Ikagai: det mystiska, japanska sättet att finna lycka

I vår kultur finns det inget ord som definierar betydelsen av vad den japanska kulturen kallar ikagai. Enligt japanerna har alla en ikagai – en anledning att existera. Vissa har funnit och är medvetna om den; andra har den inom sig men är ännu inte medvetna om den. Vissa finnar den aldrig. I allt detta ligger hemligheten bakom att finna lycka.

Våra samhällen bombarderar oss med den materialistiska kulturen. Hur viktigt det är att ha mer och mer pengar, en bättre bil eller ett lyxigt hem. Detta pushar oss att jobba hårdare och hårdare för att få alla dessa saker. Men samtidigt förlorar vi vårt inre välmående.


Jobb blir allt svårare att hitta. I många fall känner vi oss tvingade att acceptera dem på grund av nödvändighet. I slutänden blir denna situation en ond cirkel som är väldigt svår att ta sig ur. Den skapar stort personligt missnöje.

I boken Ikagai: Japans Secret for a Long and Happy Life har Hector García och Francesc Miralles fångat erfarenheterna från de japanska hundraåringarna i byn Ogami. Man har främst fångar deras erfarenheter angående ett lyckligt och friskt liv.

De beskriver även nycklar så att vi alla kan titta inom oss för att upptäcka anledningen till vår existens. Genom att göra det kommer din självkänsla att öka och du bli medveten om de aktiviteter eller levnadssätt som leder till ett tillstånd av inre frid.

”Lycka är betydelsen och syftet med livet, hela anledningen till människans existens.”


Här kommer några nycklar som detta japanska mysterium avslöjar för oss i sökandet för att finna lycka.

Ikagai – anledningen att leva och ett sätt att finna lycka

Anledningen till varför dessa japanska hundraåringar stiger upp varje morgon är grunden eller den legitima anledningen som rättfärdigar deras existens. För dem finns det inget ord eller koncept som beskriver pensionering. De fortsätter att utföra sina sysslor till sina dagars slut eftersom det fyller dem med stor tillfredsställelse att göra gott för samhället.

”Målet är att identifiera vad vi alla är bra på och vad som ger oss njutning när vi utför det. Det gör oss även medvetna om att vi bidrar med något till världen. När vi utför det får vi bättre självkänsla eftersom vi känner att vår närvaro i världen är rättfärdigad. Lyckan skulle vara en konsekvens,” säger Miralles.

Sjö nedanför berg


Uppmuntra sociala relationer

Japanska äldre erbjuder sig själva för allt som är kopplat till deras omgivning. Det är så de känner sig som en del av samhället och användbara.

Att uppmuntra och främja sociala relationer har en väldigt positiv effekt på vår livskvalitet. När vi relaterar till andra förbättras vårt humör, och vi får stora emotionella fördelar. Relationer hjälper oss att vara mer självständiga, beslutsamma och förbättrar våra kognitiva förmågor.

Hälsosamt näringsintag

Den japanska hemligheten till hälsa är att äta baserat på en rad olika rätter i små portioner. Rå frukt och grönsaker är grunden för deras kost. De äter knappt något socker, och om de gör det så rör det sig om rörsocker från deras egna fält.

De äter färre kalorier, och för att uppnå detta följer de hara hachi bu – en princip som säger att du ska sluta äta när du är 80% mätt.

Tänk positivt

Invånarna i Ogami leder ett liv fritt från stress och ångest. För dem existerar inte konceptet ”skynda”. Optimism och leenden är de huvudsakliga aspekterna som reflekteras i ikigais lagar.

Våra handlingar baseras på våra tankar. Om vi ändrar sättet vi tänker så kan vi börja ändra besluten vi tar. Människor söker alltid personlig tillväxt, både fysiskt och emotionellt. Att utöva positiva inre konversationer kan hjälpa oss att utföra handlingar som kan leda till stora prestationer.

Motionera

Varje morgon motionerar invånarna i grupp innan de påbörjar sin dagliga rutin. Det är grundläggande övningar som består av att stretcha musklerna och röra på lederna. Syftet med denna fysiska aktivitet är att förstärka andan av samarbete och enighet hos deltagarna.

”Väldigt lite behövs för att skapa ett lyckligt liv. Allt finns inom dig, i ditt sätt att tänka.”

Meditation på stranden

Sökandet efter vår ikagai kan vara långt. Men när vi lyckas finna den kommer vi även finna lycka. Vi kommer ha hittat vår ”anledning att existera”, som baseras på fyra grundpelare: passion, kall, uppdrag och yrke.


En ogiltigförklarande familj är en som hindrar eller stoppar den personliga utvecklingen för medlemmarna. Den implementerar en serie mekanismer som skapar osäkerhet. Den underminerar självsäkerheten hos familjemedlemmarna, och skapar som ett resultat en känsla av oförmåga som hindrar personlig tillväxt.

Alla vet vi att familjen är vårt mest grundläggande sociala kärna. I denna kärna kan personer lära sig att relatera till andra människor. Vi lär oss mönstren som denna kärna överför till oss, och dessa hjälper oss att relatera till omgivningen.


”Om den inte är under hans skydd kommer jag inte sätta min fot på andra sidan av tröskeln. Må Gud hjälpa mig, spöket kanske väntar på mig på trappan för att ta mig till helvetet!”

-Matthew Gregory Lewis-

I en ogiltigförklarande familj är dock beteendemönstren man lär sig felaktiga. Vi lär oss att leva våra liv fulla med ångest och skuld. Familjer som dessa nollställer sina medlemmar på så många olika sätt. Medlemmarna har ofta stora problem att anpassa sig till sin omgivning senare i livet. Därför lever de ofta kvar hemma hos familjen långt upp i åldrarna.

En ogiltigförklarande familj och överbeskydd

En av de vanligaste mekanismerna i den ogiltigförklarande familjen är överbeskydd. Det finns en överdriven betoning på att ta bort personen från all potentiell fara. Det baseras på uppfattningen att världen är full av hot. Anledningen till detta extrema skydd är att undvika att faller offer för dem.

Flicka i mammas knä


Vad som ligger bakom denna uppfostringsstil är ångest, beroende och låg självkänsla. Ångest genererar bilder av rädslor och skuld. Föräldrar vill inte att deras barn ska lida och är rädda för att de ska såras om de ges ansvar. Detta leder dock inte till lyckligare barn. Raka motsatsen faktiskt. Det är höjden av en ogiltigförklarande familj.

Personer som växer upp i en sådan familj gör det med en säck som sakta men säkert fylls med rädslor. Bara att lämna hemmet skrämmer dem i högre eller lägre utsträckning. Det allvarligaste av allt är att de inte identifierar de resurser de har inom sig för att tackla svårigheter eller nå sina mål. Det är vad föräldrar är till för. Det är de som vet.

Extremt beroende och överlägsenhet

En ogiltigförklarande familj överbeskyddar på grund av en underliggande ångest. Men samtidigt skickar det implicita budskap om överlägsenhet. Jag kan göra det, men inte du. Familjen kommer skydda dig, du kan inte skydda dig själv. På så sätt skapas starka band av beroende, låg självförmåga och dålig självkänsla.

I grund och botten har många föräldrar som utövar denna typ av föräldraskap upptäckt att deras barn kan vara en anledning att inte tänka på sina egna problem. De gör sina barns problem till sina egna eftersom de ofta är enklare att lösa.


Vi talar om personer som bär en tung börda av frustration och tomhet. Deras barn ger dem en ursäkt att på obestämd tid skjuta upp konversationen de borde ha med sig själva.

Bunden av familjedynamiken

Det är därför de förlänger sina barns beroende av dem så mycket som möjligt. Detta är en av mekanismerna genom vilken en ogiltigförklarande familj skapas. Om saker fortsätter så här kommer barnen få det svårt att lämna boet, om de lycka överhuvudtaget.

De kommer dessutom behöva familjen gång på gång under sina liv för att lösa saker.

En ond cirkel

Det är inte lätt att bryta sig genom stängslet som sätts upp av en ogiltigförklarande familj. En av anledningarna till detta är att folk inte medger att deras familjemiljö är extremt ohälsosam. Föräldrarna bygger upp idén om att familjen gör allt för barnets bästa, och barnen tror att detta är sant.

Så många uppoffringar, så mycket omvårdad. Det är ofta väldigt svårt att förstå att detta är väldigt ohälsosamt och att ”kärleken” faktiskt är meningslös.

De som är en del av en ogiltigförklarande familj blir ofta väldigt osäkra och väldigt envisa på samma gång. De har låg tolerans för frustration, och det är därför det är svårt för dem att sätta upp mål som de når. De känner sig generellt sett underlägsna andra och antar ofta offerrollen. Detta eftersom de varit så överbeskyddade i sin familjemiljö.

Nätverk av trådar

Den enda vägen ut ur denna onda cirkel är genom att avlära sig mönstren som föräldrarna tillhandahållit. Något som är enklare sagt än gjort. Individen måste bryta med en struktur som personerna han älskar mest har skapat och där han känner sig säker.

Idén om att möta sina rädslor utan en skyddande miljö verkar fasansfullt. De ser på det som en otacksam handling mot personerna som skyddat dem, och även att det är en onödig risk.

Eftersom de inte har sin familjs stöd för detta går de ofta till terapeuter eller andra som kan kompensera för deras brist på självsäkerhet. Men de måste vara försiktiga så att cirkeln inte börjar om på nytt.

Ja, att be om hjälp är ett viktigt första steg. Men denna hjälp bör vara för att ge oss en stark grund i livet så att vi kan stå på egna ben.


Parabeln om de doftlösa blommorna är en berättelse om en gammal samuraj, en väldigt vis man som alla respekterade. Den gamla mannen höll ofta möte i sitt hus för att dela med sig av sina kunskaper till unga män, som lyssnade med stort intresse och uppmärksamhet.

De skulle precis motta en fantastisk lärdom om ilska och hur man hanterar den. Hans berömmelse hade spridit sig till alla närliggande regioner, och folk från alla hörn började anlända. Den gamla samurajen talade huvudsakligen om vikten av materiell bortkoppling och vikten av att veta hur man eliminerar själviska känslor inom oss.


”Allt som stör dig om andra personer är endast en projicering av vad du inte har löst i ditt eget liv.”

-Buddha-

Hans mest hängivna lärjunge var en ung man vid namn Alino. Han ville lära sig allt han kunde från mästaren, och därför deltog han i mötena varje dag. Han tillredde även te för alla, och alla såg på honom som hjälpsam. Samurajen gillade honom på grund av hans ödmjukhet och intresse för andra människor.

Han skulle bli mannen som lärde sig den viktiga lärdomen från Parabeln om de doftlösa blommorna.

Ilska och parabeln om de doftlösa blommorna

En dag, mitt i ett möte, spillde en deltagare sitt te på en annan deltagares kläder. Den sistnämnda tvekade inte en sekund, utan knuffade direkt till den förstnämnda på ett aggressivt sätt. ”Vad är det för fel på dig? Du är så klumpig!” sade han. Han påpekade att hans kläder var av kinesiskt silke och att de nu var helt förstörda.


Krigare vid vattenfall

Den gamla samurajen förblev passiv. Han fortsatte som om inget hade skett. Några personer mumlade med låga röster. Det verkade märkligt att mästaren skulle tillåta ett sådant gräl i sitt eget hem. De flesta av dem kände att han borde han ingripit och tillrättavisat den arroganta mannen.

Alino var förvirrad. När mötet var slut klarade han inte av att hålla det inom sig längre, och frågade mästaren: ”Varför tillät du denna orättvisa när du vet att ett enda ord från dig skulle ha satt den stolta mannen på plats? Varför kastade du inte ut honom ur ditt hus?”

Mästaren bara log. ”Det finns vissa doftlösa blommor som inte bör finnas i vår trädgård,” svarade han. Alino var dock mycket förvirrad. Han förstod inte mästarens budskap. Den gamla mannen tillade sedan: ”Ilska är de doftlösa blommorna, som endast växer i trädgårdar där det inte finns någon frihet.”

Detta var den första lärdomen från parabeln om de doftlösa blommorna.


Den aggressiva mannen återvänder

Några veckor efter incidenten skedde något som ingen hade väntat sig. Den aggressiva mannen återvände till mästarens hus, men ögonblicket innan han steg in var han väldigt hotfull mot alla. Han knuffade sig genom folkmassan. Han skrek nästan och ignorerade det faktum att hans mästare talade.

Den gamla samurajen

Plötsligt gjorde han något som förbluffade alla. Han ställde sig upp, gick fram till mästaren och spottade honom i ansiktet utan ett ord. Mästaren var tyst i några sekunder. Alla var som förstenade. Först reagerade ingen, men snart kunde arga röster höras.

Alino var på sin vakt. Han tog ett av svärden som fanns i huset och sade till den gamla samurajen: ”Låt mig ge denna man lärdomen han förtjänar mästare.” Samurajen förblev orörlig och höjde bara sin hand – en signal om att han inte skulle göra något.

Det verkade som om Alino fortfarande inte förstått parabeln om de doftlösa blommorna.

Ett oväntat slut

Läraren bad om lugn. Han förblev helt fridfull. Den aggressiva mannen var redo att svara på alla som försökte attackera honom. Han hade ett leende på läpparna över att ha utmanat den mest berömda mannen i regionen.

Plötsligt bröt den gamla samurajen tystnaden. Han tittade rakt mot mannen som hade spottat på honom och sade ”tack”.

Ingen kunde tro sina öron. Alino visste inte vad han skulle tro. Han sade till samurajen: ”Vad i hela friden säger du mästare? Hur kan du tacka denna skurk, som för andra gången kommit till ditt hus för att förolämpa och vanhedra dig? Hur kan du tacka honom?”

Rosa rosor

Mästaren talade lugnt till den aggressiva mannen och sade: ”Din gest har låtit mig verifiera att ilska har försvunnit från mitt hjärta. Jag måste inte ge igen för detta. Jag kommer inte låta doftlösa blommor växa i min trädgård.” Alino kände sig skamsen.

Mästaren hade lärt dem i månader att älska sig själva och undvika passioner som ilska. Folk som förödmjukar, som är aggressiva, negativa och kritiska är som doftlösa blommor. Det enda logiska är att ignorera dem och inte låta dem förstöra din inre trädgård.

Det är den inspirerande lärdomen i parabeln om de doftlösa blommorna, och nu behöver vi bara anamma den i våra liv.


Symptomen på depression: tendenser du inte får missa

Symptomen på depression är lika mångsidiga som de är individuella för varje person. Men alla delar de en mörk verklighet: kronisk pessimism och en oförmåga att hålla jämna steg med livet. Det är en helt paralyserande sjukdomar.

Utöver det bryr den sig inte om din ålder, ditt kön eller din sociala status. Det är en sjukdom som dessvärre är höljd i mysterium än idag.


Det säger att det första steget mot läkning är att uttrycka sin smärta i ord. Att säga var det gör ont är att synliggöra ett sår. Det är att kunna diagnostisera ett trauma eller ett inre problem som har specifika symptom. Men när det kommer till depression är detta inte lätt.

Personer med depression har ofta väldigt svårt att förklara exakt vad som gör ont och på vilket sätt.

”Depression tar ifrån dig hopp, och utan hopp finns det inget liv.”

-Luis Rojas Marcos-

Varför? Oavsett om vi talar om dystymi, en årtidsbunden sjukdom, allvarlig depression eller till och med bipolär sjukdom så säger drabbade ofta att ”allt” gör ont. Deras kropp, deras tankar och deras liv väger tungt på deras axlar. Allt svider och allt sliter ut dem. Med detta kalejdoskop av problem känns det omöjligt att tydligt beskriva vad som är fel.

Kanske är det därför så mycket feldiagnostisering sker. Det är ganska vanligt att läkare i öppenvården bara behandlar enskilda symptom utan att tänka att depression kan vara den bakomliggande orsaken.

Det är även vanligt att personer (speciellt män) är skeptiska till att be om hjälp. De finner en tillflyktsort i apati och säger att det bara är stress. De genomgår en tuff tid bara.

Att upptäcka depression tidigt kan göra behandlingen avsevärt mycket effektivare. Det är därför det är så viktigt att lära sig symptomen på depression, vare sig det är för en själv eller för personer i ens närhet.

Ledsen man vid fönster


Symptomen på depression du bör känna till

Depression visar sig på många olika sätt. Det finns många depressiva sjukdomar, och de kan vara associerade med andra psykologiska faktorer som också kräver diagnostisering. Alla upplever sjukdomen på sitt eget sätt. Det innebär även att behandlingen måste skräddarsys.

Vad vi talar om är ett tillstånd som kommer invadera varje del av din kropp. Det påverkar immunsystemet, matsmältningssystemet, sömncyklerna, ämnesomsättningen, kognitiva processer, etc.

Psykiatriker påminner oss även om att denna personliga situation, detta tillstånd, inte är något att skämmas över. Depression är inte något man väljer att drabbas av. Det är heller inte som ett brutet ben som man bara kan läka med lite vila och återhämtning. Det är en väldigt komplex, svår situation som involverar symptomen vi ska tala om nu.

Beteendemässiga symptom

Några av de vanligaste symptomen på depression är beteendemässiga. Låt oss ta en lite närmre titt på dem:

 • Aktiviteter du brukade njuta av intresserar dig inte längre.
 • Problem med att hantera arbetsmässiga ansvar.
 • Saker du brukade göra snabbt tar nu längre tid. Att ens tänka på dessa sker tröttar ut dig.
 • Brist på intresse för socialisering.
 • Hypoaktivitet eller hyperaktivitet. Denna del är viktig: vi associerar ofta depression med brist på energi och låg aktivitet; men raka motsatsen kan också ske. Det finns vissa personer som inte kan stanna. De måste konstant hålla sig upptagna för att inte behöva tänka.

Emotionella symptom

 • Dåligt humör.
 • En konstant känsla av frustration.
 • Brist på självsäkerhet.
 • Mörka tankar och brist på hopp om framtiden.
 • Konstant grubblande: den typen av tankar som aldrig slutar. Överanalysering av saker och besatthet.
 • En känsla av besvikelse.
 • Permanent ledsamhet.
 • Konstant irritation och ilska.


Utmattad kvinna

Kognitiva symptom

 • Koncentrationssvårigheter.
 • Minnesförlust.
 • Mental dimma (att känna sig bortkopplad från verkligheten).
 • Oberäkneliga tankar.

Fysiska symptom

Ett område där symptomen på depression kan orsaka mest problem är det fysiska. Dessa är symptomen som kan leda till att folk söker sig till öppenvården. Det är där läkare behöver hjälp att se bortom symptomen. Om de gör det kan de se att depression är en möjlig orsak.

 • Huvudvärk.
 • Muskelsmärta och kramper.
 • Tarmproblem.
 • Viktnedgång eller viktuppgång.
 • Hårförlust.
 • Sömnproblem.
 • Trötthet.
 • Hudproblem.
 • Svagt immunförsvar.

