Intelligenta personer har fler tvivel

Ingen som är enfaldig inser att denne är enfaldig. Enfald får dig att agera outhärdligt och som en besserwisser. Du överskattar dig själv eftersom du är högfärdig och tror att du vet allt. Intelligenta personer har fler tvivel om saker och ting. De är mer osäkra och har ett mer ödmjukt perspektiv på saker, eftersom de vet att inget i världen är givet.

Bertrand Russel sade en gång att problemet i livet är att dumma människor ofta är mer självsäkra, medan de smartaste har fler tvivel. Det skulle även förklara varför det inte alltid är de smartaste eller mest välutbildade personerna som är framgångsrika.


Många av de viktigaste positionerna i samhället hålls av extremt inkompetenta personer, typerna som inte är särskilt bra på något utöver att köra med andra.

”Enfald föder oftare självsäkerhet än kunskap gör.”

-Charles Darwin-

BBC gjorde en dokumentär om ämnet vid namn The Problem With Smart People. Det fanns en specifik sak som stod ut: mediokra personer är ofta de framgångsrika i samhället eftersom de har full tillit för sina begränsade kunskaper.

De vet hur man ”säljer” sig. Enfaldiga personer är mästare på att få uppmärksamhet. I den moderna affärsvärlden måste alla veta hur man säljer sig själv. Titta bara på det sociala nätverket LinkedIn; om du går genom folks profiler kommer du märka hur många CV:n som säger att ”jag är expert inom…”


Men sedan har vi intelligenta personer. De känner sig ofta inte ens bekväma med att tala om sig själva. De ser inte sig själva som experter. De har inte samma stabila självsäkerhet som enfaldiga personer har eftersom de fokuserar på vad de inte vet.

Ett virrvarr av tankar

Enfaldiga personer och Dunning-Kruger-effekten

Under 2012 planerade McArthur Wheeler den största händelsen i sitt liv. Han skulle råna Pittsburgh Bank, och han hade till och med ett hemligt recept för det: citronsaft. När han kom in i byggnaden med sin väska, redo att ta pengarna ur valvet, gick något fel. Han visste inte varför; han var vansinnig. ”Jag skulle ju vara osynlig,” upprepade han.

Det dröjde inte länge förrän historien spreds över världen. McArthur Wheeler var säker på att han skulle bli osynlig om han satte citronsaft på ansiktet. Det var så han planerade att komma undan med rånet.


Errol Morris – journalisten som täckte fallet och intervjuade Wheeler – beundrade nästan hur övertygad han var om att det skulle funka. Det var dock inte en mentalsjukdom som fick honom att tro det. Vad som verkligen gjorde att han trodde att det skulle fungera var hans självsäkerhet och självförtroende.

Hans enfald, sade journalisten, var vad som hindrade honom från att se sin egen enfald. Denna historia är även ett exempel på något som kallas för Dunning-Kruger-effekten.

Det är ett kognitivt bias där personer med låg förmåga har en falsk känsla av överlägsenhet och ser sig själva som mer intelligenta än andra. De kommer givetvis till fel slutsatser och tar dåliga beslut, men deras inkompetens gör det omöjligt för dem att se det.

Så om intelligenta personer har fler tvivel, vad kan de göra?

Intelligenta personer har fler tvivel. De tvivlar på allt: vad som pågår runt dem, vad som drabbar dem, vad andra personer säger och till och med vad de tänker. Å ena sidan kan detta vara väldigt hjälpsamt eftersom de samlar på sig mer kunskap.

Men det kan även vara en nackdel, eftersom de har svårare att ta konkreta beslut. Alla vet vi även att det viktigaste i dagens värld tycks vara att kunna reagera snabbt. Vi ger oss inte tid att reflektera över saker eftersom vi går från analys till handling på nolltid.

Charles Darwin talade faktiskt om detta i sin bok Människans härledning och könsurvalet. Han klagade över att folk bad om omedelbara svar på alla frågor som hans teorier gav upphov till. Men kunskap kräver tid och hög precision. Man kan inte nå sanningen på en dag eller två; ibland kräver det hela livet.

