom noradrenalin och dopamin – är mycket viktiga för patofysiologin, eller symptomen, hos vissa depressiva sjukdomar.

All överproduktion eller brist kan orsaka allvarliga förändringar i humöret.

Det är vanligt för många patienter, som lever i en cirkel av rädsla och negativa tankar som skapas av ångest, att drabbas av djup depression.

Dr. Joseph J. Schildkraut från Harvard University spekulerade om detta på 60-talet. Han insåg att det är noradrenalin, inte serotonin, som får oss att lida av kronisk ångest eller depression.

Bubblor över kvinna

Kopplingen mellan kronisk ångest och noradrenalin är bra att känna till eftersom det hjälper dig att tackla denna sjukdom på rätt sätt.

Vi kan välja mellan två situationer: den första är att stanna kvar vid avgrundens rand och uppleva samma rädsla dag för dag. På så sätt kommer vi falla ned i avgrunden på daglig basis. Det andra alternativet är enkelt: vi kan välja att vara en reaktor. En reaktor likt ett flygplan som flyger över samma avgrund. Det observerar den från ovan, förstår den bättre, tar sig runt den och lämnar den bakom sig.

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa oss att förstå roten till vår ångest. Vi ska heller inte ignorera den farmakologiska metoden för att balansera produktionen av noradrenalin. Kom även i håg att en kost rik i vitamin C, koppar och omega 3-fettsyror hjälper oss att bibehålla rätt nivåer av denna signalsubstans.


Vad är länken mellan känslor och mat?

Våra känslor har stor makt över vilken mat vi äter och övriga matvanor. Till exempel har man funnit att kopplingarna mellan känslor och mat är starkare hos överviktiga människor i jämförelse med normalviktiga och hos bantare i jämförelse med personer som inte bantar (Sánchez och Pontes 2012).

Det verkar inte som om det är känslorna i sig som skapar övervikten. Istället påverkar vår förmåga att hantera våra känslor risken att bli överviktig.


Vi talar inte enbart om hur det vi äter påverkar det vi känner, utan även hur vad vi känner påverkar vad vi äter. I detta sammanhanget menar Cooper och andra (1998) att om du har problem med att reglera ditt dåliga humör är du mer benägen att utveckla en ätstörning, och den är mer trolig att bli bestående.

Emotionell kontroll är när en person kan hantera sina känslor med omständigheterna och andra människors känslor i beräkning. Intressant nog har det observerats att skam och skuld är de känslor som påverkar våra matvanor mest negativt. Länken mellan känslor och mat är viktigare än du kanske tror.

”Vad vi tror generar känslor, men så gör det vi äter.”

-Montse Bradford-

Emotions and food.

Känslor och mat: en duo som betyder mycket för din hälsa

Människor svarar annorlunda på sina känslor beroende på olika faktorer, såsom deras miljö, barndom och kapacitet för känslohantering. Detta betyder mycket för hur bra de kan kontrollera sin vikt.

Det har till exempel visat sig att ju mer en persons känslor påverkar vad de äter, desto mindre kontroll har den över antalet mål den äter. Att hoppa över frukosten är det vanligaste beteendet. Länken mellan känslor och mat är uppenbar.

Den mest påverkande känslomässiga faktorn hos stillasittande människor är bristen på kontroll när det kommer till att äta och att ge efter för snabbmatssug. När det gäller atleter är det mer skuldkänslor, som att vara rädd för vågen och att äta ”dålig” mat, som influerar.


Den emotionella faktorn hos stillasittande människor är mer dysfunktionell än hos atleter. Begär och brist på självkontroll över vad du äter länkas mer till överätande och ätstörningar.

Vissa människor har matvanor som kategoriserar dem som ”undertryckta” eller kroniska bantare. De här människorna karaktäriseras av en överdriven rädsla för att gå upp i vikt, därav bantningen. Paradoxalt nog slutar detta restriktiva tillstånd med att de ökar sin matmängd genom överätning.

Att missbruka den njutningsfulla processen av att äta kan inte bara göra oss trötta och få oss att vilja äta mer, utan kan också skapa seriösa hälsoproblem. Interaktionen mellan känslor och mat måste baseras på vad din kropp behöver.

Att göra listor på ”förbjuden mat” skapar besatthet

Ju mer du skapar listor för ”förbjuden mat” desto större är risken för hetsätning av just detta. Normalisering av mat måste vara en prioritet. ”Rensande” beteende (kräkningar) förstärker dysfunktionella matvanor, uppmuntrar hetsätning och är skadligt för hälsan.

Låt oss visa hur förbud mot viss mat leder till en besatthet av detsamma. Jag kommer att ge dig en fras som du inte kommer att komma ihåg senare: ”Det finns en gul fjäril i rummet.” Ser du hur det får exakt motsatt effekt? Vi talar om för dig att inte komma ihåg det, men istället kan din hjärna inte undvika att tänka på det. Detta är det undermedvetna. Ditt undermedvetna guidar din kropp, tolkar och samlar informationen den tar emot av dina sinnen.


känslor och mat

Det undermedvetna fungerar genom symboler och bilder istället för text och bokstäver. Detta indikerar att det undermedvetna är oförmöget att hantera negativa termer. Om vi säger ”Jag borde inte äta pommes frites”, mottar det undermedvetna enbart bilden av pommes. Därmed vill vi äta dem. Även om detta inte alltid inträffar så är det väldigt troligt eftersom det är så vår hjärna fungerar.

Emotionellt ätande

När du använder mat för att lugna ner dig äter du emotionellt. På ett eller annat sätt döljer du något djupare om du är orolig över din vikt och kropp. Detta blir lätt en ond cirkel av olöst oro som hindrar dig från att växa.

Varje organ genererar någon sorts känsla.  Maten du äter leder också till uppkomsten av känslor. Detta eftersom varje födoämne ”attackerar” olika organ. Om vi konsumerar födoämnen som blockerar vår lever såsom alkohol, är uppkomsten av känslor som irritabilitet, ilska, aggression eller brist på tålamod mer troligt.

Anledningen till att människor med emotionella problem ofta vänder sig till mat för att må bättre är eftersom många födoämnen innehåller tryptofan. Tryptofan är en aminosyra som utlöser frigörandet av serotonin. Låga serotoninhalter är förknippade med depression och besatthet. 

En serotoninbrist har negativ effekt på din kropp och omfattar ledsenhet och irritabilitet. Därför fungerar mat som är rik på denna aminosyra som ett naturligt antidepressivt medel.

Enligt experter är spannmål och baljväxter mat som kan hjälpa dig att reglera dina känslor. De är rika på vitamin B, vilket direkt påverkar ditt nervsystem. Det har visat sig att frekvent konsumtion av dessa födoämnen reducerar ångest.

 

Kvinna äter choklad

Referenser

Cooper, P. J., & Taylor, M. J. (1988). Body image disturbance in bulimia nervosa. The British Journal of Psychiatry.

Cruzat Mandich, C. V., & Cortez Carbonell, I. M. (2008). Emotional expression, negative affect, alexithymia, depression and anxiety in young women with eating disorders: a theoretical review. Argentine Journal of Clinical Psychology, 17 (1).

Menéndez, I. (2007). Emotional eating: the relationship between our emotions and struggles with food. Book club.

Sanchez Benito, J. L., & Pontes Torrado, Y. (2012). Influence of emotions on our eating and weight control. Hospital Nutrition, 27 (6), 2148-2150.

Silva, J. R. (2007). Overeating induced by anxiety part I: behavioural, affective, metabolic and endocrine evidence. Psychological therapy, 25 (2), 141-154.

Vilariño Besteiro, M., Pérez Franco, C., Galician Morales, L., Calvo Sagardoy, R., & García de Lorenzo, A. (2009). Reason and emotion: integration of cognitive-behavioural and experiential interventions in the treatment of long-term eating disorders. Hospital Nutrition, 24 (5), 614-617.

Zafra, E. (2011). Fear of eating: relationships between food, emotions and body. I II Spanish Congress of Sociology of Food, Vitoria.


Att simma är starkt rekommenderat som träning för personer av alla åldrar. Det är en aktivitet som håller kropp och sinne friska. Om du jämför det med andra sporter, såsom löpning, är det även mindre skadligt samtidigt som fler muskler tränas. Men vad finns det för psykologiska fördelar med att simma?

Att simma kan vara en oas för våra dagliga problem och den ångest de medför. Samtidigt tillåter det utveckling av väldigt positiva värderingar, såsom ihärdighet.


De fysiska fördelarna med att simma

Utöver detta är de fysiska fördelarna med att simma oändliga. Brett talat är det en väldigt komplett sport, fantastisk för kardiovaskulär träning, uthållighet och toning. Det är även en perfekt aktivitet för personer som återhämtar sig från skador eller som lider av ledsmärta.

Läkare och andra experter säger att simning är den enda sporten som rekommenderas i fler än 80% av alla medicinska fall. Den är dessutom tillgängliga för allt från barn till äldre. Studier bekräftar faktiskt att simning hjälper oss att motverka många sjukdomar och åkommor genom att skapa ett tillstånd av fysiskt och psykologiskt välbehag inom oss.

Forskning har visat att vatten utövar en starkt upplivande effekt på vårt nervsystem. Av denna anledning är akvatiska aktiviteter speciellt rekommenderade för personer som lider av mentala sjukdomar.

Vi kan tydligt se att simning har den extraordinära kraften att stärka vår hälsa. Men har du koll på att det även finns psykologiska fördelar med att simma? Här kommer fem av dem:

Det minskar stress

Först och främst kan simning minska stress till samma nivå eller mer än andra fysiska aktiviteter. Det är en väldigt avslappnande aktivitet som möjliggör bättre syresättning av musklerna och möjliggör reglering av andningen.


Simning kan även hjälpa till att främja tillväxten av nya hjärnceller i delar av hjärnan som förlorar dem på grund av kronisk stress. Tack vare detta är det en aktivitet som kan påverka din förmåga att hantera stress positivt.

Kvinna i bassäng

Det ger dig energi

Generellt känner du dig extremt trött efter att ha ansträngt dig. Simning är dock unikt ur denna synvinkel. Experter rekommenderar att man simmar på morgonen för att starta dagen på rätt sätt. Det kommer ge dig mer energi att tackla dagen med och göra dig nöjd med dig själv.

Det stärker din självkänsla

Simning är fysisk träning för hela kroppen. Det låter dig verkligen bränna fett och tona musklerna. Detta ökar i sin tur din självsäkerhet och självkänsla.


Det finns en dominoeffekt här: när du blir mer nöjd med dig själv kommer ditt humör förbättras naturligt!

”För att uppnå vad du aldrig har haft måste du göra vad du aldrig har gjort.”