Självmordstankar

Ett av symptomen på depression som förtjänar mest uppmärksamhet är självmordstankar. De börjar som slumpmässiga tankar då och då. Men ibland blir de permanenta och kan leda till faktiska självmordsförsök.

Det är därför det är så viktigt att hålla utkik för intern dialog som liknar följande:

 • ”Om jag bara försvann skulle allt bli bra.”
 • ”Förhoppningsvis vaknar jag inte igen om jag somnar.”
 • ”Alla skulle få det bättre utan mig.”
 • ”Ingen skulle ens märka om jag var borta.”

Symptom på depression hos barn, tonåringar och äldre

Nu är det ett bra tillfälle att återigen påpeka att symptomen på depression varierar kraftigt. En persons ålder kan också spela roll.

Bedrövad pojke

Depression hos barn

 • Förlust av intresse för att leka.
 • Mardrömmar och sömnproblem.
 • Brist på aptit.
 • Att vägra gå till skolan.
 • Hämmad eller störd psykomotorisk aktivitet.
 • Teckningar av negativa eller aggressiva saker.
 • Självskadebeteende.

Depression hos tonåringar

 • Irritabilitet.
 • Humörsvängningar.
 • Låg självkänsla.
 • Ett behov av att vara ensam.
 • Självskadebeteende.
 • Trötthet.
 • Konstant sjukdom: feber, förkylning, illamående, kräkningar…
 • Dålig prestationsförmåga i skolan.
 • Isolering och vägran att socialisera.

Depression hos äldre

 • Dåligt humör.
 • Aptitbrist.
 • Inaktivitet och trötthet.
 • Matsmältningsproblem.
 • Dåsighet.
 • Minnesförlust.
Trött äldre man

Som du ser kan symptomen variera, men det finns många gemensamma. Det är en utmattande spiral av pessimism och brist på energi. Men det finns ytterligare en sak du inte får glömma. Om du grubblar över vad depression gör mot dig och vad den tar ifrån dig, kommer du känna att du har ännu mindre kontroll.

Du måste förändra ditt synsätt och fortsätta framåt. Även om du känner som om du trevar i mörkret med denna sjukdom ska du alltid komma ihåg att den kan behandlas. Du kan få kontroll över den, ta ifrån den sin kraft och lämna den bakom dig.

Du måste bara ta ett steg, det modigaste av dem alla: att be om hjälp och hänge dig till dig själv.


Idén att bakterier kan ha en rad olika fördelaktiga egenskaper för vår hälsa är en del av populärkunskapen. Man uppskattar att fler än 48 miljarder av dessa mikroorganismer lever i våra kroppar. De spelar en fundamental roll i olika processer, såsom matsmältning. Men visste du att bakterier vid namn psykobiotika även kan åstadkomma viktiga förändringar för vårt humör?

Den senaste forskningen verkar indikera att vår tarmflora influerar hur vår hjärna fungerar. Av denna anledning har man nyligen börjat tala om psykobiotika – substanser som främjar tillväxten av fördelaktiga bakterier för vårt sinne. I denna artikel ska vi tala mer om de senaste upptäckterna.


Upptäckten av psykobiotika

Det empiriska stödet för idén att vissa bakterier kan påverka vår hjärna är ganska nytt. Under 2013 använde Ted Dinan – psykiatriprofessor vid University of Cork (Irland) – termen för första gången. Flera experiment utfördes av denna forskare som visade att jästa mjölkprodukter kan förändra beteendet hos djur.

Resultaten antydde att konsumtionen av yoghurt kunde förändra funktionen hos vissa delar av hjärnan som är kopplade till emotionell kontroll. Dessa utredningar öppnade vägen för nya studier om kopplingen mellan tarmarna och sinnet.

Bakterier i tarmarna

En av upptäckterna var relaterad till vissa typer av tarmbakterier, såsom Lactobacillus. Dessa finns i mejeriprodukter och kan modulera produktionen av vissa neurotransmittorer. Vissa av dem, såsom serotonin eller GABA, är direkt kopplade till humöret.

Vidare hämmar de även uppkomsten av mentala åkommor som depression och ångest.


Från alla denna data har forskare börjat utreda vilka typer av bakterier som har en mer positiv påverkan på hjärnan. Vidare försöker de även upptäcka vilka probiotika som vi bör konsumera som mest. Allt för att ge största möjliga fördelar för hjärnan.

Vilka psykobiotika är mest effektiva?

Det finns hundratals substanser som vi kan ta för att förbättra vår tarmflora. Men forskningen har visat att alla inte är lika effektiva som psykobiotika. Vissa har visat sig vara mycket mer potenta för att förbättra funktionen hos hjärnan såväl som humöret.

Några psykobiotika som hjälper vårt sinne mest är:


Låt oss ta en närmare titt på dem:

1. Kefir

Trots att det är ett relativt okänt livsmedel bland många så har denna psykobiotika blivit alltmer populär på senare tid. Det är en typ av yoghurt av bulgariskt ursprung, och produceras genom en uppsättning jästsvampar som är väldigt fördelaktiga för vår hälsa.

De huvudsakliga skillnaderna mellan denna mejeriprodukt och andra konventionella yoghurtar är att den bland sina beståndsdelar har en bakterie vid namn Lactobacillus kefiranofaciens. Dess mest positiva effekter inkluderar serotonin- och tryptofannivåernatvå neurotransmittorer som influerar vårt välmående.

2. Bananer och äpplen

Alla känner vi till de fördelaktiga effekterna av frukter och grönsaker på vår hälsa. Men på senare tid har ett team mikrobiologer vid Yale University i USA upptäckt en annan fördel hos dessa livsmedel. De upptäckte att vissa typer av grönsaker kan förbättra hälsan hos vissa bakterier som är viktiga för vårt välmående.

Två av de mest fördelaktiga frukterna ur detta hänseende är bananer och äpplen. Man har upptäckt att vi genom att konsumera dessa kan förbättra våra nivåer av mjölksyrebakterier, som fram tills nu endast troddes finnas i mjölk.

Dessa mikroorganismer spelar en viktig roll i utsöndringen av vissa neurotransmittorer som bekämpar ångest och depression.

Banan och äpple

3. Jästa livsmedel

Avslutningsvis är en av de klassiska kurerna för matsmältningsproblem konsumtionen av jästa livsmedel. Trots det faktum att de inte är populära på alla håll i världen, kan man hitta dem i form av surkål, kombucha eller vinäger.

Utöver att vara en kulinarisk upplevelse kan dessa livsmedel även spela en viktig roll för vårt humör. Med flera funktioner, såsom reglering av näringsupptag och utsläpp av serotonin, kan dessa probiotika vara en av dina största vapendragare i kampen för välmående.

Även om vi ser på kropp och sinne som två separata element är de i verkligheten nära kopplade. Att konsumera mat med probiotiska egenskaper kan vara ett av de bästa sätten att få ett mer positivt humör och snabba upp funktionen hos hjärnan.


Vi vill alltid ha allt under kontroll, och det verkar som att när vi äntligen kommer dit, stupar vi på grund av utmattning. Att försöka förena arbeta, familj, kärleksliv, hem och vänner till en fungerande rutin är ett komplicerat problem. Våra liv blir allt stressigare i takt med att åren går. Fler och fler ansvar läggs på våra axlar och vi vill möta dem alla. Det är härifrån utbrändhetssyndrom kommer.

Bland de mest drabbade av detta syndrom hittar vi fäder och mödrar, som ibland ser sina egna intressen skjutas åt sidan i favör för barnets. Om detta är du så är det dags att agera. Om vi försummar oss själva kommer vi paradoxalt nog bli utmattade, utan styrka. Detta leder i sin tur att barnen blir försummade.


Utmattade mödrar med utbrändhetssyndrom

Personer med detta syndrom upplever intensiva, skadlig stress på grund av misslyckade försök att ta hand om familj och sina sociala liv. Det drabbar primärt mödrar, eftersom det vanligtvis är dem som tar hand om barnen. Som tur är börjar fäder ta en mer aktiv roll i allt högre utsträckningen. Det negativa med det är att även de drabbades av utbrändhetssyndrom.

Utbränd kvinna

Utbrändhetssyndromet som utmattade mödrar utvecklar är i grund och botten väldigt akut och kronisk stress. Det kommer med känslan av att allt är på tok för överväldigande. De känner som om allt går fel och håller på att bli bortom deras kontroll.


Det konstiga är att känslan av stress faktiskt håller oss vid liv. Det är resultatet av adrenalin och kortisol som utsöndras – hormoner som i det förflutna höll oss levande och lät oss fly från rovdjur. Problem uppstår dock när ett egentligt hot inte existerar.

Nuförtiden är orsakerna till stress väldigt annorlunda, men våra kroppar fortsätter att förbereda oss på primitiva situationer av överlevnad. Det är därför det är viktigt att ha goda prioriteringar.

Vilka är orsakerna till utbrändhetssyndrom?

Som vi sade är den huvudsakliga orsaken till utbrändhetssyndrom stressen av att jonglera olika områden av livet. Familj, vänner, arbete och relationer är viktiga saker. Men när vi inte kan förena dem blir vi frustrerade och arga.


Även om det verkar löjligt tänker vi ofta att vi kan komma till jobbet tidigt, sköta om våra barn, ha en hälsosam livsstil, träffa familjen en gång i veckan, gå ut på kvällen med våra vänner och fortfarande sova gott på natten. Dessvärre är vi inte superhjältar. Vi måste lära oss att organisera vår tid mer realistiskt.

Hur vet jag om jag är drabbad?

Hur vet man om man lider av utbrändhetssyndrom och är utmattad? Svaret är enkelt. Om du inte kan sova ordentligt, om du har besatta tankar och om du beskyller alla andra för dina problem. Du går i ide och bryr dig inte om ditt sociala liv, utan sover istället på soffan.

Detta kommer leda till isolering. Närstående kan sluta räkna med dig och du kommer börja känna dig ensam och skyldig.

Utmattad mamma

Vad kan man göra mot utmattningssyndrom?

För att lösa problemet finns det vissa nyckelaspekter man måste ta hänsyn till:

 • Låt oss acceptera att vi inte kan göra allt. Vi är inte kapabla att göra allt vi vill. Ibland tror vi att vi har tid för alla våra ansvar och därtill fritid, men det är inte alltid sant.
 • Det innebär givetvis att vi måste börja delegera. Vi får inte vara rädda för att lämna olika ansvar i andras händer när vår hälsa står på spel. Då kommer vi kunna vila och börja med dessa uppgifter när vi är tillbaka på fötter igen.
 • Vissa saker kan inte delegeras, och även om vi inte gillar det så måste vi ge upp saker som vi gillar. Om vi inte har tid att städa och hålla huset i ordning, kanske vi inte borde överväga att köpa ett större. Och även om barnen vill ha ett husdjur kanske det inte är en god idé om vi redan nu inte har tid för oss själva.
 • För att organisera våra liv måste vi först organisera våra sinnen; vi måste etablera prioriteringar. Det kan finnas aspekter i våra liv som verkar vitala för oss, men i verkligheten inte är det. Det är viktigt att tänka på vad vi skulle klara oss utan.
 • Beskyll inte dig själv eller andra. Skuld är en känsla som hindrar dig från att gå framåt. Kom ihåg att även om ditt uppsåt är bra när du försöker förena saker, är det viktigt att inte beskylla dig själv om du inte når ditt mål. Försök istället att komma fram till lösningar.

Njut av de små sakerna

Vi bör inte känna oss som misslyckanden bara för att vi inte har allt under kontroll. Vi får plats med fler saker i sinnet än i händerna, och det är inte dåligt. Det huvudsakliga målet bör faktiskt vara att njuta av de små stunderna, både på egen hand och med andra.

Låt oss finna frid och sprida den.


Victor Küppers och ”glödlampseffekten”: vikten av attityd

Många personer fokuserar på kunskap och att utveckla färdigheter. De gör det för att öka sitt värde som människor. Men för andra personer är vi mer än bara en samling kunskap och färdigheter. Det är här Victor Küppers glödlampseffekt kommer in i bilden.

Ditt värde kommer inte från anställningar och CV:n. Ditt värde för andra människor ligger i vad de ser i dig. Vad som spelar roll är vad du avger, vilken energi du utstrålar. Med andra ord är det din attityd som gör skillnaden. Det är glödlampseffekten.


Küppers använder metaforen för att tala om sin teori om nyckeln till framgång och varför vi utstrålar en eller annan bild. I slutänden säger Küppers att positiv psykologi är det bästa sättet att göra förändringar i livet.

Glödlampseffekten

Victor Küppers säger att vi alla är som glödlampor eftersom vi avger energi och tar energi som andra personer ger oss. Men även om vi alla avger energi så rör det sig inte om samma typ för alla.

Det är precis som att alla glödlampor inte skiner lika starkt eller med samma färg – alla avger inte samma energi. Det innebär att vissa personer kan skicka ut en stark stråle, medan andra kanske inte skiner tillräckligt starkt för att de ska kunna se vad som finns framför dem – vissa är till och med utbrända.

Man med lykta

Så var kan man hitta skillnaden i vad man skickar ut till andra människor? Han säger att skillnaden är attityd. Küppers ekvation för att bevisa detta är väldigt enkel: “V= (K + F) x A.” Här står V för ”värde”, K för ”kunskap”, F för ”färdigheter” och A för ”attityd”.

Varför attityd är viktigt

Victor Küppers försöker inte säga att kunskap och färdigheter inte är viktiga när det kommer till vårt värde. Han ser dem som en del av ekvationen. Men det finns något viktigare för att säkerställa att kunskap och färdigheter verkligen bidrar till ditt värde.

Den multiplicerande kraften hos attityd är nämligen vad som verkligen får dem att skina.

Skillnaden mellan storslagna personer och medelmåttiga är attityd enligt Victor Küppers. Du är inte storslagen på grund av hur mycket du studerat, vilka färdigheter du har eller dina jobbmässiga framsteg. Vad som verkligen gör dig till en storslagen person är vem du är. Det är vad som räknas. Det är vad som utgör skillnaden.


Men vad sker när ditt liv blir mer komplicerat? Vad sker när dina planer går i stöpet eller när saker inte blir som du tänkt? Hur konfronterar man oväntade förändringar överallt? När saker går fel har du två alternativ: att ge upp eller kämpa.

”Det är inte vad som drabbar, utan hur du reagerar som räknas.”

-Epiktetos-

Reagera – du har valet att leva entusiastiskt oavsett vad som sker

När saker inte går bra fastnar många på en plats av modfälldhet, apati och uppgivenhet. De förlorar sitt hopp, sin glädje och sin entusiasm. De ger upp. Men det finns ett annat alternativ.


Positiv psykologi kan ge dig en väg ut, för den studerar vad du kan göra för att höja humöret när en besvikelse utlöser den andra.

Vi lever normalt sett fulla av hopp och glädje. Om dessa två saker försvinner måste man först och främst reagera. Om det är normalt för oss att leva i glädje är det för att vi förtjänar att vara lyckliga. De goda nyheterna är att attityd är något som du kan jobba på, för det beror enbart på dig.

Du ansvarar för din egen attityd, ingen annan. Det är faktiskt en av de få saker som endast beror helt på dig.

”Inget kan mäta sig med att glädjefyllt gå genom livet eller att hålla andan uppe i värdelösa tider.”

-Victor Küppers-

Kvinna i profil

När de huvudsakliga sakerna är de huvudsakliga sakerna

Alla har rätt till egna tragedier. Men det är en sak att genomgå en tragedi och något helt annat att ha problem. Det är därför Victor Küppers drar linjen mellan tragedier och problem som måste lösas.

Hans idé är väldigt tydlig: det finns inte många förluster som kan rättfärdiga att du förlorar din egen glädje. Detta är även varför han betonar hur viktigt det är att vara tacksam. När trögheten hos negativitet börjar ta över, då måste du reflektera som mest.

Du bör aldrig låta ditt synfält endast fokusera på sakerna som inte blev som du önskat eller velat.

Om du är intresserad av att föra in detta i ditt arbetsliv kan du ta en titt på hans webbplats. Thinking Heads är en konsultfirma som Victor Küppers och en rad andra talare arbetar för, på flera olika språk.

”Det huvudsakliga att låta det huvudsakliga vara det huvudsakliga.”

-Stephen Covey-


Som Facundo Cabral en gång sa, ”vi borde äta gräs, miljoner kor kan inte ha fel.” Han refererar till ironin av att följa majoriteten utan att tänka kritiskt. Med andra ord, att följa andra människor bara för att de är majoritet. Detta är i kognitiva termer känt som bandwagon-effekten.

Mer exakt är bandwagon-effekten övertygelsen att någonting är sant bara för att majoriteten tror att det är sant. Människor som faller offer för detta tankesätt baserar inte sitt omdöme på logiskt tänkande, utan snarare på folkmassans press. Om så många människor tror så, då måste det vara sant.


”Märkligt nog kände sig inte de röstberättigade ansvariga för de misstag som regeringen de röstade på gjorde.”

-Alberto Moravia-

Politiker känner bäst av alla till bandvagnseffekten. Det finns hundratals studier som visar på hur politiker drar nytta av det här felaktiga resonemanget för att pådyvla oss ”sanningar” som inte har något med sanning att göra. Det förekommer vanligen under valkampanjer. Folk kommer att tro att den som leder statistikundersökningen är den bästa, även om de inte har någon aning om vad de står för eller giltigheten i deras påståenden.


Bandwagon-effektens ursprung

Den förste att medvetet använda termen ”bandwagon-effekt” är nordamerikanen Dan Rice, 1848. Under det årets presidentkampanj använde Rice uttrycket ”jump on the bandwagon” för att säga ”kom ombord med alla andra.” Detta var så han hjälpte presidenten Zachary Taylor att få makten.

Bandwagon-effekten

Under den här tiden blev det klart att en fras som denna hade en stor kraft att påverka de redan stora massorna. Detta skapade en stor dominoeffekt, med andra ord, blev smittsam. Folk ville vara uppdaterade och delaktiga i de nuvarande trenderna,


Sakta men säkert började folk förstå att bandwagon-effekten kunde resultera i enorma politiska förmåner. Folk vill alltid vara på den vinnande sidan. Därför kan de förena sig med den som har mest följare, vare sig det är en politiker eller en annan person. Detta skapar ett klimat där allting förstärker den ledande personen.

Bandwagon-effekten och folkets argument

Folkets argument (argumentum ad populum) är ett falskt påstående som inte representerar majoritetens åsikt. När han talade om ämnet nämner Carl Sagan en gång när han blev tillrättavisad av en taxichaufför. Chauffören frågade honom om han trodde på ufon och Sagan svarade att det gjorde han inte. Chaufförens reaktion var avståndstagande och skepticism.