Men något annat vi alla vet är att vi idag inte kan vänta hela livet för att hamna i position. En karriär kommer inte vänta. Om du tänker på saken känner du säkerligen till briljanta personer som inte nått sina mål. Tänk på när exceptionella personer fastnar under individer som uppenbarligen är inkompetenta.

Intelligent ung man

Tips för att hjälpa intelligenta personer växa

Så om intelligenta personer har fler tvivel, vad är nyckeln till att hantera det? Att inte ha några fler tvivel? Inte alls. Vad som krävs är att de omfokuserar sättet de ser på saker.

 • Undervärdera aldrig dig själv: smarta personer bör vara medvetna om sina förmågor och lita på dem. Ofta tittar de på andra personer och märker av egenskaper de inte besitter (beslutsamhet, utåtvändhet, karisma, social intimitet). Men det finns inget behov av det. Vad de istället borde göra är att lära sig att mäta sig själva och uppskatta sina egna fantastiska egenskaper.
 • Ha beslutsamhet: eftersom intelligenta personer har fler tvivel måste de lära sig att rikta sina komplexa och ibland kaotiska tankar. De måste kombinera tänkande med beslutsamhet.
 • Hitta en plats för dina talanger när tiden är inne. Ibland är intelligenta personer även extremt pessimistiska. De känner att det är nästan omöjligt att finna en plats där de kan utveckla och visa sin sanna potential. Det gör dem frustrerade, sänker deras självkänsla och leder ibland till konformism. Men istället för att ge upp måste de förbli alerta. Det är viktigt att vara mottaglig för möjligheter och vara redo att skrida till handling när de visar sig.

Ihärdighet och beslutsamhet är de bästa vännerna till en intelligent person som inte hittat rum att växa. Så om du lägger till lite vishet kommer du ha den perfekta kombinationen för att slå medelmåttighet och opportunister som inte har någon sann talang.


Tysta personer är en förbryllande jämviktspunkt i en hektisk värld. Deras lugna blick, goda uppförande och att de har fötterna på Jorden uppfattas som blyghet. Men den underliggande sanningen är att de har bra attityd mot livet och har jobbat hårt för att få ett tyst inre i en högljudd värld.

Som Albert Einstein en gång sade är monotonin och ensamheten hos ett lugnt liv vad som motiverar stora sinnen. Hur konstigt det än må verka så resonerar dock inte denna fridfulla bild väl i dagens samhälle.


Susan Cain påminner oss om detta i sina böcker om den tysta eller introverta personligheten.

”På tysta platser är den logiska tanken bördig.”

-Adlai E. Stevenson-

Det är till exempel vanligt för lärare att felaktigt identifiera elever som är avslappnade, fridfulla och tysta. De kan se dem som apatiska, blyga och tillbakadragna. De är barn ”utan personlighet”, kan vissa lärare hävda. I vårt samhälle lägger vi fortfarande högre värde på personer som deltar och gör sina röster hörda.

Det är viktigt att komma ihåg att inga personligheter är bättre eller sämre än andra. Det breda spektrumet av mänskligt beteende och attityder är vad som berikar världen. Alla har vi något exceptionellt att erbjuda dem omkring oss.


Med det sagt behöver vi fortfarande ömsesidig förståelse och medvetenhet om skatten bakom varje personlighetstyp.

Man på sten

Tysta personers hjärnor

Hjärnan hos personer med ett tyst inre och tyst yttre fungerar lite annorlunda. Denna idé kanske verkar överraskande, men den är inte ny.

På 60-talet introducerade den välkände psykologen Hans Eysenck termen kortikal upphetsning. Han använde detta koncept för att förklara varför tystare personer tenderar att vara så annorlunda jämfört med utåtriktade personer.