-Mireia Belmonte-

Det ökar din hjärnkapacitet

Kardiovaskulär träning får syresatt blod att pumpas mer effektivt i kroppen. Ju högre blodflöde desto mer syre får hjärnan. Med andra ord: ju bättre hjärnan fungerar, desto bättre kommer kroppen reagera.

Genom att simma kommer du märka hur dagliga uppgifter är enklare att utföra samt se hur dina koncentrationsnivåer ökar avsevärt.

Man simmar under vatten

Antidepressivt

Den sista av våra fördelar med att simma är absolut inte den minsta. Simning har en fantastisk antidepressiv effekt. Trots att det är en sport som utövas individuellt är träningen gruppbaserad. Denna träning tillhandahåller sociala upplevelser för deltagarna.

Att övervinna de kontinuerliga utmaningarna som simning involverar tillhandahåller en känsla av prestation. Simning orsakar utsläpp av endorfiner och neurotransmittorer, som serotonin.

Detta är verkligen en unik form av träning eftersom den låter oss dra nytt av aerobisk, anaerobisk och motståndsträning utan att negativt påverka ben och muskler. Så vad väntar du på? Kasta dig i poolen och riv av några längder!


Den japanska psykologin grundar sig på en väldigt specifik livsfilosofi. Japanerna analyserar och kanaliserar sina känslor på ett spirituellt sätt. De värderar även sina familjer och sitt grannskap högt, och det är väldigt viktigt med respekt för andra. Enligt den japanska psykologin bör man dagligen försöka upprätthålla förtroende mellan olika grupper.

Den japanska kulturen är både intressant och annorlunda, men japanerna har i grund och botten samma problem som oss. Det kan röra sig om finansiella problem, problem med äktenskapet, arbetsstress, stress gällande tentor och personliga kriser; allt detta är dagliga utmaningar som den japanska psykologin försöker hantera med hjälp av ett analytiskt tillvägagångssätt.


Vid första anblick verkar den japanska psykologin skilja sig från den västerländska, men det finns vissa gemensamma nämnare, som att man ska försöka utveckla sig själv och nå nya nivåer.

Den japanska självmordsstatistiken är bland de högsta i världen. De toppar listan tillsammans med de nordiska länderna, men sedan 2006 har självmorden bland den japanska befolkningen minskat avsevärt.

Japanerna tenderar att bli mest pressade av faktorer som arbetslöshet och arbetet. Regeringen har gjort ordentliga investeringar när det gäller psykologisk vård för att få bukt med självmorden, som tenderar att förekomma mest i storstäder som Tokyo och Kyoto. Livet i dessa ekonomiska hubbar skiljer sig mycket från hur man lever på landsbygden.

Japansk kvinna med röd dräkt.

De 5 grundstenarna hos den japanska psykologin

Böcker som ”Social Psychology of Modern Japan” av Munesuke Mita visar oss hur den japanska kulturen är både traditionell och samtidigt slipad när det kommer till företagsverksamhet och ingenjörskonst.


För att verkligen förstå den livsfilosofi och dynamik som den japanska psykologin utgörs av måste vi förstå vissa grundläggande saker om japanerna, som hur de hanterar sina känslor, relaterar till varandra och vilka strategier som deras psykologer använder för att förbättra deras mentala välmående.

Den emotionella världen – tatemae och honne

Japanerna har en tendens att försöka rationalisera sina känslor, samtidigt som de uttrycker sig väldigt restriktivt.

De hanterar sina känslor baserat på vilket sammanhang de befinner sig i. Tatemae är det offentliga beteendet, där det är viktigt att man är reserverad och visar respekt.

Honne är å andra sidan de känslor som varje person kan släppa ut och arbeta med i det egna hemmet ur ett spirituellt perspektiv. Den japanska psykologin har sina rötter i buddhismen och taoismen, där varje person hittar sitt eget sätt att återhämta sig spirituellt.


Japanska män som bugar under flagga.

Förtroende inom grupper

I det japanska samhället spelar kollektivismen och det sociala sammanhanget en stor roll, och det är viktigt att visa respekt mot familjen. Man bör även visa respekt mot det egna grannskapet och samhället och försöka arbeta för allas gemensamma välmående. Ifall en person exempelvis har en förkylning så kommer denna person ha en mask på sig utomhus för att inte smitta andra.

Japanerna har en väldigt stark gruppidentitet, vilket visade sig 2011 då japan drabbades av en jordbävning samt en tsunami som förstörde en stor del av Fukushima.

Arugama, att acceptera saker som de är

För japanerna är acceptansen ett viktigt koncept. Acceptans innebär dock inte att man ger upp eller blir bitter. Japanerna vet att alla starka material och substanser alltid går sönder till slut. De som inte accepterar och som istället stretar emot kommer inte kunna anpassa sig och överleva.

Arugama är förändringens essens och uppstår efter själva acceptansen; efter att man har accepterat saker som de är och förstått att man bara kan gå framåt.

Medvetenhet

Inom den japanska psykologin är det väldigt vanligt med något som kallas Morita-terapi, vilket är en form av psykologisk strategi för att uppnå självmedvetenhet. Det är en terapi som påminner mycket om den terapi som framfördes av Albert Ellis, men den österländska kulturen har praktiserat detta under många år. En av aspekterna hos denna terapi är att man blir medveten om sina egna inre upplevelser. Det handlar om att exempelvis förstå lidande, frustration, rädsla, ångest, etc.

Då en person har kommit i kontakt med sin personliga verklighet kommer terapeuten att rekommendera fyra strategier för att man ska kunna återhämta sig: total vila, meditation, korrekt kost och en gradvis förberedelse för det dagliga livet.

Japanskt vattendrag och byggnader.

Att reflektera över våra egna upplevelser och relatera dem till naturen

Det här är ett väldigt intressant tillvägagångssätt. Den japanska psykologin betonar behovet av självkännedom. Folk ser sina egna livshistorier, vad som har hänt, vad de har genomlidit, vad de har upptäckt och vad de har tyckt om. De ser sina egna personliga upplevelser som händelser som även förekommer i naturen.

Vi växer alla och mognar, vi går alla igenom faser som påverkar oss för livet. Var och en av oss kan blomma i de svåraste av situationer. Vi ger näring åt våra rötter för att bli starkare varelser.

Livet är ett konstant flöde. Det är en flod som inte stannar, som vinden som rör löven och havets vågor. Vi bör inte känna oss som ödets offer utan som själva naturen, som alltid förnyar sig själv och växer…


5 situationer som dränerar din emotionella energi

Alla har vi varit i situationer som har dränerat vår emotionella energi. De är vanligtvis situationer på ett eller annat sätt involverar dig på ett djupt sätt. Efter att ha genomgått dem anser du säker att du inte fick ut särskilt mycket, trots att du ansträngde dig.

Emotionell energi är en relativt ny term för att beskriva vår vitalitet. Vitalitet är styrkan som vi har innan trötthet faller på. Om vi känner att vissa situationer dränerar oss så är det för att de tar ifrån oss vår vitalitet i frågor som är obetydliga, men som kräver ansträngning.


”Älskar du livet? Ödsla då inte tid, för det är vad livet är gjort av.”

-Benjamin Franlin-

Det finns många situationer som dränerar vår emotionella energi. De bör undvikas eftersom de kräver för mycket av oss och bidrar väldigt lite. De är situationer som endast distraherar oss från vad som verkligen är viktigt och från saker som berikar oss.

1. Gräl om obetydliga frågor

En debatt är ett fantastiskt tillfälle att lägga fram egna åsikter och lära sig av andras. Få saker berikar oss lika mycket som en konstruktiv dialog med personer som tänker annorlunda. Det breddar vårt perspektiv och berikar vårt tänkande. Det stärker även våra kommunikationsfärdigheter.


Grälande kollegor

Men något väldigt annorlunda sker när två personer hamnar i ett meningslöst gräl, där det enda syftet är att ”slå” den andra personen och tvinga på denne ens synsätt. Detta lämnar ofta bara en bitter eftersmak i munnen.

Du ödslar mycket energi, du visar upp din sämsta sida och det handlar bara om personlig fåfänga.


2. Att klaga berövar dig också på din emotionella energi

Att både klaga och lyssna kontinuerligt på andras klagomål är situationer som berövar dig på din emotionella energi. Att klaga är något vi gör då och då. Det är ganska normalt. Men ibland blir klagandet mer till en vana och ett levnadssätt. Vi kan mala på om samma problem utan att faktiskt göra något för att lösa det.

Att klaga är en typ av kommunikation som utvecklar en impotent attityd. Vi är inte nöjda med hur våra liv går, men vi fortsätter att tjata om den negativa sidan av saker och ting. Det är inte värt att ödsla tid på; det gör bara att vi undviker våra ansvar.

3. Skvaller

En av situationerna som dränerar vår emotionella energi är att sticka näsan i andras privata affärer istället för att koncentrera oss på våra egna. Denna typ av ”kikande” är inget annat än ett tecken på brist på identitet. Den som skvallrar om andra letar efter sig själv i andra människor, utan att hitta sig.

Det värsta med denna attityd är att den ofta kommer med oförsonlig kritik av andra. Vi observerar andra och blir involverade i deras personliga liv, men tänker bara på att trycka ned dem. Det finns inget värre att ödsla tid på än skvaller. Det dränerar inte bara din energi, utan degraderar dig även.

4. Att oroa sig om och om igen

Att oroa sig om och om igen leder till förvirring och obeslutsamhet. Det står klart att du måste väga dina alternativ och att det enda sättet att göra det är att se på för- och nackdelarna. Men problem uppstår när du bara ältar alternativen utan att ta ett beslut.

En av situationerna som dränerar vår emotionella energi är tvångsmässigt tvivel. Detta är när vi tänker och tänker men endast kommer fram till ”om” och ”men”. Vi försöker finna rätt svar eller ta rätt beslut endast genom att reflektera. Men vi glömmer att många svar endast kommer när vi kombinerar tanke och handling.

Konstant oro

5. Behov av erkännande

Vi försöker konstant få andra personers erkännande. Vi spenderar så mycket tid med att oroa oss över saker att det grumlar vår syn på livet. Istället för att investera tid i att utforska vilka vi är, vare sig andra gillar oss eller inte, spenderar vi bara tid med att göra saker som andra vill att vi ska göra.

Genom att göra detta så ödslar vi vår tid. Personer antingen accepterar dig eller inte, och ibland är anledningarna helt bortom din kontroll. Om du är blond är du blond. Om du är schweizare är du schweizare. En faktor som ofta genererar bortstötning är faktiskt en överdriven önskan om acceptans. Det är helt enkelt inte värt att ödsla tid på det.

Dessa situationer som dränerar din emotionella energi bör utrotas från ditt privatliv. Det slutar ofta med att vi ägnar oss åt dem när vi är förvirrade eller känner oss osäkra. Ditt liv är värdefullt, och så även din tid. Ödsla dem inte på saker som inte berikar ditt liv.