Chauffören trodde att Sagan dolde sin verkliga åsikt. Om han hade sagt att han trodde på utomjordingar, även om det hade varit en lögn, hade han erhållit chaufförens gillande.

bandvagnseffekten

Därför är den här typen av argument nära relaterat till bandwagon-effekten. Politiker och marknadsföringsexperter försöker nästan alltid att helt enkelt tala om för folk vad de vill höra. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Vad de bryr sig om är att reflektera populära argument och på så sätt vinna sympatin av den stora massan.

Risken med bandwagon-effekten

Men det är inte så lätt för folk som har makten. Det är inte nog att bara dra de lögner som behövs för att få majoritetens röst. Bandwagon-effekten är ett tveeggat svärd. Att bli den populäraste innebär också att bli den mest utlämnade åt massan. Vilket litet avslöjande som helst kan ha en förödande effekt på deras rykte. Alla är mycket mer uppmärksamma på föraren av det vinnande tåget.

Dessutom kan någon annan kandidat skapa en ännu starkare trend. Eftersom folk inte följer en ledare utav övertygelse utan helt enkelt baserat på bandwagon-effekten, kan de lätt vända ryggen åt den som verkar svagare i enlighet med deras logik. Om någon annan lyckas framföra sig själv som en möjlig vinnare kan många helt enkelt byta till denne och överge sitt första val.

bandvagnseffekten

Bandwagon-effekten har också refererats till som sällskapssjukt beteende och massbeteende. Det är viktigt att vi är medvetna om detta så att du inte faller offer för någon som inte säljer något annat än lögner.


”Att hålla tyst” av Pablo Neruda kan vara en av de vackraste dikter som någonsin skrivits. I den uppmuntrar han oss att vara tysta och stilla, om än bara för en sekund. Det är även en inbjudan att ta del av naturen. Det handlar om att återigen möta våra sanna essenser så att vi kan sammankoppla med vänlighet och respekt.

Idén om tystnad, eller att hålla tyst, är definitivt ett återkommande tema inom fältet psykologi. Men du får inte glömma att den artistiska och litterära världen alltid har gett det massor av värde.


Claude Debussy sade att tystnad inte är något mer än vad som finns mellan en not och en annan. Och på det sättet är det vad som ger så mycket styrka och skönhet till varje musikaliskt verk.

Jorge Luis Borges talade också om hur skönheten och djupet av tystnad är ögonöppnande i en av sina dikter. Han sade att det är vad som hjälper dig att komma ihåg vem du är och vad du älskar. Men av alla dessa poetiska och musikaliska verk står budskapet Neruda ger oss i ”Att hålla tyst” ut från resten av några specifika anledningar.

Det är en inbjudan att sluta röra sig, att upphöra med malningen av ens inre kugghjul och tänka om de tomma, konstgjorda betydelserna hos saker. Han ville att du skulle komma ihåg vad som är viktigast…

Pablo Neruda

Att hålla tyst kan vara en bra lärare

Generellt sett hatar vi tystnad på samma sätt som naturen hatar tomt utrymme, och omedelbart fyller det med buskar. Tystnad föder vår fantasi, men den får oss även att falla ned i hål av ångest eller virvelvinden av oro.

Vi är helt enkelt inte vana vid den, och det är inte våra städer heller: de är konstant fulla av mekaniskt surrande hos bilar, rörelser som aldrig stänger och industrier som aldrig sover…

Vi har glömt att tystnad och lugn kan ha kraft. De har mycket att lära oss. De kan till och med agera som en trollformel som fostrar vissa delar av dig som du trodde var förlorade.

I denna dikt tar Neruda fram idén om att reflektera som en grupp, oavsett vilket språk vi talar. Han säger att precis som vi gör med barn ibland, bör vi räkna till tolv och vara tysta. Det är dags att stanna upp och stoppa allt, säger han. Nu är det dags att vara stilla, bara för en sekund; att sänka armarna och sjunka ned i den sfär vi oftast finner obekväm: tystnad.


Genom att låta denna stillhet lugna dig, eller låta utrymmet mellan noterna Debussy talade om ta över dig, kanske du kommer bli medveten om vad du gör med ditt liv. Och med världen.

Dikten ”Att vara tyst”

”Nu ska vi räkna till tolv
och vi kommer vara helt stilla.

För en gångs skull på Jordens yta,
låt oss inte tala något språk;
låt oss stanna upp för en sekund,
och inte röra våra armar så mycket.

Det skulle vara ett exotiskt ögonblick
utan stress, utan motorer;
vi skulle alla vara tillsammans
i en plötslig konstighet.

Fiskare på det kalla havet
skulle inte skada valar
och mannen som samlar salt
skulle inte titta på sina skadade händer.


De som förbereder gröna krig,
krig med gas, krig med eld,
segrar utan överlevare,
skulle sätta på sig rena kläder
och gå ut med sina bröder
i skuggan, och göra ingenting.

Vad jag vill ha ska inte blandas ihop
med total inaktivitet.
Livet är vad det handlar om;
jag vill inte ha något att göra med döden.

Om vi inte var så målmedvetna
om att hålla våra liv i rörelse,
och för en gångs skull inte gjorde något,
skulle kanske en stor tystnad
avbryta denna sorg
av att aldrig förstå oss själva
och av att hota oss själva med döden.

Kanske kan döden lära oss,
som när allt verkar dött
men senare visar sig vara levande.

Nu ska jag räkna till tolv
och du kommer vara tyst, och jag kommer gå.”

Naturen som en synonym för vänlighet

Tystnad är ett terapeutiskt verktyg som folk ofta glömmer bort. Men vi kunde alla gagna av att använda det oftare. Tystnad är en tid för dina tankar att sätta sig till rätta och för dig att förstå folk bättre.

Tystnad kan även hjälpa dig att bli mer medmänsklig och intim mot personerna omkring dig. Detta eftersom tystnad hjälper dig att lyssna och hjälper dig att titta på saker mer noggrant och uppmärksamt.

Tyst samhälle

Och vad Neruda gör i sin dikt är att få tystnad och att hålla tyst till saker som är mer naturliga. Han för fram kopplingen med Jorden som något som för oss närmre vilka vi är. Det är för att det inte finns några tåg eller någon hets på denna plats, och ingen krigar.

Naturliga saker är också fundamentala, de är rötterna vi måste återkoppla med ibland för att återställa våra prioriteringar eller justera vår världssyn, och fokusera på vad som verkligen är viktigt.

Vad tystnad är i denna vackra dikt är en vind som andas liv, som kommer uppmuntra dig att leva annorlunda. Den finns även där för att hjälpa dig förstå dig själv bättre och vara mer respektfull samt transparent. Det finns inte många kulturella produkter som är så här kraftfulla med så lite utrymme.

Så anamma den oftare och skapa en verklighet som är vackrare, värdigare och mer positiv för alla.

Prova på det. Räkna till tolv och var tyst… och låt sedan tystnaden omfamna dig.


Trigeminusneuralgi: kännetecken och behandling

Många ser på trigeminusneuralgi som det mest smärtsamma en människa kan uppleva. Ibland är det till och med en direkt orsak till självmord.

Det kommer från ett tillstånd i en nerv i hjärnan som utlöser våldsamma elektriska chocker som ett svar på små, vanliga saker: att prata, äta, förändringar i temperaturen…


Det är inte bara en huvudvärk, eller ens migrän. Personer som har haft oturen att drabbas av trigeminusneuralgi vet även att smärtstillande medel inte alltid fungerar. Ofta kan inte ens morfin stilla smärtan.

När detta sker kan endast antiepileptiska läkemedel hjälpa dem att leva någorlunda fungerande liv. Vad de får i utbyte är givetvis alla bieffekter som kommer med dessa läkemedel.

Från utsidan kan deras smärta verkar överdriven. Det är inte utan anledning som folk kallar det för ”självmordssjukdomen”. Den klassificerades för första gången 1672, men det finns exempel på denna sjukdom som är ännu äldre.

De beskriver det som en av de mest paralyserande, intensiva smärtorna man kan genomgå. Det kan vara en kronisk sjukdom, men det finns behandlingar.

Trigeminusneuralgi involverar extremt våldsam smärta som liknar en elektrisk chock. Den kan vara i så lite som två sekunder upp till två timmar, och kan dyka upp i flera episoder under några veckor eller till och med månader.

Otrolig smärta


Vad är trigeminusneuralgi?

Roten hos trigeminusneuralgi ligger i den femte av våra själv kraniala nerver. Det är den största av alla nerver i huvudet. Nu ska vi ta en titt på strukturen för att ge dig en bättre förståelse av hur den strålar ut alla denna smärta:

 • Denna nerv har tre grenar. Den första är den oftalmiska, eller övre grenen, som avger en smärtsam känsla som kan gå från skalpen till en sida av pannan såväl som till ögat på samma sida.
 • Den maxillära, eller mellersta grenen, stimulerar kinderna, överkäken, överläppen, tänderna, det övre tandköttet och ena sidan av näsan.
 • Den mandibulära, eller lägre grenen. Denna orsakar smärta i underkäken, tänderna, underläppen och det lägre tandköttet.

Personer med trigeminusneuralgi kommer generera intensiv smärta på en sidan av ansiktet. Men det finns även ett sällsynt tillstånd vid namn bilateral neuralgi, som gör tillståndet värre. I grund och botten innebär det att man kommer ha trigeminusneuralgi på båda sidor av huvudet.

Vilka symptom har trigeminusneuralgi?

Symptomen som associeras med trigeminusneuralgi varierar från patient till patient. En sak de alla delar är ”triggerområden” – regionerna som svarar med intensiv smärta när de stimuleras.


Smärtan är som en intensiv elektrisk chock som varar i sekunder, minuter eller timmar.

 • Enkla handlingar såsom att vidröra ansiktet kan vara smärtsamma.
 • Förändringar i temperatur, tuggande, pratande och gnissling av tänder kan utlösa den paralyserande smärtan.
 • Smärtan följer en väg som går från skalpen till ena ögat, örat och hela vägen ned till käken.
 • Efter denna intensiva ”chock” kan personer med denna sjukdom vanligtvis inte göra något i 1-2 timmar. De kommer inte kunna äta, dricka eller ens öppna ögonen. De måste vänta på att nervens inflammation ska släppa.
Intensiv huvudvärk

Orsaker till trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi har inte en enda orsak. Tillståndet har faktiskt en lång rad associerade faktorer. Vi ska ta en titt på några av dem för att bättre förstå den komplexa verkligheten bakom detta tillstånd:

 • Generellt talat är det genetiskt.
 • Magnetiska resonansbilder har visat att det ofta finns ett blodkärl som trycker mot trillingnerven i hjärnbalken. Detta tryck leder sedan till försämring av myelinet – det skyddande lagret hos nerven. Det är vad som möjliggör dessa stora ”elektriska” chocker.
 • Vidare vet vi att ansikts- eller munkirurgi samt stroke orsakad av traumatiska skador kan orsaka detta tillstånd.
 • Det är även viktigt att påpeka att det primära ursprunget är okänt. Med andra ord är det nästan omöjligt att veta exakt vad som orsakar sjukdomen.

Kan det behandlas?

Vi måste komma ihåg att detta neuropatiska tillstånd skiljer sig från person till person. Det finns personer som upplever det i två månader i sträck, men sedan slipper det ett tag. Sedan har vi personer som genomgår det varje dag samt personer som har det på båda sidor.

Vissa lyckas kontrollera sina utlösande faktorer och åtnjuta ett bättre liv.

Det är därför behandlingen måste skräddarsys efter varje person. Men låt oss ta en titt på de vanligaste strategierna:

 • Antiepileptiska mediciner är vanligtvis de mest effektiva för att behandla trigeminusneuralgi. Läkemedel såsom karbamazepin, oxkarbazepin och gabapentin är de vanligaste.
 • Tricykliska antidepressiva medel, som amitriptylin och nortriptylin, är vanliga som smärtlindrande behandlingar.
Huvud med illustrerad trigeminusneuralgi

En sista utväg: kirurgi

När läkemedel inte fungerar är det enda alternativet kirurgi. Här kommer några varianter som patienter har tillgång till:

 • Rizotomi: temporärt skada specifika nervvävnader så att de inte orsakar smärta.
 • Glycerolinjektion: en öppenvårdprocedur som involverar vävnaderna runt trillingnerven. Denna behandling tar minst två år.
 • Radiofrekvensbehandling: en öppenvårdprocedur där man använder en elektrod för att skada nervvävnaden och orsaka smärta. Det är temporärt, som vid rizotomi.
 • Mikrovaskulär dekompression: den mest invasiva (och effektiva) av alla operationer. Först gör man ett litet hål i mastoidutskottet (ett ben) bakom örat. Sedan använder man en liten ballong för att flytta blodkärlek som trycker mot trillingnerven.

Som du kan se finns det många sätt att hantera trigeminusneuralgi. Många är drabbade, och vi vet att runt 70-80% av patienterna svarar väl på medicinering. Det innebär att de ofta inte behöver genomgå kirurgi.


När ångesten tänker åt dig blir allting suddigt. Det är lätt för rädslan att få dig att förlora kontrollen och få ett grepp om dig, eftersom det är de svåraste känslorna som sitter bakom ratten. Påträngande tankar målar upp ett skräckscenario framför dig som du måste försvara dig mot. I de här ögonblicken börjar du bli rädd för att du ska göra någon illa, så det är viktigt att du lär dig hantera dem.

Det är ingen överraskning för någon att få veta att detta är en av de vanligaste rädslorna som folk upplever. Folk som hanterar konstant utmattning på jobbet börjar till exempel bli rädda för att all den tysta spänning de byggt upp kommer explodera på värsta möjliga sätt vilken sekund som helst.


”Tillåt dig inte att agera hetsigt eller att förlora kontrollen över dina känslor i viktiga förhållanden.”

Napoleon Hill-

Ett annat exempel är föräldrar som bär mycket ansvar på sina axlar, som känner en olöslig knut av problem och oro. Detta är situationer där människor lever i rädsla över att förlora kontrollen vilken sekund som helst, och göra eller säga någonting hemskt mot personen de älskar mest.

Den här verkligheten är inte främmande för någon. Men även om det är normalt för den här rädslan att visa sig till en viss grad i våra dagliga liv, kan vi inte ge den all kraft. Det skulle vara som att leva med ett annat jag inom dig, en Mr Hyde som tar ut det sämsta i dig.


rädslan för att förlora kontrollen

När du ger din ångest all kontroll

Robert har gått igenom många upp- och nedgångar, vilket har skapat en hög grad av ångest. Han har varit arbetslös i nästan ett år och han känner sig plågad i alla områden i livet. Hans föräldrar, oroliga för hans situation, försöker sporra honom och bjuder över honom på middag varje dag. Vi den sista måltiden som Robert åt med dem blev han dock medveten om hur han började bli rädd för att förlora kontrollen när som helst.

Vid middagen föregående helg hade hans bror fält en liten kommentar om hans situation, och Robert tolkade den på värsta möjliga sätt. Han överreagerade emotionellt – han var arg, höjde rösten och sade en massa saker som han sedan ångrade. Måltiden slutade med att hans mamma grät och att hans bror slog näven i bordet. Robert visste att han hade ett problem, men saknade resurser för att ta han om det ordentligt.

Den här situationen kanske verkar vanlig för dig. Om det är så är det viktigt att börja förstå på vilka sätt ångest kan förändra ditt beteende, dina tankar och svar på särskild stimulans.


ångest kan få dig att förlora kontrollen

Ångestdemonen

När folk har för många bekymmer, rädslor och osäkerheter med sig gör hjärnan en nästan spartansk tolkning – var försiktig, allt runtomkring dig utgör ett hot. Med denna slutsats beslutas det att det enda sättet att hantera situationen är att försvara dig från allt och alla.

 • Ditt omdöme upphör att vara rationellt och du överlåter kontrollen till din instinktiva, minst reflexiva och minst logiska autopilot.
 • Du känner en obekväm känsla av verkligheten, som om allting som händer inte är verkligt och är främmande för dig. Detta kallas avhumanisering.
 • Du faller in it ett ständigt vaksamt läge, alltid på, överreagerar på triviala saker, formar negativa och besatta tankar, väntar dig saker som inte har hänt än.

Hur du hanterar rädslan att förlora kontrollen

Självhjälpsböcker förespråkar ofta idén att ”i alla situationer har alla chansen att välja hur de ska reagera, det är ditt ansvar att välja den bästa vägen.” Jo, detta meddelandet är väldigt inspirerande, men om du lider av ångest är det väldigt svårt att bedöma vilken den rätta vägen är.

Det ångestfulla sinnet tänker inte, det reagerar. Det ångestfulla sinnet har inte full kontroll över sig självt och tar därför inte alltid de bästa besluten. Detta tvingar oss att förstå att hantering av dessa situationer inte är en enkel uppgift. Det är inte tillräckligt att bara ha goda intentioner när det finns en klump inom dig som hindrar dig från att andas och tänka klart.

Låt oss nu ta en titt på några av de strategier som är effektiva i att förhindra rädslan att förlora kontrollen.

frigör dig från rädslan att förlora kontrollen

Steg för att förhindra ångesten att ta kontroll

 • Försök att inte kontrollera dig själv. Tänk på det en stund – du spenderar det mesta av din tid med att kontrollera din frustration, gömma dina tankar, svälja dina känslor, fejka ditt humör. Det slutar med att du håller tillbaka så mycket att du behöver göra något förlösande och frigörande. Du kan lägga allt du håller inom dig på bordet och säga hur du känner högt, utan rädsla.
 • Tala om din rädsla och resonera med det. Ett av sätten att avväpna rädsla är att ge den ett namn och tala till den. ”Jag är rädd för att förlora min familj eftersom jag är medveten om att jag tappar kontrollen över mina känslor och säger saker som jag sedan ångrar.”
 • Kontrollera dina tankar för att kontrollera dina känslor. Det här är en av den kognitiva behandlingsterapins premisser, en av de bästa behandlingarna för folk som är rädda att förlora kontrollen över sig själva.

Det sista steget är att frigöra din kropp så du kan frigöra ditt sinne. Detta kan göras på flera olika sätt inkluderande Jacobsons progressiva muskelavslappning, professionella massagebehandlingar, mindfulness, yoga eller vilken annan fysisk aktivitet som helst. Dessa strategier kommer att hjälpa dig att frigöra den fysiska spänningen i din kropp och tillåta ditt sinne att anta en mer avslappnad ställning.

Det är möjligt att ta tillbaka kontrollen över dig själv, du bara jobba på det. 


Tänk om du skulle lära dig att ta hand om sinnet på samma sätt som du tar hand om kroppen? Att komma in i vanor för egenvård är att träna din självkänslas muskler och övervinna motståndet från apati. Det är att bli mer emotionellt balanserad och att lära sig att använda rätt filter i sociala situationer.

Du kanske har märkt att strategier för ”egenvård” och mental hälsa blivit alltmer populära. Ibland talar folk om mindfulness och wellness. De har olika rötter och utövanden, men båda har samma mål: bättre balans mellan kropp och sinne. Utöver att öka ditt välmående gör de även att du får mer kontroll över livet.