Andra studier bekräftar hypotesen som Eysenck etablerade. Under 2012 genomförde forskare vid Harvard University en studie för att vidare utforska denna idé. Låt oss ta en titt på basen för studien och hans fynd:

 • Utåtriktade personer behöver mer dopamin för att vara lyckliga. Som en konsekvens söker de nya upplevelser och behöver mer frekvent social kontakt för att nå sin tröskel för välmående.
 • För tysta personer är motsatsen sann. De känner sig lyckliga med lägre nivåer dopamin. När de kliver över tröskeln upplever de ångest, press och utmattning. Som ett resultat känner de sig som lyckligaste i avslappnade, harmoniska situationer.
 • Vidare har forskare observerat strukturella skillnader i prefrontala cortex hos tysta personer. De har mer grå massa, vilket är kopplat till abstrakt tänkande. Detta visar oss att denna typ av personlighet tenderar att vara mer reflekterande och introspektiv.
Nervkopplingar i hjärnan

Vanor hos tysta personer

Bara för att någon är tyst innebär det inte att denne är lyckligare, mer kapabel eller intelligentare. Aktiva, nervösa och extroverta personer kan vara alla dessa saker. Vad det innebär är att de ser på världen på ett annat sätt.

De relaterar annorlunda till sin omgivning och deras dagliga vanor skiljer sig. Att vara känslig för det kommer hjälpa dig att förstå dem bättre. Om du förstår kan du dessutom imitera saker som du ser som fördelaktiga.

”Det finns stunder när tystnad har den högsta rösten.”

-Leroy Brownlow-

Karaktärsdrag hos tysta personer

 • De njuter av tystnad: därför vet de att ensamhet och inre tystnad är den bästa vägen mot självkännedom. Ensamma väcker de sin kreativitet, hanterar sina rädslor och sätter sina mål.
 • De är selektiva: tysta personer vet vad som är bäst för dem, såväl som vad som gör dem upprörda. De vet vad de bör skjuta åt sidan och vad de ska dra nytta av. Det är därför de är bra på att välja vem de vill ha i sina liv.
 • De tar inte saker personligt: personer som är besatta av meningsskiljaktigheter, friktion och misslyckanden tenderar att lida. Det är viktigt att ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv. Tysta personer vet hur man håller ett hälsosamt avstånd mellan sig själva och andra. De förstår även att allt i livet är en process. Det viktigaste är att röra sig framåt så lätt som möjligt.
Person på fält

 • De tar sig tid att se, lyssna, känna och lära sig… Inget är så belönande som att sammankoppla med sin omgivning med alla sinnen. Tysta personer har en fridfull attityd, men på insidan är de hungriga efter känslor och upplevelser. Med det sagt börjar deras idealiska inlärningskanaler med ett tyst inre och yttre. De har en observant blick och lyssnande öron som kan skilja ljud från simpla oljud.
 • Långsamt är bättre: i en högljudd och hetsigt värld är tysta personer de enda som inte skyndar sig. Detta eftersom de vet vart de ska. De känner sig själva tillräckligt väl för att veta sin egen rytm, sina pauser, sin musik. Den bästa vägen för att nå deras mål är tydlig för dem. Tysta personer föredrar att ta saker en sak i taget. En långsam och fridfull dag känns helt enkel bättre.

Låt oss inte underskatta kraften som personer med ett fridfullt och tyst inre kan ha. Deras inre frid och avslappnade karisma kan lära oss stora saker. Ibland börjar de bästa revolutionerna med tystnad.


Att må bra, sova bättre, bekämpa smärta, sakta ned åldrandeprocessen, vara motiverad… Alla dessa processer kontrolleras av två biologiska komponenter som är lika fascinerande som de är fantastiska: tryptofan och serotonin.

De är även nära sammankopplade, eftersom din kropp inte kan göra serotonin utan tillräckliga nivåer av tryptofan. Denna aminosyra (tryptofan) och neurotransmittor (serotonin) påverkar avsevärt vårt humör, vår hälsa och vårt tänkande.


Studier såsom denna från University of Melbourne visar att det finns en tredje faktor att titta på när det kommer till tryptofan och serotonin: våra tarmar.

Tryptofan och serotonin är viktiga för välmåendet. Aminosyran L-tryptofan är nödvändig för att vår hjärna ska producera serotonin. Men kost är också en viktig faktor. Att äta inflammatoriska livsmedel kan göra den mycket mindre effektiv.