Det är fortfarande tabu att prata om sex, och det är därför många som har frågor rörande vad det innebär att ha en tillfredsställande relation. Dessa frågor påverkar många aspekter av sexualiteten och idag kommer vi ta upp en av dessa aspekter, nämligen kvinnliga orgasmer.

Vi pratar om en behaglig känsla för kvinnan som många har förutfattade uppfattningar om. Vad är fakta och vad är myt? Vi kommer försöka hålla oss till verkligheten och undvika det som helt enkelt inte är sant.


Det finns inte bara en typ av orgasm

Många författare skiljer mellan två typer av kvinnliga orgasmer – vaginal orgasm och klitorisorgasm. Den första är mer frekvent och snabbare och uppnås genom att vaginan stimuleras under samlaget utan direkt stimulans av klitoris.

Klitorisorgasmen kan potentiellt vara mer intensiv p.g.a. att den består av ett stort antal nervändar. Kvinnor upplever också denna typ av orgasm annorlunda – som en våg som sprider sig genom kroppen och skapar muskelspasmer. Låt oss nu prata om orgasmer mer generellt.

Kvinna som ligger i sängen.

Myter om kvinnliga orgasmer

Det finns för närvarande många uppfattningar om kvinnliga orgasmer. Detta är felaktiga idéer som inte bara orsakar förvirring utan även gör att vi inte kan njuta av samlaget till fullo.

Ifall en kvinna inte får orgasm så är det för att hon inte njuter av samlaget

Detta kan vara fallet, men det är inte alltid så. Det kan även vara så att sexet var riktigt bra och att hon ändå inte nådde klimax. Det kan vara en väldigt tråkig upplevelse att reducera den sexuella akten till ”orgasm eller inte orgasm”.


Många tror att kvinnliga orgasmer och njutning är samma sak, men det stämmer inte, för dessa aspekter är oberoende av varandra.

Onani minskar antalet kvinnliga orgasmer

Detta stämmer inte alls. Genom att utforska kroppen kommer man att lära känna sig själv bättre. Kvinnor som onanerar vet vad de tycker om och detta får dem att njuta mer. De kommer även kunna instruera sin partner bättre under samlaget.

Kegelövningar används ofta för sexuell stimulans. De brukar oftast användas för gravida kvinnor eller för att behandla urininkontinens, men de är även väldigt användbara för det sexuella välmåendet.

Om en kvinna inte får orgasm så innebär det att hon inte är sexuellt aktiv eller kapabel

Detta är helt fel. Vi har redan sett att sexuell njutning och klimax inte är samma sak. Ingen av parterna måste nödvändigtvis uppnå klimax, och det uppstår en väldigt stressig situation då det finns en sorts skyldighet att uppnå orgasm. Detta kan i sådana fall ge motsatt effekt.


Ifall samlaget gör ont eller ifall personen (kvinnan eller mannen) inte kan uppnå orgasm så bör man uppsöka en specialist för att utesluta att man inte har någon form av sexuellt problem, som exempelvis anorgasmi. Vi anser att den sexuella akten består av mycket mer än att bara försöka uppnå klimax. Den består även av psykologiska, fysiologiska och kulturella faktorer. Kvinnan måste därför inte uppnå orgasm för att kunna njuta.

Kvinna som griper tag i täcke.

Sanningar rörande kvinnliga orgasmer

Efter att vi nu har tagit upp de felaktiga uppfattningarna rörande kvinnliga orgasmer kommer vi att gå vidare till det som stämmer bättre.

Kvinnor kan ha multipla orgasmer

Män behöver återhämta sig ett tag efter att de har fått orgasm, men kvinnor behöver inte vila mellan varje orgasm. Både de vaginala orgasmerna och klitorisorgasmerna kan upplevas flera gånger i rad.

Hon kan tappa medvetandet

Den kvinnliga orgasmen medför en stor extas för kvinnan. Faktum är att den är så stark att den även kan göra kvinnan medvetslös. Detta fenomen är känt som ”den lilla döden” eller ”petite mort”.

Specialisterna hävdar att kvinnan går igenom detta p.g.a. kroppspulsådern dras ihop, vilket ger upphov till hyperventilering och ett överskott av syre i blodet. Det uppstår vidare en mild ischemi, som är en mindre reducering av blodflödet till hjärnan, vilket är vad som orsakar medvetslösheten.

Det kan förekomma synkroniserade orgasmer

Detta är något som är svårt att uppnå, men båda parter kan få orgasm samtidigt. Detta är ett klassiskt ideal som ofta återges i filmer. Du bör dock inte tänka alltför mycket på detta, för ni njuter inte alltid av orgasmerna mer bara för att ni får dem samtidigt.

Ni kan dock lära er att synkronisera dem genom att använda olika tekniker. Mannen kan exempelvis stimulera klitoris under samlaget. Det är såklart viktigt med kommunikation och att man har lärt sig om vad den andra personen tycker om.

Kvinna och man.

Du kan få orgasm utan penetrering

Klitoris kan stimuleras på måna olika sätt (fingrar, mun…), vilket innebär att kvinnan kan få orgasm utan penetrering. En sexuell relation består av mycket mer än bara penetrering. Den innebär att man njuter av varje tillfälle och smekning så att klimax kan uppnå på flera olika sätt. Det kan då skapas ett magiskt tillfälle där varje person njuter utan behovet att stressa fram kvinnans klimax.

Som vi har sett finns det många felaktiga uppfattningar om den kvinnliga orgasmen, men det finns även fakta som bör läras ut från tonåren. Det är därför viktigt med sexundervisning i skolan.


Människor har många stora motsägelser. En av dem är deras svårighet att ärligt uppskatta andras dygder utan att känna sig hotade eller störda av dem. Det är inte direkt avund; det är vad som kallas för hög vallmo-syndromet.

Hög vallmo-syndromet visar oss att när personer står ut för mycket i ett givet område kan de generera hat hos andra. Detta hat kan inte beskrivas som avund; istället har det att göra med det faktum att andras framgång gör en persons egna begränsningar mer synliga och framstående.


”Det finns något mycket mer sällsynt och subtilt än talang. Det är talangen att erkänna de talangfulla.”

-Elbert Hubbard-

Logiken bakom namnet kommer från kapningen av blommor som växer sig högre än de omkringliggande.

Varifrån hög vallmo-syndromet kommer

Folk säger att hög vallmo-syndromet först refererades till i Herodotos böcker och reflektionerna från Aristoteles. Det dyker även upp i en berättelse av Livio om tyrannen ”Tarquinius Superbus”.


Staty av Aristoteles

Enligt Herodotos skickade kejsaren en budbärare för att be Thrasybulos om råd angående det bästa sättet att utöva kontroll över riket. Budbäraren frågade honom, men Thrasybulos började bara gå bland vetefälten. När han fann ett strå av vete som var högre än de andra kapade han det och kastade det till marken. Men han sade inte ett ord.

När budbäraren återvände till kejsaren berättade han om det konstiga beteendet hos rådgivaren. Kejsaren förstod. Betydelsen bakom budskapet var att han borde eliminera alla som höjer sig över resten. Sätta stopp för de bästa och mest lovande personerna. På så sätt skulle hans makt och överlägsenhet aldrig ifrågasättas.

Hög vallmo-syndromet i dagens värld

Det står klart att tyrannier inte tillåter uppkomsten av framstående figurer. Deras överlägsenhet kan hota dem som håller makten. Inom politik är det vanligt att försöka misskreditera de som utmanar jämvikten eller etablissemanget.


Men hög vallmo-syndromet har inte bara att göra med politik.

Höja sig över resten

I vårt dagliga liv kan vi se hur vi bjuds in att stå ut från andra. men samtidigt måste vi anpassa oss till väldigt precisa gränser. De säger att vi måste följa vissa parametrar för vad det innebär att vara framgångsrik.

Till exempel är ”månadens anställd” inte nödvändigtvis den som växte mest eller bidrog mest; det är vanligtvis den som uppfyllt alla korrekta mål.

Om detta sker finns det inga problem. Växten som har växt mer än de andra kommer inte kapas vid roten; den har lytt vad trädgårdsmästaren ville! Men om någon blir väldigt framstående av anledningar som inte anses vara giltiga, kommer det utlösa misstänksamhet och till slut stötas bort.

Syndromet verkar på två sätt

Hög vallmo-syndrom skapar konsekvenser i två distinkta dimensioner. Den första är vad vi redan nämnt. Det finns en nästan naturlig tendens att inte låta något stå ut för mycket eftersom det skapar osäkerhet eller känslor av hot hos andra.

Därför kommer dem som sticker it väldigt ofta kritiseras med överdriven styrka. Antingen det, eller så får de alltför höga förväntningar lagda på sig. Ett annat sätt är att bagatellisera deras talang eller prestation.

Den andra konsekvenser av hög vallmo-syndrom är att det lär folk att vara rädda för att sticka ut. Just på grund av allt vi precis beskrivit kommer folk lära sig att det finns en medfödd risk med att stå ut. En risk för vad? Bortstötning, ifrågasättande, kritik och till och med utfrysning.

Man blir utskälld av skugga

Därför antar många att det rätta att göra är att inte stå ut under några omständigheter. De håller ”låg profil” och avskyr tanken på att märkas av andra. På ett eller annat sätt tränas de att inte utmana normerna. Detta är givetvis mycket synd eftersom vi förlorar genuina färdigheter, talanger och framgångar.


Sorg – 5 citat som hjälper dig genom en förlust

Alla går vi igenom stunder av sorg någon gång i våra liv. Att gå igenom en fas åt gången kan hjälpa dig att komma över denna förlust. Ibland är det dock så smärtsamt att vi dröjer kvar längre än vi borde i en fas. Citaten om sorg listade nedan kan hjälpa dig genom processen och bli en källa till ljus och hopp under perioden av sorg.

Dessa citat hjälper dig inte bara att arbeta dig genom sorgen. De tillåter dig också att reflektera över allt du kan lära dig av processen samt göra dig medveten om tendenser du kan undvika för att gå vidare.


”Jaga aldrig efter dig själv och tro att du redan borde må bättre. Tiden är din. Kom ihåg att din värsta fiende i tider av förlust är att inte älska dig själv”.