”Utan hälsa är liv inte liv. Det är bara ett tillstånd av matthet och lidande.”

-Francois Rebelais-

Vare sig du redan börjat med dessa utövanden eller inte så är det värt att komma ihåg några enkla saker. God mental hälsa har mycket att göra med vanor och strategier som alla bör utveckla. Det kommer kräva mycket viljestyrka och en stor dos kreativitet och konsekvens.

Det är där man börjar se mental egenvård som en väldigt personlig aktivitet som du kan använda för att lufta ut, rengöra och syresätta din mentala omgivning. Kom även ihåg att vi alla är en del av en fysisk och social omgivning. Dina miljöer påverkar också din balans.

Vad du framförallt behöver för egenvård är en holistisk metod. Det innebär att prioritera, fokusera och filtrera ut all stimuli som kommer mot dig för att leva med större harmoni. Låt oss nu ta en titt på några strategier.

Pojke med fjäril

1. Vanor för egenvård: lär dig att känna igen gnistan innan elden uppstår

En stor del av dina emotionella upplevelser börjar med ”gnistor” – små doser negativa känslor i hjärnan. Dessa små chocker kommer vanligtvis från obalanser i omgivningen.


Du märker till exempel något du inte gillar, men säger inget. Eller låt oss säga att det finns ett förslag du inte håller med om, men du följer det ändå. Kanske finns det en situation du måste lösa, men skjuter ändå upp den…

När dessa små gnistor ansamlas en efter den andra så blir de till slut till en flamma. Ditt sinne kommer få slut på resurser och du blir utbränd.

En strategi du bör börja med är att avvara tid och ansträngning för att upptäcka dessa utlösare. Lär dig att känna igen den stimuli som gör dig obekväm. Du kommer behöva bearbeta dem så fort som möjligt.

”Lämna inte till morgondagen de problem som stör dig idag.”

2. Vanor för egenvård: tydliga prioriteringar, bättre beslut

Varje bra atlet känner sin kropp. De känner till sina gränser och tränar varje dag för att hålla sig i form och förbättra sina färdigheter. Arbetet kommer dock inte från ingenstans. Det kommer från en väl uttänkt plan med tydliga prioriteringar och dagliga mål.


När det kommer till egenvård för din mentala hälsa är det också bra att ha en plan och dagliga prioriteringar. Du ska aldrig lämna hemmet utan att klä dig i målmedvetenhet, sätta på dig mål tillsammans med skorna och lägga till en skvätt motivation till frukost.

Det är så du slår ut på den komplexa vägen mot att bli bättre utrustad för att besluta vad som är bra eller dåligt för dig; bättre utrustad att besluta vad du bör skjuta åt sidan så att du kan sätta ditt välmående först.

3. Vanor för egenvård: relationer baserade på att ge och ta

En annan grund för mental hälsa är att vara uppmärksam på balansen i dina relationer. Alla obalanserade relationer kommer ha gigantiska emotionella pris. De involverar investering av tid, ansträngning, energi och tillgivenhet i personer som inte ger dig samma energi tillbaka eftersom de bara tar.

Hjärta i solen

Givetvis kommer inte alla dina relationer vara helt symmetriska när det kommer till att ge och ta. Ett bra exempel på detta är relationen mellan föräldrar och deras barn. Men du behöver åtminstone balans i dina viktigaste förhållanden (partner, familj, vänner).

Ibland innebär det att man måste göra dem mer symmetriska.

4. Vanor för egenvård: lära sig att klara av motgångar

Personer som motsätter sig motgångar, misslyckanden, förluster och misstag kommer bara fastna i modfälldhet, ilska och olycklighet. Egenvård är å andra sidan att lära sig att växa och expandera som person.

Du kan bara göra det när du lär dig att övervinna dina hinder och klara av motgångar. Livet kommer alltid vara komplicerat och svårt (för att säga det snällt), så vad du måste lära dig är att hantera det.

Det innebär att du måste acceptera både det svarta och det vita. Men om du vill göra det måste du börja med att acceptera att du är sårad. Att förneka det, titta bort eller bli arg över det varje dag är inte hälsosamma alternativ.

5. Vanor för egenvård: ett balanserat sinne är ett centrerat sinne

Clifford Saron är en neuroforskare som arbetar på Centret för sinne och hjärna vid University of California-Davis. Hans mest intressanta forskning fokuserar på hur träning av vår uppmärksamhet påverkar våra känslor. Han säger att ett centrerat, balanserat sinne alltid kommer leda till en välmående och frisk hjärna.

En annan sak han säger är att de flesta av oss inte har någon aning om hur plastiska våra nervbanor är. Om du lär dig att fokusera på nuet istället för det förflutna eller den icke-existerande framtiden varje dag, kommer du därför se fler möjligheter i allt.

Du kommer även känna dig mer optimistisk och mindre ängslig.

Mediterande kvinna

Om du vill lära dig att träna din uppmärksamhet kan meditation vara till stor hjälp. Men det finns en sak du inte får glömma: ett centrerat sinne behöver även en mer avslappnad kropp. Så du måste fortfarande se till att få grundläggande saker, såsom bra nattlig sömn, 15-20 minuter långa tupplurar, promenader, stretchning för att släppa på muskelspänningar samt en balanserad kost.

Kom ihåg att vanor för egenvård har en otrolig potential för att förbättra din mentala hälsa. Varför inte prova de som passar dina behov? Börja investera i dig själv idag.


Lär dig Feynman-tekniken för snabb inlärning

Du har kanske vid någon punkt känt att du inte kom någonstans med ett visst ämne. Eller så kanske du undrade varför din inlärning var så långsam. Kanske har du blivit desperat efter att ha misslyckats att komma ihåg meningen bakom ett koncept trots flera försök. Att åstadkomma snabb inlärning är inte alltid lätt, men det finns hjälpmedel.

Idag ska vi dela med oss av Feynman-tekniken – det är en simpel, effektiv strategi för att anförskaffa kunskap snabbare och djupare. Fortsätt läsa för att lära dig vad den går ut på.


”Om du inte kan förklara det så förstår du det inte tillräckligt bra.”

Albert Einstein

Vem var Richard Feynman?

Richard Feynman var en amerikansk teoretisk fysiker. Han är känd för sitt arbete om vägintegralformulering inom kvantmekanik, kvantelektrodynamik, suprafluiditeten hos underkylt helium samt Parton-modellen för partikelfysik.

Feynman mottog tillsammans med Julian Schwinger och Sin-Itiro Tomonaga Nobelpriset i fysik 1965 för sina bidrag till kvantelektrodynamiken. Utöver det rankas han som en av de tio främsta fysikerna i världshistorien av den brittiska tidskriften Physics World.

”Jag vet inte vad det är för fel på folk: de lär sig inte genom att förstå, de lär sig på något annat sätt – utantill eller något. Deras kunskap är så ömtålig!”

-Richard Freyman-

Richard Feynman

Vad är egentligen Feynman-tekniken?

Biografikern James Gleick förklarade Feynman-tekniken i sin bok Genius: The Life Science of Richard Feynman. Genom att använda denna teknik kan alla anförskaffa kunskap effektivt om de verkligen försöker. Det är faktiskt ett fantastiskt studieverktyg som du kan använda innan prov.


”Vad jag inte kan skapa kan jag inte förstå.”

-Richard Feynam-

James Gleick berättar historien om hur Feynman öppnade en tom anteckningsbok och skrev: ”ANTECKNINGSBOK OM SAKER JAG INTE VET” på framsidan. Han omorganiserade sin kunskap.

Fysikern försökte alltid komma till hjärtat av vad han studerade. Han ville göra med denna anteckningsbok var att skriva ned förklaringar av koncept han utvecklade i sin forskning.

Det som är bra med detta är att du kan göra samma sak med en vän. Vad du skulle göra är att berätta för personen vad du lärt dig så att du kan memorera det och förstå det bättre i takt med att du förklarar.

Men alla har vi inte vänner som är tålmodiga och hjälpsamma nog att stå till vårt förfogande. Det är därför Feynman utvecklade en något annorlunda men lika effektiv teknik: inlärning genom förklaring.


Vän förklarar för person

Den grundläggande idén är att aktivt läsa material och sedan försöka förklara det enkelt, som om du talade med ett barn eller någon som vet mycket mindre om ett ämne.

Det är därför denna inlärningsmetod ses som aktiv, eftersom du förklarar vad du studerar. Att göra det innebär att du måste använda annorlunda språk och olika strategier. Som ett resultat kommer du märka av dina misstag och lära dig mer effektivt.

”Jag lärde mig väldigt tidigt skillnaden mellan att kunna namnet på något och att kunna något.”

-Richard Feynman-

De 4 stegen i Feynman-tekniken för snabb inlärning

Feynman-tekniken för snabb inlärning består av fyra enkla steg. Så låt oss ta en titt på vad de är.

Det första steget

Till att börja med måste du ta fram ett pappersark och skriva ned namnet på konceptet du studerar överst. Om du till exempel studerar den Pythagoras sats, är det vad som ska stå överst

Det andra steget

När du skrivit ned konceptet måste du beskriva det i dina egna ord. Du ska även försöka använda enkelt språk, som om du förklarade för någon annan.

Om vi fortsätter med Pythagoras sats som exempel så kan du skriva något i linje med: ”I en rätvinklig triangel är kvadratroten av hypotenusan lika med summan av kvadratrötterna hos de andra två sidorna.”

Skriv ned vad du studerar

Det tredje steget

Vad du gör i det tredje steget är att se över allt du skrivit. Poängen är att identifiera vilka delar som inte förklaras perfekt, är förvirrande eller inte är välskrivna. För att göra det kan du ta en titt på dina anteckningar eller till och med söka ny information.

Det är även hjälpsamt att använda exempel för att verkligen cementera kunskap.

”Lär dig att lösa varje problem som har lösts.”

-Richard Feynman-

Det fjärde steget

Det fjärde steget för snabb inlärning är att ta en sista titt på det du skrivit. Såsom du använt ett språk som är för komplext, kan du skriva om det på ett enklare sätt som är lättare att förstå. Ibland kan bruk av metaforer eller liknelser hjälpa dig med det. Det viktiga är att se till att alla kan förstå dina idéer.

Om du gått igenom dessa fyra steg och din förklaring fortfarande inte är lätt att förstå, kanske du inte helt har förstått vad du studerat. I så fall bör du börja om med processen.


Det finns inte bara ett sätt att bota depression. Varje person har sina svarta hål och gömda styrkor. Det finns många olika strategier som kan användas för att väcka de styrkorna och lugna desperationen, de sömnlösa nätterna, rädslan och apatin. Alla är fångar i sitt eget fängelse och alla celler öppnas inte med samma nyckel

När du är diagnostiserad med depression förändras någonting inom dig. Å andra sidan känner du dig lättad att du slutligen fått en medicinsk diagnos och får en förklaring för smärtan, utmattningen, gråten och ledsamheten. Det är startpunkten för att få hjälpen du behöver. Men det får dig också att ställa den klassiska frågan: Vad händer nu? Kommer mitt liv bli fullt av medicin och terapi från och med nu?


Svarta hål är inte lika svarta som de är utmålade. De är inte de eviga fängelser vi en gång trodde. Saker kan komma ut på från ett svart hål och möjligen komma ut i ett annat universum.

Stephen Hawking

Ibland har vi en begränsad syn på hur vi bör behandla depression. Antidepressiva är inte den enda möjliga behandlingen och ibland är det inte ens nödvändigt. Detta är något som enbart en specialist borde bedöma. Det är också viktigt att veta att lida av en försvagande psykologisk åkomma är som en resa att finna den bästa vägen hem, att återvända till din egen personliga balans, att återfå styrkan du förlorat. Följande tekniker kan hjälpa människor med depression på den här resan.

Person på väg

1. Samarbete mellan olika specialister

Det börjar bli allmänt känt att allmänläkare skriver ut alltför mycket antidepressiva och anxiolytiska mediciner alltför ofta. Dessa läkare utgör oftast utgångspunkten till behandling för människor som söker hjälp, den första människan till vilken de säger att de inte klarar det längre, att de behöver sova, slappna av, sluta gråta så mycket. Men de är inte specialister på psykologiska åkommor.

För att behandla depression ordentligt och övergripande behöver vi fler strategier, flera specialister som arbetar tillsammans. Det är grundläggande för varje medicinskt center att även ha psykologer eller psykiatriker som kan arbeta synkroniserat med allmänläkaren. Även socialarbetare är extremt hjälpsamma i de flesta fall – glöm inte att vi under de senaste åren sett att grupperna som är mest utsatta för depression är de som har minst tillgångar.

2. Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Den mest framgångsrika terapiformen när det kommer till att bota depression så långt är kognitiv beteendeterapi. När den kombineras med medicin kan signifikativa förändringar komma till stånd.


Den här terapiformen fokuserar på patientens tankemönster, bryter ner irrationella idéer och förespråkar en progressiv förändring i tankesättet. Patienterna lär sig att ta tillbaka kontrollen och bli mer logiska och realistiska.

Kvinna hos terapeut

3. Mellanpersonlig psykoterapi

Som vi redan sagt finns det inte bara ett sätt att bota depression. Det finns många olika sätt och det är nödvändigt att hitta det som passar varje persons behov bäst. Medan den kognitiva beteende terapin har en tendens att vara den mest effektiva, finns det även andra hjälpsamma tillvägagångssätt..

Mellanpersonlig psykoterapi är användbar när depressionen är ett resultat av problem i patientens mellanpersonliga relationer (såsom separation eller förlust av en närstående.) Målet för den här patienten är att ta tag i de stressfulla livshändelserna, jobba på sin självkänsla och utveckla strategier för att förbättra sina relationer med andra.

4. Känslofokuserad terapi

Greenbergs känslofokuserade terapi är en kombinationen av rogeriansk humanistisk terapi och gestaltterapi. Det är väldigt effektivt för att bota depression med målet att hjälpa patienten identifiera, arbeta sig igenom och bearbeta sina känslor. Terapeuten erbjuder en säker miljö där deras patienter kan ta hand om sin ångest och arbeta sig igenom svåra känslor.


5. Fysisk aktivitet för att bota depression

Folk med svåra depressioner saknar ofta styrka och motivation att gå och simma, cykla eller gå till en zumbaklass. Men när det är möjligt är det bäst för de att lämna huset, känna värmen av solen, lyssna på utomhusljuden och gå. Bara gå.

Någonting så enkelt som en 20 minuters promenad om dagen kan vara extremt välgörande.

6. Äta ordentligt

Att äta ordentligt kommer inte att få en depression att försvinna men det kommer att stärka ditt immunförsvar och ge din hjärna den näringsämnen den behöver för  att frigöra de neurotransmittorer som hjälper dig att må bättre.

Vi rekommenderar färska frukter och grönsaker, fullkornsprodukter, omega 3 fettsyror och mat som är rik på magnesium

7. Johannesört

Det finns studier som visar att johannesört är ett användbart komplement i behandlingen av lätt eller måttlig depression. Kom bara ihåg att träffa en specialist som kan hjälpa dig med doseringen.

8. Få ett andra utlåtande

Det finns många patienter som inte visar några förbättringar efter flertalet farmakologiska och psykologiska behandlingar. När det går så långt är det bäst att få ett annat utlåtande på din diagnos. Detta eftersom andra typer av personlighetsstörningar kan gömma sig bakom depressionen och på så sätt inte upptäckas. 

9. Social support

Medicinering kan behandla depression men inte bota den. Psykoterapi kan behandla den och hjälpa patienten att utveckla strategier för att hantera den men kan inte heller bota den. Så vad har kraften att bota depression? Att få psykologiskt stöd av andra, som man litar på, känner förståelse och omtanke av. Detta bidrar i väldigt hög grad till framgången av de andra behandlingarna.

Så låt oss omge oss med människor som kan hjälpa oss att överkomma svåra situationer.

bota depression

10. Nya hobbys och intressen

Ditt sinne kanske inte är öppet för att hitta nya hobbys som motiverar dig och fungerar som förstärkning. Att introducera små aktiviteter i ditt dagliga liv som du kan njuta av som får dig att slappna av och intresserar dig kan dock vara väldigt effektiva när det gäller att hantera en depression.

Målning, skrivande, musik och yoga är bara några få exempel på tillfredsställande aktiviteter.

11. Mindfulness-baserad kognitiv terapi

Efter att ha gått igenom en depression är risken för återfall fortfarande påtaglig. Efter två tre år kan depressionen komma smygande igen.

För att förhindra att detta inträffar kan en mindfulness-baserad kognitiv terapi vara en perfekt teknik. Du kan använda andningstekniker och meditation varje dag för att hantera negativa tankar och stress som har en tendens att växa i sinnet som ogräs.

Det viktigaste är att förstå att det inte bara finns ett sätt att behandla depression – det finns dussintals, kanske till och med hundratals. Du måste helt enkelt finna den kombinationen av behandlingar som bäst passar dina behov. Att söka hjälp från en specialist; psykolog eller psykiater, handlar om just detta – att skräddarsy din kombination av behandlingar som kan få dig att se den ljusa sidan av livet igen. Att finna din egen kraft och livsglädje.


Rädsla och oro är två saker som kan hindra dig från att uppfylla ditt öde om du låter dem. Så ge dem inte för mycket utrymme i sinnet och gör inte en höna av en fjäder. Rensa istället upp ditt perspektiv och ge dig själv en mer flexibel syn på världen. Lär dig att träna sinnet med övningar för att sluta oroa dig.

Men det är inte alltid lätt att hoppa av oroståget. Det finns så många tillfällen där du fastnar på en enkelresa på ett fönsterlöst tåg av oro. Det är därför du inte kan se saker omkring dig och du känner dig försvarslös, eftersom du bara kan se en överväldigande ångest.


”Oro är dumt. Det är som att gå omkring med ett paraply i vänta på att det ska regna.”

-Wiz Khalifa-

Och vad folk än tror så dessa smärtsamma cirklar aldrig upphöra med banala, välmenande tips: ”Sluta oroa dig om saker som inte skett. Slappna av. Stanna upp och njut av livet för en sekund.”

När ditt sinne faller in i en utmattande dynamik och inte lyssnar på logik, gör det saker automatiskt. Det låter sig flöda längsmed en undermedveten ström där hela ditt väsen spelar en meningslös, rytmlös, inre melodi.

Om du vill sluta oroa dig så behöver du ett annat perspektiv som går bortom hjärnan. Du behöver hela ditt väsen, dina sinnen och ditt medvetna sinne i processen. Och nu ska vi berätta hur man gör just det.


Maskros sprider frön

Tre övningar för att sluta oroa dig

Att oroa sig går hand i hand med tvivel. Och om det finns en sak alla vet så är det att den moderna världen definieras av just detta ledmotiv. Å andra sidan finns det något vi inte talar om mycket: vi har inte alltid full kontroll över våra mentala processer.