Men för att göra allt detta möjliga behöver du goda nivåer av tryptofan i kroppen. Det är det enda sättet kroppen kan utföra denna biologiska magi och spela denna neurologiska symfoni. Att se till att treenigheten med tryptofan, serotonin och tarmar fungerar som de ska har stor påverkan på ditt liv.

Kemisk formel

Att ämnesomsätta tryptofan – nyckeln till att producera serotonin

Nivåerna av tryptofan och serotonin i hjärnan beror på vissa faktorer. Vi vet till exempel att det finns andra aminosyror som tävlar med tryptofan om att röra sig över den hematocefaliska barriären.

Livsmedel som är rika i mättade fetter, stärkelse och socker kan ”slita ut” tryptofanet. De sänker dess aktivitetsnivå och närvaro i viktiga områden, såsom cerebrospinalvätskan.

Som vi sade kommer din kropp kroppen metabolisera mindre serotonin när du har lägre nivåer av tryptofan. Något forskare har sett hos patienter med fibromyalgi är att de har lägre nivåer av tryptofan i blodplasman. De leder till utmattning, smärta, depression, sömnproblem och mer.


L-tryptofan är absolut en nyckelspelare i denna process. Det är en essentiell aminosyra, vilket i grund och botten innebär att kroppen inte kan producera den på egen hand. Det är något du måste få i dig genom kosten, men du kan inte äta vad som helst.

Du måste vara försiktig med vad du äter och se till att du inte missar rätt typer av protein och grundläggande näringsämnen, som vitamin B6 och magnesium.

Näring påverkar hjärnan

Hur man ser huruvida man har låga nivåer av tryptofan och serotonin

Depressivt humör är ibland associerat med låga nivåer av tryptofan. Det finns faktiskt många studier som kopplar låga nivåer av tryptofan och serotonin till vissa typer av depression, ångestsyndrom, etc.

Detta är väldigt viktigt att ha i åtanke. Det bör påminna dig om hur viktig din livsstil är.


Nu ska vi ta en titt på några av bieffekterna som kommer med låga nivåer av tryptofan och serotonin:

 • Sömnlöshet
 • Svaghet, fysisk trötthet, utdragen utmattning
 • Stress och ångest
 • Deprimerat, dåligt humör
 • Mer smärtsamma PMS-symptom
 • Matsug (speciellt efter socker och kolhydrater)
 • Svårigheter med att bli mätt
 • Kognitiva problem: minnesfel samt lägre nivåer av koncentration och uppmärksamhet
 • Matsmältningsproblem
Trött kvinna

Tryptofan och serotonin: hur kan man öka nivåerna?

Du kan naturligt höja nivåerna av tryptofan och serotonin i kroppen. Det finns inget behov av att gå till apoteket för kosttillskott. Ta bara tillskott om din läkare rekommenderar det.

För de flesta personer är allt som krävs att de äter tillräckligt av följande livsmedel:

Nötter, frön och legymer

 • Jordnötter
 • Cashew
 • Pumpa-, solros och sesamfrön
 • Kikärtor
 • Linser
 • Favabönor
 • Sojabönor

Frukter

 • Pisanger
 • Bananer
 • Körsbär
 • Avokado
Mörk choklad

Livsmedel med mycket B-vitaminer

 • Ägg
 • Magert kött
 • Mejeriprodukter

Livsmedel med mycket omega 3-fettsyror

 • Linfröolja
 • Chiafrön
 • Makrill
 • Lax
 • Tonfisk
 • Valnötter

Livsmedel rika i magnesium

 • Mörk choklad
 • Kli
 • Mandlar
 • Pistaschnötter
 • Torkade fikon

Övrigt

 • Öljäst
 • Spirulina

Som du kan se kan du alltid höja din tryptofanproduktion och hjälpa till att skapa mer serotonin i kroppen. Det är så mycket enklare än du tror. Men du måste även sluta äta ohälsosamma livsmedel som du gillar – snabbmat, processad mat och färdigpaketerade bakverk.

Så varför inte börja äta lite bättre? Ditt välmående är trots allt beroende av det.