-Jorge Bucay –

1. ”Det finns ingen sorg som den sorg som inte talar”

Med dessa ord understryker Henry Wadsworth Longfellow vikten av den enorma tyngd vi bär när vi inte tillåter oss att uttrycka vår smärta. Vi lider djupt när vi går igenom en förlust, samtidigt är de flesta av oss betingade att upprätthålla vårt yttre.

förlust och sorg

När vi håller tillbaka tårarna offentligt eller inte uttrycker våra känslor för att vi är rädda för att någon ska se oss, förhindrar det oss från att acceptera och arbeta oss igenom förlusten. Som ett resultat bär vi mycket smärta på våra axlar och under en för lång tid. Bördan av att inte uttrycka oss själva kan utvecklas till djup depression

2. ”Sorg är bra. Sorg är sättet på vilket vi går igenom övergångarna i livet”

Detta citat från Rick Warren inbjuder oss till att se processen som ett tillfälle att ta farväl till personen som har lämnat oss. Ibland känns det som om vi inte fått chansen att göra det. Sorgen kan gradvis hjälpa dig att släppa taget.

På samma gång bjuder Warren in oss till att se sorgen som ett sätt att förbereda oss för en ny fas i livet. En fas där personen ifråga inte kommer att vara där fysiskt men fortfarande finns i ditt hjärta.


Att gå igenom sorgeprocessen kommer låta dig ta farväl, förvandla relationen du hade till personen och inse att du kan gå vidare.

”Lev ditt liv med kärlek, möt ditt öde och acceptera det. Acceptera att ditt tillstånd att vara alltid är obeständigt och berikande”.

– Amparo Carmona-

3. ”Sorg är en process, inte ett tillstånd”

I början av den här artikeln nämnde vi att sorg ibland kan vara längre än vad det borde. Det är därför som Anne Grant poängterar att sorg är en process och inte ett tillstånd. Det är en serie av stadier du går igenom, från förnekelse och ilska till förhandlande och depression, tills du slutligen anländer vid acceptans. Och det behöver inte nödvändigtvis vara i den ordningen.

förlust är alltid svårt


Hursomhelst är det vanligt att folk fastnar i en av stadierna. De kanske förnekar förlusten för länge, eller så varar ledsenheten livet ut. Grant bjuder in oss till att öppna ögonen och inse att sorgen inte är ett permanent tillstånd att vara.

Om du tror att sorg är ett tillstånd kommer det hindra dig från att gå vidare med livet och vara lycklig. Det är viktigt att släppa taget om en person som gått bort. Även om det gör ont så är det frigörande.

4.”Sorgen utmanar oss att älska igen”

Terry Tempest Williams bjuder in oss att se processen som en utmaning. Vissa människor är oförmögna att konfrontera förlusten. De nekar sig själva chansen att älska personen igen. Rädslan för att förlora dem igen är för stor. Det är dock en risk väl värd att ta.

Allting har sina positiva och negativa aspekter. Om du inte känner till sorg kan du inte värdesätta lycka. Även om vi måste uppleva förlust under våra liv kommer ett genomgående av de olika faserna av sorg att hjälpa oss säga farväl och ta risken att älska igen.

”Bara människor som undviker kärlek kan undvika förlust. Poängen är att lära sig av sorgen och förbli känslig för kärleken”.

-John Branter –

5. ”Försvara dig inte med ett staket, utan med dina vänner”

Detta tjeckiska citat är väldigt upplysande. Ibland när vi lider av en förlust skärmar vi av oss från andra. Vi slutar umgås med våra vänner, träffa vår familj, ha ett socialt liv och göra sakerna som vi brukade gilla.

Det är som om vi bygger en mur runt oss för att skydda oss mot smärtan vi känner även om det i vekligheten bara gör smärtan starkare. Det är viktigt att ta tid för dig själv och din smärta, men också att dela den med andra och låta dem stötta dig.

Kramande personer

När du har folk som kan hjälpa dig, vänner att krama och ord som tröstar dig, kan du hantera smärtan på ett hälsosammare sätt. Om du isolerar dig från andra kan smärtan sluka dig, och du kommer att ha svårt att släppa taget  om den.

”Världen är rund, så platsen som ser ut som ett slut är även en början”.

-Baker Priest-

Har du någonsin gått igenom en period av sorg? Hur tog du dig igenom det? Dessa citat kan hjälpa dig att bli medveten om vad processen innebär och förstå hur du kan hålla dig flytande även när det känns som om du ska drunkna i dina känslor. Det som känns som ett slut är kanske inte är det. Kanske finns det en ny början eller nya möjligheter gömda bakom det, eller helt enkelt nya sätt att relatera till personen du mist.


Den toltekiska visdomen ger oss insikt i en gammal civilisation som inspirerar oss än idag. Dess mytologi och legender visar oss Nahuatl-folkets hemligheter, och det skrivs regelbundet nya böcker som ”The Four Agreements”, som hjälper oss att förstå deras kunskap.

Det intressanta verket ”Quetzalcoatl och skapelsemyterna hos Mesoamerika” berättar hur toltekerna skapade en högt stående kultur. Toltekerna styrdes av ett hierarkiskt militärsystem, men Mesoamerika har ändå blivit djupt påverkat av deras kultur och mystik.


”Vi väljer bara en gång. Vi väljer att vara krigare eller vanliga män. Det finns ingen andra chans. Inte på denna jord”
-Toltekvägen-

Det sägs även att toltekfolket nådde den högsta nivån av toltecayotl, vilket innebär att man levde i balans och att man utövade den antika visdomen huēhuehtlahtōlli, som är ett regelverk som sedan lång tid tillbaka hade förts över muntligt från en generation till en annan.

I Asien hade man hinduismen och buddhismen, men i det antika Mexiko hade man toltecayotl-filosofin, och den har gett oss dessa fantastiska fraser…

Kvinna som tittar på berg med färger.

Fraser från den toltekiska visdomen

De flesta av dessa visdomsexempel har skrivits ner i böcker som ”The Toltec art of life and death”, ”The Toltec Path, ”The Quezalcoatl universe”, ”Toltecayotl” och ”The Four Agreements” av Miguel Ruíz. Den sistnämnda är den mest välkända boken, men det är ingen dålig idé att även läsa de andra verken för att bredda sin kunskap om denna kulturs visdom.

Ett ofullständigt arv med många informationsluckor…

Autentisk hängivelse

Detta är en välkänd fras som förekommer i boken ”The 4 agreements”, och livsläxan är utan tvekan väldigt användbar. Låt oss fundera över detta ett tag: ger vi verkligen 100% när det gäller allt vi gör?

Inte alltid, och ibland ger vi istället 120%. Detta är inte direkt positivt och gör oss istället utmattade. Det är därför en bra idé för oss att försöka justera våra resurser, vara medvetna om dem och erbjuda det bästa som vi har, varken mer eller mindre.


”Under varje omständighet bör du göra ditt bästa, varken mer eller mindre”
-The Four Agreements-

Rädslan förlamar dig

Toltekerna var ett modigt och dominerande folk vars inflytande sträckte sig från Zacatecas till sydöstra Yucatan. Aztekerna var avundsjuka på dem, men toltekerna hade två klara principer som dikterade deras filosofi: att inte vara avundsjuk och att inte vara rädd.

Båda dessa aspekter gör folk både döva och blinda. De hjälper inte med att uppnå något, utan reducerar bara folks förmågor och styrkor.

”Låt oss fortsätta fram med mod, och komma ihåg att rädslan gör oss döva för sanningen.”
-The Toltec art of life and death-


Två örnar i olika färger.

Ord har kraft

”Använd ordet på ett korrekt sätt. Använd ordet för att dela med dig av din kärlek. Använd vit magi och börja med dig själv. Var felfri med dina ord.
-The Four Agreements-

Detta är en av de mest välkända fraserna hos den toltekiska visdomen, och den påminner oss om att ord har kraft. Ord är kreativa, de förenar saker och skapar band och överför kunskap. Vi bör dock inte glömma att det inte finns något som skadar mer än ett illa valt ord.

Låt oss försöka använda oss av det som gör oss mänskliga: språket. Låt oss vara försiktiga med det som kommer ut ur munnen, för det är inte alltid som dessa ord filtreras i våra huvuden och våra hjärtan

Inre kunskap och frihet

”Människans möjligheter är så långtgående och mystiska att trollkarlar har valt att utforska dem istället för att tänka på dem, och de kommer aldrig någonsin att kunna förstå dem”
-The Toltec path-

Frihet betyder egentligen att man försöker vara lojal mot den man är. Med det sagt begränsar vi oss ofta till att bete oss som krigare utan mål. Vi dras med utan att förstå vår sanna natur eller vår omgivnings.

Så ibland är det nödvändigt att leva som en person som försöker förstå den omkringliggande elementen, råmaterialen samt den inre världen. Det är bara då vi för samman dessa dimensioner som vi kan skapa vackra konstverk.

Ta inte något personligt

”När det gäller andras åsikter, oavsett om de är bra eller dåliga, är det bäst att inte influeras av dem”
-The Four Agreements-

Vi har dock alla någon gång tagit ord, attityder och situationer alltför personligt. Som ett resultat av detta har vi fått lida och vi har blivit till enkla byten för andra, och vi har fallit för deras manipulativa spel. Är det verkligen värt det? Såklart inte.

Toltekerna värdesatte friheten, och det finns inget som trycker ner oss mer än ta åt sig av det andra säger eller gör. Låt oss försöka ta ansvar för oss själva och lära oss hur man separerar sitt eget personliga universum från andras.

Ingen av dessa fraser från den toltekiska visdomen är egentligen något konstigt. Raka motsatsen. Deras idéer är fortfarande användbara än idag.

”Kampen är här på denna jord. Vi är mänskliga varelser. Vem vet vad som väntar oss eller vilka krafter som vi kan tänkas ha”
-The Toltec path-


I Zimbabwe har lokala stammar ett uttryck som perfekt summerar de flesta moderna psykologiska problem. Det är kufungisisa, som kan översättas till ”att tänka för mycket”. Det kan antingen vara om nuvarande problem eller traumatiska händelser från förr.

Bland Shona, en av stammarna i regionen, har tendensen att tänka för mycket setts som något som inte är bra för hälsan. Detta beteenden kan orsaka både fysiska och psykologiska problem. De tror inte bara att det kan orsaka depression och ångest, utan även att det kan leda till fysiska tillstånd, som trötthet och huvudvärk.


Men finns det någon sanning bakom konceptet kufungisisa? Kan vi skadas av att tänka för mycket? Läs vidare för att lära dig mer!

Kufungisisa, när vi skadas av att tänka för mycket

Under historiens gång har människor varit stolta över sin förmåga att reflektera över saker. Till skillnad från andra djur, som vägleds av instinkt, kan vi faktiskt tänka och resonera om saker som drabbar oss. Men denna förmåga är faktiskt ett tveeggat svärd.

Virrvarr av tankar

Andra arter har inte förmågan att må lika dåligt som vi. Och hur kontraproduktivt det än må verka, är det just vår förmåga att reflektera över saker som även kan ge oss en rad olika problem.