Du kommer märka ångesten eller stressen i din kropp, eller smärtan i din mage eller huvud, etc… Men du förstår inte alltid hur sinnet fungerar. Du märker aldrig vilka vägar det tar, de rädslor det väntar sig eller de fasansfulla saker det ger dig utan att fråga.

Att bibehålla kontroll och stoppa denna negativa cykel är ditt absolut högsta ansvar.


Dina ögon framför en kamera

Denna övning är enkel, originell och framförallt effektiv. Den kanske verkar konstig inledningsvis, men den har sin logik och sitt värde. Låt oss ta en titt på hur den går till:

 • När du känner dig utsliten av den överrumplande kraften av dina tankar, gör detta: plocka upp mobilen, slå på ansiktskameran som om du tänkte ta ett självporträtt och titta på skärmen. Fokusera på ögonen.
 • Detta är ett otroligt sätt att bli medveten om dig själv. Något sker inom dig när du ser dig i ögonen. Något säger till dig att stoppa, stanna upp ditt hyperaktiva sinne och fokusera på här och nu.
 • Det hjälper även att hamna i samklang med sina behov. Slappna av och låt världen pausa så att du kan omfamna personen du så ofta försummar: dig själv.
Se dig själv i ögonen

Välj ett ljud

En annan fantastisk strategi för att sluta oroa dig involverar att välja ut ett enda ljud. Vad du gör är att stanna upp och fokusera på just ett av ett stort antal stimulerande ljud omkring dig.

 • Låt oss säga att du är på jobbet. Det finns ljud omkring dig: konversationer, stolar som dras på golvet, knapprande tangentbord, bilar som kommer och går på gatan, medarbetare som pratar om skvaller…
 • Gå ut i detta hav av ljud och välj ett. Kanske finns det utanför fönstret ett träd ditt fåglar kommer för att kvittra. Välj det ljudet, fokusera på fåglarna och låt resten av stimulansen försvinna i några minuter. Sakta men säkert kommer ditt sinne lugna sig, för det har bara ett jobb: att lyssna på fåglarnas kvitter.

En mugg varm choklad

Nästa idé är originell och ganska ovanlig. Om du vill sluta oroa dig måste du stimulera dina sinnen. Alla vet vi att råd ofta inte hjälper. Vi vet att ”Jag ska slappna av och tänka mindre” inte fungerar. Istället är det bästa du kan göra i dessa situationer att ta en annan väg. Aktivera din doft, smak eller andra fysiska sinnen.

En kopp choklad

Denna teknik har en direkt koppling till medvetet ätande, som i sin tur är kopplat till mindfulness, eller medveten närvaro. Och om du inte gillar varm choklad så kan du välja en annan dryck. Poängen är att det ska vara en varm dryck.

 • Det första du måste göra är att låta doften och den varma ångan stiga från koppen för att omfamna dig. Sedan andas du in djupt och lugnt.
 • Ta nu en klunk, men svälj inte direkt. Håll den i munnen och låt tungan njuta av smaken. Låt dina smaklökar fyllas med smaken av choklad.
 • När du håller muggen i dina händer spelar inget annat roll. Du kommer uppskatta nuet och alla känslor du upplever.

Vad du kommer få ut av dessa tre enkla övningar är följande: du kommer börja fokusera på dina sinnen och lugna ned kroppen. Och det kommer få ditt sinne att slappna av också. Men du lurar det inte, du lugnar det bara för att återfå kontrollen och sluta vara hyperaktiv.

Ibland är allt du behöver göra för att kontrollera ditt sinne och slappna av i kroppen att använda dina fem sinnen.

Prova det!


Meryl Streep: 17 reflektioner från en fantastisk kvinna

Meryl Streep är en fantastisk skådespelerska. Hon har även visat sig vara en fantastisk kvinna. Hon skördar stora framgångar och får fans vart hon än går. Hon är en mystisk, sansad kvinna. Hon har lämnat en permanent prägel på Hollywood och sina fans hjärtan.

Meryl Streep är helt sig själv. Det är därför hon inte låter några förväntningar på kvinnor i film ta kontroll över hennes image eller utseende. Av alla hennes egenskaper är det hennes äkthet, hennes vishet, hennes känslighet och hennes makalösa skådespelartalanger som står ut.


Hon har även mottagit många priser och erkännande för sina framträdanden och sin karriär. Hon har 21 Oscarsnomineringar, vilket gör henne till kvinnan med flest nomineringar någonsin. Hon fick dessa nomineringar för sina roller i Sophies val och Järnladyn, samt hennes biroll i Kramer vs. Kramer.

Hon har även fått 30 nomineringar för Golden Globes och vunnit 8. Nyligen vann hon ett Cecil B. DeMille-pris för sitt livsverk.

Andra stora erkännanden inkluderar: tre Emmys, två Screen Actors Guild-pris, två BAFTA-pris och ett från Cannes filmfestival. Hon har en mäkta storslagen resumé.

Leende Streep


Meryl Streep i det privata

Vi vet inte mycket om Meryl Streeps privatliv sedan hon gifte sig med sin nuvarande man. Detta är ganska imponerande eftersom hon omges av tabloider; tabloider som inte tvekar att dra folk i smutsen för minsta lilla kontrovers.

Vi vet dock att Meryl Streep kände djup kärlek för John Cazale, som dog i cancer 1978. Hon var alltid med honom; alla som såg dem tillsammans sade att deras relationer var upplyftande och fantastisk.

Efter en lång, smärtsam period kom Don Gummer tillbaka in i hennes liv och blev hennes andra stora kärlek. Meryl Streep hade alltid sagt att hon aldrig skulle komma över förlusten av Cazale. Men Gummer visade henne att livet går vidare och att resten av hennes resa kunde vara fantastisk.


Inte på samma sätt, men fortfarande fantastisk.

17 av Meryl Streeps reflektioner

Meryls kritik av Donald Trump och hennes försvar av kvinnors rättigheter visar att hon är någon som bryr sig om vad som sker på denna planet. Det finns känslighet i dessa uttalanden, och även vishet.

Hon är även konsekvent och har en jordnära världssyn. Det är därför hennes reflektioner är en sådan skatt. Så låt oss ta en titt på dem:

 • ”Ödsla inte så mycket tid på att tänka på hur mycket du väger. Det finns ingen mer sinnesavtrubbande, tråkig, idiotisk, självdestruktiv avledning från det roliga med att leva.”
 • ”Jag har inte längre tålamod för vissa saker. Inte för att jag blivit arrogant, utan endast för att jag nått en punkt i mitt liv där jag inte vill ödsla mer tid på vad som gör mig missnöjd eller sårad. Jag har inte tålamod för cynism, överdriven kritik eller krav av någon natur. Jag har förlorat viljan att vara personer till lags som inte gillar mig, att älska dem som inte älskar mig och att le mot dem som inte vill le mot mig. Jag spenderar inte längre en enda minut på dem som ljuger eller vill manipulera.
Teckning av Streep

 • ”Service är det enda som är viktigt om kärlek. Alla oroar sig över allt detta om att ’förlora sig själv’, all denna narcissism. Plikt. Vi klarar inte av denna idé nu heller. Men plikt kan vara en rustning du sätter på dig för att kämpa för din kärlek.”
 • ”Jag är väldigt intresserad av det kollaborativa. Det är vad som gör det läskigt, för du vet aldrig hur det kommer bli. Men du hoppas. Du sätter dig själv i händerna på de bästa personerna du kan finna, och du är helt beroende av vänligheten hos främlingar och deras hängivelse. Det är som ömsesidig villfarelse.”
 • ”Omedelbar tillfredsställelse är inte tillräckligt snart.”
 • Folk säger att när du får barn förändras allt. Men kanske väcks saker som redan fanns där.”
 • ”Jag tror att man finner sin egen väg. Du har dina egna regler. Du måste ha din egen förståelse av dig själv, och det är vad du kan lita på. I slutänden är det vad som känns rätt för dig, inte vad din mamma sade. Inte vad någon skådespelerska sade. Inte vad någon annan sade till dig, utan den stilla, lilla rösten.”
 • ”Den stora gåvan till människan är att vi har empatins kraft, vi kan alla känna en mystisk koppling till varandra.”
Poserande Meryl Streep

 • ”Integrera vad du tror på i varje område av ditt liv. Ta ditt hjärta till arbetet och be om det mesta och bästa av alla andra också.”
 • ”Jag låter handlingarna i mitt liv stå för vad jag är som människa. Tävla mot det, inte orden.”
 • ”Du kan inte bli bortskämd om du stryker dina egna kläder.”
 • ”Att lyssna är allt. Att lyssna är hela grejen. Det är vad jag anser. Och jag menar det innan du jobbar, efter att du jobbat, mellan jobben, med dina barn, med din make, med dina vänner, med din mamma, med din pappa. Det är allt. Och det är där du lär dig allt.”
 • ”Vissa personer är fyllda med medmänsklighet och en önskan att göra gott, och andra tror helt enkelt att inget kommer göra en skillnad.”
 • ”Om du har en hjärna, använd den.”
 • ”Min egen erfarenhet av manliga och kvinnliga regissörer är att folk har mycket svårare för att ta order från en kvinna. På något sätt är det svårt för människor.”
 • ”Alla begår vi misstaget att tänka att utsidan… hur du ser ut, gör dig mer värdig av kärlek.”
 • ”Moderskap har en väldigt humaniserande effekt. Allt förminskas till väsentligheter.”
 • ”Du måste bara fortsätta göra vad du gör. Det är lärdomen jag får från min make: han säger bara fortsätt. Börja genom att börja.”

Dessa är några av de intima reflektioner som Meryl Streep gett oss. Att dela sina tankar har varit en mycket generös handling mot oss alla. Det är svårt att inte låta hennes ord förföra en. För sanningen är att de är fulla av klarhet, säkerhet och enkelhet.


Personer som övervunnit depression vet att våra kroppar ibland inte kan överbemanna våra sinnen. De vet även att återfall är väldigt vanliga. Den kalla skuggan av depression ligger alltid och väntar.

Men att ha kommit ur denna tunnel en gång har gett dem nya redskap som de ser till att använda dagligen. Ett bra perspektiv, motståndskraft och en positiv attityd utgör deras flytvästar.


Vissa personer ser på depression som de mentala sjukdomarnas feber. Och den blir bara vanligare och vanligare. Det är som en ”stam” som blir mer resistent och skapar mer kaos.

Dessvärre genomlider många detta i det tysta och i ensamhet. Datan säger att färre än 40% av de drabbade söker professionell hjälp. Av dessa resterande 60% är det främst män som undviker att be om hjälp från en expert.

”Det har bevisats att tankarna vi väljer har allt att göra med våra känslor. Jag kan säga dig att en hängivelse att må bra kan ta bort magsmärta, rädsla, depression, sorg, ångest – allt möjligt.”

-Wayne W. Dyer-

Men bortom datan och det faktum att WHO nu ser på depression som en epidemi, finns det en annan faktor som är precis lika viktig. Denna faktor är återfall. Studier visar att det finns 50% risk för återfall efter en full återhämtning.

Med andra orden är risken mycket stor. Det är därför det är av yttersta viktig att både experter och patienter skapar en förebyggande plan.

Planen handlar i grund och botten om att utveckla en hälsosammare mental, fysisk och emotionell livsstil. Det innebär att man använder vissa strategier, perspektiv och verktyg i sitt dagliga liv. Alla kommer de hjälpa dig att minska effekten av stressmoment, att känna igen dina utlösare och att skapa rätt psykologiskt synsätt.

Kvinna i bil

Vad gör personer som övervunnit depression?

Du måste inte vara gjord av övernaturliga substanser för att övervinna depression. Du måste inte vara en supermänniska. Överallt finns det vänner, familjemedlemmar, medarbetare, tonåringar och barn som har låtit folk hjälpa dem, som har lärt sig av processen. Och nu hanterar de livet bättre.


Det är den typ av lärdom som inte bör kastas bort. En sak som alla dessa personer förstår är att depression är en kronisk sjukdom. Det innebär att du måste vara smart, hängiven och kunna hantera dina känslor och tankar.

Det är att lära sig att samexistera med denna skugga, men att aldrig låta den definiera dig. Nu ska vi ta en titt på några av strategierna folk använder för att övervinna depression.

1. De håller apatin borta med nya intressen

Sorg, förlust av intresse, apati. Dessa tre saker utgör en mörk triangel runt många fall av depression. Men att låta dem fånga dig kommer sätta sig på drift. Du kommer bara fastna i ett nät av modfälldhet igen och lämna över nycklarna till depressionen.

Det är därför personer som övervunnit depression har strategier och verktyg som troligen kommer vara användbara nästa gång de drabbas. Så när du märker av att apati eller trötthet stänger ned din kropp och ditt sinne, måste du reagera.

 • Dessa personer letar efter nya intressen: de anmäler sig till kurser och lägger till nya aktiviteter i rutinen.
 • De gör förändringar i sina dagliga vanor så att de kan finna ny motivation för att göra saker.
 • De spenderar tid med positiva människor och goda vänner.

2. De känner igen sina utlösare: de säger nej till grubblerier

Att grubbla (repetitiva, negativa tankar) är vad som utgör grunden för depression. Det är när man börjar bli besatt av sina misstag. Man fastnar i huvudet i väntan på negativa saker och attraherar otur och mörka moln på de soligaste av dagar. Detta är inte ett bra mönster.


Personer som övervunnit depression vet att kognitiv terapi kan vara till stor hjälp i dessa tider. Du måste byta perspektiv, bryta cirkeln av negativitet och göra utgångar till dig själv.

Öga med regnbåge

3. De kliver upp och har ett syfte

Att kliva upp på morgonen utan att ha ett syfte är som att kasta bort dagen. Att öppna ögonen på morgonen utan motivation är som att påbörja dagen med hjärtat avstängd. Som om sinnet bara inte orkar…

Om du vill undvika återfall måste du ge dig själv ett syfte – konkreta mål. Du kan till och med göra dem till något så enkelt som att ha en eftermiddag för dig själv, att köpa en bok, att boka en resa eller att träffa någon ny.

4. De har lärt sig att säga ”nej”

Att sätta gränser är nyckeln för hälsa. Personer som står ut med allt kommer falla samman. Utöver det är en av de vanligaste orsakerna till depression att man tror att man klarar allt. Att tro att man är en bra person bara för att man kommer överens med alla är ett stort misstag. Det kommer helt dränera dig.

Personer som övervunnit depression förstår att de måste sätta gränser i sina liv. De säger ”nej” när de känns rätt och ”ja” när de vill. Det är ett bra sätt att vara lyckliga och friska.

5. Måttlig daglig träning

Kroppar som rör på sig är inte ledsna. Personer som dansar, promenerar, simmar, hoppar och stretchar sina muskler ger sig själv en gåva i form av gott om endorfiner. De förbättrar sin cirkulation och syresättningen av hjärnan.

Allt detta leder till mer serotonin – hormonet som skyddar dig mot sorg.

Få daglig motion

6. De säger ja till en bra kost

En bra kost är inte botemedlet för sjukdomar med koppling till depression. Den kan dock hjälpa till att skydda dig mot dem av flera anledningar. Du får till exempel intresse för något: att köpa bra mat, prova på nya recept, etc.

Att äta en balanserad kost rik i ämnen som tryptofan, magnesium, antioxidanter och vitaminer är en bra vana att komma in i, eftersom de hjälper dig att producera mer serotonin.

7. De använder medveten närvaro för att undvika återfall

Ett bevisat sätt för att undvika återfall i depression är att utöva medveten närvaro, eller mindfulness. Det finns faktiskt många studier som talar om fördelarna hos medveten närvaro som en psykologisk strategi för att minska daglig åverkan från stress och ångest.

Denna meditationsteknik kommer:

 • Hjälpa dig att bli mer medveten om dina känslor.
 • Bryta cirkeln av grubblande tankar.
 • Minska fysiska symptom i koppling till stress.
 • Hjälpa dig att tänka mer på dina omedelbara upplevelser så att du kan prioritera och ta bättre beslut.
 • Hjälpa dig att utforska andra alternativ och väcka din kreativitet samt intuition i linje med den du är som person.
Väg av näckrosor

Innan vi går vill vi påpeka att alla måste finna sin egen strategi, sin egen spellista. Du måste hitta din egen drivande motor. Upptäck vilka redskap som fungerar bäst för dig för att skjuta apati, nedstämdhet och smärta åt sidan.

Ta hjälp och hämta inspiration från personer som övervunnit depression.


Noam Chomsky är en av de mest respekterade intellektuella personerna i världen. New York Times sade att han är den viktigaste tänkaren i vår nuvarande era. En av de huvudsakliga saker han gjort är att påtala och analysera olika strategier för mediakontroll som används i dagens värld.

Noam Chomsky fick först uppmärksamhet för sitt arbete som lingvist, men han är även filosof och politisk forskare. Han blev en framstående röst i den politiska aktivismens värld. Folk delar hans skriverier över hela världen och han får ständigt nya läsare.


”Hur kan det vara så att vi har så mycket information, men vet så lite?”

-Noam Chomsky-

Chomsky skrev en pedagogisk text där han summera strategierna för mediakontroll. Hans tankar må vara djupa och komplexa, men han summerar dem i enkla, förståeliga termer i syfte att utbilda människor.

1. Distraktion

Enligt Chomsky är en av de vanligaste strategierna för mediakontroll distraktion. Det involverar i grund och botten att skifta allmänhetens uppmärksamhet till meningslösa eller irrelevanta saker. Det är så de håller våra sinnen upptagna.

TV som huvud

De överbelastar även människor med information eller betonar sportevenemang, kändisar och trivia. Målet är att få folk att inte se de verkliga problemen.

2. Problem-reaktion-lösning

Ibland kan de regerande krafterna försumma, eller åtminstone inte adressera, vissa verkligheter. De får medborgarna att tro att det är ett problem som kräver en utomstående lösning. Och det är krafterna själva som lägger fram lösningen.


Detta är en strategi för mediakontroll som används vid opopulära beslut. Man kan till exempel medvetet porträttera en statlig industri som värre än den är eftersom man vill att den privatiseras. Idén är att rättfärdiga att den säljs.

3. En gradvis strategi

Målet här är att få folk att tillåta saker de vanligtvis inte skulle acceptera. Hur? Genom att introducera dem gradvis så att folket inte ens märker det.

Det är till exempel vad som hände med minskningen av arbetares rättigheter. I vissa samhällen har man implementerat regler eller typer av arbete som till slut får folk att tro att det är normalt att en arbetare inte har några garantier för social säkerhet.

4. Att skjuta upp

Denna strategi får invånare att tro att de tar steg som kan vara dåliga kortsiktigt, men som kan gagna samhället i framtiden. ”Målet helgar medlen”.

Kvinna bland färger

Målet är att folk ska vänja sig vid ”dåliga” saker och inte stöta bort dem. Hur? Genom att få dem att tänka på hur bra det kommer bli senare. När tiden är inne har ”normaliseringseffekten” redan gjort sitt jobb. Folk protesterar inte mot att de inte fått vad som utlovats.


5. Behandla folk som barn

Många TV-sända budskap, speciellt reklam, talar till folk som om de vore barn. De använder strategiska uttryck, ord och attityder som toppas med en gloria av oskuldsfullhet.

Poängen är att få folk att sänka garden. Det är en form av mediakontroll som försöker ta kål på folks kritiska tänkande. Politiker använder också dessa taktiker genom att utge sig för att vara faderliga och moderliga figurer.

6. Att ta den emotionella vägen

Marionettmästarna vill inte aktivera folks tankfulla sidor. De vill röra upp känslor och nå folks undermedvetna. Det är därför så många av dessa budskap är fulla av emotionellt innehåll.

Poängen är att orsaka en form av ”kortslutning” i de rationella tankeprocesserna. De använder känslor för att fånga den övergripande betydelsen av budskapet, men inte det specifika. Detta är ytterligare ett sätt att ta kål på folks kritiska tänkande.

7. Att hålla allmänheten okunnig

Att hålla folk okunniga är ett av de huvudsakliga målen för dem som har makten. Okunnighet innebär att man inte ger folk verktygen de behöver för att analysera saker själva. Det innebär att man berättar de intressanta delarna för dem, men aldrig avslöjar vad som sker i kulisserna.

Anonyma personer

Att hålla folk okunniga innebär även att man tar bort fokus från utbildning. Det resulterar i ett gap mellan kvaliteten hos den privata och offentliga utbildningen. De tystar folks törst efter kunskap och gör intelligens oviktigt.

8. Att göra allmänheten medgörlig

De flesta trender kommer inte från ingenstans. Det finns nästan alltid något som sätter dem i rörelse och gagnar dem. De försöker skapa enhetliga smaker, intressen och åsikter.

Media marknadsför konstant vissa trender och moden. De flesta av dem har att göra med lättsinniga, onödiga och till och med löjliga livsstilar. De övertygar folk om att ett specifikt agerande är vad som är i mode.

9. Förstärka självklandring

En annan strategi för mediakontroll är att få folk att de endast har sig själva att skylla för sina problem. Alla dåliga saker som sker är helt och hållet på grund av dem. Det är så de får folk att tro att deras omgivning är perfekt, och om det är något som är fel så är det deras eget fel.

Därför försöker folk passa in i sin omgivning, och känner sig sedan skyldiga när det inte går helt perfekt. All ilska som systemet orsakas hamnar på deras egen axlar i en oändlig cykel av självklandring.

10. Att känna personer bättre än de känner sig själva

Under de senaste decennierna har vetenskapen gett oss tillgång till kunskap om mänsklig biologi och psykologi. Men denna information finns fortfarande inte tillgänglig för många människor.

Den styrande handen

Endast en liten bit av informationen når någonsin allmänheten. Samtidigt har eliten all denna information och använder dem som de vill. Återigen kan vi se hur okunnighet gör det enklare för makthavarna att kontrollera samhället.

Målet med dessa strategier för mediakontroll är att göra världen till vad de mäktigaste personen vill att den ska vara. De blockerar allas kritiska tänkande och frihet. Men det är vårt ansvar att sluta vara passiva och låta dem kontrollera oss. Vi måste kämpa emot.


10 citat för att bättre förstå karma och vad det innebär

Vi hör ofta ordet karma. Vi talar generellt om detta koncept när något dåligt sker och vi ser det som en form av återbetalning som livet ger oss för att vi agerat illa. Men sanningen är att detta inte är helt korrekt. Så idag ska vi sammanställa några citat för att bättre förstå karma.

Ordet karma kommer från sanskrit. I grund och botten innebär det en osynlig, allsmäktig kraft som bildas kring alla våra handlingar. Denna kraft har konsekvenser, som i grund och botten är en symbol för lagen av orsak och verkan.


”Problem eller framgångar, alla är de resultatet av våra handlingar. Karma. Filosofin om handling är att ingen annan är givaren av frid eller lycka. Ens egen karma, ens egna handlingar ansvarar för att medföra lycka, framgång eller annat.”

-Maharishi Mahesh Yogi-

Människor är fria och kan alltid agera som vi vill. Våra val kommer avgöra vad som sker i vår framtid. Det finns ingen bra eller dålig tur, endast konsekvenser av våra handlingar, och många av dem dyker inte upp förrän långt senare.

Citat för att förstå karma

Vi ska börja med ett vackert citat som går rätt till hjärtat av karman. Citatet kommer från Edwin Hubbel Chapin och lyder: ”Varje handling i ditt liv vidrör ett ackord som kommer vibrera i evighet.” Det betyder att det inte finns några handlingar som är för små för att över tid ha effekt.


Att förstå karma

Nästa citat kommer från Eckhart Tolle. Det kommer hjälpa dig att förstå en sanning som undfly oss många gånger: Vi upplever exakt vad vi är menade att uppleva.

Citatet lyder: ”Livet kommer ge dig den upplevelse som är mest hjälpsam för utvecklingen av ditt medvetna. Hur vet du att detta är upplevelsen du behöver? För att det är upplevelsen du har för tillfället.”

Sedan har vi tänkaren Robert Louis Stevenson. Han sade en gång: ”Döm inte varje dag efter skörden du skördar, utan efter fröna du sår.” Detta uttalande påpekar en annan grundläggande del av att förstå karma: du skördar var du sår.


Relationer med människor och karma

Relationerna du har med personer är en av de största aspekterna av karmans lag. Detta citat från Frank Ocean påminner dig till exempel om att ingen kommer in i ditt liv av slumpen. Det lyder: ”Vi träffades av en anledning. Antingen är du en välsignelse eller en lärdom.”

I linje med detta påminner Ebert Hubbard oss om att våra relationer, vare sig bra eller dåliga, inte är slumpmässiga. Det är vi som skapar dem och ger dem form. ”Vi väcker hos andra samma attityd som vi har mot dem.”

Färgglada figurer

Detta citat passar väl in med ett annat från Wayne Dyer, där han säger att: ”Hur folk behandlar dig är deras karma; hur du reagerar är din.” Det är en inbjudan att fokusera på hur du agerar istället för att fokusera på hur andra beter sig.

En buddhistlärare vid namn Ma Jaya Sati Bhagavati sade också något intressant som vi kan använda för att förstå karma: ”När du planterar ett frö av kärlek är det du som blommar.” Det är ett sätt att säga att generositet ger mycket mer till dig än den som får.

Karma och medvetandet

Detta citat av Vera Nazarian är en bra beskrivning av vad karma är. Hon säger: ”Karma är inte en oantastlig motor av kosmisk bestraffning. Istället är det en neutral sekvens av handlingar, resultat och konsekvenser.

Det reder ut idén om att det inte finns någon gudomlig bestraffning för dina handlingar. Istället är det dina handlingar som leder till positiva eller negativa konsekvenser.

Deepak Chopra uttrycker en liknande idé i följande citat: ”Karma, när det förstås korrekt, är bara mekaniken genom vilken medvetandet manifesterar sig.” Vad han säger är att det är ditt ansvar: om du agerar illa kan du inte förvänta dig ett positivt liv. Ondska leder till mer ondska, precis som att gott leder till mer gott.

Person under träd

En annan viktig aspekt av karma är evig upprepning. Detta är en idé om att livet kommer ge dig samma upplevelser tills du blivit helt medveten om dem. Ben Okri beskriver det väl: ”Lagen är enkel. Varje upplevelse upplevs eller genomlids tills du upplever den ordentligt och fullt för första gången.”

Österländska kulturer har alltid mycket att lära oss. Lagen om karma är inget undantag. Även om den i vissa samhällen har väldigt djupa konnotationer och går långt bortom vad vi talar om här, är det fortfarande en värdefull guide för personer i västvärlden.


Läkande personer är glada och inspirerande. De infekterar dig med positivitet och att vara i deras närhet gör alltid att man mår bra. Vi kan förklara detta faktum med vad som kallas för ”spegelneuroner”, som vi använder för empati. De fungerar genom att imitera känslor hos personerna omkring dig.

När det kommer till humöret, som spelar väldigt stor roll för hälsan, är känslor inte den enda faktorn. Personerna du interagerar med är också viktiga, för utan att inse det tar du alltid energi från din omgivning.


Experter som John Mattone säger att det är viktigt att välja väl när det kommer till din omedelbara närhet. Du måste omge dig med personer som lyfter upp dig och hjälper dig att växa.

Läkande personer ligger helt i linje med denna idé. De är typerna av personer som avger positiv energi och hjälper dig att komma igenom livets äventyr. Så nu måste du fråga dig själv: vilka handlingar, händelser och personer ger dig positiv energi?

Om attityder är smittsamma, är din värd att smittas av?

Personerna omkring dig spelar en roll i din mentala hälsa

Mår du bättre när du är med dina vänner? Om så är fallet så sker det eftersom de är bra vänskaper som förbättrar din livskvalitet och mentala hälsa. Forskare från Brigham Young University studerade detta hos fler än 300,000 personer under sju år.


De sade att relationer är som en skyddande barriär eftersom de aktiverar ditt immunförsvar och sänker risken för att bli sjuk, fysiskt eller psykologiskt.

Hjälpande vänner

Personer med stora vänskapskretsar löper 22% lägre risk att dö. Denna statistik kommer från en studie som utfördes under ett decennium med fler än 500,000 person, och publicerades i Journal of Epidemiology and Community Health.


I en annan studie från University of California var resultaten ännu tydligare. De utförde den under 2006 med fler än 3,000 kvinnor med bröstcancer. De visade att kvinnor som inte hade nära vänner löpte fyra gånger högre risk att dö av sjukdomen än de som hade tio eller fler vänner.

Med andra ord förändrar goda vänner hur din hjärna fungerar, speciellt dess belöningscentra.

Vad är läkande personer? De är bara kärlek.

7 karaktärsdrag hos läkande personer

Läkande personer har följande karaktärsdrag. De…

 • Lyssnar och dömer inte. De försöker aldrig manipulera dig och ser personer som de är utan att vilja förändra dem. Läkande personer respekterar även din berättelse.
 • Är konsekventa i vad de gör, tänker känner och säger. De är hängivna personer som agerar med integritet.
 • Vill lära känna dig, men inte på ett inkräktande sätt. De respekterar ditt utrymme och din tid eftersom de är hänsynsfulla.
 • Är alltid uppmärksamma och vänliga.
 • Är positiva människor. Läkande personer ser på livet från ett perspektiv av godhet. Att vara nära dem är en gåva.
 • Skapar ett säkert skydd. Ingen kan förhindra att tuffa tider kommer till ditt liv, men om du har en hälsosam miljö kommer du ha en bättre plats att hantera dem i.
 • Infekterar dig med hälsosamma känslor. Den känslomässiga smittoeffekten är extremt viktig. När du befinner dig runt en pessimist hela dagen kan du märka att du också börjar bli negativ. När du å andra sidan vistas kring optimister kommer du vara lyckligare och friskare tack vare spegelneuronerna vi nämnde.
Flicka med hjärta

”Så långt det lilla ljuset kastar sina strålar! Så skiner en god handling i en trött värld.”

-William Shakespeare-


Det finns en generell, falsk övertygelse om att en dement person blir helt bortkopplad från omvärlden och försvinner in i en egen, inre värld. Men det är inte helt sant. Och genom att tro att personer med Alzheimers inte är vilka de brukade, förlorar de sin identitet i samhällets ögon, och deras känslor förlorar nästan automatiskt sitt värde.

Om du sätter dig i samma skor som en dement person kommer du inse att det är normalt för denne att känna sig rädd inför alla andras varaktighet och inte veta hur denne ska uttrycka vad den känner eller behöver.


Dessa individer kanske inte förstår vad folk säger till dem, de kanske inte känner igen personerna i omgivningen och de kanske inte vet vad som väntas av dem.

Vi sätter oss sällan i samma skor som personer med Alzheimers. Men om du gör det kommer du inse hur skrämmande och jobbigt det dagliga livet kan vara för dem. Och sedan kommer du verkligen förstå ångesten och andra emotionella reaktioner som du sett som överdrivna ur ditt ”friska” perspektiv.

”Person med DEMENS eller PERSON med demens.”

-Thomas Marris Kitwood-


Ansikte av blommor

Valideringsmetoden: personcentrerad terapi

Under det senaste decenniet har vi återgått till personcentrerade modeller för vård och kommunikation. Dessa terapeutiska, relaterande modeller säger att det är viktigt för personer med Alzheimers att få validering och stimulerande omgivningar.

Alltså att försöka ha empati för personer med demens, bibehålla deras identitet och bilda en förstående attityd mot det ”ändrade beteende” som gör vårdnadsgivare och personer omkring dem så obekväma.

Forskarna som propagerar för denna vårdmodell betonar behovet av att bibehålla folks värdighet. Det är därför man måste använda empati för att lägga sig i linje med de inre verkligheterna hos personer med demens.


Målet är att kunna ge dem säkerhet och styrka. På så sätt kommer de känna sig validerade och kunna uttrycka sina tankar. Endast när någon kan börja uttrycka sig själv igen kommer denne få tillbaka sin värdighet.

Varför? För att validering av dem innebär att man erkänner deras känslor. Det är att säga till dem att deras känslor har rätt. Om du stöter bort dessa känslor så stöter du bort personen samtidigt som du förgör dennes identitet. Och genom att göra det skapar du ett stort emotionellt hål.

Ung och äldre person

Grundläggande principer för valideringsmodellen

Låt oss ta en titt på några grundläggande principer för denna metod:

 • Att acceptera personerna utan att döma dem (Carl Rogers).
 • Behandla dem som unika personer (Abraham Maslow).
 • Alla känslor de uttrycker som sedan erkänns och valideras av någon kommer förlora lite av sin styrka. När vi avfärdar eller stöter bort dessa känslor blir de starkare. ”En försummad katt kommer bli till en tiger” (Carl Jung).
 • Alla människor är värdefulla, oavsett hur desorienterade de är (Naomi Feil).
 • När deras korttidsminne sviktar kan vi balansera dem genom att hämta kortsiktiga minnen. När deras syn försvinner använder de sitt sinnes öga för att se. Och när deras hörsel försvinner lyssnar de på ljuden från det förflutna (Wiler Penfield).

 En dement person måste återkoppla med världen

Filmen Coco från Disney-Pixar har ett väldigt bra, emotionellt exempel på hur man kan återkoppla med personer som har demens, hur man kan vända sig till deras hud, till deras djupaste känslor.

Detta sker i en scen med sången Remember Me i (kom ihåg mig), som ger en fantastiskt öm nyans till den emotionella kopplingen.

Det faktum att någon förlorar sin förmåga att verbalt uttrycka saker betyder inte att de inte har behovet. Det är därför det är så viktigt att vara uppmärksam på dessa personers behov. Vi måste sammankoppla med deras humör och dyka ned i just dessa känslor.

Som Concetta M. Tomaino (2000) sade: ”Det är alltid överraskande att se någon som är helt avstängd och avlägsen från världen på grund av en sjukdom som Alzheimers, komma tillbaka till livet när någon spelar en bekant melodi. Deras svar kan gå från en liten förändring i hållningen till uppspelta rörelser. Det kan till och med gå från ljud till faktiska verbala svar.”

Och det finns nästan alltid ett svar, en interaktion. Ofta verkar dessa svar yrande. Men de kan säga mycket om en dement person som annars håller dessa små uttryck för sig själv. Det är även en bra påminnelse om att man fortfarande kan väcka personliga berättelser till liv i deras sinnen.


3 typer av vänskap enligt Aristoteles

Aristoteles lade speciell vikt vid konceptet vänskap. Han skriver det som en värdefull ägodel och en del mot ett bra liv. Han sade även att man kan springa på tre typer av vänskap. Endast en av dem kan verkligen bli till bra vänskap: ett fantastiskt, osjälviskt och betydelsefullt band.

Som de flesta vet var Aristoteles ett universalgeni. Hans kunskap, eller snarare hans nyfikenhet, hjälpte honom att bli en expert inom olika ämnen, som logik, vetenskap och filosofi.


Man ser det när man läser böcker som Den nichomakiska etiken. Det var i den han talade om människor som extremt sociala varelser. Han säger att vi är som sociala djur, och att vänskap därför är det mest tillfredsställande sättet för oss att leva tillsammans.

”Utan vänner skulle ingen vilja leva, även om de ha alla andra världsliga saker.”

-Aristoteles-

På grund av begränsningarna under sin tid sade denna grek att han inte hade någon chans att lära sig om hjärnans mysterier. Men modern vetenskap har demonstrerat att den behöver sociala interaktioner för att utvecklas, överleva och vara frisk.

Vi är absolut sociala varelser. Men våra relationer behöver sättas på en solid grund.

Staty av Aristoteles


3 typer av vänskap

Så ofta tittar vi på filosofer som respektabla men avlägsna källor för vishet. De är röster från länge sedan som man citerar då och då för att utbilda folk om något. Men vi tror inte att de har så mycket att göra med det moderna livet.

Men ingen kan vara längre från sanningen. Med alla denna existentiella ångest vi har nu är det faktiskt ett perfekt tillfälle att återupptäcka uråldrig vishet.

Nichomakiska etiken är ett utmärkt exempel på en uråldrig självhjälpsbok. Den handlar om att få lycka och hur relationer passar in i vårt dagliga liv. Aristoteles ansåg att vänskaper var där du lärde dig att ge och ta emot.

Men det innebär inte att han såg det som en transaktion. För han sade även att ”det är inte nobelt att hoppas på tjänster i gengäld, för endast en skamlös person kräver välgörare, och vänskap är framförallt frihet. Det är det mest dygdiga sättet att vara.”

Och det är därifrån Aristoteles idé om tre typer av vänskap kommer. Låt oss ta en titt på dem.


Egennyttiga vänskaper

Det är välkänt att vissa personer utnyttjar andra för eget gagn. Vissa personer gör det mycket och andra skulle aldrig komma på tanken. Sedan finns det en liten grupp av personer som ser på vänskap så här, som något man ska få ut något av.

Visst väntar man sig alltid att få ut något: stöd, tillit, goda tider, etc. Men det finns personer som kommer smickra och manipulera för att få väldigt annorlunda saker: social status, erkännande…

Manipulerande vänner

Vänskap endast för nöje

Detta är en av de tre typerna av vänskap som du säkert är medveten om. Det är den typen som ofta uppstår när du är barn eller tonåring. Men senare, när du blir mer kräsen, mer försiktig och använder rätt filter, börjar du inse att denna typ är ett tveeggat svärd.

Men vad skiljer på en egennyttig vänskap och en som är nöjesbaserad? I den första försöker någon få en viss fördel av vänskapen (tjänster, tillgång till andra personer, erkännande, etc.). I den andra vill de bara ”ha roligt”.

De är personer som lever tomma, meningslösa, hedonistiska livsstilar, där den enda anledningen att vilja spendera tid med andra personer är att ha en avslappnande eller rolig stund. Så om du verkligen behöver stöd för ett problem, eller när saker inte går bra, kommer din falska vän gå upp i rök.