Shonastammen är inte den enda gruppen som har belyst detta problem. Tvärtom baseras den moderna psykologin på just denna idé. Sedan uppkomsten av kognitiv vetenskap har studien av sinnet avslöjat att det som får oss att må dåligt inte är vad som drabbar oss, utan hur vi tänker och reagerar på det.


Albert Ellis – den rationella emotiva beteendeterapins fader – höll verkligen med om denna uppfattning. Vad som påverkar oss är inte vad som sker med oss, utan vad våra sinnen säger åt oss att göra efteråt. Hur är det möjligt att våra sinnen får oss att må dåligt?

Att förstå rollerna vår hjärna spelar

Människor utvecklas i en otroligt hotfull miljö. Även om vi lever i överflöd så beter sig våra hjärnor fortfarande som om vi lever på stenåldern. Det är därför många av våra mentala funktioner har blivit föråldrade.

En av dem är sättet vi bearbetar information. Eftersom våra förfäder var omgivna av faror var det viktigt att de märkte alla de negativa och farliga aspekter och situationer i deras liv. Detta är det enda sättet för dem att försvara sig mot vilda djur, lösa problem med matbrist eller söka skydd när det behövdes.

På grund av hur evolution fungerar fortsätter våra hjärnor att fungera på samma sätt. Det Stigande retikulära aktiveringssystemet ansvarar för att fokusera vår uppmärksamhet på alt som kan gå fel. På grund av detta tenderar vi att fokusera på det negativa.


När Shona skapade idén om kufungisisa visste de att att vi mår dåligt av att se världens om något hotfullt. Att nuförtiden ge alltför stor vikt vid saker leder bara till oro, ödslad tid och ångest.

Hur man slutar tänka för mycket

Tankens roll i vårt välmående är så viktig att nästan alla psykologiska terapier fokuserar på att förändra vårt sätt att se på världen. I grund och botten finns det två sätt att göra det på:

Låt oss ta en titt på båda dessa.

Tänkande kvinna

1. Att förändra våra tankar

Det försvar svaret på ångest som orsakas av att tänka för mycket är att helt enkelt ändra vad vi säger till oss själva. Enligt idéer såsom stoicism är det som drabbar oss sällan viktigt. Modern kognitiv psykologi använder denna idé för att lära oss att se på saker i perspektiv.

Enligt dessa idéer är knappt något som drabbar oss fasansfullt. Om vi har denna idé i åtanke skulle mycket av ångesten bara försvinna. Att oroar sig skulle inte vara logiskt. Vi kommer klara oss, oavsett vad som händer.

2. Att leva i nuet

Gamla filosofier, som buddhism, och moderna trender såsom mindfulness baseras på samma idé: grunden till lidande är tanke. Detta är samma koncept som ovan nämnda kufungisisa. Dem som följer detta sätt att tänka vill tysta sina sinnen.

Givetvis är det lättare sagt än gjort. Men det kan uppnås med övningar såsom meditation och yoga. Forskningen har visat att det finns väldigt fördelaktiga effekter på vår fysiska och mentala hälsa.

Idén att vi kan skada oss själva genom att tänka för mycket har delats av nästan varje kultur i historien. Med lite ansträngning kan vi lära oss att undvika detta problem.

Men om du tror att du behöver hjälp så ska du inte tveka att tala med en expert. Med dennes vägledning kommer vägen mot mental frihet att bli mycket enklare att vandra.


Tre typer av otrygga anknytningar

Det finns många människor som bara är kapabla till att skapa otrygga anknytningar. Otrygg anknytning innebär i grund och botten en relationstyp som är smittad av rädsla. Detta uttrycks normalt sett som motvilja i förhållandet och andra blandade känslor, såsom beroende och bortstötning.

De flesta psykologer tror att otrygga anknytningsmönster formas tidigt i barndomen. Det ses som en konsekvens av relationerna vi utvecklar till människorna vi litar på i vår barndom. De här inledande relationerna är fundamentet för relationerna som vi skapar senare i livet.


”Livet handlar inte om att hitta dig själv. Livet handlar om att skapa sig själv”.

-George Bernard Shaw-

När ett barn utvecklar en trygg anknytning representerar det ett hälsosamt band. Med andra ord lär de sig att förvänta sig det bästa från en annan människa och tro att de har ett gott hjärta. Personer med otrygga anknytningar har dock en rakt motsatt förväntan. De förväntar sig att den andra personen kommer att överge dem eller göra de illa på något sätt.

Dessa anknytningsmönster kan anta tre olika former: desorganiserad/desorienterad, motsträvig-ambivalent eller rädd-undvikande.


De 3 typerna av otrygga anknytningar

Desorganiserad/desorienterad

Desorganiserad anknytning är ett band som är typiskt för folk som har blivit utnyttjade i sin barndom. Det är vanligt att de har blivit lämnade ensamma och utan stöd i svåra stunder och att deras vårdnadshavare har använt sig av fysisk bestraffning för att skrämma dem.

Det är också vanligt att deras vårdnadshavare hade en ambivalent inställning till dem. Som barn visste de aldrig vad de hade att förvänta sig från de som var menade att ta hand om och försvara dem. Ibland visade föräldrarna affektion och ibland kunde de plötsligt bli aggressiva eller försummande utan uppenbar anledning.

Människor med föräldrar som dessa har en tendens att repetera samma beteende som vuxnaDe är oförmögna att att bibehålla konsekvens mellan sina handlingar och sina tankar eller känslor. De går från underkastelse till aggressivitet eller från närhet till distans med förvirrande lätthet. Inte ens de själva vet varför.

Om deras relation med andra eller med någon speciell är en källa till bekymmer, är det vanligt att dessa människor reagerar på ett oväntat sätt – de stänger av sina känslor och agerar som en robot. Men det hjälper dem inte att hantera ångesten.


Pojke med otrygga anknytningar

Ambivalent-motsträvig anknytning

Det huvudsakliga karaktärsdraget i ambivalent-motsträvig anknytning är de intensiva motsättningarna i relationen. Som i alla former av anknytningsstörningar finns roten till denna i innehavet av motsägelsefulla föräldrar. Som barn hade de ingen aning om vad de kunde förvänta sig.

När den här typen av barn blir vuxna har de ett väldigt stort behov av närhet och ömhet. Deras förhållanden med andra är mycket intensiva. De uppvisar beroende, behov av erkännande och är överkänsliga för bortstötning.

När de etablerar ett förhållande är det svårt för dem att sluta tro att någonting ska gå fel. De fokuserar för mycket på relationens problem och inte på dess positiva aspekter. Alla deras relationer ger dem ångest. Detta leder till flykt och undvikande beteende såsom användning av substanser och självskadande.

otrygg anknytning och beroende

Undvikande-rädd anknytning

I undvikande-rädd anknytning är det framträdande kännetecknet svårigheten att etablera nära förhållanden, vilket resulterar i djup emotionell smärta. Dessa människor har en tendens att utveckla falsk autonomi. De är självständiga, men på samma gång går de in i en fas av extrem ångest när de känner att någon håller på att komma dem känslomässigt nära.

Det är väldigt svårt för de att identifiera sina egna känslor. Ibland säger de att de är intresserade av någonting, men deras attityd visar motvilja. Ibland gäller motsatsen – de indikerar att de inte är intresserade av någon eller något, men deras beteende visar på motsatsen. De gör inte detta med flit, de kämpar helt enkelt för att identifiera sina känslor.

otrygga anknytningar från barndomen

Generellt sätt hade människor med undvikande-rädd anknytning en uppväxt karaktäriserad av emotionellt distanserade vårdnadshavare. De fick inte det stöd de behövde. Det är vanligt för de här föräldrarna att rättfärdiga sitt beteende med idén att deras distans kommer att få barnen att bli mer ansvarsfulla eller något liknande. Men sanningen är den att när folk växer upp så här, lär de sig att inte lita på andra. De tror inte att någon kan stödja eller hjälpa dem.

Alla de här formerna av otrygga anknytningar leder till begränsningar senare i livet, speciellt emotionellt. Men det är möjligt att ändra relations mönster genom medvetenhet om sina egna behov, dess orsaker och konsekvenser. På det sättet kan folk överkomma sina anknytningsstörningar och leva ett mer meningsfullt känsloliv.


Det finns en hel uppsättning rädslor som gömmer sig bakom oreda. Att försumma ordning är mycket mer än bara brist på tid eller slarv. Våra omgivningar är faktiskt en projicering av vår inre värld. Om det är sant så kan vår oreda kommunicera mycket.

Vår oreda är nästan alltid associerad med ett annat fenomen: ansamling av saker. När vi inte har mycket så är det svårt att skapa oreda. När vi å andra sidan samlat på oss saker så börjar det ta tid att sätta den på rätt plats, rengöra dem eller hitta en plats där de inte är i vägen.


”Oreda inträffar väldigt troligt eftersom det finns så många typer av oreda.”

-Murray Gell-Mann-

Samtidigt tenderar vi att endast skapa oreda i vissa delar av hemmet; detta betyder också något. Vad som gömmer sig bakom oreda är oftast en form av rädsla. Vi ska ta en titt på vilka rädslor det kan röra sig om. Först ska vi dock ta en titt på fenomenet samlande.

Olika typer av samlande

Samling är det första steget mot oreda. Det verkar trivialt, men i verkligheten är det ett tydligt uttryck av vad vi har inom oss. Det sägs att det finns två grundläggande typer av samling: det gamla och det nya.


Stökigt hus

Det gamla samlandet har att göra med alla föremål som vi hävdar är värdefulla för oss. Det är därför vi beslutat oss för att spara dem, trots att vi inte har någon plats för dem. När föremål har långa anor behåller vi dem trots att de saknar värde. Det kan till och med vara skräp, men vi ser dem fortfarande som värdefulla.

Nytt samlande refererar å andra sidan till vardagliga föremål som vi använder, men som vi inte lägger tillbaka på sin rätta plats. Kläder, hygienartiklar, leksaker, papper eller allt vi tar från en plats och inte lägger tillbaka. Vi kan inte finna tiden att organisera dem och skapar bara högar av saker.

Båda typerna av samlande reflekterar även de rädslor som gömmer sig bakom oreda. När det kommer till gammalt samlande har det att göra med rädsla för att släppa det förflutna. Det finns en rädsla för att acceptera det nya och gamla, och det gör att vi känner oss säkra.


Vid nytt samlande innebär det att vi inte gillar något som sker i nuet och som vi är rädda för att tackla.

Rädslorna som gömmer sig bakom oreda

Som vi förklarade tidigare är det platserna med mest oreda som talar om de bakomliggande rädslorna. Det är inte samma sak att ha oreda köket som att ha det i vardagsrummet.