Den perfekta vänskapen

Den sista av Aristoteles tre typer av vänskap är den idealiska. Det är den mest solida – och sällsynta – men är fortfarande möjlig. Det är en vänskap som går bortom nyttjande och njutning. Istället uppskattar man verkligen personen för den denne är.

Det finns även generositet här, för du försöker inte få ut något av vänskapen. Allt du vill är att spendera goda tider tillsammans, dela era liv och vara en axel för den andra att luta sig mot.

Den baseras på godhet, och Aristoteles sade till och med att det nästan är som ett romantiskt förhållande. För perfekta vänner, sanna vänner, kommer sällan in i våra liv.

Det finns inte många av dem där ute, men de är personer som du kan var djupt intim med och inte oroa dig för att de ska vända sig emot dig. De är personer du kommer dela upplevelse, minnen och löften med, den typ som varken tiden eller avstånd kan bryta isär.

Vänner i solnedgång

Det är helt möjligt att du just nu upplever alla tre av Aristoteles typer av vänskap. Personer som vill ha något av dig, vänner som bara dyker upp när något roligt är på gång och fantastiska personer som finns där i ur och skur.

Låt oss fira vännerna som inte skulle byta dig mot något, de som gör livets resa så mycket enklare och mer intressant…


Att uppleva minnesförlust av stress är mycket vanligare än du tror. Det leder vanligtvis till stor oro och ångest: du glömmer möten, konversationer, namn, saker på inköpslistan. Det blir svårt att hålla kvar information eller ta fram gamla minnen.

Folk säger att minnet är en skatt man måste vakta. Men alla har vi förmodligen upplevt stunder när vi behövde minnet som mest, men det misslyckades. Då blir man rädd: är detta det första tecknet på demens?


”Vila. Ett fält som har vilat ger vacker skörd.”

-Ovidio-

Men dra inte förhastade slutsatser. Innan du börjar tänka på hjärnförsämring finns det en sak du måste komma ihåg. Vad som orsakar 80% av de små, dagliga misslyckandena i minnet är faktiskt stress.

Men dra inte en lättnadens suck än. Även om det inte är starten på tidig demens så måste du fortfarande tänka på kronisk stress och långsiktiga ångestsjukdomar. Båda dessa kan förändra hur din hjärna fungerar. Din hjärna är väldigt sårbar för din livsstil. Det är framförallt sant när det kommer till hur du hanterar vardaglig oro och spänningar.

Ansikte av blad


Minnesförlust av stress: varför sker det?

Alla gör vi det i ibland: du lämnar jobbet och kommer hem på ”autopilot”. Du öppnar dörren till hemmet och sätter händerna på huvudet i ilska och frustration: hur kan du ha glömt att hämta ditt barn från träningen? Du springer ut till bilen, men inser att du inte har nycklarna.

Denna utmattande cykel av stress och ångest verkar ändlös. Surrealistiska situationer som dessa är ganska vanliga, precis som känslan av att man förlorar kontroller över livet. Att glömma saker i det dagliga livet är mycket skrämmande.

Om du frågar dig vad som verkligen ligger bakom din minnesförlust av stress, ska vi peka mot en gammal vän: hormonet kortisol. Din kropp släpper ut denna glukokortikoid från binjurarna som ett svar på stress.

Men det faktum att dina kortisolnivåer ökar lite är inte ett stort problem. En liten dos kortisol vid rätt tillfälle kan faktiskt förbättra bildandet av nya minnen.


Det oroväckande är när kroppen släpper ut glukokortikoider konsekvent under veckor eller månader. Det är då du börjar få problem med att komma ihåg information och minnas gamla minnen.

Nu ska vi ta en titt på vilken påverkan detta har på hjärnan.

Aktivitet i hjärnan

Effekten kortisol har på hjärnan

 • För mycket kortisol i hjärnan är faktiskt giftigt.
 • Ditt hippocampus, kopplat till minne och känslor, blir mindre.
 • Minnesförlust av stress är även kopplat till det faktum att kortisol gör det svårare för blodet att flöda till hjärnan. Det innebär att du kommer få färre näringsämnen och mindre syre, vilket resulterar i högre risk för hjärnemboli, stroke, etc. Det är allvarligt.
 • Om det finns ett konsekvent utsläpp av kortisol kommer du även märka av en annan effekt: du släpper ut färre endorfiner. Vad det leder till är mer obehag och en stor oförmåga att njuta av saker man brukade gilla: sport, skratta, spendera tid med närstående, mat…
 • Sist men inte minst påverkar kortisol även din dygnsrytm. Du kommer genomgå perioder av sömnlöshet eller nätter där du konstant vaknar.

Vad kan man göra för att minska minnesförlust av stress?

Om du under de senaste veckorna eller månaderna märkt av något ovanligt med minnet är det bäst att tala med din läkare. Ibland har dessa problem bara att göra med dålig kost (vitamin D- eller B12-brist). Det finns även åkommor såsom hypertyreos, som kan ändra dina kognitiva förmågor.

Så om du vill stilla din oro är det bäst att tala med en medicinsk expert.

Person i folkmassa

När du har uteslutit medicinska problem kan du fokusera på problemet att hantera din stress. Låt oss ta en titt på några sätt att göra det.

 • Identifiera dina stressorsaker: lägg märke till hur din kropp reagerar: muskelspänningar, stelhet i nacken, skuldror eller käke, hjärtklappning…
 • Du kan inte hantera stress bara genom att undvika saker som fråntar dig din frid. Du hanterar den genom att konfrontera dessa saker. Du måste göra prioriteringar, ta beslut och ta kontroll över ditt eget liv.
 • Använd andningstekniker.
 • Återtolka ditt liv. Ta en sekund för att tänka på vad som verkligen är viktigt i livet. Sakta ned. Uppskatta nuet.
 • Ät hälsosamt. Färsk frukt och grönsaker, gott om vatten, havre, valerianate, kamomill…
 • Magnesiumtillskott är också ett bra sätt att skydda hjärnan mot effekterna av stress.
 • Ta en halvtimmes promenad varje dag. Det kommer hjälpa dig att rensa sinnet, du kommer tänka på saker annorlunda och du kommer förbättra cirkulationen. På så sätt kommer hjärnan få mer näringsämnen och syra.

Minnesförlust av stress kan verkligen påverka ditt liv. Om du inte tar tag i rotorsaken kan stressen bli värre och värre, och få ännu mer destruktiva effekter. Ditt humör kommer försämras, du förlorar motivationen…

Så lär dig att sakta ned och inte försöka rusa genom livet. Din hälsa är alltid det viktigaste.


 • Roozendaal, B., McEwen, B. S., & Chattarji, S. (2009, June). Stress, memory and the amygdala. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nrn2651
 • Kim, J. J., Song, E. Y., & Kosten, T. A. (2006, March). Stress effects in the hippocampus: Synaptic plasticity and memory. Stress. https://doi.org/10.1080/10253890600678004
 • Philippe R. Goldin, James J. Gross (2010) Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. Emotion http:// doi.  10.1037/a0018441

För machiavellistiska människor är det bästa sättet att hantera människor att smickra dem och säga vad de vill höra. Den här typen av personlighet uppvisar djup emotionell likgiltighet i kombination med en cynisk attityd och karisma, vilket gör dem till mästare av manipulation och bedrägeri. Kort sagt är de en högriskfaktor som emotionella partners.

Den som har läst Fursten av Niccolo Machiavelli kom att känna igen detta och flera andra karaktärsdrag i texten. Den klassiska 1700-talsfilosofen och politikern gav liv åt dem. Machiavelli konstaterade själv att i en maktposition är det okej att använda sig av till exempel oärlighet så länge som lögnen eller bedrägeriet får dig att nå ditt mål.


Jämfört med sociopater har machiavellistiska människor absolut och perfekt kontroll över vad de gör vid alla tillfällen. 

Folk behöver inte nödvändigtvis ha läst Machiavelli för att känna (enligt honom) att målet helgar medlen. Faktum är att de inte behöver vara politiker för att köra med den här taktiken.

Machiavellism är et hyfsat vanligt personlighetsdrag och utgör en del av vad den kliniska psykologin kallar den mörka triaden. Här samlas psykopati, narcissism och Machiavellism som farliga och oroväckande personlighetstyper.

Det är hursomhelst vanligast att se  dessa karaktärsdrag separat i våra dagliga liv, machiavellismen är den mest förekommande. Vi kommer att beskriva den mer detaljerat nedtill. 


Kvinna med läpptstift

Machiavellistiska människor: föds de eller skapas de?

Alla har bedragit eller manipulerat någon för att nå ett mål någon gång i sitt liv. Normalt sett är det dock en engångsföreteelse eller till och med av goda intentioner. Eller så kan det röra sig om ett försvar eller en överlevnadsmekanism. Till exempel ”Jag kommer att göra detta så att personen tror något annat om mig, och således lämnar mig ifred eller förstår att jag inte är intresserad av dem.”

Machiavellistiska människor tror dock att användningen av andra för deras egen vinning är fullt normalt beteende. De tror ofta att folk som inte gör så är mindre intelligenta. Psykologerna Richard Christie och Florence Geis som skapat MACH-IV testet förklarar att dessa personers åsikt är att ”en idiot föds varje minut och du måste dra fördel av dem.”

Medan det inte saknas personer i  politiken som tränar sig själv att använda smarta, kalkylerade strategier för att få och behålla makten möter vi inte så många människor i vårt dagliga liv som använder dessa strategier, som ser andra människor som instrument för egenvinning. Betyder det att det är en genetisk faktor? Är Machiavellistiska människor födda sådana? 


machivellianistiska

Experterna säger att i få och isolerade fall finns det en genetisk anlag för psykopati. Normalt sätt är dock Machiavellism är i stort ett resultat av dålig uppväxt, barnet imiterar sina föräldrar.

Vad är karaktärsdragen hos machiavellistiska människor?

Vem har inte haft en chef som är van vid att få sin vilja fram och utnyttjat andra för sin egen vinning? Kanske har du också sett det här beteendet i romantiska relationer eller till och med barn som utpressar, hotar eller misshandlar sina klasskamrater.

Den machiavellistiska mentaliteten överanstränger och lämnar ärr. Därför är det viktigt att känna igen dess huvuddrag:

 • De är väldigt bra på att upptäcka andra människors svagheter.
 • De är goda planerare och kan rita upp sofistikerade strategier för att manipulera folk. Dessutom är de bra på att säga rätt sak vid rätt tillfälle för att få folks förtroende.
 • De är ambitiösa och kan kontrollera sina impulser för att få ut maximal vinst. Om målet är värt det föredrar de en större långtidsvinst, och de kan vara väldigt tålmodiga.
 • De är väldigt karismatiska och verkar ofta charmiga och ödmjuka.
 • De är användbara på resultatinriktade arbetsplatser där debatter och förhandlingar är viktiga inslag. Normalt sett har de dock inte fasta eller långvariga relationer.

Hur kan man behandla machiavellistisk människa?

Det svåraste är vanligtvis att machiavellistiska människor inte ser något problem i deras sätt att vara. De ser sig själva som väl fungerande med en hög prestationskapacitet. Det är allt som räknas för dem. Deras inställning till livet baseras på utilitarism och materialism. Därför värderar de inte känslor och är oftast inte medvetna om hur de påverkar andra.

Så i de få fall när de träffar en psykolog är det på grund av krav från familjen eller oftast, genom en domstolsorder. Den här personlighetstypen är vanlig bland kriminella eftersom de har en tendens att bedra människor.

machivellianistiska

Generellt sätt är den rekommenderade strategin en kognitiv beteendeterapi. På det sättet kan patienten (ibland) bli medveten om sitt beteende. Det kan hjälpa dem att identifiera störda tankar och förändra dem. Slutligen kan de också utveckla försonande tankar och respektfullt beteende.

För att avsluta måste det poängteras att enbart högt kvalificerade professionella bör behandla machiavellistiska människor. Bara de kommer att ha förmågan att upptäcka och desarmera deras skickliga trick, såsom bedrägeri, antydningar och manipulation.


Emotionell analfabetism: när din hjärna saknar hjärta

Vissa personer lider av emotionell analfabetism. De har olika typer av färdigheter och gott om titlar och diplom, men de har den emotionella bearbetningsförmågan hos en 3-åring. Det är något man inte kan lära sig ur en bok. Och vare sig vi vill eller inte så är det ett problem vi försummat.

De flesta av oss känner till huvudprinciperna för god fysisk hälsa, såsom en balanserad kost med så mycket naturliga livsmedel som möjligt, träning, att sova 7-9 timmar varje natt och att ibland genomgå hälsoundersökningar.


”När du lyssnar på någon med empati så ger du den personen psykologisk luft.”

-Stephen R. Covey-

Men om det finns en sak vi har försummat alltför mycket så är det det som ligger mellan öronen: hjärnan. Men vi talar inte om den fysiska delen, med sina veck och nervceller.

Vi talar om vår emotionella hälsa: vår förmåga att känna vårt liv och våra relationer. Vi måste fokusera mer på att kolla hur det går med vår förmåga att förstå, kontrollera och förändra våra humör, såväl som andras.

Människor är mycket mer än bara en samling lingvistiska, matematiska eller tekniska färdigheter. Vi är framförallt sociala och emotionella varelser. Detta är något som vi glömmer en stor del av tiden, och de flesta utbildningsmässiga institutioner ser det inte som viktigt.

Men låt oss erkänna att förmågan att lösa ett problem med kvadratiska ekvationer inte kommer göra mycket för dig om du till exempel inte ens kan kommunicera effektivt eller ha empati med personerna omkring dig.

Person med emotionell analfabetism


Vad är emotionell analfabetism?

Alla vet vi att ordet ”analfabetism” har negativa konnotationer. Men vi har inget annat ord för denna extremt uppenbara psykosociala verklighet. Vi kommer ge dig ett exempel. Nuförtiden talar folk mycket om idén om ledare som medför radikal förändring.

De är typerna av personer sm kan göra en organisation mer dynamisk tack vare deras höga emotionella intelligens, motivation och färdighet för att lämna sitt märke på andra personer och fostra utrymmen där folk kan vara kreativa.

Idén kan vara så populär enbart eftersom den saknats under så lång tid. Värdelösa företagsledare är utbredda, inte bara för att de inte kan inspirera folk, utan även för att de inte har någon förmåga att kontrollera sina känslor. De är som barn som får utbrott eftersom de inte fått vad de vill ha. De är ett perfekt exempel på vad Piaget definierade som själviskt tänkande.

Karaktärsdrag hos emotionell analfabetism

Låt oss ta en titt på sakerna som definierar detta:

 • En oförmåga att förstå och hantera ens egna känslor.
 • Problem att förstå andra personers känslor.
 • Deras brist på emotionell självkännedom gör dem vanligtvis väldigt känsliga. De överreagerar på i princip alla problem och känner sig utmattade eller överväldigade av alla utmaningar, oavsett hur små eller stora.
 • De känner inte empati. De är inkapabla att sätta sig själva i andras skor.
 • De har väldigt stela sociala färdigheter. De kan utvecklas, men de har ingen känslighet, bestämdhet eller intimitet som behövs för meningsfulla, osjälviska relationer.
 • Ovanpå allt detta kan emotionell analfabetism få enorma kostnader: svartvitt tänkande, undertryck, rasism, sexism, narcissism, ett besatt behov av att ha rätt…


Arg uggla

Det finns även ett annat viktigt faktum som är värt att komma ihåg. Emotionell analfabetism – att inte ha psykologiska resurser och emotionella verktyg du behöver för att hantera saker som sorg, ilska och besvikelser – kommer nästan alltid göra dig mer sårbar för mentala sjukdomar.

Det är därför saker såsom depression och kronisk ångest är väldigt vanligt hos personer med lite eller inga färdigheter för emotionell bearbetning.

Vikten av att lära ut emotionell intelligens

Du har förmodligen läst böcker om det eller kanske gått en kurs. Du nickar säkert varje gång någon talar om hur viktig emotionell intelligens är.

Men det finns fortfarande stora tomrum. Det är därför det finns en lika viktig eller kanske ännu viktigare sak vi måste tänka på, trots att vissa skolor gjort detta till ett ämne. Innan lärare börjar utbilda barn om deras tankar och känslor måste de själva ha färdigheter.

”Ditt intellekt kan vara förvirrat, men dina känslor kommer aldrig ljuga för dig.”

-Roger Ebert-

många av oss når vuxen ålder med mycket osäkerhet. Vi vaknar varje dag med vetskapen att vi saknar verktygen för att hantera våra känslor och motgångar. Så om du inte börjar tänka på din egen emotionella analfabetism, kommer du förmodligen inte kunna motivera barnen.

Men du måste jobba på det. De vill säga om du vill lära dem om empati, bestämdhet och sociala färdigheter de kommer behöva senare i livet.

Barn med pappersbåtar

Fördelarna med emotionell kunnighet

En bra nivå av ”emotionell kunnighet” har massor av fördelar. En sak du kommer lära dig direkt är att varje känsla har en plats och ett syfte. Du kommer lära dig att det inte alltid är rätt att skilja mellan ”negativa” och ”positiva” känslor.

Känslor vi försöker undvika, som sorg eller besvikelse, har faktiskt sin plats, syfte och betydelse. Så fly inte från dina känslor. Konfrontera dem istället så att du vet vad de försöker säga till dig. Det är en fantastisk typ av självkännedom som ger dig styrka och en mycket bredare, mer flexibel syn på livet.

Skjut inte upp dina emotionella läxor längre!


Man kan förändra livet med neurolingvistisk programmering, och även det sätt som vi ser verkligheten på, eftersom det är våra tankar och känslor som tolkar det vi har runt omkring oss.

Du har kanske hört talas om neurolingvistisk programmering. Detta är inte bara en psykologisk teori, utan ett antal strategier som kan hjälpa oss att växa som människor. NLP skapades av Richard Bandler och John Grinder under 70-talet. De ville att alla skulle kunna förändra livet med neurolingvistisk programmering och uppnå sina livsmål.


”Allt det vi är är ett resultat av det som vi har tänkt.”
-Buddha-

Vi bör samtidigt poängtera att vissa anser att neurolingvistisk programmering är pseudovetenskap. Med det sagt så har NLP-strategier visat sig vara väldigt användbara i många fall. Det är även ganska intressant ur en psykologisk synvinkel.

Ett av huvudmålen med neurolingvistisk programmering är att ansluta våra neurologiska processer och språket med våra beteendemönster. Genom att korrigera våra kognitiva representationer av verkligheten så kommer vi gradvis börja skapa mer flexibla beteendemönster.

NLP är ett intressant och användbart sätt att förändra sin verklighet och hur man ser på den för att kunna leva ett mer positivt och lyckligt liv. Person som utforskar hjärna.


Bortkopplingstekniken

Enligt den neurolingvistiska programmeringen är vår ångest och stress ett resultat av olika aktiviteter och processer som kan förändras, och de är inte några permanenta tillstånd. Det är därför viktigt att man kontrollerar dessa processer så att de arbetar för oss och inte mot oss.

Ett sätt att uppnå detta är genom att ”koppla bort”. Försök med följande steg:

 • Identifiera den känsla som du inte längre vill ha. Det kan röra sig om ilska, ledsamhet, rädsla, besvikelse…
 • Fokusera på den där specifika känslan samt en situation då den ofta uppstår. Du kanske exempelvis känner dig arg varje gång en kollega pratar bakom din rygg.
 • Visualisera detta framför dig som om det vore en film. Kombinera det sedan med en rolig låt för att det inte ska kännas lika dramatiskt. Upprepa sedan händelsen i huvudet några gånger till för att minska ner på den negativa känslan. Detta kommer få dig att känna att du har saker under kontroll och att situationen egentligen inte spelar någon roll. Det kanske till och med låter roligt vid det här laget. Ilskan bör nu ha försvunnit..

Förändra livet med neurolingvistisk programmering genom att ”rama om” situationen

En annan användbar teknik inom neurolingvistisk programmering kan verka uppenbar, men det betyder inte att vi använder den på ett korrekt sätt eller att vi använder den överhuvudtaget. Ifall du ständigt förväntar dig att det värsta ska hända så blir detta ofta resultatet.


Vissa personer kan exempelvis inte sluta tänka på vad som skulle hända ifall deras partner lämnade dem. Det gör dem så upprörda att det leder till avundsjuka och destruktiva beteenden. Detta gör i slutändan så att rädslan går i uppfyllelse: partnern lämnar personen då han eller hon inte står ut med det beteende som har uppstått.

 • Man kan därför ”rama om” situationen. Det är en kognitiv beteendeteknik där vi inte längre fokuserar vår uppmärksamhet på rädslan utan istället mer konstruktiva saker.
 • Du kanske exempelvis måste sluta fokusera på din rädsla för att förlora din partner för att kunna spendera mer tid med personen och komma överens bättre.
 • Du kommer då inte längre att fokusera på rädslan, utan istället på att ta ansvar för dig själv. Du lär dig att älska dig själv och att vara stark istället för att låta rädslan trycka ner dig.
Hjärna med binär information.

Neurolingvistisk programmering: förankringstekniken

Förankringstekniken är en klassisk NLP-strategi för personlig utveckling. Vad innebär det då att man ”förankrar” något i detta sammanhang? Det är själva anslutningen mellan ett stimuli och en känsla. Syftet är här att uppnå ett lämpligt och stabilt sinnestillstånd, och du kommer därefter ha lättare för att uträtta det som du behöver göra.

”Då du befinner dig på majoritetens sida är det dags att ta en paus och reflektera.”
Mark Twain

Tänk på de situationer som fick dig att känna dig ängslig eller osäker: tentor, att prata offentligt, att gå fram till någon som du tycker är attraktiv etc. Ifall du lyckas skapa ett rätt mentalt tillstånd kommer du att ha motivationen och självförtroendet att klara av dessa situationer. Här följer några enkla steg för att utöva förankringstekniken:

 • Identifiera först och främst vilken känsla du vill känna: självförtroende, lycka, lugn…
 • Försök sedan att komma ihåg en tid i ditt liv då du kände dessa positiva känslor.
 • Fokusera på det här minnet och välj sedan en fras som kommer hjälpa dig att förankra dig. ”Jag känner mig lugn” eller ”Allt kommer gå bra”.
 • Du upprepar sedan denna sekvens (önskad känsla, minne, visualisering, förankringsord) dagligen tills det har blivit till en vana, varpå det kommer ske automatiskt då du behöver det.
Man som trycker på knapp på huvud.

Är du nyfiken på neurolingvistisk programmering? Alla kan förändra livet med neurolingvistisk programmering och uppnå sin potential.


Visste du om att det finns en färg som kan lindra stress? Det är havets och himlens färg. Det är den stresslindrande färgen blå! Färgen blå har en naturlig förmåga att lugna dig.

Blå är en ganska populär färg nuförtiden, men förr var det inte så överhuvudtaget. Anledningen är att den inte sågs så mycket. Utöver himlen och havet så var det inte vanligt att man såg denna färg (förutom i den egyptiska kulturen).


”Vad krävs för att man ska vara lycklig? En blå himmel över ens huvud”
Andŕe Maurois

Detta har dock förändrats, och tack vare nya tekniker gick blått från att vara en konstig färg till att användas inom religiösa målningar och andra konstverk. Man började upptäcka fördelarna med den stresslindande färgen blå.

Den relateras till mysticism, kunglighet och elegans. Allt eftersom användandet av färgpigmenten utvecklades kunde man börja nyttja olika nyanser av blått, som blev en högt uppskattad färg i västvärlden.


Löv med blå bakgrund.

Den stresslindrande färgen blå

Vi har spenderat åratal med att studera psykologi och har sett fantastiska resultat. Universitet världen över studerar idag relationen mellan färger och marknadsföring. Ett mål är att skapa en avslappnande men samtidigt produktiv miljö.

Experterna har under många år sagt att den färg som lindrar stress mest är färgen blå. Låt oss göra ett experiment. Låt oss föreställa oss att vi står framför ett lugnt hav med en blå himmel. Då man tänker på en sådan miljö känner man sig väldigt lugn, och detta är vad som händer för de flesta.


Forskare vid Granadas Universitet har påvisat att den blå färgen har en positiv effekt på en person som har upplevt akut psykosocial stress, vilket exempelvis kan röra sig om gräl, stress på jobbet, etc. Faktum är att blått är en ännu mer lugnande färg än vitt.

Eva Hellers forskning har visat att det förekommer mindre bråk i klassrum där man har en övergripande blå färg. Effekten från den stresslindrande färgen blå är uppenbar.

Blå väggar.

Blått förekommer överallt

Den stresslindrande färgen blå används ofta av marknadsförare eftersom experter inom neuromarknadsföring vet vad den gör med vårt undermedvetna.

 • Färgen blå ger upphov till känslor av förtroende, lugn och ordning.
 • Faktum är att stora märken som Facebook, Twitter, Ford, Volkswagen, IBM, Roche BBVA, Carrefour och MRW använder den eftersom de vet att färgen blå uppmuntrar lojalitet.

Det finns även många stora flygbolag som använder färgen blå. Det är viktigt att passagerarna är lugna, vilket är anledningen till varför du ser denna färg på många plan och i flygbolagens marknadsföring.

De ser den stresslindrande färgen blå i skyn varje dag.

Du måste inte måla hela huset blått för att ha ett fridfullt hem. Om du gjorde det hade din hjärna blivit överbelastad, och det är därför viktigt att man har balans. Då du har en dålig dag så finns det inget bättre än att ta en promenad på stranden eller att ligga i gräset under en blå himmel.


6 citat för att liva upp dagen med tacksamhet

Det är inte alltid enkelt för alla att vara tacksamma. Många har svårt för att le mot en person som har gjort dem en tjänst ifall de egentligen inte gillar personen. Vi vet dock att det är rätt att liva upp dagen med tacksamhet och att det kommer gagna oss i det långa loppet.

Det är inte alltid vi är medvetna om hur bra vi har det. För många andra runt om i världen är det en dröm att ha en säng, ett tak över huvudet och mat varje dag. Men många av oss är så upptagna av livets små petitesser att vi tror att vi förtjänar den bekvämlighet som vi har, även ifall vi inte har gjort något för att förtjäna den.


I de flesta fall är det våra föräldrar eller farföräldrar som har gått igenom de svåra tiderna. De har kämpat för det vi idag tar för givet. De har varit de som har fått stå ut och de förtjänar all vår respekt. Vi vill därför tillägna dem det första citatet. Ifall det inte hade varit för deras mod så hade vi i de flesta fall inte vuxit upp med den kärlek och ekonomiska stabilitet som vi har idag.

”Att vara tacksam är något för den väluppfostrade”
-Populärt ordspråk-

6 citat för att liva upp dagen med tacksamhet

”Tacksamhet är inte bara den största dygden, utan även den som föregår alla de andra”

Dessa visdomsord kommer från den romerska politikern och författaren Marcus Tullius Cicero. I hans mening hade alla stora människor även stora hjärtan, och han ansåg vidare att de som inte kan vara tacksamma inte heller kan vara empatiska med andra.


Stickat rött hjärta

”Det är ett så stort nöje att träffa någon som är tacksam… så det är värt att riskera att inte vara otacksam”

Dessa ord kommer från filosofen Seneca. Det kan låta själviskt, men vi känner oss alla lyckliga då någon är tacksam mot oss. Vi känner oss uppskattade då vi får höra ”tack så mycket” tillsammans med den där kramen som vi får.

Det känns bra att någon uppskattar det vi gör. Det förstärker även självkänslan eftersom man känner att man har förmågan att ge något av värde. Därför måste vi hjälpa de personer som ber om vår hjälp, vara vänliga mot dem samt vara förstående. Det finns få saker som känns lika bra som detta.


”Den som inte är tacksam för en liten tjänst kommer inte vara tacksam för en stor.”

Dessa visa ord kommer från profeten Mahoma, som säger att vi inte bör lita på otacksamma människor. Folk som inte kan vara tacksamma för små saker i livet kommer antagligen inte vara tacksamma för de stora heller. De kommer inte heller återgälda tjänsten ifall de inte har något att vinna på detta.

Person som håller en kvist med blommor.

”Då du ska dricka vatten bör du tänka på varifrån det kommer”

Detta är ett kinesiskt ordspråk som är menat att få oss att reflektera. Då någon hjälper dig så bör du inte glömma bort det. Då vi upptäcker oss själva i livet kommer vi att behöva andras hjälp.

Kom ihåg att även då du nu befinner dig på ett högt berg, så befann du dig på marken för inte så länge sedan. De som hjälpte dig upp förtjänar din tacksamhet och att du kommer ihåg dem. Låt dem få veta att de kan räkna med dig.

”Mångas tacksamhet är helt enkelt bara ett dolt hopp om att få ta del av nya och större fördelar”

Den franske författaren och filosofen François de La Rochefoucauld gick rakt på sak. Det finns många personer som av självintresse kommer använda tacksamheten för att uppnå något, men du har förmågan att skilja hycklarna från de personer som verkligen är tacksamma.

Det kan verka som en liten och obetydlig sak, men det är det inte. Det kan också vara ganska farligt att ha att göra med personer som låtsas vara tacksamma. Ifall de blir trötta på att utnyttja dig kommer det inte ta lång tid innan de ber dig om andra, större tjänster. Håll dig borta från personer med denna typ av attityd.

Man som sitter på is

”När vi var små var vi tacksamma mot dem som fyllde julstrumporna. Varför är vi inte tacksamma mot Gud för att ha fyllt våra strumpor med ben?”

Den brittiske författaren och journalisten Gilbert Keith Chesterton förde fram en intressant tanke rörande att liva upp dagen med tacksamhet. Enligt honom så bör tacksamheten få oss att titta under ytan. Under julhelgen bör barnen inte bara vara tacksamma för leksaker och pengar. Ifall de redan tidigt lär sig vad som verkligen är viktigt så kommer de inte att glömma bort detta, och de kommer därmed få en annorlunda framtid.

Man bör alltid liva upp dagen med tacksamhet, för vardagen är full av små gåvor. Man bör vara tacksam och glad för att man helt enkelt lever. Tycker inte du det? Låt oss titta inom oss och fråga oss själva ifall vi verkligen är tacksamma för vad andra har gjort för oss, för detta kommer ge oss ett helt nytt perspektiv.


Det kan verka konstigt, men det är många som beter sig som ifall de vore sina egna värsta fiender. Deras inre dialog är både aggressiv och hänsynslös. Det måste dock inte vara på detta sätt, för du kan bli din egen allierad.

En person med en sådan negativ inre dialog som vi nämnde ovan har antagligen vuxit upp i en restriktiv miljö där personen blivit beskylld för både det ena och det andra. Personen kan därför ofta komma att lida av skuldkänslor. Föräldrarna ansåg troligtvis att barnet måste brytas ned för att de ska få en ordentlig uppfostran. Vissa föräldrar ser det som en framgång att barnet blir undergivet. Det är även många skolor som har detta synsätt.


Det som då händer är att personen tar åt sig all denna kritik och alla dessa straff, och lär sig att se sig själv som en person som alltid har fel. Som en person som aldrig gör något rätt. Som ifall allt personen tänker eller känner är oacceptabelt. Ifall du befinner dig, eller har befunnit dig, i en sådan situation så är det dags att du börjar bli din egen allierad, din egen vän.

”Då en fiendes röst anklagar, kommer en väns tystnad att fördöma.”
Ana av Österrike

Att ha fienden inom sig…

Att vara sin egen fiende ter sig olika för olika personer. Det visar sig för det mesta som vi har beskrivit ovan, där personen har en hänsynslös inre kritiker. Personen tror konstant att denne begår misstag, och har en liten inre röst som klagar på allt.


Kvinna bland trådar

Ibland är den där rösten mer indirekt och den får dig att bete dig konstigt eller osäkert inom vissa typer av situationer. Du märker att du beter dig på detta sätt och sedan klagar du på dig själv efteråt.

Andra gånger blir du panikslagen ifall du håller på att lyckas med något. Du blir jätterädd så snart som du får chansen att lyckas, och det slutar därför med att du anammar beteenden som saboterar din framgång. Det är som att leva med sin egen värsta fiende.

Vad sägs om att vara din egen allierad?

Att vara din egen allierad innebär att du ser dig själv och behandlar dig själv med respekt och omtanke. Det innebär även att du ger dig själv stöd och att du motiverar dig själv, precis som du hade gjort med en god vän. Detta är dock nästan omöjligt för vissa personer. Men varför då?


Det är för det mesta p.g.a. att de har en felaktig uppfattning rörande vilken relation som de bör ha med sig själva. De tror exempelvis att de måste vara hårda mot sig själva och att inte vara detta är ett tecken på svaghet. De tror att de utvecklas genom att behandla sig själva illa.

Det finns även en felaktig uppfattning att man inte bör vara sin egen allierad, eftersom detta är ett tecken på narcissism. Vissa ser det som en dygd, eller ett tecken på ödmjukhet, att man trycker ner sig själv.

Bild i spegeln

Hur du är din egen allierad och vän

I djupet av ditt medvetande finns det något som står ut. Du känner att du sviker andra genom att vara din egen allierad, och att det är början på någon form av moralisk nedgång.

Vi vill därför göra det klart att man inte är oansvarig bara för att man behandlar sig själv bra. Vi kommer alla att behöva saker då vi växer upp och mognar. Saker som hjälper oss att växa och uppnå våra mål. Detta innebär dock inte att du har något extremt tillvägagångssätt.

Att vara din egen allierad innebär helt enkelt bara att du uppvisar en god attityd mot dig själv. Det innebär att du accepterar och respekterar dig själv, och att du förstår att alla kan göra misstag.

Faktum är att misstagen alltid lär oss något, och vi bör därför inte kritisera oss själva för dessa misstag. Man kan må dåligt av att göra fel, men i slutändan så leder det till något bra.

Kvinnas reflektion i spegeln

Ifall vi inte kan räkna med oss själva, hur kan vi då räkna med någon annan? Vi behöver allierade för att gå längs livet stig, och det första du bör göra är att bli din egen allierad för att du ska kunna uppskatta vad du är och vad du gör. Du måste förlåta dig själv för att du är lika mänskliga som alla andra. Livet kommer bli mycket bättre då du älskar dig själv.


Ifall man inte lär sig att prata då man är liten så kommer inte hjärnan att utvecklas på samma sätt. Diskussioner är som naturmedicin och spelar en vital roll för de sociala och rationella djur som vi är.

Vi får stöd från våra relationer då vi går igenom en kris eller övergångsperiod. Att prata och dela med oss av våra problem är viktigt för att vi ska kunna få den hjälp som vi behöver.


Stödgrupper: att prata för att må bättre

Stödgrupper utgörs av personer som har liknande problem och som därmed kan dela med sig av sina erfarenheter. I sådana grupper handlar det inte om att man ska tävla med varandra, som det så ofta gör i vardagslivet, utan att man ska samarbeta och ge varandra stöd.

Våra relationer kommer kompensera för det vi saknar själva då vi går igenom svåra tider. Faktum är att vissa personer uppnår fantastiska resultat genom att bara prata, lyssna och dela med sig av med sina erfarenheter med personer som har gått igenom liknande situationer.

Personer som står i ring.

Inom stödgrupper uppmuntras det att man pratar om sina problem, orosmoment samt känslor. De som deltar i gruppen börjar inse att det som de känner är normalt och att de inte är ensamma.


Du kommer må bättre av att prata om det som du har gått igenom

Vissa personer vänder sig till en psykolog då de har gått igenom något trauma som har påverkat deras liv. I dessa fall kan det vara svårt för dem att prata om de händelser som de har gått igenom och som nu ligger gömda i deras undermedvetande.

En del av det terapeutiska arbetet med traumatiserade personer består av att man uttrycker händelsen med ord för att försöka sätta sig själv och händelsen i ett sammanhang. Med andra ord innebär det att man ger den traumatiska händelsen en ny mening och att man rekonstruerar sin identitet.

Fördelarna med att prata fler än ett språk

Att prata mer än ett språk är inte bara användbart när det kommer till att relatera till andra, utan är även väldigt bra för din mentala hälsa. Här är några av fördelarna som visar varför diskussioner är som naturmedicin:


 • Förbättrar din uppfattningsförmåga.
 • Saktar ner den naturliga nedbrytningen av kognitiva förmågor, som exempelvis minnet.
 • Hjälper dig att tolka vissa ord snabbare.
 • Skyddar dig mot alzheimers.
 • Hjälper dig att ta rationella beslut snabbare och att lösa problem.
Man som pratar med kollegor.

En inre dialog där diskussioner är som naturmedicin

Det förekommer fortfarande en myt att personer som pratar med sig själva är lite tokiga, men i själva verket pratar vi alla med oss själva, på gott och ont.

Faktum är att allt vi säger till oss själva har en direkt påverkan på hur vi beter oss och hur vi känner oss. Medlemmarna i en grupp kan påverka varandra med de ord de säger till varandra, men de ord du säger till dig själv i din inre dialog har även denna påverkan.

Psykologen Rafael Standreu tar i sin bok The Art of Not Making Your Life Miserable upp hur den inre dialog uppstår från vårt behov att utvärdera de saker som händer oss. Vi bör förstå vilken kontroll vi har över våra känslor och vi bör samtidigt ifrågasätta de saker vi säger till oss själva.

”Det är inte vad som händer dig, utan hur du hanterar dessa händelser som har betydelse.”
Filosofen Epiktetos

Läsning och diskussioner kan ge oss en bättre hälsa. Har du någonsin tänkt på vilken påverkan ord har i ditt liv?