Frustrerad mamma

Låt oss ta en titt på de huvudsakliga betydelserna:

Andra platser med oreda

Om en relation mellan oreda och rädsla etableras så är det för att föremålen uppfyller rollen hos en rökridå eller skymmande barriär. Vad döljer de? Rädsla. Oorganisering visar att de vill dölja eller undvika att se något.

Andra rädslor som gömmer sig bakom oreda har att göra med möblerna. Om du samlar saker och orsakar oreda på skrivbordet eller arbetsytan så visar det dolda frustrationer och en önskan att kontrollera allt. Om allt göms under möbler så tyder det på en rädsla för andras åsikter.

Kläder på golvet

Utöver betydelserna det kan ha så är sanningen att konstant oreda är något som kan bli ett hinder. Det är bra att då och då koppla bort oss själva från vad som kan lämnas bakom oss.

Det är även bra att periodvis rensa våra personliga utrymmen. Att gå genom livet lättare är mycket bättre, och innebär att vi bör göra oss av med allt som gör det svårt att röra sig, både fysiskt och emotionellt.


Ibland vill man bara gå på bio på egen hand eller kanske äta sin favoriträtt på en restaurang utan sällskap. Den nya termen för att ”gå ut på stan på egen hand” är masturdating – en sammanslagning av de engelska orden för onani och dejting.

Det är en chans att återkoppla med sig själv och refererar till personer som utför sina planer individuellt och vet hur man njuter av sitt eget sällskap.


Det finns många fördelar med masturdating. Det är ett sätt att lära känna sig själv. Det består av att njuta av enkla planer, såsom att gå på bio eller se på en film hemma, utan sällskap.

Forskning visar att vissa personer ofta känner sig hämmade av att utföra aktiviteter på egen hand, speciellt när de observeras av andra. Men studier på senare år föreslår att personer som ibland spenderar tid ensamma njuter minst lika mycket som dem som gör samma sak med andra.

Ensam på landet

Masturdating, tekniken som hjälper dig att erövra dig själv

I en värld av par och grupper kan ensamma figurer ofta ses som antisociala. Det är därför ganska slående att masturdating som fenomen har dykt upp. Det är utan tvivel ett av de bästa sätten att hjälpa dig att stärka och fördjupa din relation med dig själv.

Här kommer några utmärkta idéer ifall du vill utöva masturdating:


”Personer säger ofta att de ännu inte funnit sig själva. Men jaget är inte något man finner, utan något man skapar.”

Thomas Szasz-


Varför bör du utöva masturdating?

Om du är singel, och till och med om du har en partner, finns det många giltiga anledningar att utöva masturdating. Här kommer några av dem.

1. Du kan upptäcka vem du verkligen är

Genom att ta dig tid att lära känna dig själv så förklarar du dig själv som en individ, snarare än någon som stämplats av andra under åren.

Denna upptäckt höjer din självkänsla. Det kommer vara enklare för din inre dialog att omformuleras med fraser som: ”Jag spelar faktiskt roll” och ”jag kommer vara lycklig”. Dessa positiva uttalanden hjälper en person att utveckla en positiv mentalitet.

2. Du kan skapa din egen lycka

Självbelåtenhet är en av de mest belönande känslorna vi kan uppleva. Kom ihåg att vi genom att utföra våra planer på individuell basis kan ta fullt ansvar för vår egen lycka. Se till att le innan du koncentrerar dig på andras lycka.

Kvinna cyklar ensam

3. Du kan utveckla ett hälsosamt förhållande med dig själv

Framförallt kan man med masturdating utveckla en stark och tillgiven relation till sig själv. En där man kommer behandla sig själv med respekt och vänlighet. En hälsosam relation låter dig vara i kontakt med dig själv utan att såra, bestraffa eller klandra dig själv.

Denna teknik fokuserar på sakerna som folk kan ha skjutit åt sidan över tid, vare sig det är sin hälsa eller nöjen.

4. Bygg en solid grund för nästa relation

Om du är typen av person som inte gillar att vara singel så bör du försöka påminna dig själv om att det är fördelaktigt för nästa relation att utföra saker på egen hand då och då.

Din erfarenhet med ensamhet och smärta kommer hjälpa dig att utvecklas till en stark person. När du börjar inse att din resa i ensamhet är en positiv väg kommer du attrahera de optimistiska personer som du förtjänar!

Kort sagt är masturdating en teknik som kommer hjälpa dig att ”erövra dig själv”, och det kommer med en rad olika fördelar. Därför uppmuntrar vi dig att göra saker på egen hand då och då. Det kommer hjälpa dig att återkoppla med ditt inre jag och lära känna dig själv bättre!


Hur är det att leva med OCD?

Har du någon gång funderat på hur det är att vara besatt av ordning, renlighet eller följa speciella regler? Har det hänt dig? OCD (Obssessive compulsive disorder), eller tvångssyndrom, består av två delar. Tvångstankar som invaderar personens sinne och tvångshandlingar, som skapas för att minska ångesten som skapats av tvångstankarna.

Cykeln mellan det att tvångstanken uppträder till att tvångshandlingen uppstår definierar en person med OCD. De lever med en hög grad ångest och lidande. Ofta känner de sig missförstådda och spenderar en stor del av sin tid på att mota bort ångesten med sina tvångshandlingar. I den här artikeln förklarar vi hur deras dagliga liv ser ut och vilken sorts tankar, känslor och rädslor de har.


Cykeln mellan det att tvångstanken uppträder till att tvångshandlingen uppstår definierar en person med tvångssyndrom.

Ångest är en stor del av OCD

Människor med tvångssyndrom lever med mycket ångest. Den följer dem som en skugga. Varför? Slutligen är det ångesten och behovet att undvika den det som motiverar det mesta av deras beteende. När en tvångstanke uppstår ökar ångesten. Om de inte får möjlighet att utföra sin tvångshandling växer ångesten oproportionerligt och blandas med rädsla.

Någon som har som tvångstanke att ha rena händer känner till exempel ingen ångest när han står med händerna under kranen. Men vem kan spendera hela dagen där? Vems hud klarar av så mycket tvål och vatten?

 


OCD om att tvätta händer

 

Föreställ dig att en person använder kollektivtrafik och stiger ur tunnelbanan och tänker på alla bakterier denne varit i kontakt med. Eftersom personen befann sig på en plats där hon inte kunde utföra sin tvångshandling känner hon en hög grad ångest. Ångesten kommer att öka för varje minut som går tills det att hon kan tvätta händerna igen.


Det är lätt att se hur begränsad deras förmåga att följa en normal rutin är. De kan ta extrema försiktighetsåtgärder för att undvika situationer där de inte kan utföra sina tvångshandlingar. De kommer även undvika att utsätta sig för det som utlöser deras tvångstanke (i det här fallet smuts i alla former). Resultatet blir att deras liv blir begränsat till deras eget hem, platser som ligger nära hemmet och en liten grupp vänner med ingen eller väldigt liten social aktivitet.

Rädsla för dina egna tankar

Människor som lider av OCD är rädda för sina egna tankar. De är rädda för att om de tänker på något kommer det att öka risken för att det inträffar. Därför skapar de regler och normer för vad de kan och vad de inte kan tänka på. De känner det som att om de inte följer dessa regler så kommer något hemskt att hända dem. I det här fallet är den grundläggande känslan rädsla, och tvångshandlingen en misslyckad strategi som förevigar rädslan.

Det är omöjligt att ha full kontroll över dina tankar. Att försöka att inte tänka på en rosa elefant kommer att få dig att tänka enbart på en rosa elefant. Människor med OCD har samma tankar som andra, men de hanterar dem på ett sätt som får dem att bli mer intensiva.

 En regel i mänsklig psykologi är att ju mer du försöker undvika något, ju mer närvarande blir det.

Människor med tvångssyndrom vill eliminera allt i deras sinne som provocerar rädsla. Eftersom detta är omöjligt blir de rädda för sina egna tankar. Människor med OCD är rädda för att inte ha kontroll över sina tankar. De vill enbart tänka på behagliga saker men de misslyckas i sina försök eftersom det är ett omöjligt uppdrag.

man med OCD

Besatt av vad sinnet säger

På grund av detta är dessa människor fixerade vid vad deras sinne säger. De försöker kontrollera sina tankar med ineffektiva strategier. När de inte lyckas ökar deras ångest och omvandlas till rädsla ,och det känns som om enbart deras tvångshandling kommer att föra dem tillbaka till sin komfortzon.

De lever som fångar i sitt eget sinne. De är oförmögna att inse att ingenting illa kommer att hända om de inte utför tvångshandlingen. Varje dag försöker de desperat kontrollera det okontrollerbara.

Om du känner någons om lider av tvångssyndrom är det viktigt att inte försöka rationalisera med dem. De vet redan att risken för det de är rädda för eller anteciperar inte kommer att inträffa. Med andra ord är de inte psykotiska eller omedvetna om verkligheten. De vet att de överdriver sin förmåga att kontrollera saker. Rädslan och ångesten är bara för stark, och knuffar in dem i en ond cirkel som de inte kan bryta.

Det bästa du kan göra är att uppmuntra dem att gå till en psykolog som specialiserar sig på tvångssyndrom eller ångestrelaterade störningarDu kan hjälpa dem att hitta en, och om de litar på dig kan du närvara vid det första behandlingstillfället. Tvångssyndrom kan vara riktigt handikappande. Det finns dock terapeutiska strategier med bevisad effekt när det gäller att reducera dess negativa inverkan på den utsattas dagliga liv.


Bestämd likgiltighet är ett nytt uttryck som först användes för relationsrelaterade frågor. Sakta men säkert har konceptet dock introducerats i andra fält och har visat sig vara ett användbart sätt att hantera olika situationer.

Bestämd likgiltighet är en typ av beteende som med avsikt blockerar alla typer av externa reaktioner i en given situation. Du agerar som om det inte spelar något roll för dig och inte påverkar dig på något sätt. Det är en form av simulerat beteende eftersom syftet är att inte avslöja vad du verkligen känner för den andra personen.


”Vart än personer känner sig säkra (…) kommer de känna likgiltighet.”

-Susan Sontag-

När folk använder bestämd likgiltighet är det ett försök att inte blotta sina sanna känslor för personen. I princip kan det verka som en form av manipulation, men det är faktiskt raka motsatsen.

Idén är att undvika att visa svagheter så att den andra personen inte ska manipulera dig när någon form av maktspel äger rum. Det är därför man har lagt till ordet ”bestämd” i denna typ av likgiltighet.

Bestämd likgiltighet i ditt kärleksliv

Våra kärleksliv kan ibland vara som en dans på rosor, men andra gånger är de slagfält. Det finns ofta maktspel i dem, och vi talar inte bara om den könsmässiga ojämställdhet som finns över hela världen.


Par talar inte

I en relation försöker båda parter ofta få grepp om varandra. En eller båda vill se hur mycket inflytande de har över den andra. Detta sker framförallt i starten av relationen. Det sker även när förhållandet tar slut men allt inte är utrett än, och en eller båda vill se om det finns en chans att förenas.

Det är som en form av emotionell armbrytning, och i dessa fall kan bestämd likgiltighet vara ett bra alternativ. Du låtsas att du inte känner något för personen, antingen för att undvika att en ex-partner manipulerar dig eller förebygga att förhållandet tas upp igen.

Det är inte en fråga om att bedra eller lura, utan en taktik för en bra orsak.


Bestämd likgiltighet och motsägande band

Bestämd likgiltighet är även ett lämpligt svar när vi har konstanta konflikter med vissa personer. Ett exempel kan vara en arbetskamrat som alltid motsäger dig och lämnar en sur eftersmak. Du vet att personen inte kommer förändras; av någon anledning söker individen alltid konflikter med dig.

Om du kan se att dialog är omöjligt är det bästa alternativet att använda bestämd likgiltighet. Det innebär att du inte ger vika för provokationer, ignorerar kränkande kommentarer och kapar alla band till personen. Målet är inte att erbjuda någon form av svar på vad som sägs till dig, eftersom det bara förvärrar situationen.

Om du utsätts för regelrätta trakasserier på jobbet måste du dock givetvis ta upp detta med din chef eller personalansvarige.

Personer på möte

Över tid blir bestämd likgiltighet ett giltigt sätt att avväpna den andra personens kränkande beteende. När personen ser att den inte kommer någonstans med sina löjliga lekar kommer denne förr eller senare ge upp.

Ett verktyg för att övervinna situationer

Bestämd likgiltighet kan även användas i våra dagliga konflikter. Meningsskiljaktigheter med andra personer är en del av livet. Oftast är sådana dispyter obetydliga. Men ibland ger de upphov till allvarligare konfrontationer. På ett eller annat sätt måste vi konstant besluta oss för huruvida vi ska driva saker vidare eller inte.

En del av bestämdheten är att besluta vilka situationer vi ska driva vidare. Denna bestämdhet är just vad som låter dig försvara dina rättigheter effektivt. För att sätta stopp för mentala övergrepp. Men för att göra det effektivt måste du lära dig att skilja på när dina rättigheter är i fara och när de inte är det.

Kvinna och fiskmåsar

Alla konfliktsituationer behöver inte reaktioner. Vi kan även helt enkelt ”släppa det”, och det är en viktig del av bestämd likgiltighet. Det innebär att vi måste bedöma vilken av våra reaktioner som kommer medföra flest fördelar och färre negativa konsekvenser.

Att svara på aggressionen från en berusad person är till exempel endast giltigt om denne verkligen är ett hot mot något.

Bestämd likgiltighet är därför ett verktyg som kan hjälpa oss att hantera olika konfliktsituationer, men på ett intelligent sätt. Ibland är det bästa vi kan göra ingenting. Alternativet att inte göra något är faktiskt vad hela detta koncept kretsar kring.


Förlåtelse är en handling av medmänsklighet, men framförallt befrielse – för dem som mottar den, men även dem som ger den. Därför ska vi idag dela med oss av några fantastiska fraser om förlåtelse som kan hjälpa dig.

Dessa handlingar av generositet är fundamentala för att bibehålla vår emotionella stabilitet. De är vitala för att vi ska kunna stänga gamla kapitel och öppna nya. Det är väldigt svårt att må bra när du känner förbittring.


I många fall är det inte lätt att förlåta personer som sårat oss, speciellt när allt inom oss skriker efter hämnd. Våra handlingar kan ge bränsle åt denna förbittring. Det är ännu svårare när såret orsakats av någon vi älskar eller har höga tankar om.

Det är därför vi kallar det för en handling av generositet; ett beslut som vi tar djupt inne i själen.

Förlåtelse är en suverän handling, och den sker som ett resultat av försoningsprocessen. Detta antyder en ny överenskommelse. En överenskommelse om att inte upprepa handlingarna som orsakade problemet. Det är alltid värt det, för oss själva och andra.

Här kommer sju fraser om förlåtelse som vi vill dela med dig.

”Det finns inget värre för huvudet, och därför för kroppen, än rädsla, skuld, förbittring och kritik, vilket gör dig till en domare och medbrottsling till vad du ogillar.”

-Facundo Cabral-


Att förlåta är inte lätt

En av de fraser om förlåtelse som kommer hjälpa dig kommer från Benjamin Franklin. Den lyder: ”De tre svåraste sakerna i världen är att bevara en hemlighet, att förlåta ett snedsteg och att göra det mesta av vår tid.”

Förlåtelse är aldrig lätt, varken för den ena eller den andra. I båda fallen kräver det storhet. Från den som ber om förlåtelse eftersom denne måste erkänna sitt misstag och hänge sig till att inte upprepa felet; och från den som förlåter, eftersom det kräver ädelhet, generositet och en förståelse för andras svagheter.

Par i solnedgång

Två fraser som hjälper dig att förlåta

Mahatma Gandhi lämnade oss med många fraser som hjälper dig att förlåta. Förlåtelse var mittpunkten för hela hans livsfilosofi. Ett av hans talesätt lyder: ”Att förlåta är för den modige. Endast den som är tillräckligt stark att förlåta ett felsteg vet hur man älskar.”


Gandhi associerade förlåtelse med kärlek eftersom båda dessa dygder behöver styrka. Det gjorde även Martin Luther King, som sade: ”Han som inte kan förlåta är inkapabel att älska.” I kärlek finns det alltid en kapacitet för förlåtelse… och i förlåtelse finns det alltid en kapacitet att älska.

Förlåtelse är en välsignelse

William Shakespeare erbjuder en syn på förlåtelse som avslöjar dess bredd. Den främjar inte bara den som får den, utan även den som ger. Han skrev: ”Förlåtelse faller som ett varsamt regn från himmel till jord. Den är dubbelt välsignad; den välsignar den som ger den och även den som mottar den.”

Fåglar över sjö

När man förlåter så blir man till en större person. Man kan även glömma skadan som åsamkats och söka frid med den andra personen. Den som förlåts får denna fördel, men inte gratis. Han kommer endast växa när han erkänner sitt misstag och medger att beteendet inte var acceptabelt.

Behovet av förlåtelse

En av de viktigaste anledningarna att förlåta är det faktum att alla människor begår misstag. Detta påminner oss om ett talesätt från Jacinto Benavente: ”Vi lär oss bara att förlåta i livet när vi har varit i behov av att bli förlåtna av andra.” Vi är människor, och förr eller senare behöver vi alla förlåtas.

Å andra sidan finns det även de som alltid klandrar sig själva när de begår misstag. De känner sig evigt fördömda att be om ursäkt för allt de gör.

Om detta säger Konfucius: ”Förlåt allt hos dem som inte förlåter sig själva.” Dessa är ord som verkligen manar till generositet i anden.

Genom att förlåta får du frid

Demián Bucay påminner oss även om den stora fördelen med att förlåta. En av hans reflektioner säger följande: ”Efter ett snedsteg är sättet att återfå din frid, frihet och psykologiska balans att förlåta. Endast då kommer vi läka såret och förebygga att förbittring paralyserar oss.”

Kvinna på äng

Det sista uttalandet är väldigt ögonöppnande. Förbittringar har stor makt och ger sig själva bränsle. När de är väldigt intensiva och ligger kvar i våra liv under lång tid kan de paralysera oss. De begränsar våra emotionella liv och hindrar oss från att gå vidare.

Det skulle vara perfekt om vi alla hade dessa fraser om förlåtelse i åtanke. Förlåtelse befriar oss och gör oss till bättre människor. Det viktigaste av allt är att göra det med hjärtat. Det är inte bara en ritual för att bli av med skuldkänslor, utan en tid för att stanna upp och tänka om.

Om du börjar utöva detta kommer det hjälpa dig och alla omkring dig att växa.


Varför ser barn på samma film om och om igen?

Frost, Råttatouille, Dumma mej, Hitta Nemo. Barn ser på samma film om och om igen utan att tröttna och knappt utan att blinka. För dem är varje tillfälle att se dem hypnotiserande, extatiskt och ett rent nöje. Deras trötta föräldrar finns oftast i bakgrunden, undrande varifrån denna besatthet kommer.

För några månader sedan förbryllades folk av en nyhet. En Netflix-användare hade tittat på samma film 357 gånger på ett år. Alla ville desperat veta två saker: vilken film var det och vem var personen? Till slut kontaktade denna välkända tjänst användare för att lära sig mer om honom.


Ett barn kan se på en film det älskar fler än hundra gånger. Men oavsett hur många gånger det tittar kommer uppmärksamhetsnivån vara densamma som första gången.

Filmen ifråga

Filmen ifråga var ingen annan än Bee Movie. Det är en rolig animerad film där ett bi som nyligen tagit studenten från universitetet lämnar sin kupa för att påbörja en vacker vänskap med en mänsklig florist. Användaren som tittat på detta film nästan dagligen var Jaxson – en bebis på strax över ett år!

Mamman förklarar att pojken bara var ett par månader gammal när han blev fascinerad av bilderna hos denna Dreamworks-film. Så pass att hon därefter satte igång den varje dag för honom. Enligt henne blir han mycket mer avslappnad och uppmärksam när filmen spelas.

Hon är medveten om att hennes son knappt förstår något, men att se hans tillfredsställelse gör att hon inte tvekar att ge honom denna stund av underhållning.

Bee Movie


Barn ser på samma film om och om igen för att deras hjärnor behöver det

Berättelsen om denna unga Netflix-användare överraskade dig säkerligen; speciellt med tanke på hans ålder. Alla vet vi att dagens barn får väldigt tidig kontakt med den audiovisuella världen. Bilder som rör sig, färger, musik och röster är väldigt attraktiv stimulans för barns hjärnor.

Men när barn tittar på samma film om och om igen är det mer än bara sensorisk attraktion. Låt oss ta en titt på vår egen barndom. Vi hade också en favoritfilm, eller kanske en favoritberättelse. En vi ville läsa eller höra var och varannan kväll.

Många gillade även att höra samma berättelse från mor- och farföräldrar när vi besökte dem. Vi attraherades till det bekanta och förutsägbara.

Repetition som ett sätt att lära sig

Barnhjärnan lär sig och konsoliderar information genom upprepning. Därför är det inte ovanligt att barn ser på samma film om och om igen. På samma sätt som att de ber oss att sjunga samma sång eller läsa samma bok.


Studier likt den som publicerades 2011 vid University of Sussex, Storbritannien, visar att unga personer assimilerar dessa berättelser som ett mönster. De är kedjor av betydelse som de kan tyda bättre och bättre.

När de gör detta förbättrar de sitt språk, upptäcker nya ord, förstår argument bättre, får fler detaljer från filmen och tillgodogör sig därmed högre tillfredsställelse.

Barns hjärnor

Repetition ger bekvämlighet och säkerhet

Barn behöver vanor, riktlinjer och rutiner. På så sätt kan de organisera sin värld bättre och upptäcka mer och mer i den. Med denna typ av konstanta schema får de även en känsla av säkerhet. Därför bör det inte kommer som någon överraskning att barn ser på samma film om och om igen.

Att veta vad som kommer ske vid varje punkt i filmen låter dem validera sina förväntningar, vilket förstärker och för dem avslappnade.

Det finns inga oväntade händelser som de snabbt måste bearbeta. Det finns ingen motsägande information som överraskar dem. Att ha en film, berättelse eller bok framför sig som de känner till väl hjälper dem att få en behaglig och framförallt ”kontrollerbar” säkerhet.

Det förbättrar logiskt tänkande

Logiskt tänkande refererar till relationer vi skapar mellan två eller flera objekt. Det antyder att man gör jämförelser, får information, väger och kommer till en serie slutsatser. Denna viktiga kognitiva process, som Piaget talar om, är nyckeln till ett barns intellektuella utveckling.

På så sätt kan en film med en specifik handling låta dem finna dessa relationer. Den kommer hjälpa dem att finna relationer mellan orsak och verkan, och länkar mellan olika faktorer, stimuli, mikroberättelser, gester och ord.

Flicka ser på TV

Även om dessa repetitiva upplevelser tröttar ut oss föräldrar, är de nödvändiga för våra småttingar. När barn ser på samma film om och om igen mognar de. De kommer inte bara njuta av den, utan även växa. De känner sig kompetenta när de gör förutsägelser och älskar dessa bekanta stimuli.

Låt oss njuta av deras favoritfilmer med dem i takt med att de växer och genomgår olika skeden av livet. Varje skede är en ny upplevelse för dem när de lär sig mer och mer om världen.


En ”mental storm” kan träffa oss när många olika negativa idéer uppstår på samma gång. Den är så stark att den helt verkar förstena oss. Det är som om vi plötsligt inte kan se något framför oss. Vi känner oss helt omringade av pessimistiska, nedslående, irriterande och depressiva tankar på samma gång.

En mental storm sker efter en väldigt svår upplevelse, såsom att ha förlorat jobbet, ett uppbrott eller andra typer av besvikelser. Vid andra tillfällen sker den efter att vi försök att härda ut med jobbiga omständigheter under lång tid. Vi känner oss inte bekväma med hur livet går, och det kommer en punkt när vi inte orkar längre.


”Kris sker när det gamla inte har dött och det nya fortfarande inte har fötts.”

-Bertolt Brecht-

Det är ett tillstånd där pessimism greppar tag om oss. Vi känner att vi inte har styrkan att gå vidare. Vi måste ge upp allt och känner oss fjättrade där vi står. Det är normalt att drabbas av en mental storm någon gång under livet. När den kommer finns det tre steg du kan ta för att fly från den. Låt oss fördjupa oss i dem.

1. Observera den mentala stormen och förbli lugn

Tänk på en faktisk meteorologisk storm. När den kommer är det första vi gör att söka skydd. Det finns inget annat sätt att möta ett sådant fenomen. När vi funnit en säker plats kan vi ofta observera stormen säkert. Vi omges av stormen, men vi kan observera den från utsidan.


Moln i händerna

Samma sak måste göras med en mental storm. Det första vi måste göra är att hitta en säker plats inom oss själva: ett tillstånd av fridfullhet. För att uppnå det är det bästa rådet att andas djupt i 15 minuter. Om möjligt kan du ta en kort promenad och se till att andas långsamt samtidigt.

Nästa steg är att notera allt som sker. Vilka är alla de där idéerna och tankarna som invaderar vårt sinne under den mentala stormen. Skriv ned dem. Gör en lista, men tänk inte på dem. Det finns inget annat du kan göra just nu.


2. Undersök dina alternativ

När du lugnat ned dig måste du börja leta efter ljuset som skiner bakom molnen. Du har en lista framför dig, men tro inte att du kommer komma ut ur den mentala stormen riktigt än. Observera bara och se huruvida det finns ett sätt att komma ut ur ditt nuvarande tillstånd.

Med andra ord måste du leta efter ett sätt att förbättra din nuvarande situation. Frågan du måste ställa till dig själv är: vad kan jag göra för att göra allt detta bättre. Koncentrera dig bara på det. Här och nu. Tänk inte på medellånga eller långsiktiga lösningar.

Vad du behöver nu är inte att lösa alla dina problem, utan att finna en väg ut ur den mentala stormen. Vad behöver du? Vad längtar ditt hjärta efter? En kram? En sång som motiverar dig? Lite träning? Att äta något du älskar? Vad du vill ha i detta ögonblick är giltigt!

3. Börja arbeta

När du upptäckt vad som verkligen ger dig tröst ska du inte vänta längre. Satsa på det. Gör vad du måste, och gör det snabbt. Om du tvekar kommer du bara känna dig sämre och sämre. Om du låter tiden gå kommer det vara svårare att fly från stormen.

Agera efter dina instinkter!

Balanserande kvinna

Vad som sker under en mental storm är ett litet sammanbrott av våra tankar och känslor. Vi slutar se på saker som de verkligen är, i favör för en förvrängd bild. Allt ser mycket allvarligare och svårare ut när vi är i stormen.

Men världen är inte så. Vi uppfattar den som sådan eftersom vi lever under en storm som berövat oss på hopp och svämmat över oss med rädslor.

Det är därför det är så viktigt att du flyr från denna mentala storm så snart som möjligt. Du måste återfå ditt lugn och ta kontroll igen. I stunder som dessa ska du inte tänka på något annat, fokusera bara på dig själv. Skjut resten åt sidan.

Ditt sinne och ditt hjärta säger åt dig att stanna upp och analysera vad som sker. Lyssna på vad din inre röst säger till dig. Varje storm har ett slut, och du kommer kunna se saker på ett helt annat sätt efteråt.


Kanske betyder ordet ”tinnitus” inget speciellt för dig, men sanningen är att vi alla upplevt det någon gång i livet. Har du hört ett ringande eller surrande ljud som andra inte hörde? Det är inte andra som talar bakom din rygg, det är tinnitus!

Generellt sett kommer dessa irriterande ljud försvinna efter ett tag. Men tänk dig om de var permanenta; att du kunde höra dem hela tiden. Hur tror du att det skulle påverkar ditt dagliga liv att göra ett konstant ringande eller surrande?


Fortsätt läsa för att upptäcka vikten av att behandla de psykologiska och emotionella faktorerna hos personer med tinnitus.

”Tinnitus hindrar mig från att uppleva absolut tystnad.”

-Santiago Segura-

Vad är egentligen tinnitus?

Med vår korta introduktion har du redan fått en uppfattning om vad detta tillstånd innebär. Men för att bättre förstå det måste vi definiera det i mer detalj. Först och främst är det uppfattningen av ett ljud som inte kommer från en extern källa.

Låt oss ta ett exempel: om ringandet eller surrandet du hör kommer från TV:n så är det givetvis inte tinnitus. Men det finns något vi måste ha i åtanke. Även om det inte finns någon extern källa för ljudet så betyder inte det att vi inte hör det. Det är inte en hörselmässig hallucination.

Vidare kan tinnitus uppfattas i ett öra, båda eller hela huvudet. Även om vi främst pratar om ringande och surr så kan ljudet ha många karaktärsdrag. Vanliga varianter är ljudet av syrsor eller havets vågor.

Snäcka på stranden


Vilka typer av tinnitus finns?

Tinnitus kan skilja sig beroende på typen av ljud som personen hör. Vi kan dock även kategorisera den som antingen objektiv eller subjektiv. Vi ska tala om båda typerna, men först måste vi klargöra att ”subjektiv” inte betyder att personen inbillar sig.

Objektiv tinnitus är uppfattningen av ett ljud som genereras i kroppen och som överförs till hörselsnäckan via benen. Det kan även vara ett ljud som överförs till håligheten i mellanörat. Därför är det inte ett problem med hörselsinnet, utan ett fysiskt ljud som uppfattas som normalt.

Det innebär att det kan höras av läkare via auskultation. Dessa är artärljud, arteriovenösa fistlar och venösa surr. Denna typ har god prognos, men utgör endast 5% av alla tinnitus.

Subjektiv tinnitus uppfattas å andra sidan endast av patienten. Det är med andra ord uppfattningen av ljud som inte är fysiska ljud. Det innebär som sagt inte att personen hittar på. Det är en fantomkänsla som orsakas av ett medicinskt tillstånd i örat eller hörselsystemet.

Vid denna typ av tinnitus kan orsakerna vara otologiska, kardiovaskulära, vaskulära, metaboliska, neurologiska, farmakologiska, tandmässiga och psykologiska. Ja, psykologiska. Tinnitus kan inträffa efter en tid av intensiv emotionell stress.


”Att ta hand om vår hörsel är något som man dessvärre inte tänker på förrän man får problem med den.”

-Christ Martin-

Hur kan detta tillstånd påverka livet hos dem som drabbas?

Nu när vi vet lite mer om detta tillstånd ska vi ta en titt på hur det påverkar livet hos de drabbade. Som alltid är varje fall unikt. Det finns personer som inte lider av mycket obehag och som lyckas acceptera det som en del av deras liv utan att påverkas.

Det kan blockera det, precis som personer i storstäder som inte hör allt liv och rörelse omkring dem.

Men det finns även fall med människor där detta problem medför många negativa känslor, som ångest, sorg och ilska. Här hamnar de ofta i en ond cirkel där de kontinuerligt fokuserar på sin åkomma och inte kan sluta tänka på den.

De vill sluta höra dessa oljud, men att inte kunna göra det får oron att växa. De är rädda för att intensiteten kommer öka eller att de inte ska orka härda ut.

”Antingen vänjer du dig vid det eller så blir du galen.”

-Steve Martin-

Kvinna med öronproblem

En ond cirkel

Generellt sett kan dessa personer inte släppa dessa tankar och inte sluta tänka på oljudet. På grund av detta missar de mycket avslappning och njutbara aktiviteter. Det blir en ond cirkel som de inte kan fly från. Deras obehag ökar, och så även deras medvetenhet om sin tinnitus. Det kan till och med leda till sömnproblem.

Emotionella problem är väldigt vanliga, och många personer i denna situation saknar effektiva verktyg för att hantera sina känslor och sitt tillstånd. Av denna anledning är det viktigt att kontakta en psykolog som specialiserar sig på behandling av tinnitus. Dessa kan ge oss verktygen vi behöver för att tackla detta frustrerande fenomen.

Bilder från Chris Benson, Aaron Burden och Callie Morgan.